Etusivu Toimintaa
Pamfletti Toimintatavoistamme
Ajankohtaista Miten voin auttaa?
Vieraskirja Upen päiväkirja
Päiväys  : 10.02.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerin maalta
Arvoisa toiminnanjohtaja!

Erikoisen yleissivistävän Kommunarskaja-internaattikoulun johto kiittää Teitä auttamisesta.
Koulullamme on aineellisia vaikeuksia eikä se pysty täydellisesti turvaamaan koulumme lasten toimeentuloa budjettivaroista.
Nykyisenä vaikeana aikana vain aniharva vastaa avustuspyyntöihimme. Järjestönne ei ollut välinpitämätön niiden olojen suhteen, joissa vaille omien vanhempiensa huolenpitoa jääneet orpolapsemme opiskelevat ja elävät. Teidän ansiostanne lastemme mieliin jäävät valoisat muistot avustanne.
Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Johtaja T. V. Finogenova
Päiväys  : 11.02.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Arvoisa Johtaja T.V.Finogenova,

järjestöllemme on etuoikeus olla yhteistyössä Teidän kanssanne.
Toivon Teille menestystä arvokkaassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 14.02.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvää päivää,
Paljon kiitoksia lahjoista, jotka olette meille lähettäneet. Me tykkäsimme niistä tosi paljon. Varsinkin alusvaatteista. Ne ovat nätit ja mukavat ja sopivat meille hyvin. Haluamme myös kiittää elintarvikkeista. Kaikki on oikein maistuvaa.

Nikolskin orpokodin lapset
Päiväys  : 15.02.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät Nikolskin orpokodin lapset!
Olemme todella iloisia, jos olemme voineet ilahduttaa Teitä, meille se on ollut todella suuri ilo. Mielellämme autamme Teitä edelleenkin mahdollisuuksien mukaan.
Päiväys  : 17.02.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerin maalta
Kommunarskaja-internaattikoulun johto, henkilökunta ja opiskelijat lausuvat kiitollisuuden sanoja järjestöllenne huomaavaisesta ja osaaottavaisesta suhtautumisesta meihin. Paljon kiitoksia teille siitä, että tänä vaikeana ja epävakaana aikana te autatte koko sydämestänne ihmisiä, jotka ovat todella avuntarpeessa. Olemme iloisia ja kiitollisia, että hyvät ja empaattiset työnne ovat tehneet lapsistamme hiukan enemmän onnellisia. Jokainenhan meistä maan päällä elävistä ihmisistä niin paljon kaipaa hellää kohtelua, huomiota ja hyvyyttä!

Johtaja T. V. Finogenova
Päiväys  : 18.02.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja T. V. Finogenova!
Kiitos lämpimistä sanoistanne. Olemme iloisia, jos olemme voineet työmme kautta tehdä lapsistanne onnellisia. Olemme myös kiitollisia uskolliselle työtoverilemme Isä-Aleksanderille, joka on toimittanut avustukset perille.
Uskon lastenne saavan Teiltä hellää kohtelua, huomiota ja hyvyyttä.
Toivotan Teille menestystä tärkeässä ja vaativassa työsänne.
Päiväys  : 24.02.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin kaupungin Pokrovskaja sairaalan johto kiittää Teitä 2434 kroonikkovaipan muodossa sairaalallemme myöntämästänne avusta.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri O. G. Hurtsilava
Päiväys  : 24.02.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä toiminnanjohtaja!
Organisaationne on jo useita kertoja avustanut lastenkotiamme ja se on tullut hyväksi perinteeksi.
Omasta sekä laitoksemme kaikkien lasten ja työntekijöiden puolesta haluan osoittaa teille suurta kiitollisuutta auttamistyöstänne.
Apunne antaa meille mahdollisuuden muuttaa lastenkotiamme viihtyisämmäksi, kodikkaammaksi, iloisemmaksi ja ”valaista sitä lasten hymyillä”.

Kunnioittaen,
Nikolskin lastenkodin johtaja J.A. Jevdokimov
Päiväys  : 26.02.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Ylilääkäri O.G.Hurtsilava ja
Johtaja J.A.Jevdokimov!

Olemme kiitollisia ja hyvillä mielin, kun olemme saaneet auttaa johtamianne laitoksia ja niissä olevia potilaita ja lapsia. Toivotamme Teille menestystä vaativassa työssänne.
Päiväys  : 28.02.2005
Nimimerkki : Kiitos Inkerin maalta
Koko sielusta ja puhtaasta sydämestä Kingisepin
lastenkodin orpolapset kiittävät yhdistystänne myönnetystä avusta, huolenpidosta ja huomaavaisuudesta lapsia kohtaan.
SUURI KIITOS TEILLE!

Kingisepin lastenkodin johtaja
Dinara G. Rybkina
Päiväys  : 04.03.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Johtaja Dinara G. Rybkina!
Ilo ja kiitollisuus on kokonaan meidän puolellamme. Olemme todella iloisia, jos olemme voineet auttaa lapsianne.
Toivotamme Teille voimia vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 07.03.2005
Nimimerkki : Ritva
Olen kiinnostuneena lukenut sivujanne! Etsin parhaillaan omaa tehtäväsiivuani paikkakunnallani. Yhtenä sellaisena olemme kehitelleet rukouspeittoprojektia, joka tarkoittaa peittojen keräämistä ja osittain myös valmistamista lahjoitustarkoituksiin Venäjän-työllemme. Nimi tulee siitä, että peittopakettia valmistellessamme rukoilemme tuntemattoman vastaanottajan puolesta.

Taivaan Isä siunatkoon työtänne!
Päiväys  : 08.03.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Vammaisten, veteraanien ja Leningradin piirityksen kokeneiden kansalaisjärjestö Mummot ja papat kiittää Teitä sekä kaikkia lahjoittajia ja toivottaa Teille koko sydämestä terveyttä, hyvinvointia, lähimmäisen palvelemista, sielunrauhaa ja iloa. Jumala Teitä auttakoon!
Kiitämme Teitä ja tukijoitanne anteliaisuudesta, laupeudesta, hyväsydämisyydestä ja pyyteettömyydestä. On niin lohduttavaa saada lähimmäiseltään hyvä sana ja teko ja vuorostaan auttaa häntä.
Haluamme sanoa, että kuluneena vuonna yhdistyksenne on hyvin oleellisesti auttanut todella monia puutetta kärsiviä ihmisiä. Yhdistyksenne ansiosta avustuksia ovat saaneet mm. sellaiset laitokset ja kansalaisjärjestöt kuin Botkinin kulkutautisairaala, Pyhän Eugenian sairaala nro 46, psykoneuroottisten internaatti nro 1, Myötätunto-yhdistys, Tasa-arvo-yhdistys, Tulipalossa kotinsa menettäneiden liitto, Venäjän sokeain yhdistys, Sateenkaari, Lähde, Mummot ja papat sekä monet muut.
Omassa järjestössämme olemme käyttäneet saamiamme avustuksia lahjoina, päivittäisenä ruokana sekä juhla-aterioiden pohjana. Lokakuussa vietimme kansaivälistä ikäihmisten päivää ja joulukuussa kansaivälistä vammaisten päivää. Saamamme vaatteet olemme sekä jakaneet tarvitseville että käyttäneet itse.

Kiitämme Teitä vielä kerran.
Jumalan siunausta tärkeään työhönne!

Järjestön hallituksen puheenjohtaja,
T. A. Postrelova
Päiväys  : 09.03.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Lastenkoti nro 1 sijaitsee Leningradin alueella Kingisepin kaupungissa. Meidän suuressa perheessämme asuu 71 1–20-vuotiasta lasta. Tänä vuonna 22. helmikuuta vietimme laitoksen 11. syntymäpäivää. Me elämme sopuisasti, rakastamme kotiamme ja pidämme siitä huolta.
Kiltit, lempeät ja hellät kasvattajat hoitavat 36 pienokaista. Varhaisesta lapsuudesta alkaen he korvaavat heille äitiä. 35 lasta käyvät koulua 1.-9. luokalla. Joka vuosi koululaiset tuottavat lastenkodille iloa hyvällä käytöksellään ja opintomenestyksellään. Kaikki lapset opiskelevat innokkaasti. Opiskelun aikana heille ovat muodostuneet hyvät ja ystävälliset suhteet opettajiin ja perheissä eläviin koulutovereihin. On mieluisaa kuulla kun vanhempainkokouksissa lapsistamme puhutaan hyvää. Se on kasvattajien ansiota, jotka voimiaan säästämättä yrittävät kasvattaa terveitä ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Jokainen työntekijä pyrkii antamaan lapsille mahdollisimman paljon tietoja ja taitoja tulevaa itsenäistä ja omatoimista elämää varten sekä täydentämään sitä, mitä lapsilta on jäänyt saamatta omalta perheeltään.
Lapset vastaanottavat huolenpitoa kiitollisuudella. Lastenkodissamme ei esiinny sellaisia ilmiöitä kuin narkomania, alkoholismi tai tupakointi. Lasten elämä on täynnä monenlaisia puuhia. Näitä ovat mm. ompelu, neulonta, ruuanlaitto sekä erilaisten askareiden tekeminen. Suurella innolla lapset harrastavat piirustusta, polttopiirustusta, muovailua ja rakennussarjojen kokoamista, sanalla sanoen, jokainen lapsi löytää mieleisensä harrastuksen eikä koe olevansa jätetty vähemmälle huomiolle.
Henkilökuntamme yrittää parhaansa luodakseen lasten kehitykselle suotuisat olosuhteet mukaanlukien kalenterijuhlien viettojen toteuttamiset.
2. maaliskuuta 2005 lastenkodissamme oli merkillinen tapahtuma – Pyhä Katariinan katedraalin kirkkoherra isä Guri toimitti lastenkodin suinauksen ja lasten kasteen.
Monien päivittäisessä elämässä kohtaamiemme ongelmien - lääkkeiden, vaatteiden, jalkineiden, konttoritarvikkeiden, lasten pelien, urheilutarvikkeiden, siivous- ja hygieniatuotteiden puute - ratkaisemisessa meitä auttavat ihmiset, jotka suhtautuvat meihin ymmärtäväisesti.
Erityisen miellyttävää on se, että olemme saaneet ystäviä naapurimaasta Suomesta, jotka eivät ole välinpitämättömiä orpolasten kohtalon suhteen.
Olemme erittäin kiitollisiä TEILLE huolenpidostanne ja avustanne!

Kingisepin lastenkoti nro 1
Päiväys  : 12.03.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Ritva hyvä!
Mielestäni rukous on tärkein asia auttamistyössä. Teet hyvin, jos muistat autettavienne lisäksi myös järjestömme työntekijöitä rukouksin. Kiitos!

Hallituksen puheenjohtaja T.A.Postrelova!
Olemme iloisia, että olemme järjestönne kautta voineet auttaa niin monia muita järjestöjä ja puutteen alaisia ihmisiä. Kuten usein olen sanonut, kaikki kiitos työstämme kuuluu avustustarvikkeiden lahjoittajille ja tietysti myös Isä-Aleksanderille ja Slavalle, jotka uutterasti ja vaivojaan valittamatta jaksavat kerta toisensa jälkeen matkata Pietarista varastollemme auttaakseen köyhiä.
Jumalan siunaus, jota työllemme toivotitte, on parasta apua tässä auttamistyössä ja myös ehdottoman välttämätöntä. Ilman Hänen siunaustaan kaikki ponnistelumme olisivat turhia.

Kingisepin lastenkoti nro 1!
Oli miellyttävää kuulla Teistä ja siitä, kuinka hyvin hoidatte huostaanne uskottuja lapsia.
Toivotan Teille menestystä vaikeassa ja vastuullisessa työssänne.
Päiväys  : 12.03.2005
Nimimerkki : kiitollisia pietarilaisia
Mariinskaja sairaalan henkilökunta koko sydämestä kiittää Teitä ja järjestöänne potilaillemme jo useita kertoja antamastanne humanitaarisesta avusta.
Tuskin voi sanoin kuvailla, kuinka arvokas on meille teidän lahjanne, 30 pussillista vaippoja, vammaisia ja liikuntarajoitteisia potilaita varten.
Suokoon Jumala teille lujaa terveyttä ja voimia rivikansalaisia palvelevassa auttamistyössänne.

Kunnioittaen ja sydämellisesti kiittäen,
Varaylilääkäri O.A. Grinenko
Päiväys  : 13.03.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä O.A. Grinenko!
Olemme onnellisia, että olemme voineet auttaa potilaitanne. Jatkossa emme kuitenkaan valitettavasti saa vaippoja lahjoituksena, vaan joudumme ostamaan niitä. Toivomme siunausta työhönne.
Päiväys  : 17.03.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Kingisepin lastenkoti puhtaasta sydämestä kiittää Teitä hyvästä kohtelusta, huolehtivaisesta suhtautumisesta ja avusta orpolasten ongelmien ratkaisemisessa.

Kingisepin lastenkodin nro 1
johtaja Dinara G. Rybkina
Päiväys  : 18.03.2005
Nimimerkki : Kiitos Inkerinmaalta
Hatsinan alueen Siversky lastenkoti on erikoistunut orpolasten ja ilman vanhempien huolenpitoa jääneiden kehitysvammaisten lasten hoitoon. Lastenkodissamme asuu ja kehittyy 129 kasvattia. Kiitämme syvästi järjestöänne orpolasten tarpeiden ja ongelmien ymmärtämisestä. Kiitämme lämpimästi elintarvikkeista, vaatteista ja kankaista, jotka olette lahjoittaneet lapsillemme. Toivomme, että jatkossakin muistatte meitä.

Johtaja L.N.Nikolajeva
Päiväys  : 20.03.2005
Nimimerkki : Vapaaehtoinen
Kiitos vierailustanne ja värikkäistä puheenvuoroistanne Avointen kysymysten illassa Agricolan kirkossa 19.3. Teidän kaltaisianne toimijoita TARVITAAN!!!!! Tervetuloa toistekin ja Jumalan siunausta arvokkaalle työllenne!

Päiväys  : 22.03.2005
Nimimerkki : Kiitos Vepsänmaalta
Pikalevon lastenkoti kiittää Teitä hyvästä sydämestä, lapsirakkaudesta ja tärkeästä työstä orpolasten ja ilman vanhempien hoitoa jääneiden lasten elämänlaadun ja kehitysolosuhteiden parantamiseksi.

Kiitos teidänlaisten ihmisten lapsemme säilyttävät uskon pyyteettömyyteen, hyvyyteen ja rakkauteen.

Lastenkotimme työntekijöiden ja lasten mieliin jäävät niiden kilttien ihmisten nimet, joiden huolenpito auttaa meitä monenlaisten sekä isojen että pienten ongelmien ratkomisessa.

Toivotamme Teille ja läheisillenne hyvää jatkoa, terveyttä ja onnea.
Toivomme hyvän ja molemminpuolisesti hyödyllisen suhteemme jatkuvan ja kehittyvän entistäkin paremmaksi.

Johtaja I. Kirillova
Päiväys  : 22.03.2005
Nimimerkki : Kiitos Keski-Venäjältä
Kiitämme sydämellisesti luostarillemme antamastanne ruoka-avustuksesta. Se oli meille suuri tuki ja helpotus elämässämme ja työssämme.
Jumalan siunausta arvokkaaseen työhönne!
Herra teitä varjelkoon!

Vladimirin alue, Gorohovets,
Znamenski nunnaluostari
Igumenia Raisa
Päiväys  : 22.03.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät lastenkotien johtajat Dinara G.Rybkina ja L.N.Nikolajeva.
Olemme onnellisia, että olemme voineet yhteistyössä Teidän kanssanne auttaa kodeissanne olevia lapsia. Toivotamme Teille onnea ja menestystä vaativassa kasvatustyössänne.
Päiväys  : 22.03.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Vapaaehtoinen.
Kiitos viestistäsi. Se rohkaisi. Olen saanut toisenlaistakin palautetta, josta on käynyt ilmi, ettei totuus ja toimintatapani kaikkia miellytä, varsinkin, jos puheillani satutan tämän maailman ruhtinaita, vaikkapa vain entisiä raharuhtinaita, jotka itse asiassa ovat vain toisten rahojen vartijoita.
Jumalan siunausta tässä työssä tarvitaan vastapainoksi näiden entisten ja nykyisten ruhtinaiden kirouksille.
Päiväys  : 22.03.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja I.Kirillova.
Kiitos viestistänne. Myös me toivomme yhteistyömme jatkuvan lastenne hyödyksi.
Toivomme Teille ja hoidokeillenne hyviä ja onnellisia päiviä.
Päiväys  : 22.03.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Igumenia Raisa.
Kiitos viestistänne. Olemme onnellisia, että olemme voineet auttaa luostarianne. Pyydämme sulkeutua esirukouksiinne.
Päiväys  : 24.03.2005
Nimimerkki : Kiitolliset pietarilaiset
Pietarin alueellinen urheilun invalidien yhdistys Edelweiss kiittää Teitä järjestönne Pietarin urheiluveteraaneille lähettämästä avustuksesta.
Elintarvikkeet – kastikkeet ja maustepunajuuri – mainiosti ravitsevat ruumista ja miesten alusvaatteet lämmittävät sekä sielua että ruumista.
Suuri kiitos teille huolenpidostanne ja kiltistä sydämestänne!
Auttamistyönne köyhien ja osattomien hyväksi ansaitsee suurta kunnioitusta ja kiitosta!

Yhdistyksen puheenjohtaja,
Venäjän liikunta-alan ansioitunut työntekijä,
professori V.F.Polysajev
Päiväys  : 28.03.2005
Nimimerkki : Kiitolliset pietarilaiset
Pietarin K.A.Rauhfuksen mukaan nimetyn lastensairaalan nro 19 johtokunta osoittaa Teille kiitollisuuttaan lahjoituksena saamistaan 250:sta sairaalavaatteesta hoitohenkilökuntaa varten.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri M.A.Zelenkevich
Päiväys  : 29.03.2005
Nimimerkki : Kiitolliset pietarilaiset
Pokrovskaja sairaalan johto kiittää Teitä sairaalallemme lahjoitetuista köyhille ja huonokuntoisille potilaille tarkoitetuista 1200 kroonikkovaipasta , 260 hoitohenkilöstön jakusta ja 160 housuparista sekä 4000 kirurgisesta käsineparista.

Ylilääkäri O.G.Hurcilava
Päiväys  : 30.03.2005
Nimimerkki : Kiitos Inkerinmaalta
Siversky kehitysvammaisten lasten hoitoon erikoistunut orpokoti, jossa asuu ja kehittyy 129 kasvattia, syvästi kiittää Teidän järjestöänne orpolasten tarpeiden ja ongelmien ymmärtämisestä. Kiitämme lämpimästi makeisista sekä kukkien ja vihannesten siemenistä, joita olette lahjoittaneet lapsillemme.
Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Johtaja L.N.Nikolajeva
Päiväys  : 31.03.2005
Nimimerkki : Kiitolliset pietarilaiset
Mariinskaja sairaalan työyhteisö kiittää Teitä ja järjestöänne sydämensä pohjasta vammaisille ja liikuntarajoitteisille potilaillemme humanitaarisena apuna antamistanne 30 vaippapussista sekä sairaalan henkilökunnan työvaatteista - 180 housuparia ja 260 takkia.
Antakoon Jumala Teille terveyttä ja voimia päivittäiseen auttamistyöhönne tavallisten ihmisten hyväksi!

Kunnioittaen ja sydämellisesti kiittäen,
Varaylilääkäri O.A. Grinenko
Päiväys  : 01.04.2005
Nimimerkki : Kiitolliset pietarilaiset
Hyvä toiminnanjohtaja!
Lastenkotimme on jo useampia kertoja saanut järjestöltänne avustuksia, joten meistä on tullut pysyvä avustuskohde. Laitoksemme kaikki lapset ja työntekijät ovat Teille valtavan kiitollisia jatkuvasta huomiosta kotimme tarpeita ja ongelmia kohtaan!

Kunnioittaen,
Johtaja J.A. Jevdokimov
Päiväys  : 06.04.2005
Nimimerkki : Kiitos Vepsänmaalta
Orpolasten ja vanhempien huolenpitoa vaille jääneiden lasten sekä lastenkodin henkilökunnan puolesta kiitämme Teitä vilpittömästi hyväntekeväisyysavun osoittamisesta. Olemme todella kiitollisia siitä; mitä olette tehneet lapsillemme, hyväsydämisyydestänne ja huolenpidosta, jota Te olette osoittaneet heitä kohtaan.
Kiitos Teille tästä pienestä ihmeestä heidän elämässään!
Toivotamme Teille siunausta arvokkaaseen työhönne.

Anisimovsky lastenkodin vt.johtaja Z.F.Jefimova
Päiväys  : 10.04.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät Professori V.F.Polysajev, Ylilääkäri M.A.Zelenkevich, Ylilääkäri O.G.Hurcilava, Johtaja L.N.Nikolajeva, Varaylilääkäri O.A.Grinenko, Johtaja J.A.Jevdokimov ja Lastenkodin johtaja Z.F.Jefimova.

Kiitos viesteistänne, jotka ilahduttivat ja lämmittivät mieltäni. On ollut ilo tehdä yhteistyötä kanssanne. Toivon hyvin alkaneen yhteistyömme jatkuvan hoidettavienne hyödyksi. Kuten usein aikaisemmin olen sanonut, kaikki kiitos työstämme kuuluu niille kilteille ihmisille, jotka lahjoituksillaan ovat tehneet tämän auttamistyön mahdolliseksi. Näissä tapauksissa, jotka koskevat laitoksianne, kiitos kuuluu ennen kaikkea myös Isä-Aleksanderille ja Slavalle, sekä muille Isän apulaisille. Isä-Aleksander ja Slava ovat kerta toisensa jälkeen tehneet raskaita matkoja Pietarista varastollemme ja taas heti Pietariin köyhiä auttaakseen vaivojaan kertaakaan valittamatta. Ihailen heidän antaumustaan ja ehdotonta vakaumustaan köyhienauttamistyössä. Jos heidän kaltaisiaan ihmisiä olisi enemmän tässä maailmassa, tämä maailma näyttäisi toisenlaiselta.
Päiväys  : 11.04.2005
Nimimerkki : Olympiaurheilija-kerho
Rakkaat veljet ja sisaret!

Koko sydämestä lausumme teille kiitollisuutemme myöntämästänne hyväntekeväisyysavusta, jonka olemme saaneet Pietarin Edelweiss-nimisen urheilun invalidien yhdistyksen kautta.

Kunnioittaen,
Kerhon presidentti G. Tsygankov
Kerhon varapresidentti G. Zonin
Kerhon hallituksen puheenjohtaja V. Kohh
Päiväys  : 11.04.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät presidentti G.Tsygankov, varapresidentti G.Zonin ja hallituksen puheenjohtaja V.Kohh.

Olemme todella iloisia, että olemme voineet auttaa Teitä. Toivomme voivamme välittää Teille sen, että Suomessa on olemassa ihmisiä, joita kiinnostaa Teidän elämänne ja että he haluavat auttaa Teitä mahdollisuuksiensa mukaan. Toivomme Teille terveyttä ja pitkää ikää.
Päiväys  : 12.04.2005
Nimimerkki : Kiitolliset pietarilaiset
Pietarin G.A.Albrechtin mukaan nimetyn vammaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatarkastuksen, protesoinnin ja kuntoutuksen tieteellis-käytännöllisen keskuksen johto osoittaa vilpitöntä kiitosta potilaillemme avustuksena myöntämistänne pehmeistä tarvikkeistä kuten vaipoista (440 kpl), kapaloista (92 kpl) ja sairaalan työtakkeista (160 kpl).
Toivomme yhteistyömme jatkuvan. Keskuksemme asiantuntijan ovat valmiita auttamaan työntekijöitänne oman kompetenssinsa puitteissa.

Kiittäen ja kunnioittaen,
Keskuksen klinikan ylilääkäri
A.V.Tabolkina
Päiväys  : 12.04.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä ylilääkäri A.V.Tabolkina.

Kiitos viestistänne. Toivon yhteistyömme jatkuvat suotuisissa merkeissä. Olen iloinen, jos järjestömme on voinut olla hyödyksi Teidän potilaillenne ja henkilökunnallenne. Toivon menestystä Teille ja alaisillenne vaativassa työssänne.
Päiväys  : 10.05.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Kaupungin sairaalan nro 26 hallinto kiittää Teitä 1800:n vaipan vapaaehtoisen avustuksen myöntämisestä.

Kiittäen ja kunnioittaen,
Ylilääkäri J.S.Zheleznjak
Päiväys  : 11.05.2005
Nimimerkki : 
?
Päiväys  : 15.05.2005
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Asvoisa Upe Poutiainen!

Pikalevon kaupungin lastenkodin johtaja kääntyy Teidän puoleenne avunpyynnöllä. Lastenkotimme on aloittanut toimintansa 25-paikkaisena kotina tammikuussa
1994. Lastenkodissamme asuu 1,5-18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kaikkina näinä vuosina laitoksemme työntekijät ovat pyrkineet tekemään kaikkensa saadakseen lasten sydämet lämpenemään. Jokaisen lapsukaisen usko ihmisiin ja hyvään on palautunut. 104:n lapsen elämä on liittynyt kotiimme. 20 kasvattia tällä hetkellä opiskelevat ammattikouluissa, 1 suorittaa asevelvollisuutta, 5 ovat jo työllistyneet saamansa ammattikoulutuksen mukaisesti ja 2 heistä ovat perustaneet omat perheensä. 38 lasta asuu ja saa kasvatusta uusissa perheissään Venäjällä, Saksassa, Ranskassa, Suomessa, Espanjassa, Italiassa ja USA:ssa. Kolmen kasvatin vanhemmille on palautettu vanhempainoikeudet ja viidelle kasvatille on järjestetty sukulaisten holhous.
23. tammikuuta kotimme juhli 11. syntymäpäiväänsä. Juhlissa kävi entisiä lastenkodin asukkaita ja lapsia, jotka ovat saaneet uudet perheet.
Joka kesä järjestämme kesäleirin lapsille, jotka ovat jääneet ilman vanhempiensa huoltoa, mutta asuvat isovanhempien tai muiden sukulaisten luona. Me kipeästi tarvitsemme elintarvikkeita, henkilökohtaisia hygieniavälineitä, pesuaineita ja siivoustarvikkeita, koottavia sänkyjä, peittoja, tyynyjä, astioita.
Neljättä vuotta peräjälkeen työntekijämme sitoutuvat auttamaan kodin entisiä kasvatteja ja ongelmaperheiden nuoria väliaikaisten työpaikkojen löytämisessä kaupungin yrityksistä ja tuotantolaitoksista.
Määrärahoituksen niukkuuden vuoksi pyydämme Teitä tarkastelemaan mahdollisuutta avustaa meitä pyyhkeiden ompeluun sopivilla kankailla, pöytäliinoilla, työvaatteilla ja vuodeliinoilla, käsityö- ja askartelutarvikkeilla kuten saksilla, neulepuikoilla ja virkkuukoukuilla, villalangalla, nappeilla ja painonappeilla, vetoketjuilla, lasihelmeillä yms.
Auttakaa lapsiamme! Eiväthän nämä tytöt ja pojat ole syypäitä siihen, että he ovat syntyneet tähän maailmaan. Kuka auttaa heitä kasvamaan ehjiksi ihmisiksi, kuinka voi antaa heille tuntea lapsuuden huolettomuutta?

Kunnioittaen
Lastenkodin johtaja I. Kirillova
Päiväys  : 18.05.2005
Nimimerkki : Martta
Hyvä Upe!
Minusta piispa Juha Pihkalan käytös Sinua kohtaan vaimosi kuoleman jälkeen on ollut häpeällistä. Ev.lut.kirkolla on kuitenkin sellaisiakin työntekijöitä, jotka välittävät aidosti ihmisistä. Olen itse saanut sen kokea rakkaan läheiseni kuoltua. Itse myös kirkon työntekijänä olen pahoillani piispan käytöksestä. Vähin, mitä voimme tehdä, on esittää osanottomme surevalle. Kirkon työntekijältä odottaisi myös lohduttavia sanoja jälleen näkemisen toivosta, vaikka mitkään sanat eivät rakasta poislähtenyttä palautakaan. Sitä varten täällä maan päällä niin paljon ihmisiä on minun mielestäni, että me tuemme toinen toisiamme kaikenlaisissa asioissa, myös köyhien ja nälkäisten auttamisessa. Toivon Sinulle, Upe, kuin myös työtoverillesi, Jokelle, siunausta ja voimia vaativassa työssänne.
Päiväys  : 18.05.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja I. Kirilova
Autamme lastenkotianne mielellämme niiden mahdollisuuksien mukaan mitä meillä on.
Päiväys  : 18.05.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Martta.
Kiitos mieltä lämmittävästä viestistäsi.
Tiedän Ev.lut.kirkolla olevan paljon sellaisia työntekijöitä, jotka välittävät aidosti ihmisistä ja varsinkin hädänalaisista ihmisistä. Ilman Ev.lut.seurakuntien tukea työmme ei olisi mahdollista!
Sanot piispa Juha Pihkalan käytöksen olleen häpeällistä. Syytön kuitenkin se, jolle ei ole tapoja opetettu, olkoon piispa, paavi, tai Kiinan keisari.
Ilmeisesti piispa Juha Pihkala katsoo olevansa niin kaiken ja kaikkien yläpuolella, että hän luulee voivansa käyttäytyä kuinka hyvänsä, vaikkapa öykkärin tavoin. No, se on hänen valintansa ja vastuu käytöksestä on myös yksin hänen!
Päiväys  : 24.05.2005
Nimimerkki : Leipää...
Saako kunnian avustustyöstä se, joka korkean asemansa perusteella ilmoittautuu suojelijaksi hyväntekeväisyysprojektiin.
Vai ne, jotka työn tekevät itseään säästämättä?
Mitä tehtäviä kuuluu avustustyön suojelijaksi ilmoittautuneen henkilön työnkuvaan kyseisen projektin suhteen?
Tarkoitan tässä nyt erästä sivuillanne viime aikoina nimeltä mainittua piispaa.
Päiväys  : 24.05.2005
Nimimerkki : Asiallusuutta, pyydän
Kuules UPE. Jos piispasi ei vastaa kirjeeseesi, ei sen tarvitse olla öykkärimäisyyttä. Kuinkahan paljon erilaisia viestejä korkeassa asemassa olevalle henkilölle tuleekin. Jos hän ei aina vastaa, ei sen tarvitse merkitä sitä, että hän ei sinua tai työtäsi arvosta. Henkilökohtainen palaute kaikkiin kirjeisiin saattaa vaatia kaiken työajan eikä palautteen puuttuminen tarkoita vastustusta työllesi. Pikemminkin päinvastoin. Lähettämäsi viestit ovat olleet täysin hyväksyttyjä ja niihin kannanotto myös ilman palautetta on ollut siis myönteistä.
Avustustyösi suojelijaksi ilmoittautuminen viittaa myös tähän.
Vai oletatko piispalta myös fyysistä osanottoa tekemääsi avustustyöhön?
Nettisivuilla ja sähköpostitse tapahtuva "keskustelu" antaa aina liian yksipuolisen kuvan. Ja aivan kirjoittajan mukaan.
Mielestäni Pihkalan vastaukset ovat olleet asianmukaisia ja liennyttäviä.
Toivoisin, että molemmilta löytyisi aikaa keskinäiseen keskusteluun, jolloin ongelmat voisivat tulla ratkaistuiksi.
Suomen Idäntyö UP:in toimittama uskomattoman laajamittaisen avun lähialueille uskoisin olevan sen yhteisen ja ymmärrykseen johtavan keinon torjuvien asenteitten poistamiseksi.
Päiväys  : 25.05.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Leipää.
Piispa Juha Pihkalan työnkuvasta hänen suojelemiensa asioiden suhteen en osaa vastata. Sitä voi kysyä osoitteesta; juha.pihkala.@evl.fi
Mitä taas työstä saatuun kunniaan tulee, sitä emme kaipaa. Kunnia työstämme kuuluu Jumalalle ja niille kilteille ihmisille, jotka toimillaan mahdollistavat köyhien auttamistyön.
Suojelusta ja varjelusta taasen pyydämme aamuisin ja usein pitkin päivää Työnantajaltamme.
Päiväys  : 25.05.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki; Asiallisuutta, pyydän
On totta, että olen kritisoinut piispa Juha Pihkalaa siitä, ettei hän vastannut avunpyyntökirjeseeni, jonka lähetin hänelle vaimoni kuoleman jälkeisenä päivänä.
Todennäköisesti hänellä oli vaikenemiseensa painavat syyt. Tosin sain monelta kirkkoherralta lohdullisia viestejä kokemaani menetyksen johdosta!
Mitä korkeaan asemaan ja kiireeseen tulee, USA:n presidentti vastaa jokaiseen saamaansa kirjeeseen.
Tässä piispa Juha Pihkalalta viimeisin saamani kirje: TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN PIISPA JUHA PIHKALA. Tampere 09.2.2005 Toiminnanjohtaja Upe Poutiainen Erätie 8 12400 Tervakoski Viite: Kirjeenne 28.1.2005 Olen vastaanottanut 28.1.2005 päiväämänne kirjeen. Ilmoitan tiedoksenne, että se ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Juha Pihkala
Toivon, ettei tuo kirje osoita öykkäröintiä, vaan mainitsemiasi myönteistä palautetta, työmme arvostuksen osoittavaa asianmukaisuutta ja liennyttävää suhtautumista.
Lopuksi; piispa Juha Pihkala ei ole ilmottautunut työmme suojelijksi, uskoisin kuitenkin sen riitävän, että Jumala armossaan suojelee työtämme ja välittää auttamistamme ihmistä enemmän kuin kukaan muu!
Päiväys  : 29.05.2005
Nimimerkki : Lueskelija
Voi tuota panettelun määrää. Ja niihinkö pitäisi syytetyn ehtiä aina vastaamaan - Eikö kauhistuta?
Päiväys  : 30.05.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä lueskelija!
Joitakin ihmisiä totuus on aina kauhistanut ja kauhistuttaa edelleen, sille en voi mitään. Näitä kauhistelijoita ei valheen puhuminen ja puolinaiset totuudet kauhistuta tippaakaan, kunhan vain kaikki näyttää ulos päin puhtoiselta ja sileältä.
Päiväys  : 31.05.2005
Nimimerkki : Päivi Kaskia
Minua on hämmästyttänyt piispa Juha Pihkalan käytös vaimosi kuoleman jälkeen. Olenkin hänelle kirjoittanut ja kysynyt miksi hän ei kirjeeseesi vastanut, mutta piispa vaikenee.

Olen myös kysynyt häneltä mikä on hänen tehtävänsä Pietarissa rakennettavan katulasten suoja- ja hoitokodin korjausprojektin suojelijana, koska en tiedä mitä suojelija tekee. Piispa vastaa: "Olen jo sanonut kaiken sen, mitä tästä on sanottavaa. " En tiedä mihin hän vastasi, politiikkaa kun en ymmärrä!?!

Mielestäni piispa Juha Pihkala on vastauksia velkaa sinulle Upe.

Toivotan siunausta työllenne!


Päiväys  : 31.05.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Päivi!
Maan matosten ääni ei vallankamareihin asti yllä, jos yltääkin, se on kuin hyttysen ininää niiden korvissa, jotka valtaa luulevat käsissään pitävänsä.
Piispa on niin iso herra, ettei hänellä tarvitse olla minkäänlaisia tapoja,empatiasta puhumattakaan.
Piispa voi myös päättää mistä asiasta hän suvaitsee keskustella ja mistä ei.
Se on suunnaton armon osoitus, että hän suvaitsee olla
jonkun hankkeen suojelija. Se mitä tuo suojelu käytännössä tarkoittaa on arvoitus minulle ja monelle muulle.
Tutkimattomia ovat herrain tiet, niitä askelkuvioita en ainakaan minä osaa tulkita.
Päiväys  : 02.06.2005
Nimimerkki : " Köyhien ystävä kysyy t"
Minkähänlaisella autolla Herra piispa Juha Pihkala ajelee virkamatkoja ? Taitaa olla kiireinen mies kun
ajeloo Tampereelta Helsinkiin ?

Varmaankin mustalla ? Olen saanut tietää, että useimmilla piispoilla on henkilökohtainen autonkuljettaja ? Miten lienee Juha Pihkalan tilanne ?

Samaa voisi kysyä millaisella autolla köyhä, kärsivä ihminen ajaa ... Taitaa kerjätä tienposkessa kun piispat ajelee ohi tummennetun lasein ? ! Moottoritie on kuumaa ....
Päiväys  : 06.06.2005
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Orpojen ja vaille huoltajaa jääneiden lasten sekä lastenkodin työntekijöiden puolesta sydämellisesti kiitämme Teitä myöntämästänne humanitaarisesta avusta. Olemme hyvin kiitollisia siitä, mitä olette tehneet lapsiemme hyväksi, siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, jota olette heille osoittaneet.
Anisimovski lastenkoti on perustettu 10 vuotta sitten. Kasvattimme ovat 4 – 18-vuotiaita orpoja ja heitteille jätettyjä lapsia. Lastenkodin olemassaolon aikana 50 nuorta on aloittanut itsenäisen asumisen. Tällä hetkellä osa kodista poismuuttaneistä nuorista opiskelee ja osa on jo työllistynyt Leningradin alueella eri käsityö- ja teollisuusammatteihin antaen oman panoksensa kotiseutumme kehittämiseksi.
Laitoksemme opettajat tekevät paljon työtä lasten perheeseen sijoittamiseksi eli adoption, holhouksen tai vanhempainoikeuksien palauttamisen järjestämiseksi.
Lastenkodin historian aikana 18 lasta on päässyt asumaan uusiin perheisiin Venäjälle, Italiaan ja USA:han.
Tällä hetkellä kodissamme asuu 39 lasta ja nuorta, joista 1 on esikoululainen, 8 ala-asteikäistä (5 tyttöä ja 3 poikaa), 12 keskikouluikäistä (10 poikaa ja 2 tyttöä) ja 18 ylä-asteen oppilaita (11 poikaa ja 7 tyttöä).
Lapsemme harrastavat kerhoissa mm. puusepäntöitä, puunleikkaamista, pehmeiden lelujen tekemistä, urheilupelejä, tietokoneiden maailmaa, tansseja yms. Heidän teoksiaan on ollut näytteillä erilaisissa Boksitogoskin kaupungin päiville omistetuissa kilpailuissa ja Kotinikkari-näyttelyissä.
Pojillamme on hyviä urheilullisia lahjoja, josta näyttönä ovat lukuisat kilpailumenestykset mm. useita palkintosijoja jokavuotisissa piirin ”Oi urheilu, sa oot rauhaa”-juhlissa sekä muissa seudun urheilukisoissa.
Tyttömme ovat hyviä piirtämään ja tanssimaan, mikä kaunistaa juhlan kuin juhlan. Tosin varoja tilojen somisteluun, koristeluun ja lasten kannustuspalkintoihin ei juuri myönnetä. Meillä on paha pula konttoritarvikkeista ja pesuaineista. Lasten sukat, sukkahousut ja jalkineet kuluvat tosi nopeasti. Lasten ruokailun rahoitus on myös riittämätöntä – 50 ruplalla täytyy ruokkia lasta 5 kertaa päivässä (eli 1,4 eur/lapsi/pv).
Kiitämme teitä huolenpidosta ja ymmärryksestä!
Lastemme osaksi harvoin tulee tällaisia huomaavaisuuden osoituksia, siksi toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Kunnioittaen ja kiittäen,
Lastenkodin henkilökunta ja kasvatit.
V.t. johtaja Z.F.Jefimova
Päiväys  : 06.06.2005
Nimimerkki : upe vastaa
Hyvä johtaja Z.F. Jefimova!
Autamme mahdollisuuksien mukaan Teidän lapsianne. Toivotan Teille ja henkilökunnallenne menestystä vaikeassa ja vaativassa työssänne!
Päiväys  : 06.06.2005
Nimimerkki : kiitokset Olhavasta
”Pieni lähde”-nimisen lastenkodin johto kiittää teitä syvästi avunannosta ja huomaavaisesta suhtautumisesta orpolasten tarpeisiin.
Suuri kiitos lastenkodissamme asuvien 107 lapsen puolesta.

johtaja R.N.Sverdlova
varajohtaja N.L. Smirnova
Päiväys  : 06.06.2005
Nimimerkki : kiitokset Inkerinmaalta
Siversky kehitysvammaisten orpolasten ja ilman huoltajaa olevien lasten hoitoon ja kasvatukseen erikoistunut lastenkoti, jossa tällä hetkellä asuu ja kehittyy 135 kasvattia, ilmaisee syvää kiitollisuutta järjestöllenne ymmärtäväisestä suhtautumisesta orpolasten tarpeisiin ja ongelmiin. Kiitämme lämpimästi teitä maustevihanneksista ja vaatteista, jotka olette lahjoittaneet lapsillemme.
Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Johtaja L.N.Nikolajeva
Päiväys  : 06.06.2005
Nimimerkki : kiitolliset pitarilaiset
Pietarin Pokrovskaja sairaajan hallinto kiittää teitä vapaaehtoisesta avusta, jonka olette antaneet sairaalallemme. 1445 vaippaa, 7 rolaattoria ja 2 pyörätuolia tulevat hyvään tarpeeseen. Niitä käytetään köyhien ja huonokuntoisten potilaiden hoidossa.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri O.G.Hurtsilava
Päiväys  : 07.06.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtaja R.N Sverdlova, varajohtaja N.L. Smirnova, johtaja L.N. Nikolajeva ja ylilääkäri O.G. Hurtsilava.
Olemme kiitollisa voituamme auttaa Teitä vaikeassa ja vaativassa työsänne. Mahdollisuuksiemme mukaan toimitamme teille edelleen apua Isä-Aleksanderin kautta.
Kaikki kiitos kuuluu avustustavaroiden lahjoittajille ja Isä-Aleksanderille ja hänen apulaiselleen Slaavalle.
He ovat pyyteettömästi ja itseään säästämättä ajaneet
säästä ja huonoista ajo-olosuhteista huolimatta uudelleen ja uudelleen varastolemme Tervakoskelle noutamaan apua puuteenalaisille lähimmäisilleen Venäjälle.
Päiväys  : 08.06.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Mariinskaja sairaalan työyhteisö sydämellisesti kiittää Teitä ja järjestöänne potilaillemme lukuisia kertoja osoitetusta humanitaarisesta avusta.
On vaikea kertoa, kuinka lahjanne on meille arvokas - 30 pussillista vaippoja ja 25 laatikollista sidetarvikkeita vammaisia ja huonokuntoisia potilaita varten.
Suokoon Jumala Teille terveyttä ja voimia auttamistyöhönne tavallisten ihmisten hyväksi!

Kunnioittaen ja vilpittömästi kiittäen,
Varaylilääkäri O.A. Grinenko
Päiväys  : 08.06.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Ottakaa vastaan kiitoksemme säätiöllemme osoitetusta avustuksesta.
Toisen maailmansodan ja urheilun veteraanit sekä lääkärit toivottavat Teille hyvää terveyttä ja menestystä hyväntekeväisyystoiminnassanne ihmisten hyväksi.

Suojatkoon Teitä Jumala ja suokoon Teille monia elinvuosia.

Kultaiset vanhukset-avustussäätiön
sihteeri V.I.Karandejev
Päiväys  : 09.06.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin alueellinen urheilun invalidien yhdistys Edelweiss kiittää Teitä Pietarin urheiluveteraaneille myöntämästänne avusta.
Makeispusseja ovat arvostaneet ei ainoastaan urheilun veteraanit, mutta myös nuoret Zenit-jalkapallokoulun urheilijat, pyörätuolitanssia harrastavat vammaiset lapset ja Hirvet-jääkiekkojoukkueen vammaiset jäsenet. Maistekurkku ja punajuuri on myös otettu kiitollisuudella vastaan. Osa maustevihanneksista on luovutettu Olympialaisen reservin koulujen yhteydessa toimiviin ruokaloihin sekä käytetty tarjoiluun urheilun ja toisen maailmansodan veteraanien tapaamistilaisuuksissa. Suuri kiitos Teille huolenpidostanne ja hyvästä sydämestä.
Auttamistyönne köyhien ja osattomien hyväksi ansaitsee syvää kunnioitusta ja lämmintä kiitosta!
Yhdistyksen puheenjohtaja,
Venäjän liikunta-alan ansioitunut työntekijä,
professori V.F.Polysajev
Päiväys  : 10.06.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvät ystävät!

Pietarin pyörätuolitanssi urheiluseuran puolesta kiitän teitä makeisista, jotka seuramme jäsenet ovat saaneet Edelweiss-yhdistyksen kautta.

”Tanssi pyörillä”-vammaisjärjestön puheenjohtaja
Jelena Lozko
Päiväys  : 10.06.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvät ystävät!

Pietarin kansalaisjärjestön ”Vammaisten liikunta ja urheiluseura ”BasKI” neuvosto kiittää konvehteista, jotka seuramme jäsenet ovat saaneet Edelweiss-yhdistyksen kautta.
”BasKI”-urheiluseuran puheenjohtaja V.G. Djachkov
Päiväys  : 10.06.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin psykoneurologinen erikoissairaala nro 7 ilmaisee henkilökuntansa ja potilaidensa puolesta syvää kiitollisuutta meille myönnetystä avustuksesta.
Sairaalamme tarjoaa psykiatrista erikoishoitoa mielisairaille, jotka suurimmaksi osakseen kuuluvat väestön sosiaalisesti turvattomimpaan osaan. Kuitenkin laitoksemme saa rahoitusta ainoastaan valtion varoista määrärahoina, joiden niukkuuden vuoksi saamamme sairaalatarvikkeet (15 rollaattoria ja potilasvaatteita) ovat meille todella arvokkaita.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri V.N.Juzhaninov
Päiväys  : 11.06.2005
Nimimerkki : Anonymus TL
Hei UPE !!
Sinä teet tärkeätä työtä samoin adjutanttisi Jokke.
Työpäiväsi ovat joskus pitkiä ja raskaita samoin kuin usein myös työviikkosi. Älä kuitenkaan tapa itseäsi liiallisella työllä ja toisista huolehtimisella. Pidä huoli omasta terveydestäsi.
Siunausta arvokkaalle työllesi / työllenne ja Elisalle terveisiä.
Päiväys  : 11.06.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Ylilääkäri O.A. Grimenkko, Sihteeri V.I. Krandejev. Professori V.F. Polysajaev, Puheenjohtaja Jelena Lozko, Puheenjohtaja V. G. Djahkov ja Ylilääkäri V.N. Juzhaninov
Anteeksi, että en ole vastannut viesteihinne aikaisemmin. Vastaukseni viipyminen ei johdu siitä, etten arvostaisi viestejänne, vaan siitä, että usein työpäivän päättyessä olen niin väsynyt, että en jaksa tehdä muuta kuin kaatua vuoteeseeni. Anteeksi vielä kerran. Arvostan viestejänne. Tietäessäni, että te teette tahoilanne kaiken voitavan vammaisten ja vähäosoisten auttamiseksi, minäkin jaksan tehdä oman vähäisen osani heidän hyväkseen.
Toivotan Teille jokaiselle menestystä ja voimia vaikeassa ja vaativassa työsänne. Antakoon Jumala Teille monia, monia armorikkaita vuosia!
Päiväys  : 11.06.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä anonymys TL
Kiitos huolehtivasta viestistäsi.
Työllä en itseäni tapa, koska tiedän Kenen käskystä ja kutsumana työtä teen. Tiedän myös kenen hyväksi sitä teen.
Todennäköisesti joskus kuolen kuin vihainen kukko, jonkun kirkkoruhtinaan, tai hyvän ja pyhän ärsyttämänä, en työn rasittamana!
Ilaman uskollista luutnanttiani ja adjuntanttiani Jokkea tämä työ olisi loppunut jo moneen kertaan, viimeistään vaimoni Vanamon sairauden aikana. Tuolloin Jokke kantoi yksin miltei koko rintama vastuun. Joken uskollinen sydän sykkii köyhien ja vähäosaisten auttamiseksi! Elisa taas on päiviemme suloistuttaja. Elisaa suloisempaa olentoa en ole koskaan tavannut.
Se johtunee siitä, että Elisa on nelijalkainen. Vähemmän suloisia kaksijalkaisia olen tavannut sitäkin enemmän, aina piipspasta suntioon ja paljon siltä ja väliltä.
Päiväys  : 16.06.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin 18.sairaalan johto lausuu teille vilpitöntä kiitollisuutta osoittamastanne huomaavaisuudesta ja avusta. Olemme kiitollisia saatuamme 15 rollaattoria ja 3 pyörätuolia, joista 2 ovat sähkökäyttöisiä.
Näitä vammaisapuvälineitä tarvitsevat kuntoutusosaston aivohalvauspotilaat, joilla on ilmeisiä liikkumishäiriöitä, sekä myös vanhukset geriatrisella osastolla, joka avattiin 1.4.2005 iäkkään väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri J.V.Dolzhikova
Päiväys  : 16.06.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Siverskin lastenkodin hallinto lämpimästi kiittää järjestöänne huoltajansa menettäneille lapsille osoitetusta huolenpidosta ja huomiosta.
Kiitos Teille niistä elintarvikkeista, jotka olette välittäneet kasvatteillemme. Tämän avustuksen ansiosta voimme entistä menestyksellisemmin toteuttaa laitoksemme terveydenhuolto-ohjelmaa ja täyttää ruokintanormit kokonaan.
Kiitos Teille, että jaatte kanssamme huolia lastemme hyvinvoinnista ja kehityksestä.

Kunnioittaen ja yhteistyön jatkoa toivoen,
Johtaja Ljubov N.Nikolajeva, henkilökunta ja lapset
Päiväys  : 26.06.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Kingisepin lastenkoti nro 1 vilpittömin sydämin kiittää Teitä hyvätahtoisesta ja huolehtivasta suhtautumisesta ja avusta orpolasten ongelmien ratkaisemisessa.

Lastenkodin johtaja
Dinara Rybkina
Päiväys  : 26.06.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Kingisepin Lesobirzhskaja erityinen internaatti-koulu vilpittömästä sydämestä kiittää Teitä myönteisestä ja huolehtivasta suhtautumisesta sekä avusta koulumme opiskelijoiden ongelmien ratkomisessa.

Koulun johtaja
Inna Pimenova
Päiväys  : 30.06.2005
Nimimerkki : kiitos Olhavasta
”Pieni lähde”-nimisen lastenkodin johto on syvästi kiitollinen Teille avunannosta ja hyvästä suhtautumisesta orpolasten tarpeisiin.
Suuri kiitos lastenkodissamme asuvien 110 lapsen puolesta.

Johtaja R.N.Sverdlova
Päiväys  : 30.06.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa toiminnanjohtaja!
Erikoisen (korrektiivisen) Kommunarskaja internaatti-koulun johto kiittää Teitä elintarvikkeilla avustamisesta. Apunne on ollut lapsillemme ja työntekijöillemme äärimmäisen tarpeellista ja oikea-aikaista.
Tänä vaikeana aikanamme monikaan ei ole valmis jakamaan ongelmiamme ja auttamaan meitä.
Henkilökuntamme ja lapset toivottavat Teille ja organisaatiollenne hyvää vointia, menestystä, hyväsydämisyyttä ja kukoistusta!
Kiitämme Teitä lämpimästi ja toivomme, että keskinäinen yhteistyömme jatkuisi.

Johtaja T. V. Finogenova
Päiväys  : 30.06.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät Ylilääkäri J.V.Dolzhikova, Johtaja Ljubov N.Nikolajeva, henkilökunta, Lastenkodin johtaja Dinara Rybkina, Koulun johtaja Inna Pimenova, Johtaja R.N.Sverdlova ja Johtaja T.V.Finogenova

Olemme kiitollisia voidessamme olla Teidän kanssanne yhteistyössä toteuttamassa tärkeitä ja arvokkaita päämääriänne hoidokkienne hyväksi. Toivomme alkaneen yhteistyömme jatkuvan menestyksellisesti Teitä ja autettavianne hyödyttäen. Toivomme Teille voimia vaativassa ja arvokkaassa työssänne.
Päiväys  : 02.07.2005
Nimimerkki : kiitos Moskovan alueelta
Laivaston 32. keskussotilassairaalan päällystö, henkilökunta ja sairaalan hoidossa olevat Tsetshenian tasavallan alueella terrorismin vastaisissa operaatioissa vaikeasti haavoittuneet sotilaat kiittävät Teitä sydämellisesti voimienne mukaisesta avusta haavoittuneiden hoitamisessa ja kuntouttamisessa!

Suurkiitos huolenpidosta isänmaamme puolustajia kohtaan!

Toivomme, että yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa.

Kunnioittaen,
Sotilassairaalan päällikkö
Venäjän Federaation ansioitunut lääkäri
A. Tsynakov
Päiväys  : 03.07.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Sotilassairaalan päällikkö A.Tsynakov.

Sota on pahin kansakuntaa kohtaava vitsaus. Tuon vitsauksen uhrina ovat täysin viattomat ihmiset, olkoot he rintamalinjan kummalla puolen tahansa.
Sota on aina poliitikkojen taitamattomuuden ja itsekkyyden tulos.
Maailmassa on riittävästi rahaa sotiin ja ihmiselämän tuhoamiseen. Raha tuntuu loppuvan, kun pitäisi auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat vammautuneet sodassa tai korjata sodan tuhoja. Rahaa ei myöskään tunnu löytyvän nälkäisten ja köyhien auttamiseen.
Järjestömme haluaa auttaa hädässä olevia ihmisiä, olipa heidän kansallisuutensa, poliittinen vakaumuksensa, uskontonsa tai ihonvärinsä mikä tahansa.
Toivotamme Teille voimia ja menestystä vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 09.07.2005
Nimimerkki : kiitos Kaukasukselta
Arvoisa Upe Poutiainen!

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n joukko-osaston nro 2132 päällikkökunta ja koko rajavartioston miehistö kiittää Teitä koko sydämestä, että jaksoitte auttaa rajavartijoita, jotka suorittavat asepalvelusta rajan vaikeimmalla osuudella osallistuen terrorismin vastaiseen toimintaan pohjois-Kaukasiassa. Jälkipolvet antavat paljon arvoa Teidän korvaamattomalle panoksellenne Venäjän rajan vartioinnin ja puolustuksen asiassa. Myös nykyään se auttaa paljon isänmaamme etelärajan puolustuksen taistelu- ja palvelustehtävien täyttämisessä. Me vakuutamme Teille, että ryhdymme kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin rosvojen ja terroristien Venäjän Federaation alueelle tunkeutumisen torjumiseksi meille uskotulla valtakunnan rajaosuudella.
Toivotamme Teille lujaa siperialaista terveyttä ja kaukasialaista pitkäikäisyyttä, onnea ja menestystä työssä ja elämässä sekä rauhallista taivasta pään yllä. Te olette aina rajavartiostoomme tervetulleita vieraita!

Joukko-osaston nro 2132 päällikkö
Kenraalimajuri J.A.Radionov
Päiväys  : 10.07.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä kenraalimajuri J.A.Radionov.

Kiitos ystävällisistä sanoistanne. On todella valitettavaa, että varusmiehet joutuvat suorittamaan asevelvollisuuttaan niin vaikeissa olosuhteissa, että he vammautuvat ja useat heistä jopa kuolevat täyttäessään annetut tehtävät.
Toivon Teille ja koko Venäjän kansalle sellaista elämää, joissa ei tarvitse sotia ketään vastaan. Tätä samaa toivon kaikille maailman kansoille.
Päiväys  : 11.07.2005
Nimimerkki : kiitos Moskovasta
Suomen Idäntyö UP ry:n toiminnanjohtajalle

Venäjän sisäisten sota-joukkojen kliinisen pääsotilassairaalan päällystö lausuu syvän ja sydämellisen kiitollisuutensa Upe Poutiaiselle pohjois-Kaukasian alueella haavoittuneiden sotilaiden hyväksi myöntämästään avusta.
Toivotamme Teille vahvaa terveyttä, onnea, hyvinvointia ja suurta menestystä tärkeässä työssänne.
Toivomme yhteistyöllemme hedelmällistä jatkoa!

Sotilassairaalan päällikkö
eversti I.E. Jusupov
Päiväys  : 12.07.2005
Nimimerkki : Jatta
Kiitos Upe kaikista niistä tavarakuormista mitä olen saanut viedä Venäjälle köyhien auttamiseksi. Olen nähnyt paljon köyhiä, jopa kengättömiä ihmisiä. On etuoikeus saada olla viemässä ilosanomaa ja antaa vaikkapa paita paidattomalle.Kysyin keväällä Pietarilaisessa vankilassa:"pääsevätkö nämä pojat koskaan ulos?" Vastaus oli:"Pääsevät ne joilla on vaatteet" Kerran meiltä kysytään:Annoitteko te...
Kiitos Upe! Terveisin Jatta
Päiväys  : 13.07.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos Jatta, kun olet vuodesta toiseen pyytetttömästi
jaksanut auttaa köyhiä Venäjällä. Et ole etsinyt omaa kunniaaasi, tai virkaa itsellesi köyhien kustannuksel-la. Valitettavasti niitäkin ihmisä on, joille köyhät ovat vain puolapuut itsekkyyden tikapuilla ja kun köyhien avulla on ulosmitattu kaikki mahdollinen, ei heistä tarvitse enää välittää!
Päiväys  : 13.07.2005
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Podporozjen lastenkoti on aloittanut toimintansa syyskuussa 1995. Syyskuussa 2005 me täytämme 10 vuotta.
Tällä hetkellä lastenkodissa asuu 50 kasvattia, jotka muodostavat 5 koululuokkaa, 7-10 henkilöä per luokka. Lapset ovat 5-17-vuotiaita. Kasvateillamme on erilainen sosiaalinen status – toiset ovat orpoja ja toiset huoltoa vaille jääneitä lapsia. Lastenkodissa pyrimme luomaan lapsille sellaiset elinolosuhteet, jotka ovat mahdollisimman lähellä kotioloja.
Opettajayhteisön päätehtävä on äärimmäisen haasteellinen - me teemme työtä lasten palauttamiseksi ikävästä menneisyydestä normaalielämään, jolla on tulevaisuus. Orpolapset ovat huomiomme kohteena siihen asti, kunnes he tulevat omatoimisiksi kansalaisiksi, hankkivat oman asuntonsa ja saavat työpaikan, siihen asti me kannamme heistä vastuun.

Lämpöiset kiitokset Teille siitä, että autatte meitä tässä vaativassa työssä avustuksillanne!

Lastenkodin varajohtaja S.N.Pahomova
Päiväys  : 14.07.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pyhän Eugenian mukaan nimetty sairaala on piiritetyn Leningraadin entisille asukkaille tarkoitettu taudinmääritys-, hoito-, kuntoutus- ja lääketieteellinen keskus. Sairaalan hallinto on syvästi kiitollinen Teille avustukseksi antamistanne 50 rollaattorista, 10 wc-tuolista, 250 puuvillatakista ym.työvaatteista, joista on paljon apua sekä potilaille, että henkilökunnalle päivittäisessä sairaiden vanhusten hoidossa.

Ylilääkäri O.N.Semenova
Päiväys  : 15.07.2005
Nimimerkki : jatta
Kävin tänään hakemassa laatikollisen ruokaa viedäkseni sen Uhtuan vanhainkotiin, jonne lähden lauantai aamuna.
Koen etuoikeudekseni, että saan olla siltana auttajan ja autettavan välissä. Siinä tulee itsekin siunatuksi ja SIUNAUS on kaikki mitä me elämässä tarvitsemme.
Käydessäni Upen varastolla kiinnitin huomioni siihen hyvään järjestykseen mikä tavaroilla on.Varastolla on nyt tilaa,että rukoillaan paljon uusia kuormia, että on mitä lähettää eteenpäin.
Olen vienyt monia kertoja tavaraa moniin eri kohteisiin Venäjälle. Aina kun olen Upelta sitä pyytänyt aina olen saanut.En ole vain ennen hoksannut kiittää näin julkisesti,mutta tiedän,että esim. Puskinissa on eräs Helmi-niminen mummo joka iltaisin nakertaa Upelta saatuja näkkäreitä ja hörppää vettä päälle ja kiittää Jumalaa Upesta ja leivästä, joka mahdollistaa elämänsä.Siunatkoon Jumala Suomen Idäntyötä ja antakoon voimia.
Päiväys  : 17.07.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät varajohtaja S.N.Pahomova ja ylilääkäri O.N.Semenova sekä Jatta.

Kiitos viesteistänne. Olen iloinen, että järjestömme on voinut olla yhteistyössä kanssanne.
Vuonna 1968 luin Paavo Rintalan kirjoittaman kirjan Leningradin kohtalonsinfonia. Kirja kertoo Leningradin piirityksestä II maailmansodan aikana. Tuon kirjan lukeminen ei ollut helppoa, enkä sen kuvaamista tunnelmista ole päässyt vieläkään irti. Erityisen iloinen olen, että järjestömme voi auttaa tuon kauheuden kokeneita ihmisiä.
Päiväys  : 23.07.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Sotaveteraanien sotilassairaala vilpittömästi kiittää Teitä potilaillemme ja henkilökunnallemme myönnetystä avustuksesta.
Sairaalassa hoidetaan yli 1100 potilasta, jotka ovat veteraaneja, piiritetyn Leningradin asukkaita ja eri sotien sotureita. Sairaala toimii lakisääteisen pakollisen sairausvakuutuksen piirissä. Vakuutusyhtiöiltä saatavat varat juuri ja juuri riittävät lääkkeiden ja elintarvikkeiden saamiseen sekä työntekijöiden palkan maksamiseen. Sairaala ei tuota maksullisia palveluita eikä harjoita liiketoimintaa.
Johtuen yllämainitusta olemme kiitollisuudella ottaneet vastaan seuraavat lahjoittamanne avustustarvikkeet:
1. Pyörätuolit - 5 kpl,
2. wc-pyörätuolit - 19 kpl,
3. wc-tuolit - 8 kpl,
4. Kokoontaitettavat tuolit - 8 kpl,
5. Erimalliset kävelytuet - 34 kpl,
6. Työtakit henkilökunnalle - 200 kpl.

Olemme todella kiitollisia järjestöllenne saadusta avusta!

Sotilassairaalan varajohtaja T.N. Zhukova
Päiväys  : 23.07.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä T.N. Zhukova.

Olemme iloisia, että olemme voineet auttaa Teitä, potilaitanne ja henkilökuntaanne.
Toivotamme menestystä ja voimia Teille ja henkilökunnallenne vaativassa ja tärkeässä työssänne sairaiden ja vammaisten parissa.
Päiväys  : 25.07.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Siversky orpokodin hallinto sydämellisesti kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä huolenpidosta ja huomiosta, jonka osoititte ilman huoltajaa jääneitä lapsia kohtaan.
Osanottonne ja avustuksienne ansiosta olemme voineet ilahduttaa kasvattejamme makeisilla sekä muilla elintarvikkeilla.
Me paljon arvostamme Teidän hyviä tekojanne lasten ja lapsuuden hyväksi!

Kunnioituksella,
johtaja L.N.Nikolajeva, työntekijät ja kasvatit
Päiväys  : 29.07.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja L.N.Nikolajeva.

Meille on etuoikeus, kun saamme auttaa Teitä, työntekijöitänne ja kasvattejanne. Toivon yhteistyömme jatkuvan ja toivotan Teille ja työntekijöillenne voimia arvokkaassa työssänne.
Päiväys  : 09.08.2005
Nimimerkki : Kiitos vepsänmaalta
Orpojen ja vaille huoltajaa jääneiden lasten sekä lastenkodin henkilökunnan puolesta lämpimästisti kiitämme Teitä myöntämästänne avustuksesta.
Olemme hyvin kiitollisia Teille huomiosta ja ymmärryksestä!
Harvoin lapsemme saavat vastaavia huomaavaisuuden osoituksia, siksi toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Kunnioittaen ja kiittäen,
Lastenkodin henkilökunta ja kasvatit.
V.t. johtaja Z.F.Jefimova
Päiväys  : 09.08.2005
Nimimerkki : Rinta rottingilla?
Onpas se aika upeaa toimintaa, kun muutamat seurakunnat hakevat veloituksetta ja autokuormittain tavaraa Suomen Idäntyö UP:in varastolta ja vievät ne sitten "rinta rottingilla" omiin avustuskohteisiinsa. Julkisuutta kaihtamatta.
Markkamääräistä avustusta näiltä harvoilta seurakunnilta ei kuitenkaan ole ilmeisesti herunut Idäntyön kuljetus- ja varastointikustannuksien peittämiseen.
No säästyypä Suomen Idäntyö UP:ilta ainakin kuljetuskustannuksia.
Kannustuksena Suomen Idäntyö UP:in toiminnalle voidaan ehkä pitää näilläkin sivuilla viime aikoina esiintyneen piispan toteamuksia kyseisen avustusjärjestön toiminnasta. "Ei aiheuta toimenpiteitä", "Tehkööt työtään".
Ja näin muodoin. Löytyykö kommentteja?
Toimitetut tavarat kylläkin ovat hyvin kelvanneet avustustoimintaan, jonka suosittelijaksi eo. piispa on ansioituneesti antanut nimensä käytettäväksi.

Päiväys  : 10.08.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä v.t.johtaja Z.F.Jefimova.

Autamme mielellämme mahdollisuuksiemme mukaan Teitä tärkeässä ja vastuullisessa tehtävässänne.
Päiväys  : 10.08.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimim. Rinta rottingilla.

Herroilla on herrojen tavat, ne ainoat oikeat. Menepä arvostelemaan heidän käytöstään, saat ikuiset vihamiehet. Joillakin on oikeus käyttäytyä miten hyväns. Näin se vaan on.
Onneksi on olemassa paljon sellaisiakin seurakuntia ja piispoja, jotka ymmärtävät työmme merkityksen ja tuellaan mahdollstavat köyhienauttamistyömme.
Ei yksi pääsky kesää tee, sanotaan. Eikä yksi piispa työtämme kaada, olkoon kuinka mahtava hyvänsä omasta mielestään.
Nekin seurakunnat ja järjestöt, jotka tankkaavat varastostamme tarvikkeita korvaamatta meille siitä mitään, vievät tavaran köyhille. Moraalikysymys on heidän päänsärkynsä, ei meidän. Tärkeintä, että köyhät saavat avun. Kuten usein olen sanonut, työmme on mahdollista vain niiden ihmisten avulla, jotka tukevat työtämme raha- tai tavaralahjoituksin.
Suurin osa Suomen ev.lut.seurakuntien työntekijöistä ja luottamushenkilöistä tukee työtämme. Kiitos siitä heille, kuin myös kaikille muillekin lahjoittajille.
Päiväys  : 11.08.2005
Nimimerkki : Trinity Cloister of Mercy
Rakkaat veljet!

Kiitämme Teitä lämpöisesti luostaria ja orpolapsiamme kohtaan osoittamasta avusta. Toivomme Teille sanomatonta Herran laupeutta, hengellistä ja ruumiillista uudistumista, Jumalan apua työssänne Kristuksen siunatulla vainiolla.

Jumalan rakkaudella,
Laupeuden luostarin johtaja,
kirkkoherra Nikolai Stremskij
Päiväys  : 12.08.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä kirkkoherra Nikolai Stremskij.

Kiitos viestistänne. Olisin kiitollinen, jos seurakuntanne jaksaisi rukoilla köyhienauttamistyöllemme menestystä ja työntekijöille voimia.
Päiväys  : 15.08.2005
Nimimerkki : kiitolliset Pietarilaiset
Pietarin sairaalan nro 18 hallinnon jäsenet lausuvat Teille vilpittömän kiitoksen sanat sairaalalle avustuksena myöntämistänne 1 pyörätuolista ja 15 rollaattorista sekä kääntyvät Teidän puoleenne pyytääkseen jatkossakin mahdollisuuksienne mukaan myöntämään avustuksia ortopedisten laitteiden muodossa, joiden tarpeessa ovat kuntoutusosaston aivohalvauspotilaat, joilla on ilmeisiä liikkumishäiriöitä.
Sairaalan johtokunta kiittää Teitä tulevista avustuksista etukäteen!

Kunnioittaen,
Ylilääkäri J.V.Dolzhikova
Päiväys  : 17.08.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä ylilääkäri J.V. Dolzhikova,
Kiitos viestistänne.
Autamme mielellämme sairaalaanne ja potilaitanne mahdollisuuksien mukaan jatkossakin. Isä-Aleksander toimittaa avustuksemme Teille.
Toivotan Teille menestystä ja voimia vaativassa työssänne.
Päiväys  : 10.09.2005
Nimimerkki : Paavo Pellosta
UPE,

lämpimät terveiset Muurmanskista. Menomatka oli eriskummallinen, kun Rajajoosepissa (Lotta) oli lopetettu autovakuutuksen myynti. Se merkitse kiepausta Kirkkoniemen kautta. Perilla olikinn iloisia uutisia:
uskovaisia vankeja oli vapautunut etuajassa, eräs veli jopa viisi vuotta ennen rangaistuksen päättymistä. Kirkkotontti on luvassa. Ja uusia ovia lasten maailmaan avautuu.
Kävin elokuun 7. päivä Reijon haudalla Juukassa. Löysin sen 8 hehtaarin hautausmaalta. Otin kuvan ja vein vankilalähetyksen ystäville. Se oli kuin ikoni heille. Syvä onb Reijon kaipaus. TYö jatkuu pienenmella koolla ja voimilla. Tie on avauttu.
Runsasta siunausta ja voimia Sinulle
Päiväys  : 11.09.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä ystäväni ja työtoverini Paavo.

Kiitos viestistäsi ja hyvistä uutisista. On riemullista kuulla, että olet jaksanut puurtaa uskollisesti omalla työsarallasi kaikista vaikeuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta. Reijon työ on saanut arvoisensa jatkajan.
Olen usein ikävöiden muistellut Reijoa ja sitä yhteistä työtaivalta, jota saimme vuosikausia yhdessä taivaltaa.
Päiväys  : 14.09.2005
Nimimerkki : kiitos orpokotilaisilta
Hyvät ystävät,
Staraja Ladogan (Vanha Laatokka) orpokodin opettajien, hoitajien ja asukkaiden yhteisö lämpimästi kiittää Teitä huolenpidosta ja huomiosta. Olemme hyvin kiitollisia Teille niistä elintarvikkeista, jotka olemme saaneet avustuksena yhdistykseltänne. Kaikki ne on merkitty rekisteriin ja niitä käytetään lasten ravinnon monipuolistamiseksi.
Olette tervetulleita luoksemme kylään!

Kunnioituksella,
Orpokodin johtaja I.A.Artemjeva
Päiväys  : 16.09.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin alueellinen urheilun invalidien yhdistys Edelweiss kiittää Teitä Pietarin urheiluveteraaneille myöntämistänne avustuksista.
Kastikkeet ja mausteet olivat mieleen sekä urheilun veteraaneille, että myös nuorille Zenit-jalkapallokoulun urheilijoille, niin Hirvet-nimiselle vammaisten jääkiekkojoukkueen jäsenille kuin Kultaiset vanhukset-kansalaisjärjestön jäsenille. Kaikki otettiin suurella kiitollisuudella vas-taan. Suurkiitos Teille huolenpidosta ja kiltistä sydämestänne!

Kunnioittaen,
Yhdistyksen puheenjohtaja,
Venäjän liikunta-alan ansioitunut työntekijä,
professori V.F.Polysajev
Päiväys  : 17.09.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Johtaja I.A.Artemjeva.

Lämpimät kiitokset tervehdyksestänne ja vierailukutsusta. Pelkään pahoin, etten ehdi työkiireideni takia kutsua noudattaa. Olemme iloisia voidessamme auttaa lastenkotinne lapsia. Toivotamme Teille kaikille, niin työntekijöille kuin lapsillekin, terveitä ja onnellisia päiviä.
Päiväys  : 17.09.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Professori V.F.Polysajev.

Lämmin kiitos tervehdyksestänne. Iloitsemme siitä, että olemme voineet tuottaa iloa lahjoituksellamme niin nuorille kuin vanhuksillekin, sekä urheileville invalideille. Toivotamme Teille menestystä arvokkaassa työssänne, terveyttä ja pitkää ikää.
Päiväys  : 20.09.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa toiminnanjohtaja!
Pietarin valtiollisen pediatrisen akatemian klinikan johto, henkilökunta ja potilaiden vanhemmat ovat syvästi kiitollisia Teille saadessaan humanitäärisenä apuna 2 pyörätuolia,3 wc-tuolia,3 wc-pyörätuolia, 10 MS-potilaille tarkoitettua erikoistelinetta ja useampia kävelytukia. Nämä apuvälineet huomattavasti helpottavat sairaalassamme hoidossa olevien lasten arkea.
Paljon kiitoksia Teille!
Kunnioittaen,
Ylilääkäri V.M.Kononov
Ylisairaanhoitaja O.V.Birjukova
Päiväys  : 21.09.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Lääkintäosaston nro 18 johto vilpittömästi kiittää Teitä osoittamastanne huomiosta ja sairaalavaatteiden muodossa sairaalallemme myöntämästänne avustuksesta:
- 90 paria sinisia housuja,
- 50 paria ruudullisia housuja,
- 270 valkoista takkia,
- 100 esiliinaa.
Kunnioittaen,
Ylilääkäri J.V.Dolzhikova
Päiväys  : 22.09.2005
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Orpojen ja vaille huoltajia jääneiden lasten sekä lastenkodin työntekijöiden puolesta sydämellisesti kiitämme Teitä säännöllisesti antamastanne avusta. Olemme kiitollisia Teille lapsiamme kohtaan osoittamastanne huomiosta ja myötätunnosta.

Kiitollisuudella ja kunnioituksella,
Anisimovski lastenkodin henkilökunta ja kasvatit.
V.t. johtaja Z.F.Jefimova
Päiväys  : 22.09.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Ottakaa vastaan Mariinskaja sairaalan henkilökunnan lämpimät kiitokset seuraavien sairaalavaatteiden lahjoittamisesta:
- 120 valkoista vaatekertaa,
- 80 sinistä vaatekertaa,
- 20 esiliinaa,
- 20 sairaalapyjamaa.
Antakoon hyvä Jumala Teille terveyttä ja voimia, joita tarvitsette jaksaaksenne vaativassa työssänne avun tarpeessa olevien ihmisten hyväksi!

Kunnioittaen ja vilpittömästi kiittäen,
Varaylilääkäri O.A. Grinenko
Päiväys  : 23.09.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät ylilääkäri V.M.Kononov ja
ylisairaanhoitaja O.V.Birjukova.

Kiitos viestistänne. Olemme iloisia, kun olemme voineet auttaa sairaalanne lapsia. Toivotamme Teille kestävyyttä tärkeässä työssänne.
Päiväys  : 23.09.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä ylilääkäri J.V.Dolzhikova.

Kiitos viestistänne. Mielellämme autamme Teitä ja potilaitanne. Toivotamme Teille terveyttä ja voimia vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 23.09.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja Z.F.Jefimova.

Toivomme Teille ja hoidossanne oleville lapsille valoisia ja onnellisia päiviä tulevaisuudessa.
Päiväys  : 23.09.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä varaylilääkäri O.A.Grinenko.

Kiitos lämpimästä viestistänne. Toivottavasti saamistanne vaatteista on apua henkilökunnallenne. Toivotamme Teille, henkilökunnallenne ja potilaillenne runsasta Jumalan siunausta, terveyttä ja pitkää ikää.
Päiväys  : 27.09.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pokrovskaja-sairaalan hallinto kiittää Teitä sairaalallemme välitetystä ilmaisesta avustuksesta, joka sisälsi 1200 kroonikkovaippaa, 2 liikuntakyvyttömien potilaiden nostolaitetta, pyörätuolien varaosia sekä sairaalavaatteita. Näitä avustustarvikkeitä ja laitteita käytetään köyhien ja vakavien vuodepotilaiden olojen helpottamiseksi.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri O.G.Hurtsilava
Päiväys  : 28.09.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pediatrisen akatemian klinikan johto ja henkilökunta ovat syvästi kiitollisia Teille saadessaan lahjoituksena käyttöönsä seuraavia työvaatteita:
- housuja 200 paria,
- takkeja 320 kpl,
- esiliinoja 130 kpl.
Iso kiitos!
Kunnioittaen,
Ylilääkäri V.M.Kononov
Ylisairaanhoitaja O.V.Birjukova
Päiväys  : 07.10.2005
Nimimerkki : ANONYMUS TL
Hei UPE !
Viisastipa lainailit ramatun sanaa päiväkirjassasi perjantaina 7.10. Saattaisi tehdä piispallekin hyvää
vähän tutkailla samaa kirjaa. Lainaamasi teksti on mielestäni melko yksiselitteistä eikä sen ymmärtämiseen tarvita erityistä tulkkia.
Päiväys  : 08.10.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät ylilääkäri O.G.Hurtsilava,
ylilääkäri V.M.Kononov ja
ylisairaanhoitaja O.V.Birjukova.

Olemme iloisia, kun olemme voineet auttaa Teitä ja potilaitanne. Mielellämme autamme Teitä myöhemminkin mahdollisuuksien mukaan. Toivotamme Teille voimia vaativassa työssänne.
Päiväys  : 08.10.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä ANONYMUS TL.

Kiitos viestistäsi. Ehkäpä piispalla ja minulla on erilaiset Raamatut, vai olisiko niin, että ne kuvat, joita aamulla vessan peilistä katsomme (Kotimaan haastattelussa piispa kertoi katsovansa joka aamu peilikuvaansa vessassa) ovat niin paljon eri näköisiä, ettei meille yhteistä kieltä löydy. Vai lieneekö niin, että tuoksuni ei piispaa miellytä. Idäntyön varastossa tuoksahtelee useimmiten työnteosta johtuva hiki. Kämmenemme ovat känsäiset ja rakoilla ja haalarit usein likaiset. Työtuntejamme emme laske, olemme antaneet itsemme karvoineen päivineen köyhien auttamistyöhön. Ehkäpä piispa järjestöineen tuntee tällaiset kansalaisjärjestöt, jossa työtä tehdään ilman palkkaa ja palkkiota, uhkana. Englantilaiset puhuvat piikistä takapuolessa. Jos piikkinä olo koituu köyhien hyväksi, olen mielelläni tuollainen piikki. Jos piispan toivottama Jumalan siunaus oli totta, ei pelkkä fraasi, kuten pelkään, hän ei parempaa asiaa voi meille toivoa. Ilman Jumalan siunausta ja varjelusta tätä työtä ei voi tehdä.
Päiväys  : 11.10.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen!

Pietarin hyväntekeväisyysjärjestö Perspektivi ja sen hoidokit kiittävät Teitä lämmöllä 100:sta laatikollisesta karamelleja.
Lahjoittamanne makeiset ovat hoidettavillemme merkinneet juhlaa arjen keskellä. Vaahtokaramellit ovat tuoneet iloa Pavlovskin orpokodin lapsille ja Psykoneuroottisen internaatin nro 3 aikuisille sekä myös pietarilaisille perheille, joissa on vammaisia lapsia. Lahjanne kohottaa varmasti kaikkien mielialaa, mikä on varsin merkittävää niille, jotka kaipaavat juhlia enemmän kuin muut.

Vielä kerran kiitos Teille kallisarvoisesta tuestanne!

Kiittäen ja kunnioittaen,
Järjestön johtaja M.I.Ostrovskaja
Päiväys  : 13.10.2005
Nimimerkki : SUUR TÄNU ABI EEST!
Lp. UPE POUTIAINEN.
Jõelähtme Lastekaitse Selts , Eesti, Harjumaa, Loo,
tänab Teid südamest abi eest Jõelähtme valla vähekindlustatatud perede lastele!
Eelmisel korral saime rõõmu valmistada üle 130 inimesle.
Seekord saame toiduabi ning riideid jagada palju rohkemale arvule lastele ning nende perede liikmetele.
Meie vald asub Tallinnast 15 km kaugusel. Vallas eleb üle 5000 elaniku, neist lapsi ja noori on rohkem kui 1000.
Abivajajaid on kuskil 100 pere piires.
Oleme püüdnud JLS-i liikmetega 5 aasta jooksul ka ise kokku koguda kasutatud riideid ja jalanõusid ning neid siis tasuta abivajajatele jagada, aga toiduabi(jahu, siirup,konservid, kuivained), mida mõned pered kohe hädasti vajavad, siiani me jagada ei ole saanud. Oleme teile südamest tänulikud ka kommide eest, mida saame lastele jagada.SUUR TÄNU LASTE NIMEL!
Rozeta Meos
Jõelähtme Lastekaitse Seltsi esimees
Päiväys  : 14.10.2005
Nimimerkki : kiitos orpokotilaisilta
Hyvät ystävät,
Staraja Ladogan (Vanha Laatokka) orpokodin pedagoginen kollektiivi ja kasvatit sydämellisesti kiittävät Teitä meitä kohtaan osoitetusta huolenpidosta ja huomiosta. Olemme kovin kiitollisia järjestöltänne saamistamme elintarvikkeista. Kaikki ne on laitettu kodin kirjoille ja niitä käytetään lasten ravinnon monipuolistamiseksi.
Olette aina tervetulleita meille kylään!
Kunnioittaen,
Orpokodin johtaja I.A.Artemjeva
Päiväys  : 14.10.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtaja M.I.Ostrovskaja, johtaja Rozeta Meos ja johtaja I.A.Artemjeva.

Olemme todella iloisia, että olemme voineet auttaa ja ilahduttaa niitä ihmisiä, jotka ovat Teidän hyvässä hoidossanne. Kiitos avusta kuuluu niille ihmisille, jotka ovat lahjoituksillaan tehneet työmme mahdolliseksi ja tietysti myös niille ihmisille, jotka omia vaivojaan valittamatta ja itseään säästämättä ovat toimittaneet antamamme tavarat laitoksiinne. Toivotamme Teille jokaiselle hyvää terveyttä, pitkää ikää ja hyvän Jumalan siunausta vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 19.10.2005
Nimimerkki : kiitos Moskovasta
Hyvä Upe Poutiainen!
Keskus-sotilassairaalassa nro 6, joka toimii Venäjän Federaation asevoimien rehabilitaatiokeskuksena, on tällä hetkellä kuntoutushoidossa vammaisia sotaveteraaneja, jotka ovat haavoittuneet täyttäessään sotilasvelvollisuutensa Suuressa Isänmaallisessa sodassa vuosina 1941-1945 sekä Pohjois-Kaukasuksella terroria vastaan suunnatuihin sotatoimiin osallistuneita sotilaita.
Hoito, joka sisältää vammaisen valmistelun protesointiin, totuttamisen proteesiin sekä psyykkisen sopeuttamisen uuteen elämäntilanteeseen, kestää aina 12 kuukauteen asti. Taisteluissa rosvoja vastaan Isänmaansa puolesta he saivat vakavia ruumiinvammoja - menettivät yhden tai kaksi raajaa. Sairaalan johto yrittää etsiä kaikki mahdolliset keinot täysipainoisen avun turvaamiseksi todellisille sankareille, joiden uroteko on palkittu korkeilla valtion palkinnoilla.
Sotilassairaalan johdon puolesta sydämellisesti kiitämme Teitä niistä arvokkaista lahjoituksista, jotka auttavat haavoittuneita sotureita palaamaan normaaliin elämään. Olemme Teille kiitollisia osoittamastanne avusta ja huolenpidosta ja toivomme yhteistyömme jatkuvan haavoittuneiden poikien parhaaksi, jotka ovat pahasti vammautuneet taistellessaan bandiitteja ja lastenmurhaajia vastaan.

Keskus-sotilassairaalan nro 6 päällikkö
lääketieteen lisensiaatti
S. Beljakin
Päiväys  : 20.10.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen!

Pietarin Pyhän Olgan lastensairaalan hallinto kiittää Teitä sairaalahenkilöstön vaatteiden, lasten pyörätuolien, vuoteiden ja patjojen, nostolaitteiden sekä muiden apuvälineiden muodossa myönnetystä avustuksesta.
Ottakaa vastaan vilpitön kiitollisuutemme ilmaus sairaalan henkilökunnan ja pienten potilaidemme puolesta.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri S.N.Kosyj
Päiväys  : 26.10.2005
Nimimerkki : kiitos Pietarin alueelta
Rjabovon orpokodin hallinto, työntekijät ja orpolapset esittävät järjestöllenne sydämellisen kiitoksen myöntämästänne avustuksesta.
Suurkiitos kaikille niille, jotka auttavat vanhempansa menettäneitä tai heistä eroon joutuneitä lapsia. Myötätuntoisuutenne, sydämellisyytenne ja pyrkimys tukea vähäosaisia ihmisiä auttaa meidän vaikeana aikanamme selviytymään elämässä.
Olemme avoinna keskinäiselle kanssakäymisellemme. Olette aina tervetulleita luoksemme kylään.

Orpokodin johtaja L.V.Tarabukina
Päiväys  : 29.10.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät lääketieteen lisensiaatti S.Beljakin ja
ylilääkäri S.N.Kosyj.

Olemme iloisia, kun olemme voineet auttaa Teitä ja potilaitanne. Mahdollisuuksiemme mukaan autamme sairaaloitanne myöhemminkin. Toivotamme Teille ja henkilökunnallenne jaksamista vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 29.10.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja L.V.Tarabukina.

Kiitos viestistänne. Arvostamme suuresti vaativaa työtänne orpolasten parissa.
Keskustellessani Isä-Aleksanderin ja hänen apulaisensa Slavan kanssa olimme yksimielisiä siitä, että orpolasten elinolosuhteiden parantamiseksi kannattaa jatkaa tätä joskus hyvinkin raskasta auttamistyötä. Jos voimme yhdenkin orpolapsen elämää helpottaa, työmme on mielekästä.
Toivotamme Teille ja henkilökunnallenne terveyttä ja onnellisia päiviä tärkeässä työssänne.
Päiväys  : 31.10.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Leningradin alueen Torosovon kylässä sijaitseva Volosovon piirin Lastochka(Pääskynen)-niminen orpokoti kiittää Teitä sydämensä pohjasta orpokodin lapsille annetusta avustanne.

Orpokodin johtaja T.J.Pankova
Päiväys  : 01.11.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä toiminnanjohtaja Upe Poutiainen,
Mariinskaja sairaalan henkilökunta on vilpittömän kiitollinen Teille ja Teidän organisaatiolle saamistaan avustustarvikkeista – 100 lääkärintakkia, 2 hoitopöytää, pyöräpaarit, sähköinen koagulaattori, näöntarkastuslaite ja sidontatarvikkeita. Lahjanne on auttanut sairaalamme työntekijöitä ja potilaita todella paljon, sillä meillä on viime aikoina ollut vaikeuksia sairaalavaatteiden ja –laitteiden saamisessa.
Toivomme, että saatte Teidän työnne ja Teidän ponnistelunne satakertaisesti takaisin!
Omasta puolestamme olemme aina valmiita auttamaan mahdollisuuksiemme mukaan.

Varaylilääkäri O.A.Grinenko
Päiväys  : 02.11.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen,

Pietarin Valtion Sotien Veteraanien Sairaala lausuu Teille vilpittömän kiitoksen sanat saamastaan humanitaarisesta avusta. Olemme suurella ilolla ottaneet Teiltä vastaan seuraavat terveydenhoitotarvikkeet:
1. Pyörillä liikkuvat paarit – 1 kpl,
2. Potilasnosturi – 1 kpl,
3. Työvaatekerrat – 210 kpl,
4. Esiliinat – 110 kpl,
5. Sähkökäyttöinen sairaalasänky – 1 kpl,
6. Patjat – 5 kpl,
7. Kävelykepit – 90 kpl.
Kaikkia yllämainittuja apuvälineitä käytetään tarkoitukseensa.
Sairaalan hallinto on vuorostaan valmis auttamaan voimiensa mukaan järjestönne työntekijöitä.

Kunnioittaen,
Varaylilääkäri T. N. Zhukova
Päiväys  : 05.11.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pediatrisen Akatemian klinikan johto ja henkilökunta ovat Teille syvästi kiitollisia saatuaan lahjoituksena käyttöönsä seuraavia työvaatteita ja sairaalatarvikkeita:
- housut – 150 paria,
- esiliinat – 50 kpl,
- lääkärintakit – 50 kpl,
- patjat – 10 kpl,
- lasten pyörätuolit – 10 kpl.

Oikein paljon kiitoksia Teille avusta!

Kunnioittaen,
Ylilääkäri V.M.Kononov
Ylisairaanhoitaja O.V.Birjukova
Päiväys  : 05.11.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Siversky kehitysvammaisten orpolasten ja ilman huoltajaa jääneiden lasten hoitoon ja kasvatukseen erikoistunut lastenkoti, jossa tällä hetkellä asuu ja kehittyy 134 3-18 vuoden ikäistä lasta ja nuorta, kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä meidän lapsiamme kohtaan osoitetusta huolenpidosta ja huomiosta. Kiitos Teille elintarvikkeista, vaatteista, patjoista ja polkupyöristä, jotka olette antaneet lahjaksi kasvatteillemme.
Olemme kiitollisia Teille orpolasten tarpeiden ymmärtämisestä.
Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Johtaja L.N.Nikolajeva
Päiväys  : 06.11.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Syvästi kunnioitettu Upe Poutiainen,

Mariinskaja sairaalan johto ja henkilökunta pyytävät ottamaan vastaan kiitoksemme sairaalan työntekijöille osoitetusta avustuksesta - 60 valkoista takkia, 30 vaalean sinistä vaatekertaa ja sairaalavuode.
Antakoon Jumala Teille terveyttä ja voimia arvokkaaseen auttamistyöhönne köyhien hyväksi.
Olemme aina valmiita tekemään yhteistyötä ja auttamaan Teitä voimiemme ja mahdollisuuksiemme mukaan.

Kunnioittaen ja vilpittömästi kiittäen,
Varaylilääkäri O.A. Grinenko
Päiväys  : 08.11.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen!

Valtion Pietarin Pediatrisen Akatemian sairaalan hallinto ja työntekijät vilpittömin sydämin kiittävät Teitä käyttöömme korvauksetta luovutetusta Resusci Anne ensiapuharjoitusnukesta sekä seuraavista sairaalavälineistä - lasten sairaalasänky 1 kpl, lasten leikkikehä 1 kpl, patjoja 30 kpl, sairaalatakkeja 100 kpl, sairaanhoitajan mekkoja 80 kpl, sairaalapukuja 200 kpl, lasten tuoleja 2 kpl, lasten tukiliiveja 10 kpl, talousesiliinoja 100 kpl, lasten pyörätuoleja 20 kpl, lastenkärryjä 10 kpl ja aivohalvaantuneille lapsille tarkoitettuja erikoisapuvälineitä 5 kpl.

Suuri kiitos Teille!

Kunnioittaen,
Ylilääkäri V. M. Kononov
Ylisairaanhoitaja O.V.Birjukova
Päiväys  : 11.11.2005
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä toiminnanjohtaja!

Olemme jo lukuisia kertoja saaneet järjestöltänne lastenkodillemme osoitettuja avustuksia. Tämä on jo muodostunut hyväksi perinteeksi.
Omasta sekä laitoksemme kaikkien lasten ja henkilökunnan puolesta osoitan Teille suurta kiitollisuutta auttamistyöstänne.
Apunne sallii meidän tehdä lastenkodista viihtyisämmän, kodikkaamman, iloisemman ja ”valaista sitä lasten hymyillä”.

Jos on mahdollista, niin ilolla ottaisimme vastaan polyesterkuitua ja kangasta peittojen ja päiväpeitteiden ompeluun vuonna 2006 lastenkodista poismuuttavia nuoria varten.

Kunnioittaen,
Nikolskin lastenkodin johtaja J.A. Jevdokimov
Päiväys  : 11.11.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtaja T.J.Pankova, varaylilääkäri O.A.Grinenko, varaylilääkäri T.N.Zhukova, ylilääkäri V.M.Kononov, ylisairaanhoitaja O.V.Birjukova, johtaja L.N.Nikolajeva ja johtaja J.A.Jevdokimov.

Olemme iloisia, kun olemme voineet auttaa Teitä ja hoidossanne ja vastuullanne olevia ihmisiä. Arvostamme tekemäänne työtä ja mielellämme tuemme sitä mahdollisuuksiemme mukaan. Toivotamme Teille menestystä ja voimia arvokkaassa ja vaativassa työssänne. Uskomme myös yhteistyökumppanimme Isä-Aleksanderin yhtyvän tähän toivotukseen. Hänen ahkeruutensa ja lahjoituksia tehneiden ihmisten hyväsydämisyyden ansiosta olemme voineet laitoksianne auttaa.
Päiväys  : 16.11.2005
Nimimerkki : Anonymus-TL
Hei UPE !
Onpa se kummaa kuinka näillä "hyvillä ja pyhillä" tämä potaskan puhuminen on luontevaa. Taitaa olla unohtunut tämän suuren käsikirjan opit. "Älä anna väärä todistusta lähimmäisestäsi" Tai vaikka että, "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" jne.
Olisi joskus ihan kiva jos ihmisen pää olisi lasia, silloin voisi nähdä minkä värinen neste sinne on noussut. No niin, olipa taas rumasti sanottu, mutta totuudelle ei mahda mitään sehän ei pala tulessakaan.

Terveiset täältä lähes korvesta Upelle, Jokelle ja Elisa-neidille. Siunausta tärkeälle työllenne
Päiväys  : 20.11.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Anonymus-TL,
Kiitos viestistäsi ja siunauksen toivotuksista. Siunausta tässä työssä tarvitaan ja sitä meillä on ollut, siitäkin huolimatta, että asessori/kirkkoherra Kalervo Huttusen kaltaiset ihmiset ovat tehneet kaikkensa työmme tuhoamiseksi.
Kalervo Huttunen ja hänen kaltaisensa kirkonmiehet varmasti ajattelevat, että tämän päivän, tuomiosunnuntain, evankeliumiteksti, Matteuksen evankeliumi 25. luku jakeet 31-46 eivät koske heitä. Pelkään pahoin, että tuo teksti koskee jokaista ihmistä.
Olen useiden vuosien ajan pyytänyt Riihimäen seurakunnan kirkkoherra Kalervo Huttuselta työrauhaa. Sitä en näköjään saa. En tiedä, kumpaa hän enemmän vihaa, minua vai auttamiani orpoja, katulapsia, vammisia, vanhuksia ja yksinhuoltajia. Demonisella vimmalla Kalervo Huttunen on ollut mustamaalaamassa meitä ja työtämme ympäri Suomea. Eikä hän näköjään tiedä, mitä on totuus! Hän on ilmeisesti niin olemattoman valtansa sokaisema, että kuvittelee voivansa tehdä mitä hyvänsä vailla seuraamuksia.
Ken elää, hän näkee, ovatko asiat niin kuin Kalervo Huttunen kuvittelee.
Päiväys  : 03.12.2005
Nimimerkki : Ihmettelijä
On se vaan kumma, ellei tällaiset metrinmittaiset solvaukset anna hälytysmerkkejä tiimissänne! Minkä hengen voimalla?:

"...näet katsoa, loppuuko tämän miehen myyräntyö työmme tuhoamiseksi, ja lopettaako hän valheiden levittämisen työstämme ja minusta. Olen kohta kahdeksan vuoden ajan varoitellut tuota miestä, joka ei mielestäni miehen nimeä ansaitse, useita kertoja tuloksetta! Aina hän on luvannut lopettaa pahan puhumisen ja valheet. Lupaukset ovat olleet variksen valoja. Kuinkas se vanha kansa sanookaan; huoran ja juopon lupaukset ja variksen valat ovat samanarvoisia! No, katsotaan, jospa viranomaiset voisivat auttaa Kalervo-parkaa lopettamaan pakonomaisen panettelun ja valehtelun..."
ym, ym.
Päiväys  : 03.12.2005
Nimimerkki : Albert 
Onpas sinulla Upe, rauhallinen ja vakuuttava radioääni. Herra olkoon kanssanne!
Päiväys  : 06.12.2005
Nimimerkki : Kiitos Olhovasta
Rodnitchok (Pieni lähde)-nimisen lastenkodin hallinto taas kerran kiittää Teitä lämpimästi avusta ja kiltistä suhtautumisesta orpolasten tarpeisiin.

Suurkiitos Teille lastenkodin hekilökunnan puolesta, että olette ottaneet osan pulmistamme omille hartioillenne.

Johtaja R.N.Sverdlova
Päiväys  : 07.12.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Lopuhinski orpolasten ja vanhempien huoltoa vaille jääneiden lasten orpokoti kiittää Teitä runsaskätisen avun /300 kg makeisia/ osoittamisesta kotimme kasvateille.

Johtaja N.V.Kovalchuk
Päiväys  : 07.12.2005
Nimimerkki : upe vastaa
Hyvä nimimerkki ihmettelijä. Kiitos viestistäsi. Kysyt; minkä hengen voimalla? On todella syytä ihmetellä mistä kumpuaa se henki, joka laittaa ihmisen vastustamaan köyhien ja orpojen hyväksi tekemäämme auttamistyötä!
Puhut metrin mittaisista solvauksista. Se mitä olen kirjoittanut kotisivuilleni on kaikkien luettavana. Vastaan joka sanasta! Enkä lymyile nimimerkin takana.
Jokainen arvioikoon mielessään, kumpi on pahempaa, vuosikausia jatkunut työmme kapulointi, vai se, että kerron tuosta kapuloinnista.
Kävele ihmettelijä peilin eteen ja kysy mikä henki sai sinut imettelemään sitä, mitä kotisivuillani kerron! Tiedä se, että autettavieni puolesta taistelen kuin leijona pentujensa hengestä!
Minusta voit olla mitä mieltä hyvänsä, mutta älä yritä estää tai vaikeuttaa auttamistyötäni, siinä kulkee raja, jota älköön seuraumuksitta ylitettäkö!
Päiväys  : 07.12.2005
Nimimerkki : Martta
Nimimerkki Ihmettelijä kyselee, minkä hengen voimalla Suomen Idäntyö UP ry:n sivuilla kirjoitetaan solvauksia. Minun mielestäni noilla sivuilla kirjoitetaan tosiasioita. Mielestäni Raamatussa kehotetaan pysymään totuudessa. Haluan kysyä nimimerkki Ihmettelijältä, minkä hengen voimalla puhutaan pahaa köyhien hyväksi tehtävästä työstä. Kumpaa pitäisi puolustaa, köyhiä ja nälkäisiä orpolapsia vai kirkkoherraa, joka yrittää viedä leivän heidän suustaan?
Onhan se käsittämätöntä, että joku uskaltaa olla rehellinen ja suorapuheinen, niin kuin Upe Poutiainen. Ihmiset kun useimmiten puhuvat mieluummin selän takana.
Onko kirkkoherralla virka-asemansa perusteella oikeus levittää valheita ja puhua pahaa? Käsittämätöntä! Olihan tosin itsellänikin aika, jolloin luulin, että papit ovat jotenkin parempia ihmisiä kuin muut. Kyllä ovat silmäni vuosien myötä avautuneet. He ovat samanlaisia ihmisiä kuin paimennettavansakin, monet heistä vaan itse luulevat vielä olevansa jonkinlaisessa erityisessä valta-asemassa. Vastuullisessa asemasse he tosin ovat, mm. määrätessään kolehtikohteita jumalanpalveluksissa (=määrätessään, mihin kuulijoiden lahjoitukset lähetetään). Selvästi Upe Poutiainen on saanut tehtäväkseen muistuttaa heitä köyhistä ja sairaista, niistä, joita muut eivät auta, mikä onkin diakonian, niin kansainvälisen kuin paikallisenkin perustehtävä, auttaa niitä, joita muut eivät auta.
Mietipäs Ihmettelijä seuraavaa: Suomen Idäntyön raatajat tekevät työtä korvauksetta pitkiä päiviä, useimmiten ilman viikonloppuvapaita ja vielä saavat palkakseen katteettomia lupauksia ja ilkeitä puheita, joiden tarkoitus on kaataa köyhien hyväksi tehtävä työ. Kuitenkin Suomen Idäntyö Up ry. on pysynyt pystyssä ja 11 vuotta (kaatoyrityksistä huolimatta) ja on koko ajan vain laajentunut.
Uskon, että vain Jumalalta tehtävän saanut ihminen voi jaksaa tuollaisessa prässissä. Hän on saanut sellaisen rakkauden köyhiä ja nälkäisiä kohtaan, että yhdenkään ihmisen palveluksessa oleva ei voin tunnollisesti jaksa tehdä työtään. Vain Taivaallinen Työnantaja voi antaa voiman tuollaiseen tehtävään, joka sisältää toimistotöitä käsittämättömän määrän, soittamista, keskusteluita, kirjeitä kaikkiin Suomen evankelisluterilaisiin seurakuntiin (n. 500), yhteydenpitoa kerjäämisen muodossa firmoihin ja tehtaisiin, koska eivät ne lahjoitustavarat itsestään varastolle ilmesty. Eivät myöskään rahat toiminnan ylläpitämiseen tule itsestään, vaan vaatii juuri tuon suunnattoman työmäärän. Kuinka moni tuollaista jaksaisi? Mietipä Ihmettelijä tätä!
On kaiken lisäksi helppoa ampua nuolia puskasta. Miten Ihmettelijä kehtaat? Rehdin ja rehellisen ihmisen toimintaa olisi omalla nimellään kirjoittaminen, koska kerran arvostelee nimeltä mainittua henkilöä! Häpeä, jos osaat!
Päiväys  : 08.12.2005
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Siversky kehitysvammaisten orpolasten kuntoutuskoti, jossa tällä hetkellä asuu 122 lasta ja nuorta ikävälillä 2–18-vuotta, kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä hoidokkejamme kohtaan osoitetusta huolesta ja huomiosta. Kiitos Teille elintarvikkeista, vaatteista, kirjekuorista, työvaatteista ja polkupyöristä, jotka olette välittäneet lapsillemme.
Kiitämme Teitä orpolasten tarpeiden ymmärtämisestä.
Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Johtaja L.N.Nikolajeva
Henkilökunta ja kasvatit
Päiväys  : 11.12.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Albert.
Kiitos viestistäsi. Toivottavasti tuo radio-ohjelma herättää ihmisiä auttamaan köyhiä.

Hyvä Martta.
Kiitos viestistäsi. Siihen ei ole mitään lisättävää, mutta tuskinpa tuon kritisoimasi viestin lähettäjä osaa hävetä. Hän on ymmärtääkseni niin täynnä oikeassa olemistaan ja hyvyyttään, ettei hänellä ole mitään hävettävää. Ymmärrän, että hänen kaltaisensa ihmiset, vastustaessaan tätä auttamistyötämme, ovat sen saman kiihkon, sanoisinko himon vallassa, joka huudatti oikeaoppisia pari vuosituhatta sitten eräänä pitkäperjantain vastaisena yönä. Loppu onkin historiaa, mutta henki on sama, murhanhenki.

Hyvät Johtaja R.N.Sverdlova, Johtaja N.V.Kovalchuk ja Johtaja L.N.Nikolajeva sekä henkilökunta ja kasvatit.

Olemme tyytyväisiä, kun olemme saaneet auttaa Teitä. Jatkamme mielellämme yhteistyötä kanssanne mahdollisuuksiemme mukaan.
Päiväys  : 13.12.2005
Nimimerkki : Ihmettelijä
Tulee vaan mieleen Isä aurinkoisen eli Stalinin kontrolli. Pappeja houkuteltiin ilmiantajiksi pettämään vaitiololupauksensa ja paljastamaan mitä kammioissa ja sielunhoidollisissakin keskusteluissa oli kerrottu.

Onko nyt tehty samoin: Pitkin Hämettä ja kenties laajemminkin pestattu (jopa pappien?) silmiä ja korvia valvomaan luottamuksellisia puheita, jotta ne voidaan sitten "julistaa katoilta"?
Päiväys  : 13.12.2005
Nimimerkki : upe vastaa
Kiitos viestistäsi nimimerkki ihmettelijä.
Paranoidia on vakava sairaus, joten kehoitan Sinua mitä pikemmin kääntymään asiansa osaavan lääkärin puoleen, ehkä hän osaa auttaa Sinua vaivassasi!
Päiväys  : 14.12.2005
Nimimerkki : Päivi Kaskia
Hei, Upe!

Minä täällä ihmettelen ja pyöritän päätäni ihmettelijän kirjotuksista. No se jääköön ihmetykseksi. Jos ihmettelijä ei ymmärrä hyväntekeväsiyystyötä niin ei ymmärrä. Vanha sanontakin menee, että kun on lusikalla annettu, niin kauhalla on vähän vaikea vaatia.

Minä taas en ymmärrä alkuunkaan Huopalahden seurakunnan kirkoherra Hannu Vapaavuoren käytöstä! Ennenkuulumatonta ja uskomatonta, että Jumalan virkaanasettama, seurakunnan palvelija, tuolla tavoin kohtelee virassaan ollessaan lähimmäisiään! Miten voi kirkkoherra jättää köyhät, apua tarvitsevat, orvot huomiotta vaille?!

Hyvää Joulua koko poppoolle! Ja siunauksia! Niitäkin onneksi löytyy, jotka teitä tukee ja rukoilee puolestanne.
Päiväys  : 14.12.2005
Nimimerkki : Kysyn vain
Yhdistyksenne toimintatavoitteet on:
"Autatte kaikkia apua tarvitsevia kansallisuuteen, rotuun. uskontoon tai politiiittiseen
vakaumukseen riippumatta."

Ette kuitenkaan suostu auttamaan helluntalaisia ? Miksi näin?
Mielestäni se on vastoin toimintaperiaatteitanne.
Hyvin ristiriitainen asia. Tiedän, että olette periaatteen mies mutta kyseisessä asiassa ette..
Mikä on Upe totuus ? Toivoisin että ottaisitte malka omasta silmästä ?
Onko varastaossa oleva tavara teidän... vai firmojen?

Päiväys  : 14.12.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Päivi Kaskia.

Kiitos viestistäsi. Karavaani kulkee ja koirat haukkuu, näin se on aina ollut ja näin se on oleva. Työllämme on tukijoita ja vastustajia. Ihmeellisintä on se, että kiivaimmat vastustajat ovat ns. uskovia, hyviä ja pyhiä, kuten nimimerkki Ihmettelijä. Heille on tärkeintä puolustaa auktoriteetteja, olkoon ne kuinka perkeleellisiä hyvänsä. Määrätty virka-asema suo heidän mielestään koskemattomuuden.
Hannu-Poju Vapaavuori uskoo myös tämän asian, että hän voi virka-asemansa turvin käyttäytyä kuinka hyvänsä. Takaan, että se on väärä luulo. Nämä hannupojut ja ihmettelijät eivät tätä työtä kaada, koska en ole sitä heiltä saanut, vaan ihan jostain muualta. Niin kauan kuin Työnantajani välittää köyhistä enemmän kuin U.Poutiainen, tämä työ ei kaadu. Olkoot hyvät ja pyhät vaikka kuinka täynnä raivoa ja murhanhimoa, se ei minua huoleta. KÖYHIÄ EN JÄTÄ!
Päiväys  : 14.12.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Kysyn vain.

Kiitos viestistäsi. Kohdemaissamme autamme jokaista ihmistä, joka apua tarvitsee, olkoon hänen kansallisuutensa, uskontonsa, ihonvärinsä tai poliittinen vakaumuksensa mikä hyvänsä. Emme kysy keneltäkään avun tarvitsijalta, onko hän helluntailainen tai kelluntailainen. Väitteesi, ettemme suostu auttamaan helluntailaisia, on VALHE! Kysyt, onko varastossani oleva tavara meidän vai firmojen. Kun lahja on annettu, kenen se lahja on, lahjoittajan vai lahjan saajan? Mitä helluntailaisiin tulee, heillä on IRRTV, jonka hallitus ja toimihenkilöt ovat pääasiassa helluntailaisia. Kyseinen järjestö kerää rahaa miljoonia euroja vuodessa, samoin heidän järjestönsä Frida saa valtion tukea yhtä paljon kuin Kirkon ulkomaan apu, joten tuskinpa he Suomen Idäntyö UP ry:n apua tarvitsevat. Olisitko ystävällinen ja kertoisit, mikä se malka minun silmässäni on.
Päiväys  : 15.12.2005
Nimimerkki : Sanna
Näyttää siltä, että lahjoituksena tulee yleensä tavaraa, mikä on toki sekin tarpeen ja välttämätöntä. Mutta meidän pienten yksityisten kannattaisi varmaan harkita tavaran lisäksi/sijasta (kunkin tilanteesta riippuen) rahalahjoitusta, koska tavaran kuljettamiseen tarvitaan muutakin kuin hyvää tahtoa ja vilpitöntä auttamisenhalua.
Päiväys  : 15.12.2005
Nimimerkki : Vanja 
Nimimerkki "Kysyn vain" tivaa Upelta totuutta siihen, että miksi Suomen Idäntyö ei voi tehdä yhteistyötä helluntailaisten kanssa. Totuuden voi löytää esim. IRRTV:n tuottamasta Itäportti-ohjelmasta 26.11. Siinä IRRTV:n hallituksen jäsen Toivo Saarinen kertoo varsinaisesta "sumppukalastuksesta", kuinka Voronezhilaisessa vankilassa humanitaarinen avustustyö ja helluntailainen käännytystyö liitetään yhteen. Onko oikein vaatia uskonratkaisuja humanitaarisen avun nimissä. Miksi ei kunnoiteta yksilön ja toisten kirkkojen uskoa?

Kansainväliset humanitaarisen avun pelisäännöt ovat täysin selvät ja niitä näyttää Suomen Idäntyö noudattavan.
Päiväys  : 15.12.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Sanna.

Olet oivaltanut aivan oikein. Tavaroiden kuljettamiseen avustuskohteisiin ei riitä pelkkä hyvä tahto ja auttamishalu. Siihen tarvitaan myös rahaa.
Päiväys  : 15.12.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Vanja.

Me teemme humanitaarista avustustyötä ilman ehtoja. Kunnioitamme jokaisen ihmisen poliittista ja uskonnollista vakaumusta sekä itsemääräämisoikeutta. Emme aseta mitään ehtoja antamallemme avulle. Autamme niitä, jotka apua tarvitsevat.
Liikkeet ja teollisuuslaitokset päättävät itse, kenelle he lahjoituksensa antavat, eli helluntailaiset, kelluntalaiset ym. heidän kaltaisensa ovat tasan tarkkaan samalla viivalla meidän kanssamme. Auttamistyö ei ole meidän monopolimme. Jokainen on tähän työhön tervetullut, kinkeripiiriä riittää. Rehellisiä auttajia tarvitaan, huijareita ja valehtelijoita on jo liikkeellä riittävästi.
Olemme toimineet kansainvälisen humanitaarisen avun pelisääntöjen mukaan ja näin aiomme myös jatkossa toimia.
Päiväys  : 21.12.2005
Nimimerkki : Sanna
Toivotan levollista ja rentouttavaa joulua ja jaksamista seuraavallekin vuodelle. Muistattehan että auttajan pitää huolehtia myös itsestään.
Päiväys  : 21.12.2005
Nimimerkki : Tomppa
UPE & Co , JOKKE JA ELISA-NEITI

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA.
SIUNAUSTA JA VOIMIA TULEVALLE AVUSTUSVUODELLE.

T. SÄHKÖ-TOMPPA
Päiväys  : 22.12.2005
Nimimerkki : Kiitos Olhovasta
Rodnitsok lastenkodin hallinto ja koko työyhteisö osoittaa Teille syvän kiitollisuuden sanat kiltistä suhtautumisestanne orpolapsiin, Teidän lakkaamattomasta huolenpidosta ja avusta.

SUURI KIITOS!

Kunnioittaen,
Johtaja R.N.Sverdlova
Päiväys  : 26.12.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Tomppa.
Toivotamme Sinulle siunauksentäyteistä uutta vuotta 2006!
Päiväys  : 26.12.2005
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja R.N.Sverdlova.
Orpolapset ovat erityisen lähellä sydäntämme. Meille on etuoikeus, että saamme auttaa heitä.
Toivotamme Teille, henkilökunnallenne ja hoitamillenne lapsille onnellista ja parempaa uutta vuotta 2006!
Päiväys  : 19.01.2006
Nimimerkki : tarkkailija
Hyvä että olet keskittynyt enemmän työhösi, kuin niitten haukkumiseen, jotka eivät anna sinun agressiviseen toimintaasi rahaa.
Teet hyvää työtä, mutta olet aikaisemmin pilannut maineesi toisten moittimisellasi.
Myönteisyys tuo elämääsi ja myös läheisillesi enemmän iloa.
Tee parannus Jumalasi edessä ja rakasta "vihollisiasi" ja anna sydämestäsi anteeksi, niin kuin Jeesuskin teki.
Ovat näköjään jättäneet Iltalehdessä rauhaan sinun joskus mainitsemasi itätyön tekijät, jätä sinäkin, eihän se ole ollut kaunista luettavaa.
Kaikille riittää lääniä ja autettavaa idässä.
Tehkää yhdessä töitä, tai erikseen, mutta iloiten, eikä toisianne moittien.
Iloista antajaa Jumala rakastaa, sanotaan Jumalan sanassa, mutta riitaisuutta Jumala ei siunaa!
Päiväys  : 20.01.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Tarkkailija. Kiitos hyvää tarkoittavista neuvoistasi, joista lienee hurskastelu kaukana. On varmasti kliffaa istua katsomossa antamassa neuvoja niille, jotka työtä tekevät. Enempää en voi työhöni keskittyä kuin, mitä näiden yli yhdentoista vuoden ajan olen tehnyt. Jos olen köyhien ja autettavieni puolesta ollut aggressiivinen, sitä en ole katunut, enkä tule katumaan.
Jos asioista suoraan puhuminen on ns. hyvien ja pyhien kristittyjen mielestä haukkumista, niin parituhatta vuotta sitten Galilean rantoja pitkin kulki varsinainen haukkuja. Hänet kaltaisesi pyhät nappasivat ristille. Mitähän minulle mahdatte tehdä?
Itätyön tekijöillä tarkoittanet varmaan Esa Kososen johtamaa Idän Avustus ja Lähetys ry:tä, joka keräsi ilman lain vaatimaa keräyslupaa varoja neljän vuoden ajan, ajalla 16.1.2001-8.1.2004.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt sanoo päätöksessään mm. "Arvioni siitä, että asiassa olisi ollut perustellumpaa aloittaa esitutkinta, perustuu siihen, että antaessaan huomautuksen Kössi on käsitykseni mukaan pitänyt ko. henkilön syyllisyyttä selvänä". Päätöksessä puhutaan toiminnanjohtaja Esa Kososesta!
Samaan tulokseen apulaisoikeusasiamiehen kanssa päätyy lääninpoliisiylitarkastaja Jorma Issakainen sanoessaan päätöksessään "Poliisipäällikön antaman huomautuksen estämättä ja koska apulaisoikeusasiamies on katsonut, että esitutkinnan toimittaminen olisi ollut perustellumpi toimenpide kuin suullisen huomautuksen antaminen, määrään, että poliisilaitoksen on yhteistyössä toimivaltaisen syyttäjän kanssa ratkaistava, onko esitutkinta toimitettava vai voidaanko asia jättää poliisipäällikön aikaisemman päätöksen varaan. Tehtävässä ratkaisussa on kiinnitettävä erityistä huomiota teon/tekojen vanhentumisaikoihin. Tehdystä ratkaisusta pyydän ilmoittamaan poliisin lääninjohtoon".
Etelä-Suomen lääninhallituksen ylitarkastaja Asta Sark ilmoittaa, että jos yhdistys aikoo pyytää vapaaehtoisia lahjoituksia seurakuntien kolehtivaroista, jotka on kerätty seurakuntien jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa, tai jos yhdistys pyytää vapaaehtoisia lahjoituksia seurakunnilta, tarvitaan tähän toimintaan keräyslupa! Samaan tulokseen tulee sisäasiainministeriön poliisiosaston arpajais- ja asehallintoyksikön päällikkö hallintoneuvos Jouni Laiho. KERÄYSLUPA TARVITAAN!
Iltalehti kertoo Pertti "Purtsi" Purhonen keräsi 80-luvun puolivälissä 600.000 markkaa (100.000 euroa) Kriisi-palveluyhdistykselle ilman keräyslupaa. Hänet tuomittiin sakkoihin ja yhdistys joutui maksamaan valtiolle kerätyt rahat.
Kiteen poliisipäällikkö Heikki Kössi tyytyi antamaan Esa Kososelle samanlaisesta asiasta huomautuksen, sekä kieltäytyi suorittamasta asiassa esitutkintaa. Syyttäjä vahvisti kaikesta edellä kerrotusta huolimatta Kössin päätöksen. Syyteoikeus olisi asiassa vanhentunut 8.1.2006, kukaan ei tiedä, vaikuttiko se Esa Kososen armahtamaan päätökseen.
Kaksi samanlaista tapausta, kaksi erilaista päätöstä. Jokainen miettiköön itse tykönään, onko laki kaikille sama, vai onko se niin kuin se luetaan!
Päiväys  : 20.01.2006
Nimimerkki : jatkoa edelliseen
Toiminnanjohtaja Esa Kosonen lähetti Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien kirkkoherroille kirjeen, joka alkaa näin: "Luottamuksellinen tiedote vain seurakunnan johtajille! Asiat voi kertoa neuvostossa, mutta ei kirjallisesti, ettei tämä päädy spekuloitavaksi ja leviä vääriin käsiin!"
Kirjeessään hän väittää minun järjestäneen "aiheettoman Ilta-lehtikohun valtakunnallisesti".
En ole Iltalehden päätoimittaja, eikä minusta sellaista koskaan tule, joten en ole vastuussa siitä, mitä Ilta- tai jokin muu lehti kirjoittaa!
En lähettele luottamuksellisia tiedotteita seurakuntiin kenenkään toiminnasta enkä kähmi kenenkään selän takana. En myöskään lähettele sähköpostiviestejä seurakuntien työntekijöille varoitellakseni jonkun avustusjärjestön toiminnanjohtajasta tai siitä hengestä, jonka oma hän mielestäni on. En myöskään ihmettele, jos joku kannattaa taloudellisesti Esa Kososen johtamaa järjestöä. En myöskään lähettele otteita Esa Kososen kotisivuista kirkkoherroille, päätoimittajille tai muillekaan herroille. En siis toimi kuten Idän Avustus ja Lähetys ry:n toiminnanjohtaja Esa Kosonen toimii! En varoita ketään edes Esa Kososesta.
Olisin ollut valmis nielemään kaiken sen vahingon, mitä Esa Kosonen on toiminnallaan järjestöllemme aiheuttanut lähettäessään kirkkoherroille valheellisia, "luottamuksellisia" tiedotteita, seurakunnan työntekijöille persoonaani herjaavia sähköpostiviestejä, lukuisille kirkkoherroille ja muille ihmisille nettipäiväkirjani otteita (joita muuten pidän työmme mainostamisena) ja selkään puukottamiseni, jos nimimerkki tarkkailija ei olisi pyytänyt kommenteillaan asian julkistamista.
Hyvä tarkkailija, jos mittaat minun ja Esa Kososen tekoja samanlaisin punnuksin, sinulla on varmasti asiaa myös toiminnanjohtaja Esa Kososelle.
Pelkään pahoin, että et pääse Esa Kososta neuvomaan, nuhtelemaan ja ojentamaan hänen kotisivuillaan nimimerkin suojissa, tai edes omalla nimelläsi, kuten olet voinut tehdä anonyyminä Suomen Idäntyön kotisivuilla.
Meillä ei ole mitään salattavaa, asiamme voi käsitellä kirjallisesti ja niitä voi spekuloida avoimesti kuka hyvänsä, toisin kuin Esa Kososen toimia.
Emme kähmi kenenkään selän takana, vaan toimimme avoimesti ja vastaamme tekemisistämme ja tekemättä jättämisistämme. Emme turvaa yhteenkään poliisipäällikköön tai syyttäjään. Nostamme katseemme hieman ylemmäksi ja haemme turvaa Häneltä, joka on köyhien, muukalaisten, leskien ja orpojen ystävä. Hänen suojeluksensa riittää vallan hyvin meille!
Olen nimimerkin kanssa samaa mieltä; Idässä kinkeripiiriä riittää. Toivotan jokaisen rehellisen avustusjärjestön tervetulleeksi auttamistyöhön.
Rehellistä on myös kerätä varat työhönsä Suomessa siltä uskonnolliselta järjestöltä, jonka kanssa varoja itärajan toisella puolella kuluttaa!
Rehellistä on myös seurakuntavierailuistaan kertoessaan kertoa, missä seurakunnassa itärajan tuolla puolen tuli vierailtua, vai mitä, Esa Kosonen ja nimimerkki tarkkailija.
Mitä taas työn siunaukseen tulee, sen varmasti arvioi ja päättää JOKU MUU, kuin nimimerkki tarkkailija.
Ehkäpä tämä vastaus tyydytti nimimerkkiä. Tosin se poikkeaa siitä yleisestä supattelutyylistä, mihin nimimerkki on tottunut hyvien ja pyhien taustayhteisössään.
Lopuksi ihmettelen jälleen kerran rohkeuttanne. On vaikeaa löytää sanoja kaltaisenne ihmisen menettelylle, uskallattehan esiintyä nimimerkin suojassa. Se on varmasti vaatinut ponnisteluja äärimmäisyyksiin saakka ja aiheuttanut Teille suunnatonta mielihyvää, varmasti yhtä suurta kuin saan köyhien auttamisesta. Kuten huomaatte, vaivannäkönne on palkittu, se kannatti, mitäpä ei kunnon kristitty tekisi puolustaessaan oikeutta, oikeaa oppia ja "totuutta", siinä ei kannata vaivojaan säästää, eikä kustannuksia laskea, vai mitä?!?
Päiväys  : 22.01.2006
Nimimerkki : marko
Nostan hattua sinulle Upe. Olet selvästi lujahermoinen taistelija joka ei anna periksi. Henkinen paine ja stressi on varmasti ajoittain korkea, eikä siitä kuka tahansa vuosia selviäisi. En tietysti tiedä kuinka sinä koet sen, mutta itselleni se olisi raskasta. Päiväkirjaa lukessani huomaan että järjestösi sivuille eksyy skeptikoita ja kyseenalaistajia jotka esiintyvät nimimerkillä. Heidän on helppo hyökätä sinua vastaan koska he voivat aina "kadota". Kukaan ei heitä tunne. Ihailen rohkeuttasi. Ilman sitä et varmasti työssäsi pärjäisi.

Nimimerkin takaa "hyökkääviä" rulee aina olemaan, ja mitä laajemmaksi toimintasi kasvaa, sitä enemmän ja voimakkaampia he ovat. Aina löytyy niitä jotka yrittävät laittaa kapuloita rattaisiin, jopa näin hienolle työlle.

Toivotan kovasti jaksamista ja sitkeyttä, Upe. Ja rauhallista sunnuntai-iltaa!

- marko
Päiväys  : 22.01.2006
Nimimerkki : Tapsa
Kylläpä sä Upe oot kova jätkä, mutta oletkos mahdollisesti lukihäiriöinen. Kirjoitit kyseisen yhdistyksen keränneen 4 vuotta ilman kerräysluppaa, vaikka eihän tuohon Ojalan laskuopin mukkaan jää kuin vajjaat 3 vuotta.

(Lähetys ry:tä, joka keräsi ilman lain vaatimaa keräyslupaa varoja neljän vuoden ajan, ajalla 16.1.2001-8.1.2004.)

Etkö sä ole kerinny lukemaan Iltalehen kirjoitusta, missä luki, että poliisilaitos oli antanut vääriä ohjeita kysseiselle yhistykselle.

Sä teet hyvää duunia, mutta kunnioitan vain tasapuolista ja rehellistä kannanottoa myös sulta tähän asiaan.

Tapsa vaan
Päiväys  : 22.01.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi Marko. Nimimerkkihyökkääjät eivät
minulle paljon hermopaineita tuota. Täytyhän näiden heikolla itsetunnolla varustettujen raukkojen johonkin kiukkunsa purkaa. Näiltä ihmisiltä on turha odottaa sellaista rohkeutta, että he seisoisivat reilusti omalla nimellään mielipiteittensä takana. Näiden pelkosten ainoa ilo näyttää olevan puskasta selkääni ampuminen. Ehkäpä he näin kokevat omalla hyvällä tavallaan auttavansa köyhiä ja orpoja lapsia saamaan
sen avun mitä he tarvitsevat.
Varmasti he haluavat kaikella rakkaudella kannustaa minua työssäni parempiin saavutuksiin. En jaksa uskoa, että heillä on mitään sitä vaswtaan, että köyhiä autetaan. Heidän mielestään auttaja taitaa tässä tapauksessa ola väärä henkilö!
Päiväys  : 22.01.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi Tapsa.
On miellyttävää, että kaltaisesi älykkö kunnioittaa vieraskirjaani kannanotoillaan. Kaikesta päätellen olet
Esa Kososen ystävä, kuten nimimerkki tarkailijakin. Hyvä niin!Hädässä ystävä tunnetaan! Sanotaan myös, että: "Kerro minulle kenen kanssa seurustelet. Minä kerron millainen olet!
En ole kova jätkä, lukihäiriöinen kylläkin. Raskaan työpäivän jälkeen tuo häiriöisyys näkyy tekstissäni.
Minussa on myös paljon muitakin vikoja ja virheitä kuin tuo lukihäiriöisyys. Lukihäiriöisyydelleni tosin en itse mitään voi!
Olet thnyt terävän havainnon. Kolme vuotta on oikein, ei neljä, kuten kirjoitin. Nuo vuodet ovatkin varmaan kaikkein olennaisin kohta kirjoittamassani selostuk-sessa, eikö niin.
Sanot kunnioittavasi vain tasapuolista ja rehellistä kannanottoa. Varmasti olet myös nyt kiroittamaasi asiaa
tarkastellut REHELLISESTI ja TASAPUOLISESTI!
On ikävää, jos tekemäni kirjoitusvirheen vuoksi mene-tän kunnioituksesi. Olet varmasti satsannut kaikin mahdollisin tavoin työmme tukemiseen.
Yritän kuitenkin kestää tämän menetyksen, Tapsa hyvä.
Päiväys  : 23.01.2006
Nimimerkki : Martta
Nimimerkille Tarkkailija.
Suomen Idäntyö UP ry:n kotisivut ovat mielenkiintoista luettavaa. Täältä saa ajankohtaista tietoa, miten toiminta pyörii ahkerien työntekijöiden toimesta joka päivä, ei ainoastaan arkipäivisin, vaan myös viikonlopulla. Toisinaan Upe Poutiainen joutuu jopa keskeyttämään yöunensa ja lähtee lastaamaan avustustarvikkeiden hakijoiden kuormia.
On erittäin huomaavaista lukijoita kohtaan antaa heidän äänensä kuulua vieraskirjan sivuilla. Ikävää vain on Tarkkailijan kaltaisten itsensä ylentäjien astuminen sivuille, tuntemattomana ”puskasta nuolia ampuen”!
Nimimerkki Tarkkailija, tahtoisinpa nähdä Teidät puhumassa samat asiat, mitä kirjoittelette, Upe Poutiaiselle kasvotusten. Suustanne tuskin kuuluisi muuta kuin pelokasta änkytystä ja teryleenit tärisisivät ja menisivät ilman muuta vaihtoon!
Mitä tulee Upe Poutiaisen maineeseen, Upen nimi on erittäin arvostettu Venäjän korkeimpien kirkollisten työntekijöiden keskuudessa. Siitä todistavat lukuisat kunniakirjat ja kiitoskirjeet, joita hän on saanut mm. Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Aleksi II:lta. Klikatkaapas Tarkkailija, kun niin innokas tarkkailija olette, Suomen Idäntyö UP ry:n kotisivujen etusivun alalaidassa kohtaa: Huomionosoituksia, niin saatte näkyviin Upen saamat arvokkaimmat kunniakirjat ja ansiomerkin.
Upe Poutiainen on saanut lukuisia kiitoskirjeitä myös Suomen presidenteiltä sekä muilta Suomen hallinnon korkeilta virkamiehiltä, että se siitä maineesta!
Nimimerkki Tarkkailija, mitkä ovat motiivinne, kun olette vastustamassa köyhien hyväksi tehtävää työtä? Työn vastustamistahan tuo on, kun arvostelette sen tärkeintä tekijää, vai onko aivokapasiteettinne niin olematon, ettette sitä ymmärrä?
Luette näköjään Raamattua. Katsokaapas, mitä siellä sanotaan köyhistä, orvoista ja leskistä! Miksi haluatte viedä leivän nälkäisten suusta? Oman vatsanne takuulla täytätte joka päivä! Olette ilmeisesti erittäin kateellinen, kaunainen ja pikkusieluinen nilviäinen, ilmeisen sairas ihminen! Millä oikeudella tulette röyhkeästi pilaamaan Suomen Idäntyön vieraskirjan sivuja? Onneksi sieltä saa kuitenkin lukea enemmän kannustavaa ja myönteistä tekstiä. On koskettavaa lukea vieraskirjasta kiitollisten avunsaajien kirjoituksia lastenkodeista, sairaaloista ja monista muista laitoksista.
Upe Poutiainen ja hänen työtoverinsa Jokke tekevät vapaaehtoisesti, itseään ja aikaansa säästämättä suunnattomasti niin hyvää työtä, että se ei negatiivista arvostelua ansaitse milliäkään!
Sanotte kirjoituksessanne, että myönteisyys tuo Upen elämään ja myös hänen läheisilleen enemmän iloa. Siinä olette aivan oikeassa, Upen lähellä olevat kokevat todella paljon iloa hänen läheisyydestään ja elämänmyönteisyydestään!
Tarkkailija, sanotte tekstissänne: Iloista antajaa Jumala rakastaa, mutta riitaisuutta Jumala ei siunaa. Mielestäni ei ole kysymys riitaisuudesta, vaan totuuksien ilmi tuomisesta Upen päiväkirjassa. Se tosiasia, että Esa Kosonen keräsi rahaa 3 vuotta lain vastaisesti ilman keräyslupaa, ei muuksi muutu!
Siunausta ei Suomen Idäntyön toiminnasta myöskään puutu, sen huomaa tyhmempikin, kun klikkaa taas etusivun kohtaa ”tilastotietoja”. Siltä näkyy muun muassa, että vuoden 2005 aikana rajojen yli vietiin 5,7 miljoonan euron edestä avustustarvikkeita.
Nimimerkki Tarkkailija, Teitä on turha käskeä häpeämään, koska se kyky Teiltä täysin ilmeisesti puuttuu!
Päiväys  : 23.01.2006
Nimimerkki : Esa Kosonen
Arvoisa Upe Poutiainen!

Minäkin olen tutustunut sinun nettipäiväkirjaasi varsin laajasti ja olen tehnyt havaintoja sinun käyttäytymisistäsi ja huomannut sinulla olevan vielä paljon purkamatonta vihaa sisimmässäsi, jota kohdistat väärin osoitteisiin.
Ymmärrän hiukan käyttäytymistäsi sinun luonnettasi ja menneisyyttäsi vasten katsoen.

Olet entinen vanginvartija, mikä ammatti on varsin raskas ja mieltä rassaava ja ehkä sen takia olet jo näin nuorena poistunut siitä tehtävästäsi, tai sitten ammatissasi on eläkeikä ollut hyvin alhainen.
Olet lisäksi menettänyt rakkaimpasi muutama vuosi sitten, mikä on ollut hyvin ikävä kokemus. Otan vilpittömästi osaa suruusi.

Huomasin kannanotoissasi, että sinulla on vielä paljon paineita sisimmässäsi, joita purat aggressiivisesti jopa aiheellisiin arvostelijoihisi ja ”haukut jopa väärää puuta”.
Tämäkin on varsin normaalia käyttäytymistä silloin, jos ei ole saanut sisikuntaansa vielä järjestykseen.

Sinulla löytyy myös positiivinen purkautumistie tämän arvokkaan ja hatunnoston arvoisen työsi välityksellä, kun autat köyhiä lähimmäisiämme parempaan huomiseen.
Iloitsen vilpittömästi tästä auttamishalustasi ja toimistasi vähäosaisten hyväksi, mutta kehottaisin sinun antamaan siitä kunnia yksin Jumalalle, sillä loppujen lopuksi kaikki hyvä tulee vain Häneltä.
Ilman Jumalan antamaa voimaa emme nostaisi edes tikkua maasta.

Uskon, että sinussa on myös paljon hyvää energiaa sisimmässäsi, kunhan annat sen tulla sieltä esille Jumalan kunniaksi.

Annan sinulle yhden viisaan neuvon lisää, - älä koskaan röyhistele rintojasi saavutuksillasi. Ole nöyrä, eikä nöyristelijä, niin silloin hyvät tekosi saavat uskottavuutta tukijoittesi silmissä.

Kiitä Herraa kaikesta yhdistyksesi saavutuksista, ottamatta kunniaa itsellesi, niin saat kokea myönteisen kehityksen ja positiivisen energian lisääntyvän sisimpääsi ja elämääsi ja myös sieltä kautta virtaavan läheisiisi.
Se tie on ainut oikea tie meille kaikille.

Olet antanut itsestäsi omien sanojesi mukaan rehellisen ja oikeamielisen miehen kuvan ja lisäksi olet ilmaissut halusi keskustella rehdisti näillä palstoillasi.
Uskon sinun olevan sanojesi mittainen mies ja vastaavan kysymyksiini avoimesti.

Sait joltakin kirkkoherralta, tai kirkkoherranvirastosta kopion lähettämästäni tiedotteesta seurakunnille noin puolitoista vuotta sitten.

Nettipäiväkirjassasi ja ollessasi yhteydessä kirkkoherroihin ympäri Suomea olet ilmaissut, että Esa Kosonen on kirjoittanut pelkkää valhetta tiedotteessaan.

Nyt kysyn sinulta ja pyydän vastaamaan rehellisesti ja avoimesti kohta kohdalta, mikä siellä oli valhetta? Älä sano ylimalkaisesti, vaan vastaa tarkasti.

Kirjoituksesi kopio minusta on: (”Olisin ollut valmis nielemään kaiken sen vahingon, mitä Esa Kosonen on toiminnallaan järjestöllemme aiheuttanut lähettäessään kirkkoherroille VALHEELLISIA, "luottamuksellisia" tiedotteita, …”)

Esimerkiksi annat nettipäiväkirjassasi myös kansan ymmärtää, että sinä et ole antanut Iltalehden toimittajalle ja ystävällesi (niin kuin nettipäiväkirjassasi mainitset), Risto Kunnakselle, tietoja ja vinkkejä, joitten pohjalta hän on kirjoittanut lehteensä minusta ja yhdistyksestämme jopa valheellista ja vääristeltyjä tietoja, sekoittaen lukuja ja asioita tieten tahtoen keskenään, että näin voisitte yhdessä mustamaalata yhdistyksemme toimintaa ja minua.

En voi ymmärtää sitä, kuinka Risto Kunnas ja sinä kristittyinä ja oppineina miehinä olette voineet alentua näin alhaisiin tekoihin.

Nyt kun vastine on julkaistu Iltalehdessä, olen siihen tyytyväinen, mutta oikaisua ei siellä vielä ole ollut Risto Kunnakselta. Tästä johtuen tulen keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

On kiva, että vieraskirjasi on laajan huomion kohteena ja siellä on näköjään ILTALEHDEN viimeisin kirjoitus, josta paljastuu totuus kansalle, kuka antoi minulle väärän ohjeen, jonka johdosta olimme keränneet kolme vuotta ilman virallista keräyslupaa.

Kysyn sinulta ja pyydän rehdin vastauksesi. Kun virkamies on antanut väärän ohjeen meille, kuka on vastuussa?

Tämän asian olet sinä ja Risto Kunnas tiennyt jo alkumetreiltä lähtien, mutta olette halunneet kuitenkin alentua mustamaalaamaan minua ja yhdistystämme!

Miksi teitte tieten tahtoen näin, kysyn sinulta ja Ristolta?

Ristolle kerroin tästä jo ennen ensimmäistä lehtikirjoittelua marras- joulukuun vaihteessa v. 2002 ja sinä olet saanut siitä tiedon viimeistään lähettämässäni tiedotteessa.

Mikä on teidän moraalinne, kysyn?

Kirjoitin selvityskirjeessäni seurakuntiin kirjeen alussa ihmettelyni: ”En ymmärrä, mitkä motiivit hänellä on ollut mustamaalata rehellistä toimintaamme, niin kuin hän (Upe) taas järjesti syyskuun 21 paikkeilla (2004) Iltalehti-kohun valtakunnallisesti.”

Väitätkö, ettet ollut neuvonut Ristoa ja antanut hänelle vinkkiä meidän mustamaalaamistamme varten?!

En ole sanonut, että sinä olisit kirjoittanut itse lehteen, niin kuin olet kirjoituksissasi vääristellen antanut ymmärtää, mutta sinä olet se pää sylttytehtailija.

Olet sanonut myös seuraavan lauseen vieraskirjassasi:
(Rehellistä on myös kerätä varat työhönsä Suomessa siltä uskonnolliselta järjestöltä, jonka kanssa varoja itärajan toisella puolella kuluttaa!)

Olen antanut täysin tarkan selvityksen läänihallitukselle jokaiselle keräyskohteelle tulleista suorituksista ja olen vielä tilittänyt kullekin lähetyskohteellemme rehellisesti sinne kuuluvat varat.
Tilityksissämme on kahden tilintarkastajamme tarkastamat tilit ja allekirjoitukset kaikkiin tilityksiimme.

Voitko väittää, että minä, tai tilintarkastajamme olisivat epärehellisiä, tai Itä-Suomen Lääninhallituksen oikeushallinnon ylitarkastaja, Eila Vuorinen, puolueellinen.

Meillä ei ole mitään salattavaa ja jokainen jäsen saa tarkastaa tilimme milloin vain haluaa ja ne kestävät varmasti päivänvalon.

Jättäkää Upe ja Risto meidän parjaamisemme, sillä siinä teette syntiä myös Jumalaa vastaa, joka näkee kaikki tekomme ja jopa ajatuksemme.
Jumalalle emme voi olla epärehellisiä, tai jos yritämme, emme onnistu.

Toivon, että voisimme selvittää nämä asiat keskenämme kuntoon täällä ajassa, että voisimme kohdistaa positiiviset voimavaramme Herran käyttöön ja elää Hänen kunniakseen.

Kaikkea rehellistä työtäsi siunaten ja voimia arvokkaaseen työhösi toivottaen!

Kesälahdella 23.01.2006

Idän avustus ja lähetys ry:n toiminnanjohtaja
Esa Kosonen
Päiväys  : 23.01.2006
Nimimerkki : Joskus mukana
" ... kuinka Voronezhilaisessa vankilassa humanitaarinen avustustyö ja helluntailainen käännytystyö liitetään yhteen. Onko oikein vaatia uskonratkaisuja humanitaarisen avun nimissä. Miksi ei kunnoiteta yksilön ja toisten kirkkojen uskoa? "

Oheinen kirjoitus joulukuulta jäi niin mietityttämään, että haluan kommentoida. Teidän avustustyönne on parhaimmillaankin sielunvihollisen (ateismin) tekemien sotkujen siivoamista ja parsimista, uudelleen ja uudelleen. Kiva että jaksatte.

Evankeliumia (jonka ohessa myös muuta apua) vievät IRRtv ym. riistävät saalista saatanalta, jolloin ihmisten elämä korjaantuu PYSYVÄSTI. Auttaminen on kokonaisvaltaista, muutokseen tähtäävää. Miksi se teitä niin paljon raivostuttaa? Pelkäättekö että asiakkaat loppuvat?

Päiväys  : 23.01.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Joskus mukana.
Kiitos viestistäsi. Arvatenkin olet Hämeestä kotoisin, vai olisiko Sinut innostanut vieraskirjaamme siellä parhaillaan käytävä keskustelu?
Mietin, että oletkohan sotkenut puurot ja vellit vahingossa, vai tahallaan? Meitä ei todellakaan raivostuta kenenkään tekemä avustustyö. Emmekä pelkää asiakkaidemme loppuvan!
Ole hyvä ja perustele omituiset väitteesi. Huomioi, että emme ole vastuussa vieraskirjassa esiintyvien vierailijoiden mielipiteistä, emme Sinun, emmekä muidenkaan!
Lopuksi totuus on kallis asia, ei kuitenkaan niin kallis, etteikö sitä voisi vääristelemättä puhua, tai kirjoittaa!
Päiväys  : 23.01.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Esa Kosonen
Kiitos viestistäsi. Lukutaito ja luetun ymmärtäminen ovat näköjään taitoja, jotka Sinulta puuttuvat.
Mielestäni vastaukseni nimimerkki tarkkailijalle oli yksiselitteisen selkeä. Tarkoitin mitä kirjoitin!
Otetaan nyt pyynnöstäsi kuitenkin alusta, koska kertaus on opintojen äiti. Tosin minulla olisi tärkeämpääkin tekemistä kuin kirjoitella Sinulle ja vasalleillesi!
Kaikesta näkee, että olet pelimies. Ensin lähetit koirasi kimppuuni haukkumaan ja repimään ja nyt ilmestyt laupiaana samarialaisena, laastarein ja öljyin varustettuna.
Kirjoituksesi alkua lukiessa on vaikea uskoa, että kysymyksessä on sama mies, joka on lähettänyt seurakuntien kirkkoherroille Suomen Idäntyötä herjaavan valheellisen tiedotteen, tai henkilö, joka on lähettänyt sähköpostiviestejä seurakunnan työntekijöille varoitellakseen minusta. Enkä millään jaksaisi uskoa, että noin kauniisti kirjoittava henkilö on lähetellyt otteita nettipäiväkirjastani sinne sun tänne ainoana tarkoituksenaan vahingoittaa auttamistyötämme. Kirjoituksesi perusteella en voisi uskoa, että Sinä olet haukkumalla haukkunut ja kiroamalla kironnut entistä työtoveriasi vankilaevankelista Reijo ” Klinu ” Loikkasta vielä hänen kuolemansakin jälkeen.
Luottamuksellisessa tiedotteessasi, jonka seurakuntien kirkkoherroille lähetit sanot: ” Ainoastaan, jos anotaan määrärahoja, niin silloin lupa tarvitaan.” Olet anonut seurakuntien määrärahoista vapaaehtoista avustusta. Tiesit, että keräyslupa tarvitaan. Olit aikaisempina vuosina kerännyt rahaa laillisesti , hankkien keräysluvan. Päätit kuitenkin tietoisesti kerätä rahaa ilman keräyslupaa!
Koko ”luottamuksellinen” kirjelmäsi on valheita täynnä.
Iltalehti on kertonut toimistasi vain tosiasiat!
Sinun on syytä keskustella todellisten asiantuntijoiden kanssa. Tarvitset heitä varmasti ja heidän tulisi olla oikeusoppineita. Väität rikostoimittaja Risto Kunnaksen kirjoittaneen Sinusta ja yhdistyksestäsi valheellisia ja vääristeltyjä tietoja, sekä mustamaalanneen yhdistyksesi toimintaa.
Ymmärtänet, että nettivieraskirjani on julkista tiedonvälitystä ja väitteesi on törkeä herjaus!
En uskaltaisi esittää tuollaisia perättömiä väitteitä kenestäkään, saatikka rikostoimittajasta!
Sanoin, että on rehellistä kerätä varat työhönsä siltä uskonnolliselta yhteisöltä jonka kanssa varoja itärajan toisella puolella kuluttaa. Tässä ei ole mitään tekemistä lääninhallituksen virkailijoiden, tai tilintarkastajien kanssa, vaan siitä kenen kanssa rahoja kuluttaa. Ymmärtänet selvän kysymyksen?
Olen kanssasi samaa mieltä; Jumalaa emme naruta.
Lopuksi; väitän, että Sinulla Esa Kosonen on ainakin kahdet kasvot! Syyn väitteeseeni tiedät.
Omalta osaltani lopetan Esa Kosonen keskustelun tähän!
Päiväys  : 23.01.2006
Nimimerkki : Auttajan työssä itsekin
Olen seurannut jonkin aikaa kirjoittelua Suomen Idäntyö UP ry:n vieraskirjassa. Olen evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijä, mutta en halua sekoittaa omaa seurakuntaani asiaan, siksi esiinnyn nimimerkillä.
Idän avustus ja lähetys ry:n toiminnanjohtajan Esa Kososen kirjoitus Upe Poutiaiselle eroaa täydellisesti niistä sähköpostiviesteistä, jotka hän pari vuotta sitten lähetti minulle. Niissä hän arvosteli todella loukkaavasti Upe Poutiaista mainiten mm. tämän toimivan väärän hengen alaisena ja epäili myös minun olevan saman hengen alainen. Edellä mainituissa viesteissä ei ollut vähääkään samanlaista lipevyyttä, mitä Esa Kosonen on kirjoittanut Suomen Idäntyö UP ry:n vieraskirjaan. Niissä ei toivotettu Jumalan siunausta eikä menestystä Suomen Idäntyölle. Edellisen perusteella minun on valitettavasti todettava, että Esa Kosonen on kaksinaamainen liero.
Olen työssäni saanut olla avustamassa Suomen Idäntyö UP ry:n toimintaa ja voin vakuuttaa, että Upe Poutiainen ei todellakaan ota työstään kunniaa itselleen. Hän ei matkustele ympäriinsä Venäjällä palveltavana eikä palvottavana, vaan antaa kunnian sille, jolle kunnia kuuluu. Upe Poutiainen ei myöskään ole nöyristelijä, nöyrä kylläkin, mutta ei ihmisten vaan Jumalan edessä. Esa Kosonen sen sijaan on itse nöyristelijä, mikä käy ilmi hänen kirjoituksestaan tällä sivulla.
Päiväys  : 23.01.2006
Nimimerkki : Esa Kosonen
Anjalankosken diakoni, Erja Airikka, voit kirjoittaa omalla nimelläsi julkisesti, vai pelkäätkö esimiehesi pahastuvan kielenkäytöstäsi.

Esa Kosonen
Päiväys  : 24.01.2006
Nimimerkki : Erja Airikka
Ystäväni soitti ja kertoi nimeäni mainittavan Suomen Idäntyö UP ry:n vieraskirjan sivuilla. Tarkistin asian ja siellähän se näkyy olevan. Nimeni kirjoittaja on Esa Kosonen-niminen henkilö, jolta sain myös sähköpostia tänä aamuna. Hän väitti minun kirjoittaneen hänestä nimimerkillä esiintyen. Väite ei pidä paikkaansa. Mikäli minulla olisi ollut asiaa vieraskirjan sivulle, olisin esiintynyt omalla nimelläni.
Nimimerkki Auttajan työssä itsekin kertoo saaneensa Upe Poutiaista loukkaavia sähköpostiviestejä. Minä olen myös saanut sellaisia Esa Kososelta. Saamissani sähköpostiviesteissä Esa Kosonen puhuu Upe Poutiaisesta sellaiseen sävyyn, että en todellakaan voi sitä hyväksyä. Hän ei toivotellut Jumalan siunausta sen enempää Upe Poutiaiselle kuin Suomen Idäntyöllekään. Viesteissä puhuttiin Upe Poutiaisesta hyvin herjaavasti. Viestit Upe Poutiaisesta minulle ja Esa Kososen kirjoitus Jumalan siunauksineen tässä vieraskirjassa ovat ristiriidassa keskenään. Viestissään Esa Kosonen arvostelee myös erästä toista evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijää. Mitä hänellä on meitä vastaan?
Jos Esa Kosonen pitää kovana tekstinä sitä, että nimimerkki Auttajan työssä itsekin sanoo häntä lempeästi kaksinaamaiseksi lieroksi, niin mikä hän sitten omasta mielestään on toimiessaan edellä kerrotulla tavalla?
Lopuksi, minulla ei ole mitään syytä pelätä esimiehiäni tai ketään muutakaan ihmistä.
Päiväys  : 25.01.2006
Nimimerkki : "Lut.srk. työntekijä
Olen mielenkiinnolla seurannut Esa Kososen tilitystä, jonka kohteeksi Upe Poutiainen on joutunut.
Tiedän, että Esa Kosonen on uhkaillut myös seurakunnan työntekijöitä. Tämän johdosta ehdottaisin, että ko. työntekijät/henkilöt, joita Esa Kosonen on uhkaillut voisivat ilmottautua Upen vieraskirjan sivuilla, joko nimellä tai nimettömästi?
Taitaa tulla pitkä lista?
Minua hän on ainakin uhkaillut. Viestit ovat olleet vähemmän kristillisiä.
Terveisin seurakunnan työntekijä, joka ei tällä hetkellä halua nimeään julkisuuteen.
Päiväys  : 26.01.2006
Nimimerkki : pappi
Mietin kirjoittaakko, vai ei! Päätin kertoa omat kokemukseni.
Olen useaan kertaan joutunut Esa Kososen hyökkäysten ja uhkailujen kohteeksi. Valitettavinta asiassa on, että hän toisalta esiintyy mitä lempeimpänä kristittynä, mutta hänen tekosa ovat kaikkea muuta!
Päiväys  : 26.01.2006
Nimimerkki : Päivi Kaskia
Hyvä Upe!
Olen seurannut "Kosos-keskustelua" nettisivuillasi.

Olen nyt lukenut useampaan kertaan Esa Kososen kirjoittamaa tekstiä, eikä
siinä ole mielestäni "päätä eikä häntää". Esa Kosonen ei tunne sinua, eikä
Suomen Idäntyö UP Ry:n toimintatapoja. Tiedän varmuudella, että sinä Upe tai
toimintanne ette koskaan ota kunniaa itsellenne. Se käy ilmi kotisivuja
lukiessakin. Kaikki kunnia on Jumalan. Kaikki taistelut sinä käyt köyhien ja
hädänalaisten hyväksi, itseäsi säästämättä. Rukoilen, että Jumala antaa
sinulle edelleen voimia jaksaa tätä taistelua köyhien puolesta.

Tässä ensimmäisessä tekstissään Esa Kosonen yrittää mielestäni tehdä
itsestään hyvinkin viisaan, hyvän ja pyhän (siinä onnistumatta). Ja heti
kohta Esa Kosonen törkeästi "hyökkää" Erja Airikan ja nimimerkin suojassa
kirjoittavan kimppuun sanoen näin:
"Anjalankosken diakoni, Erja Airikka, voit kirjoittaa omalla nimelläsi
julkisesti, vai pelkäätkö esimiehesi pahastuvan kielenkäytöstäsi." Miten
tämmöistä voi tehdä? Tässähän nyt aletaan mustamaalaamaan jo Anjalankosken
seurakunnan toimintaa.

Mikä tämä tämmöinen Esa Kosonen on, joka avoimesti mustamaalaa, syyttää ja
herjaa Jumalan tekoja vastaan? Missä on Jumalan pelko? Ja käsittääkseni
julkinen herjaaminen ei ole lain mukaan ihan pikku juttu!?!

Toivotan joka tapauksessa koko sydämestäni Suomen Idäntyö UP Ry:lle
Siunausta ja Voimia jaksaa työssänne!

Päiväys  : 26.01.2006
Nimimerkki : Srk:n työntekijä
Esa Kososen uhkailemia pyydettiin ilmoittautumaan. Tässä yksi.
Päiväys  : 31.01.2006
Nimimerkki : ev.lut. avustustyöntekijä
Seurattuani tämän sivun keskustelua, päätin ottaa osaa siihen. Valitettavasti minunkin on liityttävä niiden ihmisten joukkoon, jotka ovat joutuneet Esa Kososen painostuksen ja uhkailun kohteeksi.
On lohdullista, että en ole ainoa ihminen, joka moisen uhkailun kohteeksi on joutunut.
Onkohan Esa Kosonen mahdollisesti entinen koulukiusattu, vai lieneekö niin, että Esa Kosonen haluaa olla ainoa suomalainen, joka työskentelee Venäjän alueella?
Jos näin ei ole, on mahdotonta ymmärtää hänen menettelyään.
Päiväys  : 03.02.2006
Nimimerkki : Vanja
Hyvä nimimerkki ”Joskus mukana”. Sekö panee niin raivokkaasti tuomitsemaan Suomen Idäntyön ja perinteisten kirkkojen työtä Venäjällä, kun itse olet ollut mukana. Vaikea sanoa, onko se synti, mutta tuntuu se olevan häpeä, kun totuutta Suomessa ei uskalleta kertoa.

Kannattaisi perehtyä asiaan ennen kuin tuomitsee muita. Suomen Idäntyö näyttää siivoavan ja parsivan, mutta yhteistyössä Venäjän Ortodoksisen Kirkon ja Inkerin Kirkon sekä paikallisten sosiaaliviranomaisten kanssa. Siivottavaa ja parsittavaa riittää, eikä ihmisen sielun pelastamisessa ole oikoteitä eikä helppoja ratkaisuja, kuten nimimerkki antaa ymmärtää.
Jumala herättää ihmisessä uskon ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tähden pelastaa syntisen.
Evankeliumia tulee julistaa ja saattaa ihmisiä elävään uskoon, SEURAKUNTAYHTEYTEEN ja osallisuuteen sakramenteista.

Mutta tämä ei näytä nimimerkille sopivan!

Voisitteko ystävällisesti selvittää sen mekaniikan, jolla väitätte esim. Voronezhissa korjaavan ihmisen elämän pysyvästi, kun näyttää siltä että se on seuraava: saarnamiehen painostamana nostetaan käsi ja tehdään uskonratkaisu. Itäportti julkaisee kuvan ja lukumäärän. Entä sen jälkeen, kun kuva on otettu. Entä sen jälkeen, kun vankilan portit avautuvat. Evankelioiva kirja ei evankelioi, jos sitä ei lue.

Kysyinkin joulukuussa, että miksei kunnioiteta toisten kirkkojen uskoa? Vastauksesi valitettavasti vahvisti sen, että et pidä muita kirkkoja etkä Suomen Idäntyötä kristittyinä.

Auttaminen on kokonaisvaltaista, kuten sanot. Ihmisestä on pidettävä huolta, mutta siis myös sen uskonratkaisun tivaamisen jälkeenkin. Ihminen ei saa jäädä vain luvuksi Itäportti-lehteen. Missiot tulevat ja menevät, vailla hengellistä koulutusta olevat saarnamiehet ja joskus mukana olleet tulevat ja menevät, mutta KIRKOT pysyvät, toimivat ja johtavat ihmisiä pelastuksen tielle.

Pyytäisin vielä rehellisyyttä niin kososlaisilta kuin myös muilta helluntailaisten kanssa yhteistyötä tekeviltä. Olisi kohtuullista mainita, kun rahaa kerätään Suomessa myös muilta kuin helluntailaisilta, että varoja käytetään helluntailaiseen käännytystyöhön ja että humanitaarisen avustuksen varjolla käännytetään ihmisiä myös muista tunnustuskunnista.
Päiväys  : 07.02.2006
Nimimerkki : jeppe
moro. on teillä pitkä päiväkirja luin sen melkein loppuun kivat
sivut moikka.
Päiväys  : 12.02.2006
Nimimerkki : Seurakunnan työntekijä
Monet ihmiset ovat viime aikoina kirjoittaneet Upen kotisivuille palautetta siitä miten Esa Kosonen uhkailee ja kiristää. En voi muuta kuin hämmästellä ja edellään ihmetellä Esa Kososen toimia. Toivottavasti hän itse lukee palautetta, joka kohdistuu häneen. Näin ainakin toivoisin ?

Olen jo pitemmän aikaa toivonut että hän itse ottaisi hatun päästä ja katsoisi peiliin. Miettisi mitä hän on itse omilla toimillaan saanut aikaan. Moni seurakunnan työntekijä on hänen taholtaan saanut kokea uhkailua ja kiristämistä. Uskon että nämä toimet ovat aiheuttaneet monissa seurakunnan työntekijöissä mielipahaa ja murhetta, jopa äärimmäisen pahaa oloa.

Kieltämättä joudun todella miettimään mitkä ovat hänen motiiviit uhkailulle ja kiristämiselle? Valitettavasti on niin että en löydä niihin kysymyksiin vastausta. Uhkailu ja kiristäminen ei mielestäni kuulu hyvän toiminnanjohtajan toimiin ja hänen harjoitamansa menetelmä on kaukana kristillisistä periaatteista. Tämän johdosta olisin suosittelemassa sinulle Esa , että hakeutuisit työyhteisökoulutukseen tai sellaisille kurseille missä opetellaan ihmissuhdetaitoja ? Varmasti Suomenta
on sellaista saatavilla ja mikäli ei löydy niin ulkomailtakin apua varmaan löytyy ?

Näissä asioilla tahtoo olla sekä musta- että valkoinen puoli. Kumpaakohan puolta sinä Esa Kosonen edusta ?

Tätä varmasti moni kristillisen maailmankuvan omaava ihminen miettii. Raamattu puhuu kivittämisetä... Mielestäni sinä Esa Kosonen olet tarttunut kiviin ja heittänyt myös syytömiä kivillä. Tätä kuvaa uhkailut ja kiristikset jota olet vuosien varrella harjoittanut. Kohteena ovat olleet monet seurakunnan työntekijät. Olet uhkaillut milloin poliisilla, kirkkoherralla tai kirkkoneuvostolla.

Aurionkoisia kevätpäiviä toivotellen. Liikkukaa ulkona ja nauttikaa kauniista Jumalan luomasta maisemasta.

Kevätervesin eräsPäiväys  : 12.02.2006
Nimimerkki : Joskus mukana
Vanjalle.
Kiitos kommentista ja selvityksestä. Mitä mahtoi tarkoittaa tuo, ettei uskalleta kertoa totuutta?

Ehkä ilmaisin asiat liian mustavalkoisesti ja kärkevästi kun epäilin raivostumista. Jos sait sen kuvan, että en pidä muiden kirkkojen uskovia jäseniä kristittyinä, haluan korjata senkin. Olen mieluusti ollut Inkerin kirkonkin tukijana. Samoin helluntailaisten; sellaiset karsinoiden raja-aidat eivät pidättele.

En tiedä olenko väärässä, mutta tietääkseni Venäjän Missiot IRRtv mukaan lukien nimenomaan tekee työtään siellä, missä on jälkihoito varmistettu, jos mahdollista kaikkien seurakuntien toimesta. Uskoon tullut neuvotaan etsimään sen seurakunnan, josta kokee saavansa hengelleen parasta ravintoa ja seurakuntayhteyttä. Myös ortodoksikirkko on mukana, paitsi että joissakin paikoin kieltäytyy ja kääntyy jopa vastustamaan.

Jos sitten lampaat menevät sinne missä on ovi auki ja ravintoa tarjolla, ketä siitä syyttää? Viime aikoina on näkynyt ikävää suuntausta esimerkiksi vankiloissa, että vaikka vangeilta kuuluu pyyntö: "Tulkaa tuomaan meillekin evankeliumia", perillä tuhannen kilometrin matkan jälkeen vierailijoille sanotaan: "Ei täällä teitä kukaan tarvitse, he ovat meidän (kirkon) hoidossamme".

Eihän vaan olla menossa samaan kuin Jeesuksen aikana, jolloin hengelliset vallanpitäjät pakanoitakin kiivaammin vastustivat Kristusta, jopa surmaamiseen asti. Ehkä sellaista uskonsuuntaa en osaisi niin kunnioittaa kuin tulisi, mutta ainakin haluaisin että moni kääntyisi siitä pois eli tekisi parannuksen. Onneksi on teitäkin kaikissa seurakunnissa jotka haluatte ihmisten parasta enemmän kuin valtaa. Siinä toivotan teillekin siunausta ja menestystä.

Pidänkö muita kirkkoja tai Suomen Idäntyötä kristittyinä?

Pidän kaikkien kirkkojen ja yhdistysten Kristukseen uskovia jäseniä kristittyinä, mitään järjestöä en. En edes Suomen Idäntyötä, vaikka se puhuukin niin rakkaudellisesti, siunausta toivottaen toisista yhdistyksistä, uskovista, kirkkoherroista, kososista, pihkaloista, että suloinen tuoksu ihan tuntuu.
Päiväys  : 13.02.2006
Nimimerkki : Ivan
Nimimerkille Joskus mukana ollut.
Olen mielenkiinnolla seurannut Sinun ja Vanjan keskustelua Suomen Idäntyön vieraskirjassa. Vastauksessasi Vanjalle annat sen kuvan, että olet hyvä kristitty. Kuva säilyykin viimeiseen kappaleeseen asti, jossa osoitat, millainen kristitty olet. Puhut suloisesta tuoksusta. Mikä tuoksu mielestäsi omasta vastauksestasi leviää? Mielestäni siinä haiskahtaa tekopyhyys. Mikä tuoksu Kristuksen puheissa oli, kun hän puhui fariseuksille ja kirjanoppineille tai lähetti terveisiä kuningas Herodekselle? Jeesus ei kierrellyt asioita, vaan kertoi ne sellaisina kuin ne olivat, eikä varmastikaan syyllistynyt kenenkään selän takana puhumiseen eikä juonitteluun! Kumpi on pahempaa, tekopyhä hymistely vai asioista rehellisesti kertominen? Miten kieroutunut voi olla sellaisen ihmisen luonne, joka ei paheksu väärää vallan käyttöä vaan paheksuu sen esille tuomista, kuten Sinä olet kirjoituksesi viimeisessä kappaleessa tehnyt. Huomaatko ajatustesi ristiriitaa, kun toisaalla kirjoitat: ”Onneksi on teitäkin kaikissa seurakunnissa jotka haluatte ihmisten parasta enemmän kuin valtaa.”
Vaikka Suomessa on kokoontumis- ja sananvapaus, ei täälläkään voi kävellä yhteenkään vankilaan hengellistä kokousta pitämään ilman vankilan johtajan lupaa. Luvan antaja ei ole joku tai jotkut vangit, vaan vankilan viranomaiset. (Kun kirjoituksesta päätellen näytät olevan niin hurskas, niin katsopa Raamatusta, mitä siellä sanotaan esivallasta eli viranomaisista ja heidän tottelemisestaan; Room. 13:1-7 ja 1. Piet. 2:13–17)
Kyllä noin viisaan ihmisen, kuin Joskus mukana ollut, tulisi ymmärtää, ettei Venäjällekään kannata tuhansia kilometrejä matkustella kokouksia pitämään ilman vankilan viranomaisten lupaa.
Mielestäni osoittaa suurta ajattelemattomuutta lähteä matkustelemaan pelkästään vankien pyynnön varassa, vaikka ”henki” kuinka kehottaisi, tuoksuu se sitten, mille tuoksuu.
Jotkut ovat metelöineet telttojen kaatamisesta Venäjällä. Myös Suomessa kokousteltat puretaan, mikäli kokoontumisiin ei ole saatu paikallisen poliisiviranomaisen lupaa.
Joskus mukana ollut, mielestäni on myös ristiriita tekstissäsi: ”Ehkä sellaista uskonsuuntaa en osaisi niin kunnioittaa kuin tulisi, mutta ainakin haluaisin että moni kääntyisi siitä pois eli tekisi parannuksen.” Miten voi yhtä aikaa kunnioittaa ja kieltää asia? Parannuksen teosta puheen ollen, voisit itsekin katsoa peiliin ja miettiä, mitä tietä oikein kuljet.
Kannattaa todella miettiä, mikä tuoksu leviää kirjoituksesi viimeisestä kappaleesta, kun epäilet mm. Suomen Idäntyön kristillisyyttä. Olen aivan varma, että tuhannet ja taas tuhannet köyhyysrajan alapuolella elävät ihmiset ovat kerta toisensa jälkeen ristineet kätensä ja kiittäneet Häntä, jolle kiitos kuuluu saatuaan ruokaa, vaatteita ja hygieniatuotteita Suomen Idäntyön kautta! On kaksi eri asiaa pieksää suutaan nimimerkin suojassa jonkun kotisivulla tai raataa yötä päivää köyhien hyväksi. Kumpi asia on mielestäsi kristillisempää?
On sanomattakin selvää, että kotisivuilla vieraillessa voi tuoksua hajuvesi, partavesi tai deodorantti, mutta raadannassa tuoksuu vain hiki!
Mainitset IRRTV:n missiot Venäjällä. On hyvä, että kerätään rahaa esim. lapsivankien hyväksi. Mielestäni rahankeräyksiä järjestettäessä pitää mainita rehellisesti, mihin kaikkeen kerättyjä tuloja käytetään, eli käyttää sen kohteen hyväksi, johon on ilmoitettukin kerättävän. Suomen Idäntyö UP ry:n vapaaehtoiset työntekijät eivät matkustele Kiinaan, Uralille tai maailman ääriin luksuselämää eläen, eivät ajele komeilla työsuhdeautoilla eivätkä nauti palkkaa tai saa palkkioita työstään. Keräystulot käytetään tasan köyhien hyväksi eli juuri siihen tarkoitukseen, mihin varoja kerätäänkin.
Kaikenlaisia nurinoita kyllä ympärillä kuuluu, kuten ”teidän avustustyönne on parhaimmillaankin sielunvihollisen (ateismin) tekemien sotkujen siivoamista ja parsimista…” (Eihän sielunvihollinen muuta tee kuin sotkee.) Myös Jeesukselle nuristiin, kun hän meni syntisen Sakkeuksen kotiin seurauksena se, että Sakkeus halusi jakaa puolet omaisuudestaan köyhille. (ks.Luuk.19:1-10).
Sinä, Joskus mukana ollut, esiinnyt kristittynä. Eikö kristityn tulisi iloita, kun köyhät saavat avun, vai onko kateus Suomen Idäntyön menestymisestä esteenä Sinun ilollesi?
Päiväys  : 14.02.2006
Nimimerkki : Joskus mukana
"Vaikka Suomessa on kokoontumis- ja sananvapaus, ei täälläkään voi
kävellä yhteenkään vankilaan hengellistä kokousta pitämään ilman vankilan
johtajan lupaa. Luvan antaja ei ole joku tai jotkut vangit, vaan vankilan
viranomaiset."

Kiitos "Ivan" nimimerkkivastauksesta. Se ei anna aihetta paljon jatkaa.
Tuohon lainattuun kuitenkin. Et kai tuo ollut vitsi, että täältä yritetään
luvatta ja salaa Venäjän vankilaan?

Saa olla vankilajohdon kutsu, Guinin luvat, monet allekirjoitetut pumaskat
ja sopimukset vankila- ja muidenkin viranomaisten kanssa. Eivät vaan
kirjalliset viranomaisten leimaamat luvat auta, kun sattuu olemaan joku
henkilö jollain portilla sitä mieltä, että nitsevoo ettepä mene. Kiva
nöyryyttää. Tätäkö tekee joku kristillinen kirkko?

Muuten, vaikuttaa kovasti siltä, että nimimerkkisi takaa kuten monen
muunkin löytyy sama U. Poutiainen, vai onko sekä mielipiteet, tyyli että
kielenkäyttö muokkautunut samaksi yhdeksi kuoroksi liian tiiviissä
yhteistyössä.

Päiväys  : 14.02.2006
Nimimerkki : Ivan
Kiitos, Joskus mukana, vastauksestasi kirjoitukseeni, vaikka kohteliasta on vastata myös kysymysmerkillä varustettuihin lauseisiin.
Lapsikin ymmärtää, että vankilaan ei mennä luvatta eikä salaa, kuten sieltä ei myöskään saisi poistua luvatta eikä salaa. Tekstissäsi annoit sellaisen kuvan, että vierailijat ajelivat tuhannen kilometrin päähän vankien pyynnöstä.
Ehkä Sinunkin ylpeytesi koki nöyryytyksen, eli portilta käännyttämisen, koska olet Joskus mukana. ”Jollain portilla” ei varmaankaan ”sattunut olemaan joku henkilö”, vaan virkatehtäväänsä hoitava vankilan portinvartija. Hyvä, kuitenkin, kun selvitit asian luvista, pysyvät muutkin lukijat mukana.

Toivon sydämestäni runsaasti siunausta kaikelle pyyteettömälle vankilatyölle, joka toteutetaan Työnantajan tahtoa noudattaen eikä ihmisen oman voiton tai tilastojen kasvattamiseksi.

Mitä tulee tekstisi, hyvä Joskus mukana, viimeiseen pohdiskeluun, VÄÄRIN ARVATTU! En ole U. Poutiainen. Mitä syytä hänellä olisi esiintyä omilla kotisivuillaan nimimerkillä? Yhteistyömme kylläkin sujuu hyvin ja on tuloksellista sekä moitteetonta. Olen Upe Poutiaisen kanssa samaa mieltä tekopyhistä hurskastelijoista.
Upe Poutiainen itse on rehellinen ja suorapuheinen mies, jollaisia harvoin tapaa. Kunnioitan sellaista rohkeutta ja rehtiyttä, erityisesti, kun hän puolustaa puheillaan köyhien asiaa. Tiedän myös, kuka on Upen Työnantaja, jota ainoaa hän kumartaa. Ihmisten edessä niin ei pidäkään tehdä.

Mainitset tekstissä kuoron. Vieraskirjan sivuilla näkyy myös kososlainen kuoro, kun on tutustunut teksteihin varustettuina nimimerkeillä Tapsa, tarkkailija, Kysyn vain ja Ihmettelijä. Kai Upe Poutiaisellakin saa olla ystäviä, kun niitä näkyy Esa Kososellakin olevan!
Päiväys  : 14.02.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Nimimerkki Joskus mukana ampuu näköjään puskasta kaikkea mikä liikkuu. Puskasta ampumiseen tarvitaan todella rohkeutta. Ihailuni nimimerkille. Valitettavasti veikkasit väärin, joten en kehoita sinua kovin suuria panoksia veikkaukseen satsaamaan.
Ilmeisesti et myöskään ymmärrä Sinulle esitettyjä kysymyksiä koska et niihin vastaa. Omalta osaltani ole luvannut lopettaa ns. kosos keskustelun, mutta pidän vieraskirjani sille avoimena. Sinulle vastasin kun nimeni mainitsit. Toivotan Sinulle entistä parempaa hajuaistia!
Päiväys  : 17.02.2006
Nimimerkki : kiitos Olhavasta
Rodnitsok (Pikku lähde) -nimisen lastenkodin hallinto osoittaa Teille lämpimän kiitoksen avusta ja myötätuntoisesta suhtautumisestanne orpolapsten tarpeisiin.

Suuri kiitos Teille lastenkodin työyhteisöltä siitä, mitä olette meidän hyväksemme tehneet.

Kunnioittaen,
Johtaja R.N.Sverdlova
Päiväys  : 23.02.2006
Nimimerkki : kiitolliset Pietarilaiset
Hyvä Upe Poutiainen!

Kaikkien hoidokkiemme nimissä Pietarin hyväntekeväisyysseura Perspektiivit kiittää Teitä lämpimästi avustanne. Lahjoittamanne kroonikkovaipat riittävät hoidokkeillemme tasan 8 kuukauden ajan. Se on suuri apu työssämme nuorten invalidien kanssa!
Ortopediset ja tavalliset pyörätuolit, jotka olette lahjoittaneet holhokkejamme varten, ovat todella arvokas lahja, koska ne antavat lapsille liikuntavapauden.

Antamanne apuvälineet olemme jakaneet seuraavasti:
1 ortopedinen ja 2 normaalia pyörätuolia sekä 5 kannettavaa virtsa-astiaa on annettu vammaisia lapsia kasvattaville perheille. Kuntopyörän olemme antaneet päivähoitokeskuksen lasten käyttöön ja 1 ortopedinen pyörätuoli toiseen päivähoitokeskukseen. 1 wc-pyörätuoli ja 3 tavallista pyörätuolia on annettu vammaisille lapsille ja nuorille Psykoneurologiseen internaattikouluun nro 3.
2 pyörätuolia, 2 wc-pyörätuolia ja 1 kävelytuen olemme luovuttaneet Pavlovskin kaupungin Internaattilastenkotiin nro 4.

Makeiset taas ovat tuoneet iloa ei pelkästään Perspektiivien hoidokkaille vaan myös katulapsille, joiden kanssa meille ystävällismieliset organisaatiot Upsala-sirkus ja Bereg (Ranta) tekevät työtä.

Olemme kovin kiitollisia teille suuresta tuestanne ja jos vain teille tulee sellainen suurenmoinen mahdollisuus auttaa hoidokkaitamme vaippoilla, niin seuraavassa olisivat kuukausitarpeemme:
390 kpl/kk aikuisten 1-kokoa, 90 kpl/kk aikuisten 2-kokoa, 450 kpl/kk aikuisten 3-kokoa. Sitä paitsi 4-internaattilastenkoti tarvitsee 13 päiväpeitettä (1,5 x 2 m) ja psykoneurologinen 3-internaattikoulu tarvitsee 15 parranajokonetta, 3 yhdellä kädellä ohjattavaa pyörätuolia sekä 75 sänkymattoa.

Olen hyvin mielelläni lähettänyt Teille Suomeen Pietarhovin hoidokkiemme valokuvia, jotta pääsisitte miltei henkilökohtaisesti tutustumaan lapsiin, joille avustuksenne ovat hyvin tärkeitä.

Kunnioittaen ja kiittäen,
hyväntekeväisyysseuran vt. johtaja Natalia Limina
Päiväys  : 24.02.2006
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Orpojen ja vaille huoltajia jääneiden lasten Anisimovski lastenkodin johto sydämellisesti kiittää Upe Poutiaista ja Suomen Idäntyö UP ry:tä orpokotimme kasvateille antamistanne joululahjoista, pizzoista joulupöytään ja säännöllisesti tulevista avustuksista.

Kunnioituksella,
Vt. johtaja Z. F. Jefimova
Päiväys  : 25.02.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja Natalia Limina.

Olemme iloisia, kun olemme voineet auttaa Teidän hoidossanne olevia lapsia. Jatkamme avustamista mahdollisuuksiemme mukaan.
Kiitos lähettämistänne valokuvista. Toimitan ne eteenpäin vammaisapuvälineiden lahjoittajille.
Toivotan Teille ja työntekijöillenne kestävyyttä vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 25.02.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja Z.F. Jefimova.
Olemme iloisia, kun olemme voineet auttaa hoitoonne uskottuja lapsia.
Jatkamme laitoksenne auttamista mahdollisuuksiemme mukaan.
Toivotamme Teille ja henkilökunnallenne hyvää terveyttä ja iloista mieltä tehdessänne vaativaa ja arvokasta työtänne.
Päiväys  : 27.02.2006
Nimimerkki : Iloinen
On todella koskettavaa ja sydäntä lämmittävää lukea vieraskirjanne sivuilta kiitosviestejä eri tahoilta, jotka ovat saaneet apua avustusjärjestöltänne. Ihan tulee tippa silmään, kun saa lukea, miten lastenkodit ja monet muut laitokset kiittävät saamistaan tuiki tarpeellisista lahjoituksista. Ja miten köyhätkin lapset saavat joskus suunsa makeaksi! Näkee, että työnne on tärkeää ja erittäin tuloksellista. Taivaallinen Työnantajanne antakoon Teille Suomen Idäntyö UP ry:n työntekijöille voimaa, terveyttä ja hyvää mieltä vaativassa vapaaehtoistyössänne. Olen varma, että kaikki työnne tukijat ja ystävät haluavat yhtyä toivotuksiini ja rukouksiini puolestanne.

Päiväys  : 27.02.2006
Nimimerkki : kiitokset Kaukasukselta
Kaikkien lasten ja heidän perheidensä nimissä kiitämme Teitä lämpimästi avusta, huolenpidosta ja tuesta. Haluamme toivottaa Teille terveyttä ja runsasta Jumalan siunausta kaikessa hyvässä. Toivomme yhteistyömme jatkuvan. Onnittelemme Teitä tulevan Suuren paaston alun johdosta ja pyydämme teidän rukouksianne.

Jumala Teitä varjelkoon!

Igumeni Antonios
Alanian Uspenski munkkiluostari
Pohjois-Ossetia, Beslan
Päiväys  : 28.02.2006
Nimimerkki : Sanna
Ehdotus: mitäpä jos antaisimme Upen tehdä työtään, autetaan se
mitä itse kukin voi ja otettaisiin tässä kiukuttelussa vaikkapa kuukauden
tauko. Mitä sanotte? Paaston ajaksi kiukuton avustusväki...? Lapsiltamme
emme hyväksyisi tällaista käytöstä, mutta kun aikuinen pääsee nettiin,
käytös on kuin pahaisen kakaran,
Siunausta kaikille Aurinko paistaa.


Päiväys  : 02.03.2006
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa Upe Poutiainen!

Leningradin alueen Volosovon piirin Torosovon kylässä sijaitsevan ”Lastochka”(Pääskynen)-orpokodin johto ja henkilökunta sydämensä pohjasta kiittävät Teitä pesuaine-, vaate- ja ruoka-avustuksen muodossa orpokodillemme antamastanne avusta.
Me arvostamme todella paljon Teiltä saamaamme huolenpitoa, huomaavaisuutta ja hyvyyttä. Te olette antaneet korvaamatonta apua ja tukea orpokodillemme.
Olemme hyvin iloisia, että meillä on teidänkaltaisianne hyviä ystäviä. Toivommekin ystävyytemme jatkuvan ja lujittuvan entisestään.

Orpokodin lasten ja työntekijöiden puolesta
johtaja T.J.Pankova
Päiväys  : 03.03.2006
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Arvoisa toiminnanjohtaja Upe Poutiainen!

Pikalevon kaupungin lastenkoti kiittää Teitä lempeästä sydämestänne, lapsirakkaudesta ja merkittävästä panoksestanne orpolasten ja vanhempien huoltoa vaille jääneiden lasten elinolojen parantamisessa.

Teidänkaltaistenne ihmisten ansiosta hoidossamme olevat lapset saavat lisäruokaa, -jalkineita, ja -konttoritarvikkeita.

Yhteiset ponnistuksemme auttavat lapsia säilyttämään uskon pyyteettömyyteen, hyvyyteen ja rakkauteen.

Lastenkotimme työntekijöiden ja lasten sydämiin jäävät teidän nimenne -niiden kilttien ihmisten nimet, joiden huolenpidon ansiosta onnistumme selviämään monenlaisista sekä isoista että pienistä ongelmista ja pulmatilanteista.

Toivotamme Teille ja teidän läheisillenne hyvää terveyttä ja onnea.

Lastenkodin johtaja
I.Kirillova
Päiväys  : 06.03.2006
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Siversky kehitysvammaisten orpolasten kuntoutuskoti, jossa tällä hetkellä asuu 126 lasta ja nuorta ikäväliltä 3–18 v., kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä hoidossamme olevia lapsia kohtaan osoitetusta huolenpidosta ja huomiosta. Suuri kiitos Teille elintarvikkeista, vaatteista ja polkupyöristä, jotka olette lahjoittaneet lapsillemme.
Kiitämme Teitä orpolasten tarpeiden ymmärtämisestä ja toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Johtaja L.N.Nikolajeva, henkilökunta ja kasvatit.
Päiväys  : 11.03.2006
Nimimerkki : Anonymus-TL
Hei Upe !
Kiitos kärkevästä kirjoituksestasi koskien tuomiokapitulin päätöstä. Totta se on, että ei korppi korpin silmää noki. On se todella kummallista, kuinka helposti kirkko (=tuomiokapituli)itse unohtaa omat oppinsa. Käskyissä sanotaan "älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi". Onkohan tuomiokapituli nyt poistanut tämän käskyn... kysynpähän vaan?
Agressiivinen mutta tuloksellinen työtapasi puutteessa olevien hyväksi ei sovi "hyville ja pyhille". Läheltä työtäsi seuranneena en voi muuta kuin ihmetellä, kuinka paljon olet nähnyt vaivaa asiasi hyväksi ja kuinka suuri on se materiaalinen apu, joka Suomen Idäntyö UP ry:n kautta kulkee.
Lahjoitustavaran valtava määrä osoittaa sen, että työtäsi arvostetaan laajemmin kuin kirkkoisät osaavat edes kuvitella.
Siunausta Upelle, Jokelle, Elisalle ja avustustyölle.

Ai niin, meinasin unohtaa muistuttaa kirkkoisiä siitä, että Suomen Idäntyö UP ry:llä ja Kirkolla on yhteinen työnantaja... eikö vaan!!!
Päiväys  : 11.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Iloinen.

Kiitos viestistäsi. Se todella lämmitti mieltä. Uskon, että työllämme on paljon enemmän hyväsydämisiä tukijoita kuin ilkeämielisiä vastustajia. Leevit ja kalervot ovat häviävän pieni vähemmistö.


Päiväys  : 11.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Igumeeni Antonius.

Kiitos viestistänne. Rukoilemme Teidän ja luostarinne puolesta. Pyydämme myös sulkeutua esirukouksiinne.
Päiväys  : 11.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Sanna.

Kiitos viestistäsi. Olen toivonut reilut 11 vuotta toivottamaasi työrauhaa. Saa nähdä, toteutuuko se toive koskaan.
Päiväys  : 11.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja T.J.Pankova.

Kiitos viestistänne. Olemme iloisia, että olemme voineet auttaa Teitä ja hoidokkejanne. Haluamme näin tehdä mahdollisuuksiemme mukaan myös jatkossa.
Päiväys  : 11.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja I.Kirillova.

Kiitos viestistänne. Meillä on ollut ilo auttaa Teitä ja hoidokkejanne. Toivotamme Teille ja työntekijöillenne menestystä vaativassa työssänne.
Päiväys  : 11.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja L.N.Nikolajeva.

Kiitos viestistänne. Olemme mielellämme välittäneet Teille ja kasvateillenne saamaamme apua. Olen usein sanonut ja sanon myös nyt, kiitos lahjoituksista ei kuulu meille, vaan niille kilteille ihmisille, jotka tavara- ja rahalahjoituksin ovat tehneet työmme mahdolliseksi. Kiitos kuuluu myös Isä-Aleksanderille ja Slavalle, jotka itseään säästämättä ja vaivojaan valittamatta ovat kerta toisensa jälkeen noutaneet varastoltamme avustustarvikkeita ja vieneet ne apua tarvitseville.
Päiväys  : 11.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Anonymus-TL.

Kiitos rohkaisevasta viestistäsi. En osaa sanoa kirkon opeista mitään. Tuomiokapitulin oikeudenmukaisuudesta, oikeuden jaosta ja sen lakimiesasessorista minulla on oma käsitykseni, jonka olen päiväkirjassani ilmaissut. Tuomiokapitulille tuntuu olevan samantekevää, teemmekö tätä avustustyötä vai emme. Kalervo Huttusen kaltaiset parjaajat saavat riehua aivan rauhassa. Heidän toimissaan ei ole mitään moittimista. Kuvaavaa tuomiokapitulin toiminnalle on se, että saamassani päätöksessä kerrotaan Kalervo Huttusen virallisessa piispantarkastuksessa asessorin ominaisuudessa 7.10.2003 parjanneen Suomen Idäntyötä ja minua henkilökohtaisesti. Tämä teko ei tuomiokapitulin mielestä ole moitittavaa. Olen varoittanut Kalervo Huttusta useita kertoja sekä suullisesti että kirjallisesti kehottaen häntä lopettamaan työmme mustamaalaamisen ja valheet. Kun Huttusen toimintaan tuskastuneena kirjoitan päiväkirjassani 12.6.2004, että mies on ylisana ja liioittelun huippu puhuttaessa Kalervo Huttusesta, joka on eniten vastustanut Suomen Idäntyö UP ry:n auttamistyötä ja että huttusilta pitää leikata peräpukamat kurkusta, tämä on tuomiokapitulin mielestä tuomittavaa. Mitä köyhistä ja nälkään kuolevista, ei heistä tarvitse välittää. Jos tuskastut jatkuvaan selkään puukottamiseen ja pahan puhumiseen ja tuskastuneena loukkaat kirkkoruhtinasta, se antaa hänelle kaikki oikeudet yrityksiin tuhota tämä työ keinolla millä hyvänsä. Jos tämä on oikeutta, sen oikeuden kanssa en halua olla missään tekemisissä. Tällaiset oikeudenjakajat saavat ajatella minusta ja työstäni, mitä haluavat.
On ihmeellistä, että pärjään kaupan ja teollisuuden johtohenkilöiden kanssa, mutta en joidenkin kirkon hienohelmojen kanssa. Ehkä kaupan ja teollisuuden johtohenkilöillä ei ole tapana ottaa kahvikuppia käteen, nostaa pikkusormea pystyyn ja supsutella potaskaa poissaolevista. Tiedän sen jossain olevan enemmän kuin maan tapa. Tuota tapaa en halua oppia. KÖYHIÄ EN JÄTÄ!
Kyllä kirkolla ja Suomen Idäntyö UP ry:llä pitäisi olla yhteinen työnantaja. Näin ainakin toivon. Sen tiedän, että kirkkoruhtinaille työmme tuloksilla ei ole mitään merkitystä. Onneksi suomenkielisissä seurakunnissa on suoraselkäisiä ja rehtejä kirkkoherroja, joista 84% on tukenut työtämme. En väitä, että ne kirkkoherrat, jotka eivät ole tukeneet työtämme, eivät olisi rehtejä ja suoraselkäisiä! Reilun ei-sanan ymmärrän, kenenkään ei ole pakko tukea työtämme, mutta kieroilua, selän takana puhumista, valehtelua ja työmme mustamaalaamista en ymmärrä.

Näyttää siltä, että huttusten ja leevien mielestä tätä työtä tekee väärä mies.
Päiväys  : 19.03.2006
Nimimerkki : Arkajalka
Olen kirkon työntekijä ja siksi en halua nimeäni julkisuuteen. Olen aktiivisesti seurannut päiväkirjaasi ja keskustelua vieraskirjasi sivuilla. Tunnen häpeää kirkon puolesta tavasta jolla sinua on kohdeltu. En hyväksy täysin tapaasi vastata näille väärin tekijöille mutta toisaalta ymmärrän hyvin että tunnet tulleesi väärin kohdelluksi. On kiitettävää, että joku uskaltaa nousta vastustamaan näitä kirkon auktoriteettejä.
Toivotan sinulle siunausta työssäsi ja kaikissa toimissasi!
Päiväys  : 19.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi nimimerkki arkajalka.
Ymmärrän, ettet täysin hyväksy tapaani vastata kirkkoruhtinaille. Se on minun tapani. Myönnän, että asiat voisi sanoa toisinkin, mutta haluan puhua niin ettei puheitteni ymmärtämiseen tarvita tulkkia Savosta tai mistään muualtakaan. Kysymys ei mielestäni ole niinkään kohtelustani, vaan siitä kuinka nämä öykkärit, kiemurtelijat ja kieroilijat suhtautuvat näihin kaikkein heikompiin, joita autan.
Olen sanonut, että kenenkään ei ole pakko tukea työtämme. Reilun ei -sanan ymmärrän, mutta kieroilua ja juonittelua en ymmärrä, enkä sitä, että joku kirkon työntekijä käyttää aikaansa ja tarmoaan työmme vastustamiseen ja mustamaalaamiseen.
Päiväys  : 22.03.2006
Nimimerkki : Toinen arkis
Hyvä Upe Poutiainen !
Ensimmäinen arkajalka hieman rohkaisi minua kirjoituksellaan. Kirkko on
kuitenkin sellainen instituutio, jossa meidän "vähäisempien" on oltava
varovaisia siitä, mitä sanomme.
Olen läheltä seurannut, kuinka yleneminen kirkon palveluksessa muuttaa
ihmismielen eli mukavasta ihmisestä on tullut "vallan" myötä oikea öykkäri.
Tästä huolimatta toivon, että sinä Upe jaksat merkittävässä työssäsi ja
toivon Suomen Idäntyö UP ry:lle kaikkea hyvää.

Päiväys  : 22.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi Toinen arkis.
Olen aina tiennyt, että mielipiteellä on hintansa jos se on toinen kuin vallanpitäjien mielipide. Mielihyvin olen myös tarvittavan hinnan mielipiteestäni maksanut ja maksan edelleen!
Öykkäreistä emme eroon pääse emmekä hannu-pojujen, kalervoiden emmekä leevien tapaisista limanuljaskoista. Heidän kanssaan on vain elettävä ja luotettava siihen, että oikeutta kerran jaetaan, eikä siinä oikeudenjaossa auta tittelit eivätkä parhaatkaan kaverit.
Uskon kyllä jaksavani niin kauan kuin voin vähäisellä työpanoksellani köyhiä ja kurjia auttaa. Saan työstäni riittävän tyydytyksen, eivatkä limanuljaskat tätä työtä kaada, olkoompa heidän tittelinsä asessori tai mikä muu tahansa! Onneksi vltaosa kirkkoherroista tukee taloudellisesti auttamistyötämme.
Toivoisin, että vieraskirjani voisi olla terveellinen ja eheyttävä purkautumistie niille ihmisille, jotka joutuvat työssään elämään kirkollisten öykkäreiden painostuksen alaisina.
Toivotan siunausta Sinulle ja rakkaillesi. Yritä Sinäkin jaksaa!
Päiväys  : 26.03.2006
Nimimerkki : Varoituksen sana
Hei Upe,
teet hienoa työtä köyhien auttamiseksi. Siitä sinulle kiitos. Itse kristittynä olen joutunut kokemaan, mitä seurauksia on siitä, kun otan tuomiovallan toisista ihmisistä omiin käsiini. Raamatun sana käy toteen: Millä tuomiolla sinä tuomitset, sillä sinutkin tuomitaan. Ja että sitä niität, mitä kylvät.

Ymmärrän, että olet turhautunut kirkon viralliseen toimintaan, mutta kaikesta loukkaantumisesta huolimatta varoitan ottamasta yksin Jumalalle kuuluvaa tuomiovaltaa itsellesi. Jokaisesta sanasta, joka suustasi lähtee, olet vastaava viimeisellä tuomiolla, ellet kadu tuomitsemisen syntiä jo täällä maan päällä. Raamatun sanan mukaan kosto on Herran, ja Hän on maksava, joten olisi mitä järkevintä jättää viranhaltijoiden haukkuminen julkisuudessa pois.

Kun sanot, että pidät jokaista ihmistä samanarvoisena, olettaisi sen koskevan niin köyhää kuin työnsä avulla vastuullisiin tehtäviin edennyttäkin henkilöä. Kenenkään sydämeen ei ihminen näe, en minä, etkä sinä.

Raamattu kehottaa antamaan anteeksi, että itse saisi syntinsä anteeksi. Loukkausten täytyy kyllä tulla, mutta niihin suhtautumisella mitataan, onko oma rakkaus Jeesukseen kylmennyt.
Päiväys  : 26.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Varoituksen sana.

Kiitos viestistäsi, jolla varmasti tarkoitit vain hyvää.
Olet erehtynyt, jos luulet, että olen ottanut tuommiovallan omiin käsiini. Tiedän varmasti, missä Oikeudenmukainen Tuomari istuu.
En ole myöskään turhautunut kirkon viralliseen toimintaan. Joihinkin kirkon kieroileviin työntekijöihin olen kyllä turhautunut. Nettipäiväkirjassani olen rehellisesti kertonut kokemastani kohtelusta ja tunnoista. Niin tulen tekemään edelleenkin. Tiedän varmasti, että vastaan jokaisesta sanastani jo täällä alhaalla.
Sanot, että olisi mitä järkevintä jättää viranhaltijoiden haukkuminen julkisuudessa pois. Se on totta. Viisainta olisi toimia kuten nämä viranhaltijat ovat toimineet, ottaa kahvikuppi käteen, nostaa pikkusormi pystyyn ja supsuttaa ystäväpiirissä potaskaa poissa olevan selän takana. Vaikka tämä onkin maan tapa, koskaan en siihen alennu. Tiedän, kuinka jotkut näistä arvostamistasi viranhaltijoista ovat vaivojaan ja seurakunnan puhelinlaskuja säästämättä yrittäneet tuhota tämän auttamistyön! Siitäkö minun pitäisi vaieta!?! Totta, en näe kenenkään sydämeen, kuten et Sinäkään. Näiden edellä mainittujen ihmisten teot puhukoot puolestaan.
Minulle on aivan samantekevää, mitä nämä mainitsemasi viranhaltijat minusta puhuvat tai ajattelevat, haukkukoot tai kiittäkööt. Sitä en siedä, jos tätä köyhien, leskien, orpojen, vanhusten, vammaisten, jopa nälkäkuoleman partaalla olevien ihmisten auttamistyötä näiden mainitsemiesi viranhaltijoiden toimesta yritetään vaikeuttaa.
Syytettäköön minua mistä muusta hyvänsä, kunhan ei syytetä jumalattomasta vaikenemisesta!
Tiedän kyllä, mikä on järkevää! Joskus väsyneenä ja työni uuvuttamana olen tuntenut kiusausta vaieta oman etuni nimessä. Tuolloin olen rukoillut, etten vaikenisi silloin, kun pitää puhua, enkä reagoisi silloin, kun ei pidä reagoida.
Kielenkäyttöni kotisivuillani on tarkoituksellisen voimakasta. Kumpi mielestäsi on pahempaa, selkään puukottaminen vai siitä kertominen? Onko puukotettu roisto ja puukottaja uhri?
Seurakunnan työntekijöissä on riittävästi vaiennettuja ihmisiä, jotka sairastuvat, kun eivät uskalla puhua kokemistaan vääryyksistä.
Olen nähnyt tämän työn aikana, kuinka eräs vaikutusvaltaisin työmme mustamaalaaja sai äkillisen lopun. Toinen, myös vaikutusvaltainen työmme vastustaja, sairastui ja joutui jäämään sairaseläkkeelle.
Ei minun tarvitse ketään tuomita.
Kenenkään ei ole pakko työtämme tukea. Ei-sanan ymmärrän. Tämän työn vastustamista en ymmärrä, enkä sitä, että joku asessori käyttää virka-asemaansa ja virka-aikaansa tämän työn mustamaalaamiseksi. Limanuljaska on liian kaunis nimi tällaiselle ihmiselle.
Suomenkielisistä evankelisluterilaisista seurakunnista 84 % on tukenut työtämme! Mielestäni tämä kertoo sen, kuinka näissä seurakunnissa työhömme suhtaudutaan. Nämä viranhaltijat, joiden puolesta nyt huolesi ilmaiset, ovat häviävän pieni vähemmistö, joka ei yrityksistään huolimatta pysty tätä työtä kaatamaan.
Lopuksi, rakkaus Jeesukseen mitataan jotenkin muuten kuin sanoilla. Puhetta tässä maailmassa riittää, rakkautta osoittavia tekoja kaivataan.
Päiväys  : 28.03.2006
Nimimerkki : Varoituksen sana
Kiitos, Upe, vastauksesta.
Ehkä en osannut ilmaista itseäni kyllin selvästi.
En halua puolustella sellaista, että vaikeutetaan työtä, jota teet.
Kokemasi on varmasti tuntunut pahalta.
Koska pidän Sinua veljenäni, halusin tuoda esille sen, että erottaa
ihmisen persoonan tuomitsemisen hänen teoistaan. Tekoihin tympääntymisen voi
toki tuoda esille.
Raamatun laki vain on selvä ja yksinkertainen. "Älkää tuomitko, ettei
teitä tuomittaisi." Tuomitsemalla toisen limanuljaskaksi, sellainen minusta
tulee. Rukoilkaa vainoojienne puolesta, siunatkaa heitä, älkääkä kirotko,
meitä kehotetaan. Noudattamalla Raamatun neuvoa "viholliseen"
suhtautumisesta noudattamalla saat työllesi vielä entistäkin suuremman
siunauksen. Painostuskin saattaa vähentyä, jos omalta puoleltasi päästät
Sinua loukanneet vapauteen ja annat heille anteeksi, vaikka he eivät sitä
koskaan tulisi pyytämään.

Ole siunattu kaikessa avustustoiminnassasi, ja tulkoon vaivannäkösi
Kaikkivaltiaan Jumalan edessä huomatuksi. Rauhaa, voimia ja lepoa Sinulle
raskaan työsi keskelle! Menköön kaikki rajanylitysbyrokratia sujuvasti.
Toimikoot kaikki ajoneuvot ja lastausvälineet hyvin. Tarjotkoon Herra Jumala
teille virkistystä työssänne omista varastoistaan!
Päiväys  : 28.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Varoituksen sana.
Kiitos viestistäsi.
Päiväys  : 29.03.2006
Nimimerkki : pastori Hans
Hyvä veli Upe !
Ystäväsi sai minut kirjoittamaan vieraskirjaasi. Vielä vähän mausteita soppaan... eli tutun tuntuisia kirjoituksia kirkosta, vallasta ja ihmisen
muuttumisesta vallan myötä.
Nimimerkille varoituksen sana kiitokset hyvistä toivotuksista Upelle ja
avustustyölle, mutta muuten en täysin yhdy kirjoittajan mielipiteisiin tai
siteerauksiin. Erityisesti silloin, kun "väärin tekijät" ovat virkamiehiä tai kirkon työntekijöitä, täytyy olla oikeus puolustautua - vaikka
julkisestikin. Tavasta, kuinka tämä puolustautuminen tapahtuu, voidaan olla montaa mieltä. Toisaalta, jos kirkkoherra tai muu virkamies ääneen herjaa
toista henkilöä, tulee hänen myös kestää arvostelu. Nimimerkki varoituksen sanan esittämä suhtautumistapa olisi teoriassa ihanteellinen, mutta käytännössä lähes mahdoton. Jokaisella on kipukynnyksensä joka ylittyy aina joskus. Eikö totta?? Ainakin minulla!!
Toivokaamme siis kaikille siunausta ja että maailmassa olisi rauha ja ihmisillä hyvä tahto.
Upelle erityisesti voimia hyvässä työssäsi!!!
Päiväys  : 29.03.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki pastori Hans.

Kiitos lämpimästä, ihmisläheisestä ja rehellisestä viestistäsi!
Päiväys  : 05.04.2006
Nimimerkki : Anonymus-TL
Hei Upe !
Mielenkiintoisia kirjoituksia vieraskirjassasi.Kiitokset omasta puolestani Arkajalalle, Arkikselle ja pastori Hansille. On hyvä, että uskalletaan ottaa kantaa vaikka vaan nimimerkin suojassakin, niinhän minäkin teen. Erityiset terveiset pastori Hansille.Veit lähes sanat suustani kirjoituksessasi. Nimimerkille "varoitusen sana" kertoisin sen verran, että Limanuljasta, Gomphidius Glutinosus on herkullinen sieni.
Kaikille yhdessä ja erikseen kaikkea hyvää ja siunausta. Upelle lisäksi hyvää lomaa ja kerääppä voimia uusiin koitoksiin.
Päiväys  : 10.04.2006
Nimimerkki : kiitos orpokotilaisilta
Vanhan Laatokan Toivo-orpokodin johto lämpimästi kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä eri syistä vaille vanhempien huoltoa jääneitä lapsia kohtaan osoittamastanne huomiosta ja huolenpidosta. Haluaisimme erityisesti kiittää Teitä lapsillemme lähettämistänne kuntolaitteista. Olemme heti laittaneet ne liikuntasaliin ja nyt lapset mielellään harjoittelevat niillä laitteilla. Kiitos ruoka-avustuksesta, jonka avulla pääsemme paremmin täyttämään säädettyjä ravintonormeja, ja sitä paitsi makeisten saaminen ilahduttaa lapsia aina.
Suuri kiitos, että autatte meitä huollehtimisessa lastemme hyvinvoinnista ja kehityksestä.
Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Kunnioituksella,
Orpokodin johtaja I.A.Artemjeva,
Lapset ja henkilökunta
Päiväys  : 13.04.2006
Nimimerkki : Kiitos Inkerinmaalta
Kunnioitettu Upe Poutiainen

Kingisepin 1-lastenkodin johto, opettajat ja kasvatit suuresti kiittävät Teitä jatkuvasta huolenpidosta ja avusta meidän ongelmiemme ratkaisemisessa.

Kingisepin lastenkoti nro 1
johtaja Dinara Rybkina
Päiväys  : 17.04.2006
Nimimerkki : kiitokset Olhavasta
Rodnitsok(Pieni lähde)-lastenkodin johto, koko henkilökunta ja tietenkin kaikki kasvatimme vielä kerran haluamme lämpimästi kiittää Teitä elintarvikkeista (vohveleista ja pastatuotteista), anteliaisuudestanne ja hyvästä suhtautumisesta meitä kohtaan.
Suuri kiitos Teille!

Kunnioittaen,
johtaja R.N.Sverdlova
Päiväys  : 18.04.2006
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa Upe Poutiainen!

Volosovon piirin Torosovon kylän lastenkoti Pääskynen kiittää Teitä sydämensä pohjasta laitoksemme lapsille osoittamistanne avustuksista.
Lastenkotimme on aloittanut toimintansa runsaat 9 vuotta sitten. Kodissa tällä hetkellä asuu 45 lasta ja nuorta ikävälilta 3–18-vuotta. Useat heistä ovat täysiä orpoja ja tarvitsevat apuanne ja tukeanne.
Lastenkodin kasvatit ja työntekijät onnittelevat Teitä pääsiäisjuhlan johdosta ja toivottavat Teille terveyttä, onnea, hyvinvointia ja menestystä.
Olemme hyvin kiitollisia, jos lastenkotimme saa jatkossakin nauttia tuestanne.

Lastenkodin johtaja
T.J.Pankova
Päiväys  : 21.04.2006
Nimimerkki : kiitolliset rajavartijat
Nazranin rajavartioston sotilaat kiittävät Teitä ja kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet Ljubov Rodionovaa antamalla voimiensa mukaista apua. Kiitos, että olette välittäneet heistä, jotka suorittavat asepalvelustaan Venäjän rajalla Pohjois-Kaukasuksella. Kiitos kaikille niille, joille muisto sotilasmarttyyristä Jevgeni Rodionovista on kallis!

Nazranin rajavartioston päällikkö
Eversti A.M.Murzin
Päiväys  : 01.05.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Anonymus-TL.

Kiitos viestistäsi. Olen kanssasi samaa mieltä siinä, että on hyvä, kun ihmiset ottavat vieraskirjassani kantaa, vaikkapa nimimerkin suojassa. Uskoisin vieraskirjani olevan terveellinen ja turvallinen purkautumistie niille ihmisille, jotka ovat seurakuntatyössään paineen alaisina.
Seurakuntatyö voi olla niinkin raadollista kuin se on ollut Aamuposti-lehden (9.3.2006)kertoman mukaan kirkkoherra Kalervo Huttusen isännöimässä Riihimäen seurakunnassa. Lehdessä kerrotaan erään työntekijän kirjanneen ylös toisten työntekijöiden puheita ja tekoja. Minulla ainakin herää kysymys, kenelle ja kenen toimeksi annosta tämä kirjaaja on toiminut. Sangen ihmeellistä työpaikkakulttuuria. K.o. tapauksessa ei voida puhua työpaikkaviihtyvyydestä, pikemminkin työpaikkahelvetistä.
Niin se vaan on, että esimiehet voivat olla miehiä tai sitten pahimmassa tapauksessa juoruja kuuntelevia ja juoruja levittäviä ämmiä. Kirkkoherra Kalervo Huttunen varmaan itsekin tietää, kumpaan joukkoon hän lukeutuu. Uskoisin, että edellä kertomani työpaikkaterrorin uhrit mielellään purkaisivat mieltään ja paineitaan vaikkapa nimimerkin suojassa vieraskirjani sivuilla.
Lomani meni hyvin ja voimia sain uusiin koitoksiin.
Päiväys  : 01.05.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät orpokodin johtaja I.A.Artemjeva, johtaja Dinara Rybkina, johtaja R.N.Sverdlova, johtaja T.J.Pankova ja eversti A.M.Murzin.

Kiitos viesteistänne. Olemme iloisia, kun olemme voineet olla avuksi. Haluan kiittää erikoisesti Isä-Aleksanderia, joka on toimittanut avun perille ja tietysti avustustarvikkeiden lahjoittajia sekä työtämme taloudellisesti tukeneita ihmisiä ja yhteisöjä, jotka lahjoituksillaan ovat tehneet työmme mahdolliseksi.
Jatkamme mielellämme yhteistyötä kanssanne niiden mahdollisuuksien mukaan, jotka meille annetaan.
Päiväys  : 03.05.2006
Nimimerkki : kiitos Vepsän maalta
Kiitämme suuresti säännöllisestä tuesta, jota olette myöntäneet lastenkodillemme orpolasten ja ilman vanhempien huolenpitoa jääneiden lasten hoitamiseksi ja kasvattamiseksi.
Apunne on ollut kuin raikkaan ilman haukkaus ja tuiki tarpeellinen kannatus lapsillemme ja henkilökunnallemme.

Kiitoksella ja kunnioituksella,
Anisimovsky lastenkodin kaikkien kasvattien ja työntekijöiden puolesta vt. johtaja Z.F.Jefimova
Päiväys  : 07.05.2006
Nimimerkki : Lauri Siljoranta
Minä olen välittämässä erittäin lämpimiä kitoksia Upelle Virosta. Ensimmäistä kertaa olen nyt kirjoitamassa tälle sivulle. Se on kuitenkin tehtäväni, jonka olen Jumalalta saanut!
Minä olen Ohi Älä Käy Ry:n toiminnanjohtaja. Yhdistys on toiminut v.2002 lähtien.
Sitten heti tähän ne kiitokset, jotka sain tehtäväkseni tuoda pääsiäisen matkaltani!
Tallinnan katulasten keskus, Vörun Uhisabi lastenkeskus, Örun Kyläkoulu ja saman kylän lastenkodista, 3 suurperhettä mukaan lukien pyysivät esittämään erittäin lämpimät KIITOKSET SUOMEN IDÄNTYÖ UP RY:N TOIMINNANJOHTAJALLE, UPELLE SAAMISTAAN LAHJOITUKSISTA! Kotisivuillemme olen kirjoittanut kaiken saamamme lahjoituksen ystävältämme.
Minulla oli ollut jo vuosia vaikeuksia saada vietyä Viroon lapsille jotain syömistäkin joskus. Jotkut kaupat lahjoittivat aina vähän pientä, mutta harvemmin sain vietyä todellista syömistä! Näin Jumalamme johdattaa kulkuamme!! Ennen Pääsiäisen matkaamme koin saavani Jumalalta kehoituksen etsiä Internet-sivuilta mahdollista auttajaa! Sieltä se löytyikin, ja vieläpä mies, jonka olin tuntenut v.-60 lähtien.
Kun sitten pyysin Upelta apua tähän ongelmaani, niin sitä myös sain! Sen oikeudenmukaisempaa ja rehellisempää miestä saa etsiä. Tiesin myöskin, että Upe on johdonmukainen toimissaan, sillä onhan minulla aikaisempaa kokemusta asiasta. Kun Upen kanssa toimii rehellisesti, niin sieltä ei apua kielletä!
Itse olen elämää kokenut laidasta laitaan ja omaan kyllä jonkinlaista elämänviisauttakin jo!
Kun olen lukenut näitä kirjoituksia huolella, niin olen järkyttynyt siitä tavasta, millä Upen kaltaista auttajaa nämä niin sanotut uskovaiset ovat "selkään puukottamassa" pyyteetöntä rehellistä ihmistä, joka uhraa eämänsä hädässä olevien auttamiseksi. Niinhän se on, että kun Jumalalta tulee käsky, mihin paikalle ja tehtävään kuulumme niin sitä tulee totella kyselemättä.
Näin olen minäkin pyrkinyt menettelemään.
TÄLLE NIIN SANOTULLE "TARKKAILIJALLE" ESITÄN MUUTAMAN KYSYMYKSEN TÄSSÄ YHTEYDESSÄ. JOS SINUT ON JOKU SIIHEN TEHTÄVÄÄN VALTUUTTANUT, NIIN REHELLINEN IHMINEN USKALTAA KÄYTTÄÄ OIKEAA NIMEÄÄN SAAMAANSA VALTUUTUKSEEN? ON RAUKKAMAISTA TOIMIA TOISEN SELKÄÄN PUUKOTTAJANA TIETÄMÄTTÄ ASIOISTA MITÄÄN! MIKÄ SINUSTA TARKKAILIJA ON TEHNYT NOIN KATKERAN IHMISEN? SEISOPA PEILIN EDESSÄ PITKÄÄN JA MIETI SIINÄ, ETTÄ KUKA SINULLE ANTOI LUVAN OLLA TARKKAILIJANA TOISEN IHMISEN TEHTÄVISSÄ. VARSINKAAN KUN TARKKAILEMASI HENKILÖ EI OLE TEHNYT MITÄÄN VÄÄRÄÄ! OLEN AIVAN VARMA, ETTÄ KUN OLET REHELLINEN ITSELLESI, NIIN LUVAN ANTAJA LÖYTYY SIELTÄ PEILISTÄ HETI!? (LÖYSITKÖ JO) SITÄHÄN MINÄKIN!
Minä en kumartele näitä alaarvoisia tarkkailijoita, jotka sitten vielä kehtaavat väittää olevansa Jumalan asialla, ja uskovia ihmisiä! Myönnnän kyllä, että minunkaan ei pitäisi ottaa kantaan noin ala- arvoisiin temppuhin, joita sinä tarkkailija harrastat, mutta ajattelin ,että jospa tämä minunkin kirjoitukseni saisi sinut perustelemaan noita sepustuksiasi? Tiedän kyllä, että tämä sivu ei ole mikään deittailusivu, mutta tämä kuitenkin sopii nyt, kun itse pelkurina pysyttelet piilossa. Sen lisäksi, että loukkaat Upen persoonaa, niin loukkaat myöskin toisia tällä sivulla!
Oletko Kososen asettama tarkkailija? Jos olet,niin sanon, että huonostipa hänkin osaa renkinsä valikoida!!
Vielä kerran Suuret kiitokset Upen antamasta ensiarvoisen tärkeästä avusta!
Kaikille pyyteetöntä työtä tekeville kaunista kesää ja Jumalan siunausta teille rakkaat veljet ja sisaret!
Terveisin Lauri Siljoranta.(Lare)
SINULLE UPE, ERIKOISESTI JUMALAN ANTAMIA VOIMIA JA SIUNAUSTA TYÖSSÄSI!
Päiväys  : 21.05.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja Z.F.Jefimova.

Meillä on ilo, kun olemme saaneet olla auttamassa Teitä ja hoidokkejanne. Mahdollisuuksiemme mukaan jatkamme laitoksenne auttamista.
Päiväys  : 21.05.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Lauri Siljoranta.

Kiitos rehellisestä ja suorasanaisesta viestistäsi. Olemme iloisia, kun olemme voineet auttaa Sinua tärkeässä työssäsi. Kiitos saamastasi avusta kuuluu tavaran lahjoittajille. Tietysti kiitos kuuluu myös Sinulle ja vaimollesi, kun jaksatte tehdä raskasta auttamistyötä. Toivotan sydämestäni Teille Jumalan siunausta ja menestystä työssänne!
Päiväys  : 29.05.2006
Nimimerkki : Lauri Siljoranta
Lauri Siljoranta/ohi Älä Käy Ry.
Kiittää lämpimän nöyrästi toiminnanjohtaja Upe Poutiaista saamistamme elintarvikkeista. Ihmiset, joille ne toimitamme Viroon, ottavat teiltä saamansa lahjoitukset nöyrin sydämin vastaan, josta sitten jäljempänä kirjoitan tähän lisää, kun olen matkan tehnyt.
Tässä yhteydessä haluan mainita erikoisesti kiitokset
toiminnanjohtaja U. Poutiaiselle saamastamme lahjoituksesta lasten Kesäleiriprojektia varten. Vielä myöskin lämpimät kiitokseni Matille lahjoituksesta, jonka uhrasit katulasten hyväksi!
Tottahan toki myöskin kaikille toisille kiitoksemme, jotka ovat Upen ansiosta muistaneet ja muistamassa myös meidän Projektiamme.
Jumala Idäntyön toiminnanjohtajaa siunatkoon runsaasti
antaen terveyttä ja voimia tehdä arvokasta työtä. Tämä kaikkihan tapahtuu myöskin meidän hyväksemme, jotka näitä kuormia toimitamme eri kohteisiin! Ainakin minulla oli vaikeuksia 4 vuoden aikana, kunnes sitten Meidän Herramme ohjasi minut yhteyteen Upen kanssa!
Siis siunausta Idäntyö Ry:lle.
Päiväys  : 12.06.2006
Nimimerkki : Pastori Hans
Viesti: Hyvä veli Upe!
Luin juuri päiväkirjaasi ja kirjoitteluasi tuomiokapitulin ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuista. Hämmästelen tässä millainen omatunto näillä oikeuden jakajilla on. Kirkon toimintaa olen seurannut läheltä ja tiedän, että siellä "ei korppi korpin silmää noki" mutta, että oikeuslaitos olisi
mukana samassa leikissä, se on jo vähän liikaa.
Mihin voi tavallinen pieni ihminen enään luottaa?
Aikaisemmin odotin muutoksia kirkon sisällä kun sukupolvet vaihtuu ja väki nuortuu mutta olen saanut karvaasti huomata, että nuoretkin muuttuvat iän ja vallan myötä. Olisiko painostus mennyt perille??
No niin siinähän sitä tuli taas parjattua mutta onneksi ei ketään henk. koht.
Siunausta työllesi ja terveyttä jaksaa niin henkiset kuin fyysisetkin rasitteet.

Päiväys  : 16.06.2006
Nimimerkki : Arkajalka
Hei Upe !
Olen kerran aikaisemmin ollut mukana tällä "palstalla" ja nyt siis uudestaan. Kirkon palveluksessa olevana ja vähän oikeusoppiakin (lakia)lukeneena ihmettelen edelleen tuomiokapitulin ratkaisua. Ylemmällä tasolla eduskunnan oikeusasiamiehen menettely, haastatella vain valituksen kohdetta, lienee melko poikkeuksellista.
Näyttö asiassa oli melko selvä mutta Pastori Hansinkin lainaama vertaus korpista pitää kyllä paikkansa.
Kiitos Pastori Hansille kommentistasi. Samanlaiset toiveet on ollut arkajalallakin mutta turhaan. On sitä joskus vähän valoakin putken päässä. Tällaisena valonvälähdyksenä voisi pitää piispa Wille Riekkistä joka hyväksyy ihmiset sellaisenaan, jopa seksuaaliset vähemmistöt. Hän lienee lukenut "käsikirjansa" käskyt niin kuin ne on kirjoitettu. Samaa ei voida sanoa ystävästämme, asessori kirkkoherrasta.
Kaikesta huolimatta siunausta Suomen idäntyö UP ry:lle, Upelle ja kaikille kanssaihmisillemme, niin hyville ja pyhille kuin taviksillekin.
Päiväys  : 16.06.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos Lauri, viestistäsi.
Kaikki kiitos ja kunnia saamastasi avusta kuuluu ennen kaikkea Jumalalle ja tietysti niille ihmisille, jotka lahjoituksillaan ovat tehneet mahdolliseksi auttamistyömme.
Jumala runsaasti siunatkoon Sinua ja vaimoasi ja antakoon Teille voimia jatkaa arvokasta työtänne köyhien hyväksi.
Päiväys  : 16.06.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä pastori Hans!
Kiitos viestistäsi. Hämmästelet tuomiokapitulin ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja ja kysyt, millainen omatunto näillä oikeuden jakajilla on. ELASTINEN! Korppi ei totisesti korpin silmää noki. Kysyt, mihin tavallinen pieni ihminen voi enää luottaa. JUMALAAN!
Nämä pelin miehet, kuten asessori, kirkkoherra, rovasti Kalervo Huttunen, lakimiesasessori Leevi Häikiö, piispa Juha Pihkala, esittelijäneuvos Jorma Kuopus ja apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt saavat pelata omaa peliään niin kauan kuin Jumala sen sallii. Kun Jumala asettaa heidän eteensä liikennemerkin, kaikilla ajoneuvoilla ajo kielletty, vallan pelit päättyvät. Siinä ei veli veljeä auta! Tähän on luotettava. Jumala on ehdottoman oikeudenmukainen. Jos Hän ei ole tämän työn Takuumiehenä, niin kalervo huttuset ja muut niljakkeet kaatavat tämän työn. Vielä olemme Jumalan armon avulla pystyssä pysyneet.
Päiväys  : 16.06.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Arkajalka!
Ihmettelet tuomiokapitulin ratkaisua. Pidät eduskunnan oikeusasiamiehen menettelyä haastatella vain valituksen kohdetta poikkeuksellisena.
Molemmista päätöksistä voi sanoa, että vallan miehet pelasivat valtapeliä.
Niin kauan kuin Jumala sen sallii, Kalervo Huttunen, Leevi Häikiö, Juha Pihkala, Jorma Kuopus ja Jukka Lindstedt voivat pelata pelejään.
Silloin, kun Jumala asettaa ihmisen tielle liikennemerkin; kaikilla ajoneuvoilla ajo kielletty, pelien aika on ohi.
Viljakkalan seurakunnan kirkkoherra oli antanut valaehtoisen kirjallisen lausunnon, jossa hän seikkaperäisesti kertoi, miten Huttunen puheillaan oli vaikeuttanut työtämme. Tälle lausunnolle ei annettu minkäänlaista painoarvoa sen enempää tuomiokapitulissa kuin eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.
Jos varkaalta kysyttäisiin, onko hän varas, vastaus olisi ehdottomasti kielteinen. Tuskinpa yksikään tuomioistuin näillä perusteilla antaisi varkaalle vapauttavaa päätöstä, varsinkaan silloin, kun joku todistaisi, että varas on varastanut.
Käytänpä mielikuvitustani. Kuvittelen, että eräässä etelä-hämäläisessä pikkukaupungissa nimeltä mainitsematon kirkkoherra olisi omannut niin levottomat sormet, että hän olisi mennyt käpälöimään jotain pitopalvelun naispuolista työntekijää ja tämä työntekijä olisi nostanut siitä jutun. Jos kirkkoherralta kysyttäisiin, pitääkö tämä paikkansa, hän varmasti kiistäisi kaiken, ja todistajien puutteessa selviäisi jutusta kuin koira veräjästä.
Näinhän se tässä maailmassa menee.
Kalervo Huttusen tapauksessa ja siinä annetuissa päätöksissä tapahtui vain se, minkä olen tässä maailmassa elämäni aikana useita kertoja todeksi nähnyt.
Päiväys  : 17.06.2006
Nimimerkki : Moskovan patriarkaatti
Kasaanin tuomiokirkko
Sankt-Petersburgin hiippakunta

7. kesäkuuta 2006, Nro 2876

Suomen Idäntyö UP ry.
Erätie 8, 12400 Tervakoski
FINLAND

Mr. UPE POUTIAINEN

Arvoisa herra POUTIAINEN!

Kiitämme Teitä sydämellisesti Kasaanin tuomiokirkon seurakunnalle antamastanne avusta.
Seurakuntamme on luovuttanut Teiltä saatuja lahjoituksia, ei ainoastaan puutetta kärsiville ihmisille, vaan myös luostareille ja seurakunnille, joiden joukkoon kuuluvat mm. seuraavat:
1. Uusneitsyeen (Novodevitsi-)luostari, sijaitsee Sankt-Petersburgissa;
2. Temppeli Rumpalinmäellä Seuloskoissa;
3. Nunnaluostari Pihkovassa;
4. Pyhän Taivaaseenastumisen Staroladozski – luostari Staraja Ladogassa Leningradin alueella. Esimerkiksi, viime kerralla (07.05.06) luovutettiin luostarille 1 tonni 200 kiloa maalia tilojen korjausta varten, puh. 8 (81363) 49039;
5. Ioannin luostari Sankt-Petersburgissa.

Luovuttamanne rakennustarpeisiin tarkoitettu maali on käytetty vesikaton yhden kolmasosan maalaamiseen vesikaton yhteispinta-alan ollen 0,9 hehtaaria, seinien korkeus on 9 – 12 metriä. Lisäksi on saatu maalatuksi vain puolet seiniä tuomiokirkon sisällä.

Seurakunnat leipovat lahjoittamistanne jauhoista pikkuleipiä jumalanpalveluksia varten.

Armonlahjoistanne Teille ovat kiitollisia kaikki ylempänä mainitut seurakunnat, luostarit, temppeleiden seurakuntalaiset sekä lastenkodeissa asuvat lapset. Syvästi kiitämme Teitä, herra Upe Poutiainen hyvään tarpeeseen ja oikeaan aikaan ihmisille antamastanne avusta.

Kasaanin tuomiokirkon kirkkoherra
esipappi Pavel Krasnotsvetov

Päiväys  : 17.06.2006
Nimimerkki : Tavallinen tallaaja
Hei Upe!
Tarjosin alla olevaa kirjoitustani Aamuposti-lehden yleisön osastolle, mutta jostain syystä sitä ei ole julkaistu. Sinulla ei varmaan ole mitään sen julkaisua vastaan, kiitos! Siunausta ja voimia työllenne!

"Oikeusasiamies ei löydä Idäntyön kantelulle kirkkoherrasta perusteita, otsikoi Aamuposti lauantaina 10.6. Tekstin mukaan Suomen Idäntyön toiminnanjohtaja Upe Poutiainen oli HYÖKÄNNYT kirkkoherra Kalervo Huttusen kimppuun jo keväällä. Oli todella raju ilmaisu. Kävikö oikein käsiksi vai, voisi joku kysellä. Tekstissä mainittiin vielä, että Poutiainen oli syyllistynyt räikeäksi katsottavaan kirkkoherra Huttusen panetteluun nettisivuillaan. Mietityttää, mitähän kirkkoherra on sanonut tai tehnyt.
Kirjoitus on selvästi puolueellinen, eikä siinä aseteta kahta Luojan luomaa ihmistä samalle viivalle, vaan toinen on ”herra” ja toinen ”narri”(?) tai tavallinen tallaaja. Kirkkoherra ei kuitenkaan ole Kirkon Herra, ei Jumalan sijainen, eikä edes Hänestä seuraava, vaan virkamies, jolta toivottaisiin esimerkillistä käytöstä seurakuntalaisten edessä.
Kirkkoherra on kuulemma perunut puheitaan. Puhuttu siis on, eikä positiivisia puheita peruta.
10.6. julkaistu kirjoitus ihmetyttää myös, kun vain vajaa viikkoa aikaisemmin 4.6. sai Aamupostista lukea erittäin positiivista juttua Poutiaisesta köyhyys-asian merkeissä. Pastori Riikonen oli vielä tekstissä mainitussa tilaisuudessa Tervakosken kirkossa puhunut JALOSTA KRISTITYSTÄ! Allekirjoittanut nimimerkin edustaja ei oikein jaksa uskoa, että jalo kristitty valittaisi tuomiokapitulille tai apulaisoikeusasiamiehelle turhasta asiasta. Kyseessä oleva jalo kristitty, Upe Poutiainen, tekee valtaisaa auttamistyötä köyhien hyväksi lähialueella ja Itä-Euroopassa ja vielä vapaaehtoisesti, ilman palkkaa, jopa yöllä nousten lastaamaan avunhakijoiden kuljetuksia. Kuinkahan moni sitä tekisi?
Negatiiviset ja vielä perättömät puheet Suomen Idäntyöstä tai sen työntekijöistä haittaavat kaikkein huonompiosaisten elämää estäen avun perille menemistä."

Tavallinen tallaaja
Päiväys  : 19.06.2006
Nimimerkki : Anonymus-TL
Hei Upe !
Vieraskirjasi sivuilla on hämmästelty paljon apulaisoikeusasiamiehen menettelyä asiassasi. Enään en henk. kohtaisesti hämmästele. Samainen
apulaisoikeusasiamies on päättänyt, että Vantaan ja Tikkurilan seurakuntien ilmaisjakelulehdet ovat lain vastaisia. Sama laittomuus koskee jatkossa kaikkien seurakuntien osoitteettomia julkaisuja. Kun lukee
päätöksen perusteluja ihmettelee väkisinkin kuinka apulaisoikeusasiamies on oman käsikirjansa (lakikirja) lukenut kun ei selvää tekstiä ymmärrä.
Ihmekös sitten että sinun asiasi ei antanut aihetta toimiin kun luetun ymmärtäminen on noin vaikeaa.
Ihmettelen vaan !!
Päiväys  : 23.06.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä kirkkoherra Pavel Krasnotsvetov.

Kiitos viestistänne. Olemme iloisia, kun olemme voineet olla avuksi.
Päiväys  : 23.06.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Tavallinen tallaaja.

Kiitos viestistäsi. Näyttää siltä, että sen paremmin Sinä kuin pastori Pekka Riikonen ette näytä tuntevan minua. Jos tuntisitte, tietäisitte, että luonnehdinta jalo kristitty, on yhtä kaukana minusta kuin kuu maasta.
On totta, että Kalervo Huttusen ja hänen hengenheimolaistensa toiminta vaikeuttaa autettaviemme elämää.
Päiväys  : 23.06.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Anonymus-TL.

Kiitos viestistäsi.
En juuri jaksa hämmästellä tämän maan mahtavien toimia ja niin sanottua oikeuden jakamista.
Jukka Lindstedt kyllä pitää huolen itsensä häpäisemisestä antamillaan päätöksillä. Seurataan vain, kuinka poju huseeraa, kyllä se siitä. On näitä tähdenlentoja nähty.
Päiväys  : 04.08.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Sivustaseuraaja.

Kiitos viestistäsi. Esittämäsi asiat kirkkoherra, asessori, rovasti Kalervo Huttusesta, Riihimäen seurakunnan idäntyön johtajista, H. Jokisesta, Jukka Järvestä, Vesa Kunnaksesta ja Holmroosista ovat sellaisia, joita en voi nettivieraskirjassani julkaista, koska esiinnyt nimettömänä. Esittämäsi asiat väärinkäytöksistä ym. asioista ovat sellaisia, että jos ne esittämässäsi muodossa julkaisisin kotisivuillani, olisin niistä vastuussa. Minun olisi pystyttävä todistamaan, että kaikki se, mitä sanot, on totta, muutoin syyllistyisin herjaukseen. En epäile esittämiesi asioiden todenperäisyyttä. Kehottaisin sinua kertomaan kaiken sen, mitä minulle olet kertonut asessori, kirkkoherra, rovasti Kalervo Huttuselle. Mielestäni hän on vastuussa laumastaan ja varsinkin siitä työstä, mikä seurakunnan sateenvarjon alla tapahtuu. Hän on myös ns. herjauksen asiantuntija. Hän tietää, kuinka pitkälle herjaavissa puheissa voi mennä tuomiokapitulin suojeluksessa.
Päiväys  : 17.08.2006
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä Upe Poutiainen,

Pietarin 3-psykoneuroottisen internaatin johto kiittää Teitä internaatissa asuville sairaille ihmisille antamastanne avusta ja erikoisesti makeisista.
Syvä kumarrus Teille!

Internaatin johtaja O.M.Pospelov
Päiväys  : 30.08.2006
Nimimerkki : Sivullinen
Siunausta!

Kirjoitin arkkipiispalle erään nimeltä mainitsemattoman asessorin sinuun kohdistamasta panettelusta ja vainosta. Sydämeni käski tehdä niin, koska en hyväksy hyvien ja hurskaiden ihmisten solvaamista.

Nykyisin tätä seurakuntaa riivaavat ja pitävät kauhunsekaisessa hiljaisuudessa ja pelossa maallikoista nousseet fundamentalistikristityt, jotka eivät enää kuuntele Kristusta, eivätkä tutki Sanaa, vaan seuraavat vain omia itsekkäitä, vallanhimoisia ja rahanahneita mielihalujaan.

Nämä maanantai-iltojen harhaoppiset, asessorin lempilapset ovat niitä, jotka selkäsi takana supattavat pahaa sinusta papeille, jotka uskovat joka sanan.

En voi tuomita, mutta ihmetellä saan.

T: Sivullinen
Päiväys  : 30.08.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja O.M.Pospelov.

Olemme iloisia voidessamme auttaa potilaitanne. Kuten niin usein olen sanonut, kiitos kaikesta kuuluu niille hyville ihmisille, jotka lahjoituksillaan tekevät työmme mahdollieksi ja tietysti niille ihmisille, jotka vaivojaan säästämättä kuljettavat avustustavarat varastoltamme niitä tarvitseville.
Toivotan Teille ja henkilökunnallenne voimia ja jaksamista vaikeassa ja vaativassa työssänne!
Päiväys  : 30.08.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Sivullinen.

Kiitos viestistäsi. En tunne olevani hyvä enkä hurskas. Minulla on kyllä ollut kyseenalainen kunnia olla solvausten kohteena, ainakin niin kauan kuin tätä työtä on kestänyt, miltei 12 vuotta.
Opillisiin kysymyksiin en halua ottaa kantaa, jätän sen minua viisaampien tehtäväksi. Yritän kaikin voimin auttaa köyhiä.
Selän takana puhujiin ja puskasta ampujiin olen jo tottunut. Minua jokainen voi herjata vapaasti, en halua puolustaa itseäni.
Köyhien potkiminen ja auttamistyöni kapuloiminen ovat asioita, joita en hyväksy. Olen luvannut nostaa jokaisen tapaamani jyrsijän hännästä esiin, vikisköön kuinka paljon hyvänsä. Toisin sanoen, kerron nettipäiväkirjassani oikeilla nimillä niistä ihmisistä, jotka tavalla tai toisella yrittävät estää köyhien, sairaiden, vanhusten, leskien ja orpojen auttamista.
Sanon Lutherin tavoin, syytettäköön minua mistä muusta hyvänsä, kunhan ei syytetä jumalattomasta vaikenemisesta.
Köyhiä en jätä. Haluan seisoa heidän puolellaan suoraselkäisenä ja puhua heidän puolestaan, olkootkin vastassani vaikka kuinka mahtavat tämän maailman tai kirkon ruhtinaat.
Tämän suorapuheisuuteni vuoksi minua on syytetty katkeraksi, anteeksi antamattomaksi rähinöitsijäksi.
Olen saanut monta hyvää neuvoa siitä, kuinka minun tulisi käyttäytyä näitä vallankäyttäjiä kohtaan. Tietysti neuvot on annettu rohkeasti ja suoraselkäisesti nimimerkin suojassa. Kumma kyllä, ne neuvot ovat olleet harvassa, joissa on neuvottu, kuinka minun tulisi tätä työtäni tehdä käytännössä. Ehkäpä näille neuvojen antajille hikoilu ja vaivan näkö köyhien puolesta on tuiki tuntematon käsite.
Päiväys  : 05.09.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Olet lähetellyt sairaita viestejäsi nimimerkillä Kaukainen kaveri. Minulla ei ole sinun tapojasi. Epäilet, etten uskalla julkaista viestejäsi. Et ole varmaan ymmärtänyt, että tämä on nettipäiväkirja, ei sinun epikriisisi. Kehottaisin sinua mahdollisimman pian kääntymään ammattiauttajan puoleen. Tee se, ennen kuin on myöhäistä.
Päiväys  : 12.10.2006
Nimimerkki : Lauri Siljoranta
Ohi Älä Käy ry kiittää!
Toiminnanjohtaja Upe Poutiainen.
Tuon vaimoni kanssa jälleen siunaavat kiitokset Eestistä! Sinua muistetaan siellä lämpimästi, rukoillen voimia työhösi. Olen kertonut työstäsi meidän avustuskohteittemme seurakuntien työntekijöille. Kaikista kohteista lapset kiittävät lämpimästi sitä kilttiä setää Suomessa
joka heille herkkujakin antaa! Puuroa varten saadut paketit ovat erityisen suositut ja tietysti makeiset.
Valgan lastenkodin (Kurepesä) johtajatar käski kiittää erikoisesti vammaisen tuolista. Hän ei osannut toivoakaan, että niin nopeasti sait heille avun järjestymään?! Marika sanoi rukoilevansa sinulle voimia kestää kaikki paineet, joita kohtaat työssäsi.
Avustusmatkamme alkoi 16.9, ja kotiin saavuimme 28.9. Kaikki sujui hyvin taas kerran. Eikä muuten oikeastaan voisi ollakaan, sillä olen aika tarkoin pyrkinyt suunnittelemaan jokaisen matkan, että se kulkisi kohteesta toiseen ongelmitta.

Myös minä törmään näihin seurakuntien ”pojuihin” vähän väliä! Minkähän vuoksi ne saavat istua päättäjien tuolilla! Sulkemalla silmänsä ja korvansa Vuorisaarnalta? Varmaan siihenkin on Jumalalla oma suunnitelmansa ja tarkoitus? Minun sitä ei tarvitse tietää. Jumala näkee ja tietää!

En malta olla mainitsematta tässä kuitenkaan lopuksi siitä meidän apulaisoikeusasiamiehestä "pojusta", joka näyttää hääräävän oikein urakalla! Kun anarkistien kokoontuminen aiheutti sekamelskan, niin jopa oli herra ensimmäisenä huutamassa selvitystä. Tietysti hän toimii virkansa
määräämällä tavalla. Ainakin osittain. Veikkaan, että joku poliisi sieltä syylliseksi pistetään? Eihän anarkisteja saa kaltoin kohdella. Minä tiedän mistä puhun, sillä olin itsekin sitä mieltä joskus, että minua kohdellaan huonosti! En ajatellut saaneeni sen itse aikaan. Ihmettelen, kun "poju"
on nyt hiljaa tässä asiassa näin pitkään, selvässä asiassa. Anarkistit rikkoivat lakia vastaan ja poliisi oli turvaamassa järjestystä. Tämän päivän yhteiskunnassa poliisikaan ei saa itseään suojella.
Anna, Herra, ymmärrystä jukka "pojulle"!

SIUNAAVIN TERVEISIN TEITÄ KAIKKIA AUTTAJIA AJATELLEN JA PUOLESTANNE RUKOILLEN.
Ohi Älä Käy ry:n toiminnanjohtaja
Lauri Siljoranta.
Päiväys  : 03.12.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi Lauri.
Olemme iloisia, että olemme kauttasi voineet auttaa Eestin köyhiä.
Kiitos myös siitä, että jaksat kerta toisensa jälkeen tehdä raskaita Eestin matkoja, vaivojasi valittamatta.
On ilo tehdä yteistyötä Sinun ja vaimosi kanssa.
Antakoon Jumala Teille terveyttä ja kestävyyttä ahertaa köyhien hyväksi.
Päiväys  : 20.12.2006
Nimimerkki : Pikalevon lastenkoti
Κiitämme Teitä kiltistä sydämestänne, lapsirakkaudestanne ja suuresta panoksestanne orpolasten elinolojen ja hyvinvoinnin kohentamiseen sekä heidän kehitystään edistävien olosuhteiden luomiseen.

Olemme kiitollisuudella ottaneet vastaan elintarvikkeitä, servietteja, päytäliinoja, ruoka-astioita, vaatteita ja jalkineita, leikkikaluja sekä konttoritarvikkeita.

Lastenkotimme työntekijät ja lapset ovat hyvin kiitollisia Teille, koska apunne auttaa meitä selvittämään sekä suurempia ongelmia että pienempiä pulmia.

Toivotamme Teille ja läheisillenne menestystä, terveyttä ja onnea.
Toivomme hyvien suhteidemme jatkumista ja kehittymistä.

Johtaja I. Kirillova
Päiväys  : 21.12.2006
Nimimerkki : Kiitos Vepsänmaalta
Orpolapsille ja vaille huoltajaa jääneille lapsille tarkoitetun "Anisimovski lastenkoti" -sisäoppilaitoksen johto lämpimästi kiittää Suomen Idäntyö UP ry:n toiminnanjohtajaa Upe Poutiaista hänen jatkuvasta tuestaan ja orpokodillemme säännöllisesti antamastaan avusta.

Teidän avullanne orpokodin työntekijät pystyvät ratkaisemaan lasten huoltoon ja elatukseen sekä "Stanovlenije"-nimisen kasvatuksellisen ohjelman toteuttamiseen liittyviä ongelmia.

Kunnioituksella,
Orpokodin kasvattien ja henkilökunnan puolesta,
Johtaja Z.F.Jefimova
Päiväys  : 23.12.2006
Nimimerkki : Tomppa
Hyvää Joulua ja Siunausta vuodelle 2007!
Päiväys  : 31.12.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtaja I.Kirillova ja johtaja Z.F. Jefimova.
Kiitos viesteistänne. Olemme iloisia, kun olemme voineet auttaa Teitä ja laitostenne asukkaita.
Toivotamme Teille ja henkilökunnallenne siunauksellista uutta vuotta ja jaksamista vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 31.12.2006
Nimimerkki : Upe vastaa
Tomppa hyvä!
Kiitos viestistäsi.
Siunausta ja Jumalan varjelusta tässä työssä ennen kaikkea tarvitsemme. Toivotamme Sinulle ja kaikille vieraskirjamme lukijoille parempaa ja siunattua uutta vuotta!
Päiväys  : 17.02.2007
Nimimerkki : Pastori Hans
Hyvä Upe Poutiainen
Terveiseni täältä Suomen Chicagosta. Olen jatkuvasti seuraillut päiväkirjaasi. Myös yhteinen ystävämme on kertoillut toiminnastasi. Olen hämmästellyt sitä työmäärää, jota olet tehnyt vähäosaisten hyväksi puhumattakaan siitä valtavasta materiaalisesta avusta jota olet hankkinut. Koeta kuitenkin muistaa myös itseäsi että et polttaisi itseäsi loppuun. Ystäväni on kertonut että teitä on siellä kaksi raavasta miestä ja yksi Lady. Toivotan teille kaikille siunauksellista auttamisvuotta ja hyvää terveyttä.
Päiväys  : 17.02.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi pastori Hans.
Työtä en ole koskaan pelännyt ja onneksi Jumala on antanut voimia tehdä työtä. Itse asiassa olemme Joken kanssa yhdessä tehneet tätä työtä. Ilman Jumalan ja Joken apua en olisi selvinnyt. Kaikesta avusta, mitä yli rajojen olemme toimittaneet, kuuluu kaikki kunnia Jumalalle ja tavaran lahjoittajille.
Se, mitä itseni muistamiseen tulee tässä työssä, on niin kuin usein olen sanonut, minut on vyöttänyt toinen eikä Hän kysy, mitä minä tahdon. Joken ja minun osa on palvelijan osa. Niinpä rukoilen päivittäin, että Herra antaisi minulle uskollista mieltä ja halua palvella. Tämä on elämää, enkä osaani mihinkään muuhun vaihtaisi.
Toivotan myös Sinulle Jumalan runsasta siunausta ja olen kiitollinen, jos jaksat rukoilla meidän ja työmme puolesta.
Päiväys  : 25.04.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen,

Pietarin sotaveteraanien sotilassairaala on jo monasti saanut teiltä apua ja taas kerran haluamme lausua teille kiitoksen sanat osaksemme tulleesta huomiosta. Olemme kiitollisuudella ottaneet teiltä vastaan seuraavia tarvikkeita:
1. 1300 kpl osastojen kanttiinien tarvitsemia pöytä- ja lautasliinoja,
2. 11 säkillistä sairaalavaatteita.

Kaikki saamamme apu on jaettu talousosaston kautta sairaalan kaikille 17 osastolle ja yksikölle.

Vielä kerran vilpittömästi kiitämme teitä sairaalan henkilökunnan puolesta!

Kunnioituksella,
Ylilääkäri J.M.Agejenko
Päiväys  : 30.04.2007
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Arvoisa toiminnanjohtaja Upe Poutiainen!

Pikalevon lastenkodin henkilökunta kiittää teitä omasta ja lasten puolesta hyväsydämisyydestä, lapsirakkaudesta ja merkittävästä panoksestanne orpolasten elinolojen kehittämiseen.

Olemme teille lämpimästi kiitollisiä saamistamme elintarvikkeistä, astioista ja korjaustöissä tarvittavista maaleista, joiden avulla lastenkodin kasvattien ja henkilökunnan voimin on suoritettu ikkunankehysten, tonttiaidan sekä leikkikentän välineiden ja rakenteiden maalaus.

Toivotamme teille ja läheisillenne lujaa terveyttä ja onnea.
Toivomme myös hyvien suhteidemme jatkuvan ja kehittyvän edelleen.

Johtaja I.Kirillova
Päiväys  : 01.05.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät Ylilääkäri J.M.Agejenko ja Johtaja I.Kirillova.
Olemme iloisia pitkään jatkuneesta yhteistyöstämme ja siitä, että olemme voineet olla avuksi. Kuten usein olen maininnut, kaikki kiitos kuuluu tavaran lahjoittajille ja niille ihmisille, jotka vaivojaan säästämättä ovat noutaneet tavarat varastoltamme ja toimittaneet ne laitoksiinne. Toivon tuloksellisen yhteistyömme jatkuvat ja toivotan Teille ja alaisillenne voimia ja jaksamista vaativassa työssänne.
Päiväys  : 01.05.2007
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa Upe Poutiainen!

Volosovon piirin Torosovon kylän Lastochka (pääskynen)- nimisen lastenkodin johto koko sydämestä kiittää teitä orpolasten ja henkilökunnan puolesta saamastaan avusta – erityisesti elintarvikkeista ja emaliastioista.
Arvostamme suuresti huolenpitoanne, huomaavaisuuttanne ja hyväsydämisyyttänne laitoksemme kasvatteja kohtaan. Korvaamaton apunne on tuonut helpotusta niihin lukuisiin ongelmiin, joita orpokodin arkeen liittyy.
Olemme todella iloisia siitä, että meillä on sellaisia hyviä ystäviä kuin Te. Toivomme ystävyytemme edelleen vahvistuvan.

Lastenkodin johtaja T.J.Pankova
Päiväys  : 09.05.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin avustusjärjestö Perspektivit kiittää suuresti Suomen Idäntyö UP ry:n työntekijöitä heidän myöntämästään avusta:
12 säkkiä XL-kokoisia vaippoja,
8 säkkiä M-kokoisia vaippoja,
8 säkkiä S-kokoisia vaippoja.

Tämä avustus on ollut korvaamattoman arvokasta tukea Pietarhovin psykoneurologisen 3-internaatin nuorille vammaisille. Kroonikkovaipat ovat ensisijaisen tärkeää apua, sillä vaippojen käyttö parantaa merkittävästi niitä päivittäin tarvitsevien ihmisten elämänlaatua.

Paljon kiitoksia teille!

Kunnioittaen,
Johtaja M. I. Ostrovskaja
Päiväys  : 12.05.2007
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Siverski kehitysvammaisten ja ilman huoltajaa jääneiden lasten kasvatukseen ja kuntoutukseen erikoistunut orpokoti, jossa tällä hetkellä asuu 116 lasta, joilla on poikkeavuuksia kehityksessä, ilmaisee järjestöllenne syvää kiitollisuutta lapsiamme kohtaan osoitetusta huolenpidosta ja huomiosta. Kiitämme teitä lämpimästi saamistamme elintarvikkeista (mm. kermasta, mehusta, jogurttista, makeisista, korpuista yms.), vaatteista, pesuaineista, maaleista ja astioista.

Kiitämme teitä ymmärtäväisestä suhtautumisesta orpolasten tarpeisiin.

Kunnioituksella,
Johtaja Ljubov Nikolajevna Nikolajeva
Päiväys  : 25.05.2007
Nimimerkki : Jõelähtme Lastekaitse Sel
Lp. Upe Poutiainen!
Suur tänu teile saadetud maiustuste eest meie kooli lastele!
Saime need kätte 17.mail 2007 tänu Peter Ingmanile, kes külastas Loo Kooli koos 5 mehega Soome Eesti Meeste Sõprade Klubist.
Maiustused läksid käiku juba samal õhtul, mil toimus koolis suur kevadkontsert. Õpetajad jagasid küpsiseid ja shokolaade ligi 100-le lapsele, kes sellel kontserdil esinesid. Aitäh laste nimel!
Täna, 24.05.07 saavad maiustusi 36 klaveriklasside õpilast, kes esinevad oma kevadkontserdil.
Homme, 25. mail toimub koolis 1.-4.kl. ( 106 õpilast)
maastikumäng, kus kõik lapsed saavad maiustusi auhindadeks.
1.juunil tähistame oma kooli juures lastekaitsepäeva. Ootame osalema 100 last. Auhinnad jälle olemas! Aitäh!
Suvel toimub ka lastekaitse seltsi 2-päevane
tasuta merelaager 60-le lapsele. Auhindadeks taas
saadud maiustused.
Tänan teid veel kord kõigi laste nimel!
Soovin head tervist ning päikest päeva ja südamesse!

Lugupidamisega
Rozeta Meos
Loo kooli huvijuht ja
Jõelähtme Lastekaitse Seltsi esimees
Päiväys  : 05.06.2007
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Hyvä Upe Poutiainen!

Laitoksemme kaikkien lasten ja työntekijöiden puolesta osoitan teille suurta kiitollisuutta jatkuvasta huomiostanne laitoksemme tarpeita ja ongelmia kohtaan. Olemme kiitollisia kaikesta avusta, jonka orpokotimme on taholtanne jo monesti saanut. Iloitsemme siitä, että kodimme avustaminen on muodostunut hyväksi perinteeksi.

Kunnioittaen,
Podporozjen lastenkodin johtaja
T.I.Vershinina
Päiväys  : 09.06.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtajat T.J.Pankova, M.I.Ostrovskaja, Ljubov Nikolajevna Nikolajeva, Rozeta Meos ja T.I.Vershinina!

Kiitos viesteistänne. Teette henkilökuntanne kanssa laitoksissanne arvokasta työtä niiden ihmisten hyväksi, jotka on uskottu Teidän hoidettavaksenne. Meille on ilo, jos edes vähäiseltä osaltamme olemme voineet helpottaa vaativaa ja raskasta työtänne. Henkilökuntamme toivottaa Teille voimia ja jaksamista arvokkaassa työssänne.
Päiväys  : 09.06.2007
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Arvoisa toiminnanjohtaja Upe Poutiainen!

Pikalevon lastenkodin johto ilmaisee teille kiitollisuutensa arvokkaasta panoksestanne lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysolojen parantamiseen. Kiitos teille, että vilpittömästi välitätte lapsistamme!

Kiitämme teitä saamistamme elintarvikkeistä, vaatteista ja tietokoneista.

Kiitos teille sydämenne hyvyydestä, aidosta pyrkimyksestänne auttaa puutteenalaisia ja osattomia ihmisiä, jonka myötävaikutuksella laitoksemme työntekijät onnistuvat herättämään nuorissa Toivoa ja joka tukee henkilökunnan yrityksiä muuttaa lasten ja nuorten elämää parempaan suuntaan.

Toivotamme teille lujaa terveyttä ja lasten hyväksi ei vain sanoissa vaan myös teoissa tapahtuvan jalon toimintanne menestyksellistä jatkoa.

Lastenkodin johtaja I.Kirillova
Päiväys  : 12.06.2007
Nimimerkki : Aila
Kiitos Upe koskettavasta kertomuksestasi perjantaina 8.6. kun poikkesimme varastollanne matkalla lähetysjuhlille. Se oli kyllä juhlien parasta antia.
Vähän epäilytti ensin tavaroiden vieminen köyhille, kun aina tahtoo ihmisen itsekkyys olla välikätenä. Mutta kun Jumala on sinua työhön kehottanut, niin kai hän pitää huolta siitä, että tavarat menevät
kutakuinkin oikeaan osoitteeseen.

Vähän suretti näitä sivuja lukiessani se, että suorastaan haukutaan toisia ihmisiä. En kovin tarkkaan kyllä jaksanut näiden syihin perehtyä Innolla syöksyin lukemaan näitä sivuja, kun kuulin niistä. Aina kun luulen löytäneeni todella "hyvän" ihmisen, Jumala kolauttaa minut maan pinnalle.
Ei meissä ihmisissä ole hyvää, ei yhden yhtäkään. Toisaalta se lohduttaa, kun tunnen synnin riippuvan itsessäni. Ja kai on helpompi antaa anteeksi.
Ehkä rakentavampi palaute olisi työn toimivuuden kannalta parempi, vaikka ei Jeesuskaan arkaillut puuttua epäkohtiin...

Siunausta Työhösi ja muista myös levätä.
Päiväys  : 14.06.2007
Nimimerkki : Seppo Antero
Haluan vähän kommentoida nimimerkki Ailan tekstiä, toivottavasti kristillisen rakkauden pohjalta. Sanoit käynnin Suomen Idäntyön varastolla olleen lähetysjuhlien parasta antia. Ensinnäkin tuota rankkaa raatamista Idäntyön varastolla ajatellen, pitää sanoa, että siitä ovat juhlat kaukana. Yötä päivää hien vuodatusta, varastolla tavaroiden vastaanottoa, järjestelyä, jotta mahtuu seuraavat kuormat ja sitten luovutus, purkamista ja lastaamista kahden, kolmen ihmisen voimin. Sitten vielä toimistotyöt päälle yömyöhään.
Aila epäili vielä tavaroiden perille menemistä. Varmastikaan Sinun ei siitä tarvitse olla huolissasi. Kun Jumala järjestää tuollaiset määrät lahjoitustavaraa köyhille, Hän myös ohjaa ne tarvitseville. Tiedän myös Upen päiväkirjaan tutustuneena, että väärin käyttäjillä on porttikielto varastolle. Sehän on petos.
Vanha kiinalainen sananlasku sanoo, että älä arvostele miestä, ennen kuin olet ratsastanut hänen housuissaan. Olisi kannattanut tutustua Upen päiväkirjaan, ennen kuin aloit kirjoittaa arviointiasi. Päiväkirja kertoo, että tuolla arvokkaalla köyhien auttamistyöllä on vastustajia, jotka ovat yrittäneet kaataa koko työn. Jumala on kuitenkin heikkojen puolella ja Suomen Idäntyön työntekijöiden Työnantaja, kun työ vuodesta toiseen menestyy ja kasvaa. Lahjoitustavaraa tulee, myös rahavaroja tarvitaan, jotta tavara kulkee tarvitsijoille.
Uskovankin pitää seisoa jalat maassa, eikä kuvitella hyviä ihmisiä olevan. Vain Jumala yksin on hyvä.
Jumala tiesi, kenet Hän tuollaiseen työhön kutsuu, Upe on selvästi kutsuttu ja koulutettu tuohon auttamistyöhön. Jos vaikka tutustut hänen kirjaansa, Parempi tie, voit sen itse todeta. Hän on sisukas, avarasydäminen, rehellinen ja laittaa kaikkensa likoon heikompien puolesta. Tuollaisessa työssä ei pärjää liian kiltti ja nöyristelevä ihminen. Siinä menestyy ainoastaan lujatahtoinen ihminen, joka ei kumarra eikä pokkuroi, mutta on ystävällinen ja suorapuheinen sekä antaa kunnian Hänelle, jolle kunnia kuuluu.
Toivon siunausta Sinulle, Aila, mutta erityisesti myös Suomen Idäntyön työntekijöille voimia ja siunausta uuvuttavaan, mutta arvokkaaseen ja tärkeään työhönne!
Päiväys  : 15.06.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja I. Kirillova.

Kiitos viestistänne. Olemme iloisia, että olemme voineet auttaa Teitä tärkeässä ja vaativassa työssänne. Ilomielin jatkamme mahdollisuuksiemme mukaan yhteistyötä kanssanne.
Toivotamme Teille ja henkilökunnallenne voimia ja jaksamista tärkeässä työssänne.
Päiväys  : 15.06.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos, Aila, viestistäsi.

Minusta oli miellyttävää tavata teidät. Tapaamisestanne jäi hyvä mieli pitkäksi aikaa.
Puhut viestissäsi "hyvästä" ihmisestä. Ehkä et kuunnellut kovin tarkkaan kertomustani. Sanoin, että kun Jumala ei ketään huonompaa löytänyt, Hän otti minut tähän tehtävään.
Mitä ihmisten hyvyyteen tulee, uskaltaisin siteerata Jeesuksen sanoja; Markus 10:18:"Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin."
Se siitä ihmisten hyvyydestä. Mitä taas päiväkirjaani ja sen teksteihin tulee, uskaltaisin nyt siteerata apostoli Paavalia; Gal.1:10:"Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija."
Persoonani on työväline tässä työssäni ja työ on toiminut jo kolmattatoista vuotta tällä konseptilla. Yritän olla uskollinen sille persoonalle, jonka Jumala on luonut, enkä aio kysellä, mikä ihmisiä miellyttää. Työmme tulokset puhukoot puolestaan, ja siitä kunnia kuuluu yksin Jumalalle ja tavaroiden ja rahan lahjoittajille, ja tietysti ennen kaikkea niille ihmisille, jotka ovat jaksaneet rukoilla työmme ja työntekijöidemme puolesta.
Siunatuksi lopuksi tältä paikalta; kaikki eivät tykkää minusta, enkä minäkään tykkää kaikista, joten puntit lienevät aika tasoissa. Viho viimeiseksi; olen luvannut nostaa hännästä kaikkien näkyviin jokaisen jyrsijän, jonka kiinni saan, vikisköön, mitä vikisee.
Toivotan myös Sinulle, Aila, siunausta elämääsi. Mitä lepoon tulee, lepään jokaisen hetken, jonka suinkin voin levätä.
Päiväys  : 15.06.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Seppo Antero.

Olet näköjään aika tarkkaan lukenut päiväkirjaani ja myös sitä terävästi havainnoinut. Voin Paavalia hieman mukaillen sanoa: "Sillä minulle on avattu ovi suureen ja hedelmälliseen työhön ja vastustajia on paljon." (1.Kor.16:9) Jatkaisin tähän: selkään puukottajista ei ole ollut pulaa ja valitettavan moni on riehunut liperit kaulassa, vai mitä, asessori, kirkkoherra, rovasti Kalervo Huttunen ja muut hengen heimolaiset, jotka seurakunnan antamaa ja verorahoilla maksettua leipää syötte! Oja on tosin molemmin puolin tietä, eli suurin osa evankelisluterilaisten seurakuntien kirkkoherroista ja luottamushenkilöistä suhtautuu erittäin myönteisesti köyhien auttamistyöhömme.
Jumala on todellakin kouluttanut minut tähän työhön, eli minut on nykäisty riittävän monta kertaa kölin ali. Uskon kuitenkin, hyvä Seppo Antero, että olet käyttänyt myönteisiä ylisanoja persoonaani kuvatessasi. Ehkä osuvammat sanat olisivat olleet: julma, hirmuinen, kiivas, kiukkuinen, häijy, alati pahanilkinen.
Siunausta myös Sinulle elämääsi, Seppo Antero!
Päiväys  : 16.06.2007
Nimimerkki : Aila Moilanen
Pyydän anteeksi arvosteluani. Olisi pitänyt perehtyä asioihin tarkemmin. En ole kyllä vieläkään perehtynyt muuhun kuin tekemäänne työhön, enkä aiokaan. Se riittää. En aio, enkä halua työtänne millään tavalla hankaloittaa.

Eikä minua haittaa se, että silmäätekeviä ei pokkuroida. Eipä todellakaan. Olen ajatellut, että kaiken pahan alkujuuri on oman kunnian tavoittelussa. Siitä kun pääsisi eroon. Mutta lähellä sen tavoittelu minulla aina on. Siihen meidät on kasvatettu. Arvo on aina jossain ulkoisessa. Mutta eipä näistä sen enempää.

Kyllä minä hattua nostan Upen työlle. Hänen työhönsä tutustuminen oli toden totta lähetysjuhlareissun koskettavin kokemus. Olin kyllä ihmetyksestä mykkänä ja olen edelleen. Keskustelimme varastolle tullessamme juuri kokosydämisestä Jumalan palvelemisesta ja totesimme sen olevan vaikeata. Sitten saimmekin nähdä Upen, joka palveli Jumalaa kokosydämisesti...
Ja onhan teitä monia monia muitakin siinä työssä.

Toivotan koko sydämestäni Siunausta työhönne edelleen ja muuhunkin elämään! Yritän omaakin sarkaani kyntää kokosydämisemmin.

Kiitos myös kirjastasi Upe, se oli Upea!
Päiväys  : 16.06.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Aila.

Ei Sinun tarvitse pyytää mitään anteeksi. Arvostelu on aina paikallaan. Sitä varten nettivieraskirjani on olemassa. Mielipide on vapaa.
Aikaisemmin jokainen vieras pääsi suoraan vieraskirjaani, mutta jatkuvan työtämme vastustavien häiriköinnin ja asiattomien kirjoitusten vuoksi nettivieraskirjani on saanut nykyisen muotonsa.
Vieraskirjassa on mielipiteitä puolesta ja vastaan, kuten elämässä yleensä.
Kuten jo aikaisemmin sanoin, koin vierailunne erittäin positiivisena ja se jätti minulle hyvän mielen pitkäksi aikaa. Minulla ei ole ollut pienintäkään ajatusta siitä, että Sinä haluaisit jotenkin työtämme hankaloittaa.
Tämä työ ei ole minun työni, olen vain yksi lenkki pitkässä ketjussa, joka auttaa köyhiä. Ilman uskollista työtoveriani ja ystävääni, Jokkea, tämä työ ei olisi mahdollista, ei myöskään ilman tavaroiden ja rahan lahjoittajia eikä niitä ihmisiä, jotka isä Aleksanderin ja Slavan tavoin vaivojaan säästämättä jaksavat kerta toisensa jälkeen kuljettaa varastoltamme tavaroita niitä tarvitseville köyhille.
Uskoisin kuitenkin, että tärkein lenkki tässä ketjussa ovat uskolliset esirukoilijat.
Oli mukava kuulla, että pidit kirjasta. Toivottavasti siitä oli iloa Sinulle. Siunausta elämääsi ja kiitos vielä kerran käynnistäsi ja viesteistäsi. Kerro lämpimät terveiseni myös ryhmän muille jäsenille.
Päiväys  : 23.06.2007
Nimimerkki : Hese
Hesburgerin omistaja, uskoon tullut Heikki Salmela kertoo Hesarin haastattelussa:
Minulla ei ole yhtään vihamiestä. Ja jos on, ilmoittautukoon, niin pyydän anteeksi.
Miten sinulla Upe?
Päiväys  : 23.06.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Hese.

Erikoista, että jaksat muistaa minua juhannusaattoiltana. Johtopäätös: joko olet todella kiinnostunut persoonastani ja työstämme tai Sinulla on hyvin vähän tekemistä.
Kysyt vihamiehistäni ja suhtautumisestani heihin. Kukaan ei ole ilmoittautunut vihamiehekseni, epäilemättä heitä on, mutta he lienevät selkään puukottajia ja nimimerkin suojassa puskasta ampujia. Varmasti olet huomannut, jos olet päiväkirjaani seurannut, että työ vie kaiken aikani. En ehdi miettiä, ketkä ovat mahdollisesti vihamiehiäni, enkä ole niin lapsellinen tai niin hyvä, että luulisin, ettei minulla vihamiehiä ole. Yritän keskittyä ihmissuhteissani ystäviini. Jos Sinua tämä aihe enemmälti kiinnostaa/häiritsee, ota yhteyttä puhelimitse tai tule käymään. Keskustellaan oikein nenästä nokkaan.
Päiväys  : 04.07.2007
Nimimerkki : Pastori Hans
Hei Upe !
Kesäiset terveiset täältä Lahden suunnasta.
Työnantajasi lienee hyvin siunannut työsi koska avustusmateriaalia jatkuvasti tulee lahjoituksina vaikka aina joskus joku "väärin ymmärretty" yrittää laittaa kapuloita rattaisiin. Moilaskalle kiitos hyvästä "anteeksi pyynnöstä". Heselle sanoisin, että jos ei ole mitään sanottavaa ei pidä sanoa sitäkään.
Upen työ ei ilmeisestikään perustu suuriin puheisiin
vaan sitäkin suurempiin tekoihin.
Siunausta työllesi Upe
Päiväys  : 06.07.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi Pastori Hans.

Tervettä puhetta, kuten pohojalaanen sanoos! Kiitos!
Työnantajamme on todella siunannut työtämme, ja "väärin ymmärrettyjen" räksytys jää väkisinkin omaan arvoonsa.
Ymmärrän hyvin Hesen kaltaisia ihmisiä. Heillä oma elämä jää elämättä ja sitä on elettävä jonkun Hesburgin omistajan tai Upe Poutiaisen kautta. Luulisi tuollaisen elämän olevan aika aneemista. Pahinta on se, jos kuolinvuoteellaan huomaa elämän jääneen elämättä. Valitettavasti Hesen kaltaisia nyyrikkejä maailma on täynnä. On kaksi täydellisen erilaista asiaa, istua amfiteatterin katsomossa tai olla areenalla. On helppo huutaa katsomosta ja antaa areenalla olevalle neuvoja. Kokonaan toinen asia on taistella areenalla.
Kuten usein olen sanonut, ne on eri miehet, jotka ruumiita tekee ja ne jotka niitä pesee. Hese ja kumppanit voivat miettiä hiljaa tunnossaan, kumpaan joukkoon kuuluu.
Työni ei todellakaan perustu puheisiin, vaan hikeen ja räkäiseen puurtamiseen. Kunnia tuloksista ei kuitenkaan kuulu minulle ja Jokelle, vaan Työnantajallemme ja lahjoittajille.
Päiväys  : 24.07.2007
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa Upe Poutiainen!

Sosnovy Borin lastenkodin johto haluaa ilmaista Teille syvää kiitollisuutta ja suurta arvostusta orpokodillemme antamastanne avusta.
Toivotamme Teille voimia ja menestystä tärkeään työhönne sekä toivomme, että järjestönne myös jatkossa muistaa laitostamme antamalla meille apua ja siten ottamalla osaa orpojen ja vaille huoltajaa jääneiden lasten elämään.

Lastenkodin johtaja L. I. Jermolajeva
Päiväys  : 26.07.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä Upe Poutiainen,

Pietarin kaupungin 32-sairaalan johdon ja henkilökunnan puolesta kiitän Teitä koko sydämestä laitoksellemme antamastanne avusta: pyörätuoleja 11 kpl, kävelytukeja 8 kpl, sairaalatuoleja 4 kpl, pulssimittari, seurantamonitoreja 3 kpl, kainalosauvoja 10 kpl, kyynärsauvoja 20 kpl, pöytäliinoja 235 kpl, sähköisiä potilasnostureita 3 kpl, kroonikkovaippoja 10 säkillistä, esiliinoja 140 kpl, lautasliinoja 700 kpl, nojatuoleja 3 kpl, sairaalavaatteita 130 vaatekertaa, työvaatteita 2 säkillistä, valkoisia sairaalatakkeja 270 kpl, sinisiä sairaalatakkeja 100 kpl, housuja 210 paria, alusvaatteita 300 vaatekertaa, vauvavaatteita 2 säkillistä.
Kaksi pyörätuolia ja osan sairaalavaatteista olemme myös luovuttaneet Pietarin 28-sairaalalle sekä vauvavaatteet akateemikko Pavloville nimetyn sairaalan syynnytysosastolle.

Pyyteetön apunne auttaa vähäosaisia potilaita laadukkaamman terveydenhoidon saamisessa.

Suokoon Teille Jumala monia terveitä elinvuosia!

Ylilääkäri O.A.Grinenko
Päiväys  : 31.07.2007
Nimimerkki : Kiitos Olhovasta
”Pikkulähde”-nimisen lastenkodin johto ilmaisee Teille syvän kiitollisuutensa kaikista niista avustustavaroista, jotka olette lapsillemme lahjoittaneet. Kasvattimme tykkäävät kovasti makeisista ja kekseistä sekä puuroista, joita keitetään lähettämistänne hiutaleista. Erikoiskiitos myös astioista – kattiloista, teepannuista yms. – sillä isossa perheessämme keittiötarvikkeita aina tarvitaan.
Lämmin kiitos Teille anteliaisuudestanne, hyvästä suhtautumisestanne meihin sekä jatkuvasta huolenpidosta ja huomiosta.
Kiitollisuuden merkiksi haluamme toivottaa Teille koko sydämestä lujaa terveyttä, onnea ja menestystä auttamistyössänne! Olkoon jokainen päivänne lämmitetty sydäntemme lämmöllä! Olkoon kaikki päivänne täynnä iloa, uskoa, toivoa, innoitusta ja rakkautta!

Kunnioituksella,
Johtaja R.N.Sverdlova
Päiväys  : 01.08.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä Upe Poutiainen,

Pietarin kaupungin 32-sairaalan työyhteisön puolesta haluan lämpimästi kiittää Teitä ja teidän järjestöänne siitä, että olette lahjoittaneet potilaillemme tekohengityskoneen Bird 6400.
Tarvetta tällaisesta laitteesta on sairaalassamme ollut yli 8 vuoden ajan, mutta ikävä kyllä uusien laitteiden hankkimista koskevat päätökset olivat jatkuvasti lykkääntyneet rahoituksen puuttuessa.
Vain Jumalan ja teidän avullanne potilaamme ovat nyt tämän lahjan saaneet.
Olemme Teille hyvin kiitollisia kaikesta avusta, jota olemme Teiltä tähän asti saaneet.

Antakoon Hyvä Jumala Teille lujaa terveyttä ja menestystä moniksi vuosiksi eteenpäin!

Ylilääkäri O.A.Grinenko
Päiväys  : 23.08.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen!

Järjestönne on jo monen monta kertaa lähettänyt lastenkodillemme apua. Se on muodostunut vahvaksi perinteeksi. Laitoksemme kaikkien lasten ja työntekijöiden puolesta esitän Teille suurta kiitollisuutta kodimme tarpeisiin ja pulmiin kiinnitetystä huomiosta.
Huolenpitonne ansiosta lapsemme ovat päässeet maistamaan monia hyviä ruokia, joita he eivät olleet nähneet kuin tv-mainoksissa.
Välittämistänne kankaista olemme ommelleet kauniita tyynyjä, peittoja ja viehättäviä ikkunaverhoja. Lahjavaatteissa ja -jalkineissa lapsemme eivät näytä yhtään huonommalta kuin perhelapset. Kiitos remonttimaaleista, puurohiutaleista ja oikein hienoista leluista, jotka lapset ovat saaneet leikittäväkseen. Henkilökuntamme jäsenet ovat myös tunteneet itsensä autetuiksi koska lastenkotiin tuleva apu antaa heille lisää edellytyksiä selviytyä kunnolla päivittäisistä tehtävistään.

Erikoisesti Teitä haluaisi kiittää eräs kolarissa vammautunut poikamme, joka on hoitoaikana sairaalassa saanut kroonikkovaippoja, vuoteensuojia, pyörätuolin ja kävelytuen.

Olemme Teille hyvin kiitollisiä laitoksellemme osoitetusta avusta ja huolenpidosta ja yleensäkin siitä suuresta työstä, jota teette kaikkien apuatarvitsevien hyväksi.
Teidän avullanne lastenkotimme on tehty viihtyisämmäksi ja valoisammaksi ja siitä on tulossa lapsillemme todellinen KOTI. Teistä ja teidän apulaisistanne taas on kauan sitten tullut lastenkotilaistemme oikeita ”suojelusenkeleita”.

Suokoon HYVÄ JUMALA Teille mitä parhainta terveyttä, kärsivällisyyttä ja menestystä kaikissa asioissanne ja toimissanne köyhien ja puutteenalaisten hyväksi!

Kunnioittaen,
Nikolskin lastenkodin johtaja J.A. Jevdokimov
Päiväys  : 04.09.2007
Nimimerkki : Ulle ja Aaron (Haapsalu)
Tere Upe ja toisetki hyvät ihmiset!

Elämä on ihmelista - osammekö olla kiitolisia siitä.
Jaa kylla-Ja on ilo olla kiitolinen Jumalalle ,että on autavia ja huolivia ihmisia meitän ympärille.

KIITOS UPE- että olet jaksanut auta ja ajatella meikäläisiä jo pitemän ajan.
Kiitos.

Ulle Virosta/ Haapsalusta
Päiväys  : 12.09.2007
Nimimerkki : Mari
Teette hyvää työtä, kiitos siitä!
Päiväys  : 12.09.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät, johtaja L.I. Jermolajeva, ylillääkäri O.A. Grinenko, johtaja R.N. Sverdlova, johtaja J.A. Jevdokimov sekä nimimerkit Ulle ja Aaron sekä Mari.

Kiitos rohkaisevista viesteistänne.
Olemme iloisia, jos olemme voineet jotenkin auttaa ja lievittää lähimmäistemme hätää.
Kuten niin usein aikaisemminkin olen sanonut, kaikki kiitos auttamistyöstämme kuuluu Jumalalle sekä niille kilteille ihmisille, jotka ovat rahan ja tavaran lahjoittaneet tai avun perille toimittaneet.
Toivomme Teidän kaikkien elämään siunausta sekä Hyvän Jumalan varjelusta!
Päiväys  : 17.09.2007
Nimimerkki : Mira
Hei!


Autatteko myös Suomen köyhiä?

Työnne on todella arvokasta
Päiväys  : 17.09.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Mira.

Kiitos viestistäsi.
Emme auta Suomen köyhiä, koska Suomen sosiaalihuolto pitää heistä huolen.
Autamme niitä ihmisiä, joita kukaan muu ei auta. Monissa kohdemaissamme ihmisiä kuolee nälkään!
Päiväys  : 18.09.2007
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Kunnioitettu Upe Poutiainen,

Kingisepin lastenkoti nro 1:n kasvatit ja työntekijät lausuvat Teille ja Teidän apulaisillenne suuret ja vilpittömän lämpimän kiitoksensa kaikesta avusta, tuesta, huomiosta ja rakkaudesta, jota orpolapset ovat Teiltä vuosien aikana saaneet!

Lastenkodin johtaja
Dinara Rybkina
Päiväys  : 26.09.2007
Nimimerkki : Marian Virosta
Hyvä Upe!
Paljon kiitoksia lahjoista,vaatteista ja elintarvikkeista,jotka olette meille lähettäneet!

Kiitos ihmisille, jotkat ovat lahjoittaneeet ja niille,jotkat avun perille toimittaneet!

Toivotamme Siunausta työhönne ja elämään!

Marian,Gerda ja Brenda
Kuusalu,Viro
Päiväys  : 29.09.2007
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Anisimovskin orpokodin johto sydämellisesti kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä ja sen toiminnanjohtaja Upe Poutiaista humanitaarisesta avusta, jota jatkuvasti annatte osattomille lapsille osoittaen heitä kohtaan huolenpitoa ja huomiota sekä tuoden heidän elämäänsä hitusen oman sydämenne lämpöä.

Kiitämme teitä erityisen paljon myöntämästänne elintarvikkeavusta, sillä se on auttanut meitä selviytymään yli vaikean ajan, jolloin olimme siirtymässä uuteen rahoitusmalliin. Järjestöltänne tuleva apu on auttanut meitä täyttämään menestyksekkäästi laissa säädetyt ravitsemusnormit, toteuttamaan lasten kuntoiluohjelman sekä kehittämään kasvattiemme luomiskykyjä ja askartelutaitoja.

Syvä kummarrus teille siitä, että omalta osaltanne osallistutte orpojemme elatukseen, kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkomiseen.


Kunnioituksella,
Orpokodin kasvattien ja henkilökunnan puolesta,
Johtaja Z.F.Jefimova
Päiväys  : 04.10.2007
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa Upe Poutiainen,

Kingisepin lastenkoti nro 2 kiittää teitä avustuksista, joita se on saanut.
Olemme kiitollisia lapsiamme kohtaan osoitetusta huomiosta ja huolenpidosta. Kiitos teille hyvästä sydämestänne. Apunne on ollut meille todella arvokasta!
Kodimme lapset ja nuoret ovat jääneet vaille vanhempiensa hoivaa ja huomiota, mutta yhteisvoimin kollegojemme, teidän avustusjärjestönne ja muiden auttajien kanssa uskomme pystyvämme turvaamaan lapsille ihmisarvoiset elin-, opetus-, ja kehitysolosuhteet.
Onnelliset lapset tulevat jatkossa tuottamaan onnea ja iloa monille kanssaihmisille.
Suokoon teille Jumala hyvää vointia, onnea ja terveyttä.

Lastenkodin johtaja
N.D. Udovitsenko
Päiväys  : 12.10.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Kunnioitettu Upe Poutiainen,

Pietarin G. A. Albrechtin mukaan nimetyn sairaalan lasten ortopedian osaston työyhteisön puolesta kiitän teitä ja järjestöänne lämpimästi pyörätuolien lahjoittamisesta jalattomia lapsipotilaitamme varten.
Vammaisia lapsia saapuu sairaalaamme eri puolilta Venäjää ja ulkomailta, he saavat meiltä kirurgista apua sekä käsi- ja jalkaproteeseja, mutta kuntoutusprosessin tietyissä vaiheissa he tarvitsevat myös muita apuvälineitä mm. pyörätuoleja.
Pyörätuolit auttavat vammaisia lapsia kokemaan itsensä vähemmän syrjäytetyiksi yhteiskunnan jäseniksi ja osallistumaan aktiivisesti erilaiseen toimintaan.

Kiittäen,
Ortopedian osaston johtaja
A.A.Korjukov
Päiväys  : 30.10.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä Upe Poutiainen,

Pyhän Ksenia Pietarilaisen mukaan nimetyn hiippakunnallisen ortodoksisen hyväntekeväisyyssairaalan henkilökunta kiittää Teitä lämpimästi sairaalasänkyjen (3 kpl) ja kroonikkovaippojen (20 säkillistä) lahjoittamisesta.
Toivotan Teille ja työyhteisöllenne pyhän autuaan Ksenia Pietarilaisen rukousten kautta hyvää vointia ja runsasta Jumalan siunausta tärkeään työhönne lähimmäisten hyväksi!

Kiitollisin terveisin ja yhteistyön jatkumista toivoen,
Ylilääkäri rovasti Artemi Temirov
Päiväys  : 30.10.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen,

Pietarin synnytyslaitos nro 18:n hallinto haluaa vilpittömästi kiittää Teitä ultraäänitutkimuslaitteen sekä sairaalasänkyjen (11 kpl) lahjoittamisesta.
Laitoksessamme on 175 petipaikkaa ja täällä vuosittain tapahtuu n. 5 000 synnytystä. Samassa rakennuksessa sijaitsee neuvola, jossa vuosittain käy yli 55 000 raskaana olevaa naista.
Olemme kipeästi tarvinneet ym. sairaalatarvikkeita, joiden avulla pystymme antamaan potilaillemme entistä korkeatasoisempaa lääkärinapua.

Olemme hyvin kiitollisia Suomen Idäntyölle korvaamattomasta panoksesta synnytyssairaalamme hoitotyöhön.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri G.V.Grinenko
Päiväys  : 02.11.2007
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa Upe Poutiainen!

Volosovon piirin Lastochka (Pääskynen)-lastenkodin henkilökunta ja kasvatit kiittävät Teitä koko sydämestään saamastaan avusta – elintarvikkeista, jalkineista, sukista ja sukkahousuista.
Olemme hyvin kiitollisia Teille osoittamastanne huomiosta ja huolenpitostanne orpolapsiamme kohtaan. Te autatte heitä olemaan tuntematta itseään vieraiksi tässä maailmassa, ymmärtämään, että on olemassa ihmisiä, jotka muistavat heitä ja kantavat heistä huolta ja haluavat, että vanhempiensa huomiota ja hellyyttä vaille jääneiden lasten kasvoilla olisi enemmän hymyjä.
Olemme kovin kiitollisia Teille antamastanne avusta, mutta orpokodissamme on edelleenkin paljon vaatteiden ja jalkineiden puutteeseen liittyviä ongelmia. Eniten kodimme lapset tarvitsevat alusvaatteita, sukkia, T-paitoja ynnä muita vaatteita.
Arvostamme valtavasti osallistumistanne laitoksemme kasvattiemme elämään ja toivomme, että muistatte meitä myös jatkossa.

Lastenkodin johtaja T.J.Pankova
Päiväys  : 02.11.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen,

Vammaisten alueellinen kansalaisjärjestö ”Arevik” vilpittömästi kiittää Teitä nopeasta vastauksesta pyyntöömme avun antamiseksi järjestöllemme. Olemme syvästi liikuttuneet ihmisrakkaudestanne ja Teidän kauttanne annetusta avusta. Myöntämänne lahjoitustavarat sellaiset kuin pyörätuolit, kävelytuet, nosturit, ammeistuimet sekä kroonikkovaipat ja vaatteet ovat suorastaan ratkaisseet useiden lasten ja heidän vanhempiensa kohtalon. Monet vammaiset lapset ovat saaneet mahdollisuuden ulkoilla, koska heillä on nyt pyörätuolit, joilla he voivat liikkua...
Olkaa hyvä ja kertokaa kiitollisuutemme sanat kaikille niille kiltteille ihmisille, jotka ovat osallistuneet tähän jaloon asiaan.
Samalla rakkaudella, jolla Te olette antaneet meille tätä apua, olemme jakaneet sitä myös eteenpäin Arevikin perheille.

Kansalaisjärjestön puheenjohtaja L.A.Atanesjan
Sosiaalityösta vastaava varapuheenjohtaja J.M.Bogdanova
Päiväys  : 16.11.2007
Nimimerkki : kiitoset Kalugan alueelta
Hyvä Upe Poutiainen,

Pyhän Nikolaoksen ortodoksinen Chernoostrovski nunnaluostari ja luostarin yhteydessä toimiva lasten turvakoti Otrada kiittävät Teitä sydämellisesti lahjoittamistanne avustuksista, jotka ovat tulleet hyvään tarpeeseen sekä iäkkäitä nunnia varten perustetulle vanhainkodille, että lasten turvakodille, jossa tällä hetkellä asuu n.60 tyttöä. Olemme syvästi liikuttuneita osaksemme tulleesta huolehtivaisuudestanne. Me muistamme Teitä rukouksissamme hyväntikijänämme ja olette aina tervetullut luostariimme. Toivotamme Teille parhainta menestystä ja runsasta siunausta tärkeään työhönne!

Rakkaudella Herrassa ja kiitollisuudella,
Luostarinjohtaja igumenia Nikolaja,
sisaret ja turvakodin lapset.
Päiväys  : 17.11.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä Upe Poutiainen,

Pietarin synnytyssairaala nro 18:n henkilökunta kiittää Teitä vilpittömästi lahjoittamastanne sairaalavuoteesta, joka on varustettu sähköisellä makuutason korkeussäädöllä yms. toiminnoilla ja joka on akuutisti tarpeellinen synnytyslaitoksemme teho-osastolla erikoishoitoa saaville potilaille.

Synnytyssairaalan hallinto on kiitollinen Suomen Idäntyö UP ry:lle avusta ja toivoo hedelmällisen yhteistyömme jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Kunnioituksella,
Ylilääkäri G.V.Grinenko
Päiväys  : 17.11.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät, johtaja Dinara Rybkina, Marian, Gerda ja Brenda, johtaja Z.F.Jefimova, johtaja N.D.Udovitsenko, johtaja A.A.Korjukov, ylilääkäri rovasti Artemi Temirov, ylilääkäri G.V.Grinenko, johtaja T.J.Pankova, puheenjohtaja L.A.Atanesjan, varapuheenjohtaja J.M.Bogdanova, igumenia Nikolaja, sisaret ja turvakodin lapset

Kiitos viesteistänne.
Pyydän anteeksi, kun en ole ehtinyt enkä jaksanut niihin vastata, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Olen kiitollinen siitä, jos jotenkin olemme voineet helpottaa yhdenkin ihmisen elämää. Erityisen kiitollinen olen esirukouksistanne. Se on suurin asia, jonka voitte meidän ja työmme hyväksi tehdä. Ymmärrän myös, että kiitoksenne (jotka joitakin työhömme nurjasti suhtautuvia, kateellisia ja luonnehäiriöisiä ihmisiä ärsyttävät) on suunnattu Lahjan Antajalle ja niille ihmisille, jotka avun ovat Teille perille toimittaneet, ei niinkään meille, jotka olemme vain välittämässä sitä hyvää, mitä kiltit ihmiset kauttamme tahtovat puutteen alaisille antaa.
Meille on etuoikeus, että saamme olla yhtenä pienenä osana lievittämässä lähimmäistemme hätää.
Toivotamme Teille kaikille siunausta ja voimia.
Päiväys  : 20.11.2007
Nimimerkki : kiitos Moskovasta
Arvoisa herra toiminnanjohtaja,

Venäjän FSB:n kliinisen keskussotilassairaalan johto kiittää Upe Poutiaista sairaille ja haavoittuneille sotilaille välittämästänne humanitaarisesta avusta.

Johtajalääkäri R. Bolshedvorov
Päiväys  : 20.11.2007
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Kunnioitettu Upe Poutiainen!

Leningradin alueen Volosovon piirin Kalozhitsin kylän Lastenkoti nro 1:n johto kiittää Teitä laitoksellemme annetusta avusta – elintarvikkeista ja uusista vaatteista.
Kodissamme tällä hetkellä asuu 32 lasta ja ruoka-avustuksenne on hyvänä lisänä lastemme pöytään.
Olemme teille hyvin kiitollisia, että ymmärrätte ongelmiamme ja välitätte puutteen alaisista lapsista.
SUURI KIITOS!
Toivomme, että muistatte meitä jatkossakin.

Lastenkodin johtaja O.L.Lebedeva
Päiväys  : 20.11.2007
Nimimerkki : Kiitos Olhovasta
"Pikkulähde"-lastenkodin johto tahtoo ilmaista Teille syvän kiitollisuutensa laitoksemme kasvateille antamastanne hyväntekeväisyysavusta.
Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Kunnioittaen,
Lastenkodin johtaja S.Semenova
Päiväys  : 22.11.2007
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Siverski lastenkoti, jossa tällä hetkellä asuu 120 2-18-vuotiasta eri syistä vaille huoltajaa jäänyttä kehitysvammaista lasta ja nuorta, ilmaisee järjestöllenne syvää kiitollisuutta lapsiamme kohtaan osoitetusta huolenpidosta ja huomiosta. Kiitos teille elintarvikkeista ja vaatteista, jotka olette välittäneet hoidettavillemme.
Kiitämme Teitä orpolasten tarpeiden ymmärtämisestä.
Toivomme yhteistyömme jatkuvan.

Kunnioittaen,
Johtaja L.N.Nikolajeva,
työntekijät ja kasvatit.
Päiväys  : 01.12.2007
Nimimerkki : Vankien Toivo
KIITOS!

Murmanskilainen Vankien Toivo -järjestö kiittää Upe Poutiaisen johtamaa IDÄNTYÖ UP ry:tä ruokatavaralahjoituksesta Murmanskin vangeille. Venäjän huonon sosiaalisen tilanteen vuoksi sekä vankilassa olevat että juuri vapautuneet ovat myös ruoka-avun tarpeessa, ja siihen teidän lahjoituksenne toi avun.

Suuret kiitokset ja Jumalan siunausta työllenne!

Puheenjohtaja: Aleksander Nikolaevits Abramov
Vankilalähetti: Kerttu Loikkanen
Päiväys  : 02.12.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtajalääkäri R.Bolshedvorov, johtajat O.L.Lebedeva, S.Semenova, L.N.Nikolajeva, työntekijät ja kasvatit sekä puheenjohtaja Aleksander Nikolaevits Abramov ja vankilalähetti Kerttu Loikkanen

Kiitos viesteistänne.
Olemme tyytyväisiä, jos jotenkin olemme voineet helpottaa Teidän vaativaa ja vastuunalaista työtänne.
Jatkamme mielellään mahdollisuuksiemme mukaan hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä kanssanne.
Toivotamme Teille terveyttä ja voimia vaativassa työssänne.
Päiväys  : 02.12.2007
Nimimerkki : Antti
Terve Upe!
Tuli mieleen tuosta kommentistasi, että "haudassa on aikaa levätä". Muistatko kuka aina sanoi niin "nokalla". No Esko tietenkin! terv. Antti
Päiväys  : 02.12.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Antti.
Siitä on melkein kolme vuosikymmentä, kun palvelimme samassa Oikeusministeriön Vankeinhoitolaitoksen alaisessa laitoksessa. Muistan Sinut iloisena ja elämänmyönteisenä työtoverina. Oli miellyttävä yllätys, että olet käynyt kotisivuillani.
Päiväys  : 11.12.2007
Nimimerkki : Kiitos Inkerinmaalta
Kingisepin lastenkoti nro 1:n hallinto ja kasvatit kiittävät avustuksesta, joka käsitti tytöjen sukkahousuja, vaatteita ja elintarvikkeita. Ne toivat lapsillemme iloa.

Kingisepin 1-lastenkodin johtaja
D.G.Rybkina
Päiväys  : 11.12.2007
Nimimerkki : Kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa Upe Poutiainen,

Sosnovy Borin lastenkodin johto ilmaisee Teille syvää kiitollisuutta ja suurta arvostusta laitoksellemme antamastanne avusta: vaatteista ja ruokatavaroista.
Toivotamme Teille hyvää jatkoa ja työllenne menestystä sekä toivomme, että järjestönne myös jatkossakin muistaa meitä lahjoituksillaan ja osallistuu sillä tavalla orpojen ja vaille huoltajaa jääneiden lasten ja nuorten elämään.

Lastenkodin johtaja L.I.Jermolajeva
Päiväys  : 13.12.2007
Nimimerkki : kiitos Pietarin alueelta
Rjabovon orpokodin hallinto ja kasvatit kiittävät sydämellisesti Suomen Idäntyö UP ry:tä huolenpidosta ja huomiosta, joita olette osoittaneet eri syistä vaille huoltajaa jääneitä lapsiamme kohtaan. Kiitos teille ruoka-avustuksista, joita lapsemme saavat teiltä jatkuvasti.
Kiitos siitä, että kannatte yhdessä meidän kanssamme huolta lastemme hyvinvoinnista!

Kunnioittavin ja kiitollisin terveisin,
orpokodin johtaja L.V.Tarabukina
Päiväys  : 14.12.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Kunnioitettu Upe Poutiainen,

Sydämellinen kiitos lahjoituksestanne, jonka lähetitte sairaalamme potilaille:
- 2 pyörätuolia,
- sähkökäyttöinen nosturi vuodepotilaille,
- 30 säkillistä kroonikkovaippoja.
Lahjanne auttaa potilaitamme tervehtymään nopeammin!
Suokoon Jumala Teille ja Teidän työntekijöillenne vankkaa terveyttä ja paljon voimia!

Ylilääkäri O.A.Grinenko
Päiväys  : 14.12.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Olemme Teille lämpimästi kiitollisia veloituksetta saamastamme avustuksesta – käyt. pyörätuoleista, syöttötuolista ja kuntolaitteesta.
Se on sairaalallemme suuri apu vakavasti sairaiden lasten hoidossa.

Pietarin kaupungin lastensairaala nro 1:n
ylilääkäri A.V.Kagan.
Päiväys  : 14.12.2007
Nimimerkki : Kiitos Vepsänmaalta
Pikalevon lastenkodin johto haluaa lausua Teille vilpittömän kiitollisuuden sanat saamastamme avusta. Sydämestä asti toivotamme Teille ja yhteistyökumppaneillenne jaksamista ja menestystä jalossa työssänne! Toivomme myös yhteistyömme jatkuvan.

Kunnioittaen,
Lastenkodin varajohtaja J.V.Golubkova
Päiväys  : 18.12.2007
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin kaupungin Mariinskaja sairaalan johto kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä lahjoitetuista sairaalatarvikkeista. Olemme saaneet ja jakaneet sairaalamme potilaille ja työntekijöille 350 kpl työtakkeja, 200 paria työhousuja, 130 kpl esiliinoja, 300 kpl trikooalusvaatteita, 500 kpl hygieniapyyhkeitä, 20 kpl lakanoita.

Kirurgian osaston ylilääkäri H.M. Mukusajev
Päiväys  : 18.12.2007
Nimimerkki : kiitos Pietarin alueelta
Pietarin alueen Kliinisen Lastensairaalan johto kiittää Teitä Pietarin alueen lapsipotilaita varten lahjoittamistanne sairaalatarvikkeista.

Ylilääkäri A.Ju.Okunev
Päiväys  : 20.12.2007
Nimimerkki : Kiitos Inkerin
Kingisepin lastenkoti nro 1:n hallinto ja kasvatit kiittävät avustuksesta (tytöjen sukkahousut, vaatteet ja elintarvikkeet), jotka tuovat iloa lapsillemme.

Kingisepin lastenkoti nro 1:n johtaja
D.G.Rybkina
Päiväys  : 24.12.2007
Nimimerkki : Tomppa
Hyvää Joulua Ja Siunauksellista Uutta Vuotta Poutiaisille ja Grönqvisteille

Tomppa
Päiväys  : 24.12.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Tomppa! Hyvää, riemullista ja armorikasta Vapahtajamme syntymäjuhlaa sekä onnellista uutta vuotta myös Sinulle ja kaikille vieras- ja päiväkirjani lukijoille!
Päiväys  : 25.12.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtajat D.G.Rybkina, L.I.Jermolajeva, L.V.Tarabukina, ylilääkärit O.A.Grinenko ja A.V.Kagan ja varajohtaja J.V.Golubkova ja ylilääkärit H.M.Mukusajev ja A.Ju.Okunev sekä johtaja D.G.Rybkina!

Kiitos viestistänne.
Toivomme hedelmällisen yhteistyömme jatkuvan.
Toivotamme Teille, henkilökunnallenne, potilaillenne ja hoidossanne oleville lapsille hyvää ja onnellista uutta vuotta ja siunauksellista Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
Päiväys  : 30.12.2007
Nimimerkki : Pastori Hans
Tervehdys Upe !
Luin juuri mielenkiinnolla eilistä (29.12.) päiväkirjaasi. On hämmästyttävää kuinka epäterveellisiä kirkon ylemmät virat ja muut tehtävät ovat. Selän päälle se ainakin ottaa koska suoraselkäisiä on koko ajan vaikeampi löytää. Myös huonomuistisuus näyttää lisääntyvän sillä nämä selkävikaiset ovat unohtaneet kirkon suurimman käsikirjan opit. Siitä kyllä saarnataan mutta mitään ei jää omien korvien väliin. Ikävintä tässä on se, että nämä "hyvät ja pyhät" valvovat itse omaa toimintaansa.
Kaikesta huolimatta Siunausta teille ja työllenne uuden avustusvuoden alkaessa.
Päiväys  : 30.12.2007
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Pastori Hans.
Oja on kahta puolta tietä tässäkin asiassa. Toisella puolella virtaa kirkas vesi ja siellä ovat kaltaisesi suoraselkäiset kirkonmiehet, jotka ovat oivaltaneet kirkon suurimman käsikirjan opit, ja sen, että Jumalan silmät ovat kuin tulen liekit, joilta ei salata mitään. Hän ei todellakaan ole dementoitunut, vanhuudenhöperö ukko, jolta salassa voi tehdä mitä hyvänsä. Tämän asian uskon suurimman osan ns. rivipapeista ja kirkkoherroista oivaltaneen, samoin kuin sen, että joudumme tekemään kerran Jumalalle tiliä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä.
Toisella puolella tietä kulkee saastainen lieteoja ja siinä rämeessä operoivat kähmintöineen nämä selkävaivaiset, huonomuistiset, itse toimiaan valvovat, olemattomasta vallastaan juopuneet loiset. Saarnata nämä veitikat osaavat, eikä katteettomien lupausten antaminen ole heille mikään ongelma, ei myöskään kähmintä ihmisten selän takana sen enempää kuin selkään puukottaminenkaan.
Näitä lieteojalaisia oli jo Jeesuksen aikoihin. He sitoivat ihmisten selkään raskaita taakkoja, joita eivät itse missään tapauksessa halunneet kantaa. He elivät ja elävät siinä harhassa, että olematon valta on antanut heille koskemattomuuden, ja että kukaan ei näe heidän kaksinaamaisuuttaan eikä huomaa niitä pelejä, mitä nämä röyhkimykset pelaavat. He ovat kaikella tavalla ahneita, ennen kaikkea vallan ahneita. He kumartelevat toinen toistaan ja pyytävät suosiota itselleen. Katso heitä, kun he kokoontuvat, kuinka he ovat pukeutuneita, kuinka he etsivät huomiota, etummaisia sijoja. Katso, kuinka he kumartavat toinen toiselleen, kuuntele heidän puheitaan, katso heidän ilmeitään. Heillä on aivan oma elekieli. Katso, kuinka sirosti heillä on kahvikuppi kädessä, pikkusormi pystyssä, otsa tärkeästi rypyssä ja tilanne mielestään hallussaan. Mitä kansallisteatteri onkaan menettänyt heissä, mikä kykyjen tuhlaus.
Ei ole syytä ihmetellä, jos kirkon ulko-ovi käy ja kansa kaikkoaa kirkosta. Kyllä ihmiset aitouden ja teatterin toisistaan erottavat.
Mielestäni kirkosta eroaminen ei kuitenkaan ole mikään ratkaisu, vaan ainoa tapa vaikuttaa kirkkoon, on pysyä seurakunnan jäsenenä, vaikuttaa kirkkoon kirkon sisältä käsin.
Omalta kohdaltani olen yrittänyt opettaa näille kirkkoruhtinaille uutta evankeliumia. Nähdessäni vääryyden, olen siitä asianomaiselle sanonut ja näin antanut mahdollisuuden parannuksen tekoon.
Olen usein ihmetellyt sitä, että kaupan ja teollisuuden parissa työskentelevien ihmisten kanssa pärjään. Jotain vikaa minussa täytyy olla, kun en kaikkien kirkkoruhtinaiden kanssa löydä yhteistä säveltä. Vikahan ei tietenkään voi olla näissä kirkkoruhtinaissa, senhän osoittavat jo Helsingin ja Tampereen hiippakuntien tuomiokapitulien antamat päätökset, jotka tosin minun mielestäni ovat syvältä, syvältä - jääköön sanomatta, mistä.
Toivotan myös hyvää uutta vuotta Sinulle, Pastori Hans ja ennen kaikkea jaksamista vaativassa työssäsi.
Päiväys  : 25.01.2008
Nimimerkki : Pastori Hans
Hei taas Upe !
Keskustelin tässä juuri yhteisen ystävämme kanssa puhelimessa. Kirjoituksesi kirkkoruhtinaista ym. "pyhistä" kirkon piirissä sai meidät miettimään sellaista tilannetta jossa kirkkomme erotettaisiin valtiosta eli siltä otettaisiin pois tämä nykyinen rahastusautomaatti jota valtio hoitaa. Mitenkähän siinä mahtaisi käydä? Kasvattaisiko se nöyryyttä jos seuraavan tilipussin tulo ei olisikaan varma, vaan kirkkoisienkin täytyisi johtaa "yritystään" siten, että seurakunnissa riittäisi jäseniä jotka jäsenmaksuillaan pitäisivät seurakuntaa taloudellisesti pystyssä. Näin esimerkiksi lienee Amerikassa. Kuinkahan olisi meillä? Kysynpähän vaan!!
Päiväys  : 25.01.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, pastori Hans!

Kysymyksesi on todella mielenkiintoinen. Näyttää siltä, että jotkut kirkkoruhtinaista tekevät hartiavoimin töitä, että kirkkomme erotettaisiin valtiosta. Tosin he eivät ymmärrä, että heidän falski läpinäkyvä pelinsä edesauttaa kirkon erottamista valtiosta. Nämä leevihäikiöt, hannupojuvapaavuoret, kaarlohuttuset, jaakkosimojoet, mattisollamot ja juhapihkalat ovat tehneet kaikkensa, että kirkon takaovi on auki ja ihmiset lähtevät kirkosta! Ihme on, että pariovet eivät ole auenneet. Uskon, että jos kirkkoruhtinaiden peli jatkuu yhtä härskinä, pariovet aukeavat ja kansa kaikkoaa entistäkin enemmän kirkosta.
Uskoisin, että siinä vaiheessa, kun palkkarahat niin kirkkoherralle, suntiolle kuin haudankaivajallekin ovat jaettavissa kolehtihaavista, saarnatekstit terävöityisivät, politikointi ja kieroilu jäisivät vähemmälle, ja Raamatun teksti olisi jälleen arvossaan ja ainoa ohjenuora seurakunnan työntekijöille. Näyttää siltä, että nykyisin seurakuntaelämässä pärjäävät parhaiten ne miehet ja naiset, joita ei kirnussa männällä päähän osuisi. Uskon kuitenkin, että aikaa myöten narun pää lopultakin tulee vetävän käteen.
Päiväys  : 12.02.2008
Nimimerkki : Kiitos Olhovan alueelta
Hyvä Upe Poutiainen!

Leningradin alueen Olhovan piirin Koltsanovski lastenkodin johto, työntekijät ja kasvatit lämpimästi kiittävät Teitä ja työyhteisönne jäseniä hyväntekeväisyysavusta, jonka olette antaneet lastenkodillemme: elintarvikkeista, vaatteista, terveyssiteistä, pöytä- ja lautasliinoista.
Kiitos Teille kaikesta siitä työstä, jota teette orpolasten hyväksi! Olette aina tervetulleita vierailemaan lastenkodissamme.

Johtaja N.A.Dmitrieva
Päiväys  : 12.02.2008
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen,
Pietarin lääkintäosasto nro 18:n sairaalahenkilökunta kiittää Teitä vilpittömästi osoittamastanne huomiosta ja lahjoituksena antamistanne 20 rollaattorista, 4 wc-tuolista, 180 työvaatekerrasta (takit, housut, esiliinat).

Kunnioittaen,
Ylilääkäri S.V.Popov
Päiväys  : 16.02.2008
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen!

Avustusjärjestö Perspektivit kiittää Teitä lämpimästi Pavlovskin lastenkoti nro 4:n ja Pietarhovin psykoneurologisen internaatti nro 3:n holhokkiemme puolesta lahjoittamistanne vammaisapuvälineistä, joista sosiaaliturvalaitoksissamme on todella kova pula.
Saamamme 3 rollaattoria, 4 pyörätuolia, 5 seisomanojanostinta, 4 WC-pyörätuolia, 1 WC-tuoli, 6 tuolia, 4 kulmatukea ja 2 pesutelinetta ovat lastenkodille todella hyvään tarpeeseen.
Psykoneurologiseen internaattiin olemme luovuttaneet 4 ortopedista pyörätuolia, nostolaitteen kylpyhuonetta varten, kävelytukia, ortopedisen tuolin ja pyörätuolien varaosia.
Erityinen kiitos Teille kroonikkovaippoista!
Olemme vieneet internaatin nuorille vammaisille 1181 kpl XL-kokoisia ja 990 kpl M-kokoisia vaippoja.
Kroonikkovaipat ovat meille ensisijaisen tärkeitä avustustarvikkeita, koska internaatissa asuu paljon liikuntarajoitteisia nuoria, jotka tarvitsevat vaippoja päivittäin. Valtion määrärahat eivät valitettavasti riitä niiden hankintaan.

Paljon kiitoksia Teille!

Kunnioittaen,
Johtaja M. I. Ostrovskaja
Päiväys  : 18.02.2008
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pokrovskaja sairaalan johto kiittää Upe Poutiaisen johtamaa Suomen Idäntyö UP ry:tä laitoksellemme lahjoitetuista sairaalatarvikkeista: 600 kpl trikooalusvaatteita, 50 kpl saniteettivaippoja, 1 säkillinen joustavia sideharsoja, 400 kpl sairaalatakkeja ja -housuja, 110 kpl esiliinoja, 1000 kpl hygieniapyyhkeitä ja 100 kpl pöytäliinoja.

Ylilääkäri O.G.Hurtsilava
Päiväys  : 18.02.2008
Nimimerkki : kiitos Olhovasta
”Pikkulähde”-lastenkodin johto lausuu Suomen Idäntyö UP ry:lle ja Upe Poutiaiselle kiitoksensa laitoksemme lapsille osoitetusta hyväntekeväisyysavusta.
Toivomme, että tukenne säilyy myös tulevaisuudessakin.

Kunnioittaen,
Lastenkodin johtaja S.Semenova
Päiväys  : 19.02.2008
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen!

Avustusjärjestö Perspektivit Pavlovskin lastenkoti nro 4:n ja Pietarhovin psykoneurologisen internaatti nro 3:n holhokkiemme puolesta sydämellisesti kiittää Teitä lahjoittamistanne laitteista ja vaatteista.

Lasten tavalliset pyörätuolit (11 kpl), 4-pyöräinen polkupyörä (1 kpl), ortopediset istuimet (2 kpl), sähkökäyttöiset pyörätuolit (2 kpl), varaosia polkupyöriin ja pyörätuoleihin, apuväline vatsalla liikkumiseen (1 kpl) on luovutettu Pavlovskin lastenkoti nro 4:ään.

Aikuisten tavalliset pyörätuolit (5 kpl), sähkökäyttöiset pyörätuolit (5 kpl), jalka- ja käsikäyttöinen polkupyörä (1 kpl), lenkkitossut (20 paria), kiinnittimillä varustettu pehmeä istuin (1 kpl), telineet ja tarvikkeet kuntoutusliikuntaa varten (10 kpl), paidat (2 kääröä), vaatteet (8 pakettia), työtakit (7 kpl), pyörätuoliosat (20 kpl), lakanat (10 kpl) ja pyörätuolikumit (7 nippua) on annettu psykoneurologisen internaatti nro 3:n aikuisille hoidettavillemme.

Erityistä iloa lapsemme ovat saaneet polkupyöristä, jotka tuottavat liikunnaniloa ja nopeuden tunnetta niille, jotka eivät ole tähän asti päässeet sitä kokemaan. Tämä lahja on hyvin suosittu pojillamme!

Paljon kiitoksia teille!

Kunnioittaen ja kiittäen,
Johtaja M. I. Ostrovskaja
Päiväys  : 20.02.2008
Nimimerkki : kiitos Inkerinmaalta
Arvoisa Upe Poutiainen!

Volosovon piirin Torosovon kylän Lastochka (Pääskynen)- nimisen lastenkodin johto kaikkien hoidettaviemme ja henkilökunnan puolesta kiittää Teitä koko sydämensä pohjasta makeisten ja keksien muodossa orpolapsillemme antamastanne avusta.
Arvostamme suuresti huolenpitoanne, huomaavaisuuttanne ja kiltteyttänne laitoksemme kasvatteja kohtaan.
Toivomme muistavanne meitä jatkossakin.

Lastenkodin johtaja T.J.Pankova
Päiväys  : 10.03.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät, johtaja N.A.Dimitrieva, ylilääkäri S.V.Popov, johtaja M.I.Ostrovskaja, Ylilääkäri O.G.Hurtsilava, johtaja S.Semenova ja johtaja T.J.Pankova,

Lämpimät kiitokset viesteistänne.
Olemme todella onnellisia, että olemme voineet auttaa hoidoissanne olevia ihmisiä. Haluamme jatkaa yhteistyötämme kaikin mahdollisin keinoin, mitä käytettävissämme on.
Toivotamme Teille jaksamista vaativassa työssänne.
Päiväys  : 17.04.2008
Nimimerkki : Pastori Hans
Tervehdys Upe!

Olin tässä tuntevinani jonkinlaista kitkeryyttä lukiessani viimeisiä päiväkirjamerkintöjäsi. Kyseiset piispat ym. hyvät ja pyhät eivät ole sen arvoisia, että heidän takiaan kannattaisi mieltään pahoittaa. Olen itse katsellut asioita "sisältä päin" ja olen todella huolissani kirkkomme tilasta. Jokin aika sitten luovuin tehtävästäni kirkon sisällä. Monen mielestä olen luopio, mutta tämän jälkeen minua ei voida enään painostaa "pysymään ruodussa". Olen edelleen kirkon jäsen ja uskon, että pystyn vaikuttamaan kirkon asioihin olematta sen palvelija. Olen tällä hetkellä terävänä piikkinä eräiden pullistelijoiden lihassa koska he pelkäävät että tuon julki heidän tekosensa. Muhikoon nyt jonkin aikaa omassa liemessään. En ole luonteeltani pirullinen mutta kyllä se vähän kutkuttaa kun "herrat" yrittävät mielistellä etten vaan puhuisi heistä pahaa. No muuten menee hyvin, paremmin kuin aikoihin kun ei kukaan painosta, panettele tai muuten uhkaile suoraan tai selän takana.Kuten tekstini sävystä huomaat olen koko ajan puhunut niistä samoista veijareista kuin sinäkin. Siinähän sitä jo olikin. Kuten olen kerran ennenkin sanonut " älä tapa itseäsi työllä" siitä eivät hyödy köyhät, orvot, jne..
Siunausta tärkeälle työllenne ja pitkää ikää.
Päiväys  : 17.04.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, pastori Hans.

En voi kieltää, etteikö sappeni kiehuisi seuratessani joidenkin kirkonmiesten touhuja, varsinkin näiden kahden nimeltä mainitun piispan. Piispoille olen sähköpostissa lähettänyt viimeisimmät päiväkirjamerkinnät. Pihkala kommentoi, Mäkinen vaikenee tai ei ole ehtinyt lukea sähköpostiaan.
Myös minä olen huolissani kirkomme tilasta. Sinä varmasti tunnet tilanteen paljon paremmin, kun olet pappina toiminut. Usein olen sanonut, että varmasti suurin osa kirkkoherroista, papeista ja muista kirkon työntekijöistä on vilpittömiä ihmisiä, jotka haluavat toimia parhaan kykynsä mukaan lähimmäistensä hyväksi. Muutamat öykkärimäiset kirkkoruhtinaat likaavat perusteellisesti oman pesänsä ja antavat kielteisen kuvan, seurakunnasta, kirkosta ja sen toiminnasta.
Minulla olisi muutakin tekemistä kuin raskaan työpäivän jälkeen suomia näitä öykkäreitä. On vain niin, että jotkut asiat on pakko tehdä, tahtoi tai ei! Syytettäköön minua mistä muusta hyvänsä, kunhan ei syytetä jumalattomasta vaikenemisesta eikä näiden edellä mainitsemieni öykkäreiden mielistelystä.
Mielipiteitäni en ole koskaan suosion pyynnöstä myynyt. Toivon, että koskaan en niin tekisi!
Toivotan Sinulle ja toimillesi Jumalan runsasta siunausta!
Päiväys  : 05.07.2008
Nimimerkki : Keravan Kerttu
Ensi tiistaiko.
Hei. Kerroit joskus että 8.7. kovistellaan jotain häiritsijääsi Riihimäen oikeudessa. Onko se istunto yleisölle avoin vai suljettu? Haluatko että meitä tulisi tueksesi, jos sisälle päästävät? Sovittais vaikka treffit pihalle.
Päiväys  : 05.07.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Keravan Kerttu. Syyttäjä syyttää puolestani ja lainopilliset asiat olen jättänyt juristini huoleksi. Vastaajaa en kovin paljon jaksa sääliä. Sen verran hän on työtäni häirinnyt. Hänen nimenomaisesta pyynnöstään tuo oikeudenkäynti käydään. Syököön keitoksensa. Kiitos tarjouksestasi, mutta tuskinpa tukijoukkoja oikeudenkäyntiin tarvitsen. Paras tuki työllemme ovat esirukoukset.
Päiväys  : 07.07.2008
Nimimerkki : Kerttu vielä
Mitä olet Upe aiemmin kuvaillut, tuntuu vastassasi olevan mitä ilmeisimmin sairas luonnehäirikkö. Säälittävä, jota ei pidä silti sääliä...Kiinnostaa tulla katsomaan miten sen pinna kestää leivättömässä pöydässä. Kerro kellonaika, jonka toki saanee soittamallakin. Tapaamisiin takapenkillä.
Päiväys  : 07.07.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Kerttu.
En ole mielenterveyden asiantuntija, mutta olen kyseistä henkilöä kehottanut kääntymään ammattiauttajan puoleen. Ilmeisesti kehotustani ei ole noudatettu.
Minun on vaikea ymmärtää tämän ihmisen motiiveja. Tiedän kuitenkin hänen taustajoukkoinaan olevan hyvien ja pyhien joukon, joka on ehdottoman erehtymätön. Tämä joukkio levittää absoluuttisena totuutena minusta niitä samoja houreita, mistä kyseinen henkilö on vastaamassa Riihimäen käräjäoikeudessa huomenna 8.7. klo 15 alkavassa istunnossa. Kun näitä valheita ja mustamaalaustani levitellään seurakuntiin, kirkkoherroille ja päättäjille ehdottomina totuuksina, niin nämä juorut ja valheet vaikeuttavat köyhien auttamistyötämme, ts. näillä valheellisilla jutuilla revitään se leipäpala nälkään kuolevan suusta, jota me työmme kautta olemme hänelle ojentamassa. Mielestäni minkäänlainen hyvyys ja pyhyys ei anna oikeutusta kenellekään tällaiseen limanuljaskamaiseen kähmintään ja valehteluun. Eivätkä kaikkein syyttömimpiä ole myöskään ne seurakuntien päättäjät, jotka tällaiset potaskapuheet tarkistamatta ja kakistelematta nielevät.
Päiväys  : 27.07.2008
Nimimerkki : Jorma
Hyvä, että edes Suomen oikeuslaitos laittaa suitsia Riihimäen seurakunnan sinuun kohdistamaan vainoamiseen. Riihimäen seurakunnan r....t ovat täst'edes varovaisempia sanoissaan.
Päiväys  : 27.07.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Jorma.

Tuskinpa koko Riihimäen seurakunta laulaa samassa äänilajissa, kun kysymys on köyhienauttamistyöstämme.
Suomen oikeuslaitokseen kyllä luotan, Riihimäellä jaettavasta oikeudesta mielipiteeni on vähän kiikun kaakun. Nytkin kyseessä olevassa jutussa apulaisnimismies Heikki Salmi teki syyttäjän ominaisuudessa syyttämättäjättämispäätöksen. Aikaisemmin minulla oli melkoisia vaikeuksia tehdessäni tutkimuspyyntöä Riihimäen poliisin eläkkeellä olevasta ylikonstaapelista, joka perättömillä puheillaan yritti vaikeuttaa työtämme. Tutkimuspyynnölleni ei tahtonut löytyä vastaanottajaa. Minua kehotettiin lähettämään tutkimuspyyntö postissa. Sitä en kuitenkaan tehnyt, koska vuosia aikaisemmin poliisipäällikölle postissa lähettämäni tutkintapyyntö ei tuottanut tulosta. Entisestä ylikonstaapelista tekemäni tutkimuspyynnön ottivat lopulta vastaan poliisipäällikkö ja ylikomisario. Olihan paikalla hyvin tärkättyä paitaa ja komeita kalunoita ja totisen vaivaantuneita poliisiupseereita.
-Et kiireiltäsi varmaan ehtinyt käsitellä aikoinani lähettämääni tutkimuspyyntöä vai väitätkö, että se hävisi postissa, sanoin poliisipäällikölle. Poliisipäällikön laulu oli sanaton.
Annanpa mielikuvitukseni laukata. Oletetaanpa, että riihimäkeläisessä pikkukaupungissa (kaupunki ja kertomani tapahtumat ovat fiktiivisiä) kirkkoherra, poliisipäällikkö ja nimismies kuuluvat samaan herrakerhoon, olkoon tuo kerho leijonat, rotaarit tai rapparit. Vaikuttaisikohan tämä millään tavalla kirkkoherran ja hänen laumansa lampaiden kohteluun?
No, nyt kävi, niinkuin kävi, jos kyseistä asiaa olisi käsitelty Tampereen tai Helsingin tuomiokapitulissa, olisi hän selvinnyt yhtä puhtain paperein kuin asessori, kirkkoherra, rovasti, selvisi Tampereen tuomiokapitulissa. Tuomiokapitulihan totesi, että työtämme vahingoittavat puheet virantoimituksessa ja virka-aikana olivat täysin sallittuja, jopa oikeutettuja. Tuomiokapitulille ei merkinnyt mitään todistajana olleen kirkkoherran kirjallinen ja valaehtoinen lausunto.
Päiväys  : 27.07.2008
Nimimerkki : Hans
Tervehdys Upe !
Lueskelin taas kerran päiväkirjaasi ja huomasin, että kyllä "vanha kansa" oli oikeassa sanoessaan, että "kyllä sieltä lopulta veri tulee kun kauan nenää kaivaa". Toivottavasti olette muuten saaneet olla rauhassa näiltä parjaajilta.
Lukemistani tavaravirroista päätellen toimintaasi on kuitenkin muistettu melko runsaasti ja sehän on tärkeintä.
Toivotan teille ja työllenne Jumalan siunausta.
Päiväys  : 27.07.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Hans.

Jumalan siunausta ja varjelusta työssämme tarvitsemme. Ilman sitä työmme olisi mahdotonta.
Kuulin juuri Esko Mäki-Soinilta, kuinka ranskalainen yhteistyökumppanimme Martin oli saanut päällensä kaatuvan kuormalavan ja hänen jalkansa murtui kahdesta kohtaa. Muutamaa päivää aikaisemmin hänen apulaisensa oli pudonnut pää edellä rekan päältä ja vammautunut.
Meillä on työmme aikana ollut kymmeniä läheltä piti-tilanteita. Jumala on kuitenkin armossaan meitä varjellut.
Mitä näihin parjaajiin tulee, siitä on kulunut 11 vuotta, kun laitoimme Joken kanssa kantapäät vastakkain näiden hyvien ja pyhien kanssa. Mikään ei näytä näille ihmisille riittävän. Olemme pyytäneet vain ja ainoastaan työrauhaa.
Meistä saa puhua mitä hyvänsä, mutta työmme vahingoittamista en salli.
Nämä parjaajat ovat kyllä tehokkaasti meitä mainostaneet. Minulle on kerrottu riihimäkeläisestä kultasepästä, joka liikkeessään asiakkailleen antaa omaa informaatiotaan työstämme.
Olen luvannut nostaa hännästä esiin jokaisen jyrsijän, joka yrittää heittää kapuloita köyhienauttamistyömme rattaisiin, vikisköön tämä jyrsijä kuinka paljon tahansa.
Köyhiä emme jätä! Jos työrauhan pyytäminen tähän työhön on kohtuutonta, ollaan sitten kohtuuttomia!
Päiväys  : 04.08.2008
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen!

Pietarin avustusjärjestö Perspektiivit haluaa kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä ja henkilökohtaisesti Teitä hoidettaviemme - kehitysvammaisten lasten ja nuorten - säännöllisestä tuesta. Touko- ja kesäkuussa 2008 olemme saaneet organisaatioltanne runsaasti erilaisia vammaisapuvälineitä ja tarvikkeitä, joita olemme vieneet Pavlovskin lastenkoti-internaatti nro 4:ään. Nämä tarvikkeet helpottavat merkittävästi orpolasten elämää, tekevät siitä mukavampaa ja mielenkiintoisempaa sekä suovat heille mahdollisuuden tuntea olonsa itsenäisemmäksi ja vapaammaksi.

Iso kiitos Teille huomiosta ja ymmärtämyksestä sekä siitä, että olette osoittaneet kiinnostusta ”erikoisten” lasten parissa tekemäämme työhön ja lähettäneet apua!

Kunnioittaen,
Johtaja Maria Ostrovskaja
Päiväys  : 07.08.2008
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä Upe Poutiainen,

Pietarin synnytyssairaala nro 18:n henkilökunta haluaa vilpittömästi kiittää Teitä lahjoittamistanne kroonikkovaipoista ja vauvavaa'asta, joita tarvitsemme täysipainoisen palvelun tarjoamiseksi laitoksemme potilaille.
Olemme kiitollisia Suomen Idäntyö UP ry:lle avusta ja toivomme yhteistyömme olevan pitkä.

Kunnioituksella,
Ylilääkäri T.E.Zharkoj
Päiväys  : 08.08.2008
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Mariinskaja sairaalan johto tahtoo kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä saamastaan avusta. Yhteensä olemme saaneet 15 säkillistä kroonikkovaippoja, 3 rullatuolia ja 10 kävelytukea neurologisia potilaita varten. Kaikki saamamme avustustarvikkeet on jaettu neurologian ja tehohoito-osastoille.

Varaylilääkäri H.M.Mukusajev
Päiväys  : 18.08.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtaja Maria Ostrovskaja, Ylilääkäri T.E.Zharkoj ja varaylilääkäri H.M.Mukusajev.

Kiitos viesteistänne. Olemme iloisia, kun olemme vähäiseltä osaltamme voineet auttaa hoidettavianne. Toivomme, että myös jatkossa voisimme niin tehdä. Toivotan Teille jaksamista vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 18.08.2008
Nimimerkki : Kerttu
Hei, Ihan psykologisessa mielessä kiinnostaa, alaa opiskelleena. Mitä kuuluu tietojesi mukaan lautamieskuvaaja Pelkoselle, joka lienee ollut aika myllytyksessä? Puhuit jostakin myllyn pyörähdyksestä, kuin johonkin uuteen viitaten.
Päiväys  : 18.08.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Kerttu.
Siitä näkyy, että olet todella opiskellut psykologiaa. Suosittelisin jatko-opintoja. Myös luetun ymmärtämisen opiskelu voisi olla kohdallasi paikallaan. Minua ei vähempää voisi kiinnostaa, mitä itse kullekin työmme vastustajalle kuuluu. Olen pyytänyt ja toivonut runsaan 11 vuoden ajan työrauhaa. Ihmettelen empatiaasi työmme vastustajia kohtaan. Ainoa asia, mikä minua kiinnostaa on se, mitä kuuluu näille nälkää näkeville, sairaille, lapsille, vanhuksille ja yksinhuoltajille, joita me autamme. He ovat elämässään varsinaisessa myllytyksessä, jota he eivät ole hakeneet. Tämä henkilö, josta huolta kannat, on vuosikausia kaivamalla kaivanut verta nenästään, häiriköinyt ja häirinnyt. Jos haluat tietää hänen kuulumisiaan, kysy häneltä itseltään. Puhukoon puolestaan, onhan hän täysi-ikäinen ja ymmärtääkseni täysivaltainen Suomen kansalainen.
Hyvät neuvot ovat kalliita, antaisin Sinulle yhden ilmaisen: käännä empatiasi kärsivien ja köyhien puoleen! Käytä aikasi ja tarmosi heidän auttamiseen!
Päiväys  : 09.09.2008
Nimimerkki : kiitos Pietarin alueelta
Rjabovon orpokodin hallinto ja hoidettavat kiittävät kovasti Teitä ja Suomen Idäntyö UP ry:tä huolenpidosta ja huomiosta, joita olette antaneet lapsillemme. Kiitos Teille siitä, että aina muistatte vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita lapsiamme!

Kunnioittavin ja kiitollisin terveisin,
orpokodin johtaja L.V.Tarabukina
Päiväys  : 27.09.2008
Nimimerkki : kiitolliset pietrilaiset
Arvoisa Upe Poutiainen,

Pietarin 32-sairaalan johdon ja henkilökunnan puolesta haluaisin kiittää Teitä vilpittömän lämpimästi vaippojen lahjoittamisesta. Kroonikkovaipat ovat ensisijaisen tarpeellisia potilaillemme, joiden liikuntakyky on sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi heikentynyt eivätkä he enää pysty täysipainoisesti huolehtimaan itsestään. Antamanne apu on auttanut meitä parantamaan sairaalamme potilaiden saamaa terveyshoidon laatua.

Olemme tosi kiitollisia teidän pyyteettömästä avusta ja tuesta!

Ylilääkäri V.A.Voltskov
Päiväys  : 08.12.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät johtaja L.V.Tarabukina ja ylilääkäri V.A.Voltskov.

Ilo on kokonaan meidän puolellamme. Tunnemme mielihyvää, jos jotenkin olemme voineet auttaa Teitä vaikeassa, vaativassa ja vastuunalaisessa työssänne. Toivotamme Teille ja henkilökunnallenne voimia ja jaksamista.
Päiväys  : 08.12.2008
Nimimerkki : Armosta pelastettu
Upe Poutiainen,

Tutustuin sinun kirjaasi "Parempi tie". Olen iloinnut siitä ja kiittänyt Jumalaa sinusta ja sinun työstäsi.
Pidämme silloin tällöin täällä paikallisessa vanhain-kodissa tai palvelutalossa tilaisuuksia vanhuksille.
Aion lukea runoja sinunkin kirjastasi näille vanhuksille. Joukossa on joitakin uskovia, mutta suurin osa ei tunne Jeesusta Vapahtajanaan. Rukoilemme, että Jumala voisi jonkun silmät avata näkemään Jumalan rakkauden Jeesuksessa.
siunaten työtäsi, Aarno Salmenkivi
Päiväys  : 23.12.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, armosta pelastettu.
Toivon Sinulle menestystä työssäsi vanhusten parissa. Soisin kaikkien vanhusten löytävän armollisen Vapahtajan.
Kuten hyvin tiedämme, kerran on olemassa suuri kahtiajako. Se ei ole suinkaan sellainen kuin urheilutunneilla tapahtuva pesäpallojoukkueiden jako, siinä päätetään, missä itse kukin viettää iäisyytensä, Jumalan kanssa tai ikuisesti erossa Hänestä. Valinta on jokaisen ihmisen tehtävä täällä ajassa, iäisyydessä se on myöhäistä.
Päiväys  : 23.12.2008
Nimimerkki : Hans
Älkää hyvät veljet tappako itseänne työllä. Oppikaa aina välillä sanomaan EI.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2009.
Päiväys  : 23.12.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Hans.
Tämä työ ja työtä vastustavien kateellisten ja kaunaisten ihmisten aiheuttama mielipaha tappoi edellisen vaimoni, Vanamon, enkä usko, että se minuakaan säästää. Tästä työstä ei jäädä eläkkeelle ja on varmasti paljon huonompiakin tapoja kuolla.
Tavara on otettava vastaan silloin, kun se tulee ja apu on lähetettävä köyhille silloin, kun raja on auki!
Kerron pari esimerkkiä työstämme.
Kesällä 1997, kun Riihimäen seurakunta oli eronnut työyhteydestämme ja jättänyt meidät kuin nallin kalliolle, saimme nähdä Jumalan vastauksen. Saimme yksitoista traileria kuivaelintarvikkeita, joita lastasimme kolmestaan, Vanamo, Jokke ja minä varastossa aina kuuden metrin korkeuteen saakka yömyöhään tosi kuumassa kesäyössä. Eräänä yönä lopetimme työt kello kolmen aikaan räkäsinä, hikisinä, likaisina ja väsyneinä. Työmme päätyttyä Jokke sanoi minulle: Poutiainen, Poutiainen, suoritimme tosi väkevän Jumalanpalveluksen. Taidatko sen paremmin sanoa.
Toisen kerran saavuimme Vanamon kanssa kello neljän aikoihin aamuyöllä kotiin. Vanamo riisui vaatteitaan sängynpäässä ja totesi: Näitä rytkyjä ei yksikään itseään kunnioittava pulimummo päällensä pukisi. Onko tässä työssä mitään järkeä?
Aamulla, kun hän heräsi, hänen mieleensä tuli ensimmäiseksi seuraavat sanat: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Tähän minä uskon.
Päiväys  : 24.12.2008
Nimimerkki : Tomppa
Hyvää Joulua ja Siunausta Uudelle Vuodelle !
Päiväys  : 24.12.2008
Nimimerkki : Upe vastaa
Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa ja parempaa uutta vuotta Sinulle, Tomppa!
Päiväys  : 22.01.2009
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin synnytyssairaala nro 18:n johtokunta haluaa vilpittömästi kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä lahjoittamistanne synnytystuoleista ja keskoskaapeista sekä aiemmin myöntämistänne sairaala- ja synnytyssängyistä, hoitotarvikkeistä ja muusta sairaalavälineistöstä (mm. suuresta määrästä liina- ja työvaatteita sekä kroonikkovaippoja), joita kipeästi tarvitsemme voidaksemme kohottaa laitoksemme sairaanhoidollista tasoa ja antaa potilaillemme korkealaatuisia erikoishoitoja.

Olemme hyvin kiitollisia teille avustanne ja panoksestanne sairaalamme hoitotyöhön.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri G.V.Grinenko
Päiväys  : 25.01.2009
Nimimerkki : 
Toimitettuihin tonneihin verrattuna Viroon Sakun orastavan seurakunnan ja Tallinan Suomalaiselle seurakunnalle diakoniatyöhön saamamme apu tuntuu tilastollisesti melkoisen vähäpätöiseltä. Mutta se ei merkitse vastaanottajille vähäistä merkitystä!! Mitä apuun tulee, niin merkitsevää ei liene määrä, vaan sopivuus :)

Ihmettelen vieläkin Taivaan Isän huumorintajua ja täsmäjohdatusta mikä koskee Sakun pikkuista rukoushuonetta varten saamiemme tarvikkeiden sopivuutta. Remonttibudjetti näyttää nollaa, mutta tarvikelahjoitusten ansiosta päästään jälleen askel eteenpäin!

Kiittäen monivuotisesta (vaikkakin välillä harvasta) yhteistyöstä. Herra toimintaanne upeasti siunatkoon! Jukka Repo, Tallinna
Päiväys  : 12.02.2009
Nimimerkki : Kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pokrovskaja sairaalan puolesta kiitän teitä lahjoittamistanne avustustarvikkeista ja ennen muuta kroonikkovaipoista, joita tarvitsemme ensisijaisesti köyhien vuodepotilaiden hoidossa.

Kunnioittavasti,
Ylilääkäri M. N. Baholdiva
Päiväys  : 22.02.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä ylilääkäri G.V.Grinenko,

olemme onnellisia voituamme lahjoittaa Teille synnytystuolit ja keskoskaapit. Toivomme varsinkin keskoskaappien pelastavan monen pienen ihmisen elämän.
Toivotamme Teille ja henkilökunnallenne jaksamista vaativassa ja vaikeassa työssänne.
Päiväys  : 22.02.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Jukka!

Olemme työssämme jo reilun 14 vuoden ajan saaneet kokea päivittäistä Taivaan Isän täsmäjohdatusta. Ilman sitä työmme ei olisi ollut mahdollista.
Olemme myös kiitollisia runsaasta esirukoilijoiden joukosta, joita löytyy niin Suomesta kuin kohdemaistakin.
Kaiken hyvän avun eteenpäin vieminen ei olisi ollut mahdollista ilman runsasta tavara- ja rahalahjoittajien joukkoa. Nämä ihmiset ovat tehneet työmme mahdolliseksi.
Sinun kanssasi, Jukka, on ollut mukava tehdä yhteistyötä. Lämmöllä muistan niitä iltoja ja iltaöitä, kun kävit ryhmäsi kanssa rekanpurkutalkoissa Oitin varastossa. Näytit, että hengenmieskin voi hikoilla ruumiillisessa työssä.
Toivotan siunausta toimiisi Tallinnassa!
Päiväys  : 22.02.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä ylilääkäri M.N.Baholdiva,

Kiitos viestistänne.
Kroonikkovaipoista saamme ehkä eniten myönteistä palautetta. Ymmärrämme niiden parantavan potilaiden elinolosuhteita. Olemme myös kiitollisia Isä-Aleksanderille, että hän toimillaan on mahdollistanut potilaille kroonikkovaippojen saannin.
Toivotamme Teille jaksamista tärkeässä työssänne.
Päiväys  : 18.03.2009
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pokrovskaja sairaalan johto kiittää teitä myöntämästänne tuesta mm. 100 kroonikkovaippasäkistä, jotka riittävät vähintään 6 kk:ksi ja joita tarvitsemme käytettäväksi lähinnä vähävaraisten vuodepotilaiden hoidossa.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri M. N. Baholdiva
Päiväys  : 24.03.2009
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Omasta ja sairaalamme potilaiden poulesta haluan ilmaista Teille suurta kiitollisuutta
100 kroonikkovaippa säkin lahjoittamisesta. Tämä lahjoitus riittää meille reiluksi puoleksi vuodeksi hoitamaan pitkäaikaisia vuodepotilaita. Kiitos!

Kunnioittaen,
Pietarin monitoimi-sairaala nro 2
ylilääkäri I. S. Figurin
Päiväys  : 30.03.2009
Nimimerkki : kiitos Vepsänmaalta
Anisimovskin orpokodin johto tahtoo tuoda Suomen Idäntyö UP ry:n työntekijöille julki suuren kiitollisuuden lastenkotimme kasvateille myöntämästänne avusta.
Kiitos herkkyydestänne ja lapsiemme tarpeiden ymmärtämisestä!

Kunnioituksella,
Johtaja Z.F.Jefimova
Päiväys  : 10.04.2009
Nimimerkki : Hans
Hyvää Pääsiäisen aikaa sinulle Upe ja puolisollesi ja
siunausta tärkeälle työllenne. Hyvää pääsiäistä myös uskolliselle apulaisellesi Jokelle.
Päiväys  : 26.04.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät ylilääkärit M.N.Baholdiva ja I.S.Figurin,
Kroonikkovaipoista olemme saaneet eniten ja parhainta palautetta, koska köyhillä ihmisillä ei ole mahdollisuutta niitä ostaa.
Valitettavasti emme enää saa kroonikkovaippoja lahjoituksena, joten joudumme ne ostamaan. Isä-Aleksander on ollut meille kroonikkovaippojen hankinnassa suureksi avuksi. Hän on muutenkin auttanut meitä, jopa yli voimiensa. Tästä avusta olemme hänelle suunnattoman kiitollisia.
Päiväys  : 26.04.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä johtaja Z.F.Jefimova,
Kiitos viestistänne.
Ilo on kokonaan meidän puolellamme, kun olemme saaneet olla lapsillenne avuksi.
Toivotamme jaksamista Teille ja henkilökunnallenne vaikeassa ja vaativassa työssänne.
Päiväys  : 26.04.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Hans,
kiitos viestistäsi.
Joken ja koirien kanssa saimme pääsiäisen ajan levättyä tai tarkemmin sanottuna me koirat lepäsimme. Erja joutui puurtamaan koko pääsiäisen töitä tarkistaessaan käsikirjoitukseni oikeinkirjoitusta.
Viedessäni 20. huhtikuuta käsikirjoitukseni kustantajalle puhelin soi ja ralli alkoi! Seuraavana päivänä varastolle saapui kaksi rekka-autollista tavaraa.
Ystäväni, Riitta, oli usein ja sitkeästi vaatinut minua kirjoittamaan kirjaa. Kysyin häneltä: Millä ajalla minä sen teen? Kyllä Jumala ajan antaa, sanoi Riitta. Ja niin Hän antoi. Joku voi puhua sattumasta, minä puhun Taivaan Isän sekuntiaikataulusta.
Toivotan Sinulle, Hans, Jumalan runsasta siunausta elämääsi!
Päiväys  : 24.07.2009
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pokrovskaja sairaalan johto haluaa ilmaista Teille kiitoksensa lahjoittamistanne patjoista (100 kpl), joita käytämme vähävaraisten vuodepotilaidemme hoidossa.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri M. N. Baholdiva
Päiväys  : 24.07.2009
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Haluamme kiittää teitä saamastamme avustuksesta (100 kpl vaahtomuovipatjoja). Ne tullaan jakamaan emännöitsijöille sairaalan neurologian osastoille.

Kirurgisen puolen varaylilääkäri H.M.Mukusajev
Päiväys  : 11.11.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät ylilääkärit, M.N.Baholdiva ja H.M.Mukusajev,

olemme onnellisia, että olemme voineet auttaa Teitä ja potilaitanne.
Toivotamme Teille voimia vaativassa ja vastuunalaisessa työssänne.
Päiväys  : 17.11.2009
Nimimerkki : kiitos Keski-Venäjältä
Arvoisa Upe Poutiainen!

Ottakaa vastaan vilpittömät ja lämpimät kiitokset antamastanne avusta Pyhän Kolminaisuuden kirkon ja Znamenski nunnaluostarin jälleenrakentamiseksi, joilla on suuri merkitys Kovrovin kaupungin hengellisessä elämässä.
Uskomme, että kaikkilaupias Herra ei jätä hyviä tekojanne palkitsematta ja maksaa henkilökohtaisesti Teille sekä kaikille muille tähän laupeudentyöhön osaa ottaneille työntekijöille moninkertaisesti. Kukaan, eikä mikään, ei ole Jumalalla unhoitettu.
Olette lämpimästi tervetulleita pyhään luostariimme.

Kiitollisella rakkaudella Herrassa,
Sviato-Znamenskin luostarin nunnayhteisön johtajatar
nunna Atanasia ja sisaret
Päiväys  : 17.11.2009
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Pietarin Pokrovskaja sairaalan johto esittää Teille lämpimät kiitokset laitoksellemme lahjoittamistanne kroonikkovaipoista. Niistä on meille suurta apua hoitotyössämme, koskei lähellekään kaikilla potilailla ole varaa päivittäin vaihdettavien vaippojen hankkimiseen.

Kunnioittaen,
Ylilääkäri M. N. Baholdiva
Päiväys  : 17.11.2009
Nimimerkki : kiitollisia pietarilaisia
Pietarin kaupungin sairaala nro 32:n johdon ja henkilökunnan puolesta haluan vilpittömän lämpimästi kiittää Suomen Idäntyö UP ry:tä lahjoittamistanne kroonikkovaipoista. Ne ovat perin tarpeellisia potilaillemme, jotka ovat sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi kykenemättömiä huolehtimaan itsestään. Apunne ansiosta meidän on mahdollista tarjota potilaillemme entistä parempilaatuista hoitoa.
Olemme todella kiitollisia teille epäitsekkäästä avustanne!

Ylilääkäri V.A.Voltskov
Päiväys  : 26.11.2009
Nimimerkki : kiitolliset pietarilaiset
Hyvä Upe Poutiainen,

Pietarin synnytyssairaala nro 18:n johto- ja henkilökunta vilpittömästi kiittävät Suomen Idäntyö UP ry:tä lahjoittamistanne kroonikkovaipoista, joita akuutisti tarvitsemme korkealaatuisten hoitopalvelujen tarjoamiseksi teho-osastomme potilaille.

Olemme hyvin kiitollisia avustanne ja toivomme yhteistyömme jatkuvan edelleen!

Kunnioittaen,
Ylilääkäri G.V.Grinenko
Päiväys  : 08.12.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät, luostarin johtajatar nunna Atanasia ja nunnat,

olen vain ansioton palvelija.
Kaikki kiitos ja kunnia kuuluu Jumalalle ja niille ihmisille, jotka ovat mahdollistaneet auttamistyön.
Päiväys  : 08.12.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvät, ylilääkäri M.N.Baholdiva, ylilääkäri V.A.Voltskov ja ylilääkäri G.V.Grinenko,

kaikki kiitos ja kunnia saamistanne kroonikkovaipoista kuuluu ennen kaikkea Jumalalle ja Isä-Aleksanderille, jonka lahjoitusten turvin olemme voineet niitä hankkia.
Päiväys  : 20.12.2009
Nimimerkki : johanna
Hei, ja kiitos vielä kerran vierailusta ja mahdollisuudesta tutustua työhönne! Oli hienoa kuulla kertomuksiasi idäntyöstä ja uskollisista auttajista. Toivon Idäntyölle ja teille, Upe, Erja ja Jokke, oikein hyvää joulua ja siunattua ja menestyksellistä uutta vuotta Hyvän Paimenen johdatuksessa.

Johanna R.
Päiväys  : 23.12.2009
Nimimerkki : Tomppa
Hyvää Joulua ja Siunauksellista Uutta Vuotta Teille kaikille!
Päiväys  : 23.12.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Johanna!
Kiitos viestistäsi.
Meistä oli todella miellyttävää tavata Sinut.
Jokke ja Erja haluavat lähettää Sinulle myös terveisiä.
Toivomme Sinulle menestystä tulevissa tehtävissäsi ja ennen kaikkea rukoilemme Sinulle Jumalan siunausta ja varjelusta.
Päiväys  : 23.12.2009
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos, Tomppa, viestistäsi.
Me kaikki toivomme myös Sinulle ja Kotiväellesi hyvää joulua ja siunausta uudelle vuodelle 2010!
Päiväys  : 18.03.2010
Nimimerkki : Kiitos Helsingistä
Kiitos työstänne jota teette, olette esimerkillinen ihminen, tekemänne työ saisi tulla enemmän julkisuuteen, vaikka se ei varmasti ole oman mielenkiintonne kohteena ykkös sijalla.
Voi kun Suomen kansa heräisi ja ymmärtäisi, että JOKAINEN voi auttaa jos halua vain on.
Jumala teitä väkevästi siunatkoon ja suokoon teille terveyttä ja iloista kevätmieltä.
Päiväys  : 18.03.2010
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, nimimerkki Kiitos Helsingistä.

Olen usein tällä sivulla sanonut, että kaikki kiitos työstämme kuuluu Jumalalle ja niille ihmisille, jotka lahjoituksillaan mahdollistavat tämän työn.
En väitä, etteikö viestisi olisi ilahduttanut minua. Parempaan aikaan se ei olisi voinut tulla.
Olit enemmän kuin johdatuksessa. Kiitos!
Tätä työtä tehdessään saa usein palkakseen mielipahaa.
Työ on joskus hyvin yksinäistä ja ruumiillisena suorituksena raskasta ja yksitoikkoista.
Kysyin eilen työtoveriltani ja hyvältä ystävältäni, Jokelta, jaksankohan minä vielä 9 vuoden päästä.
-Kyllä me jaksetaan, vastasi Jokke.
Jos elän, lähentelen tuolloin 76 ikävuotta.
Eilen pakkasimme koko päivän uusia avustustavaroita itään vietäväksi. Olemme tehneet tuota työtä yhtä mittaa kaksi päivää ja todennäköisesti joudumme saman verran sitä vielä tekemään, ennenkuin voimme vastaanottaa uuden lahjoituserän. Tuo työ on raskasta ja yksitoikkoista, mutta antaa valtavan sisäisen ilon, kun tietää, että nuo kaikki ihanat, uudet vaatteet, jalkineet ja tavarat menevät sellaisille ihmisille, joilla ei mitään ole. Yli kuution vetoisista pahvilaatikoista löytyy lasten kauniita sukkia, vauvojen potkuhousuja, puseroita, toppatakkeja, pikku poneja lasten leluiksi, värityskirjoja ja paljon, paljon muuta pieniä sekä suurempia köyhiä ihmisiä ilahduttamaan.
Julkisuutta emme itsellemme kaipaa. Jos saamamme julkisuus herättää edes yhden ihmisen auttamaan, niin silloin tuo julkisuus on ollut paikallaan.
Jos jokainen ihminen auttaisi edes yhtä ihmistä, kenenkään ei tarvitsisi elää puutteessa.
Jumala myös Sinua väkevästi siunatkoon!
Päiväys  : 23.03.2010
Nimimerkki : Anja Vallius
Sydämellinen kiitos kirjastanne Parempi tie ! Jumala on antanut Teille todella ainutlaatuiset kirjoittajan lahjat, ja kuinka rohkeasti olette laittaneet myös itsenne likoon kirjassanne -tulette ikäänkuin tutuksi tuntemattomallekin.
Luen sitä nykyisin illoin aamuin -yhden luvun kulloinkin, ikäänkuin "matka-evääksi". Herra on mielikuvituksellinen ja voimallinen käyttämään eri kanavia puhuessaan ihmisille, ja nyt Hän on käyttänyt kirjaanne minun kanssani.
Onkohan mahdollisia uusia julkaisuja tulossa?
Siunausta ja Voimia tärkeään työhönne vähä-osasiten auttamiseksi.
Päiväys  : 24.03.2010
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Anja Vallius,

kiitos viestistäsi.
Olen saanut paljon hyvää palautetta kirjastani Parempi tie. Kunnia, jos sellaista kirjasta tulee, ei kuulu minulle. Kaikki kirjassa kertomani on koettua ja totta. Sain aikoinaan nuo jutut. Jumala herätti minut öisin 02.30 joka yö. Noissa yövalvomisissa sain kirjassani olevat jutut.
Useat ihmiset ovat kertoneet lukevansa kirjaa samalla tavalla kuin sinä. Jotkut papit ovat kertoneet pitävänsä saarnoja kirjan tekstien aiheista.
Uusi käsikirjoitukseni on kustantajallani ja kirja ilmestyy aikanaan.
Toivotan Jumalan siunausta myös Sinulle.
Päiväys  : 26.03.2010
Nimimerkki : Albatrossi (siivetön)
Parhaat onnittelut Jokelle Bulgarialaisesta Kunnia-(kiitos-)diplomista. Sen hän on ansainnut!
Päiväys  : 26.03.2010
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Albatrossi!

Olet oikeassa! Jos joku on kunnianosoituksen ansainnut, niin varmasti Jokke, vaikka hän ei sellaisia huomionosoituksia kaipaa.
Jokke on koko sydämestään ja täydellisesti antautunut köyhien auttamistyöhön. Se on hänen elämänsä! Hän kunnostaa vuosittain kolmisensataa pyörätuolia, satoja rollaattoreita ja muita apuvälineitä. Hän hoitaa tavaranhaut, auttaa minua varastossa ja autojen lastauksessa. Hän ei ole koskaan laskenut työtuntejaan eikä valittanut työn raskautta!
Muistan vielä hyvin ajan, kun teimme yhteistyötä riihimäkeläisten hyvien ja pyhien kanssa, kuinka he halveksivat Jokkea. -Juoksuun, Jokke! huudot kaikuivat varastossa. Näin Riihimäen seurakunnan aktiivit osoittivat rakkauttaan Jokelle.
Lienee turha sanoa, että Joken ei ole tarvinnut yhtään juoksuaskelta ottaa sen jälkeen kuin nämä hyvät ja pyhät poistuivat kuvioista!
Päiväys  : 29.03.2010
Nimimerkki : Kyselijä
Voisiko vieraskirjanne kääntää päivämääriltään samaan asuun kuin päiväkirjanne -että viimeksi kirjoitettu näkyisi ensin jne.?
Nyt pitää aina mennä loppuun nähdäkseen viimeisimmät vierailijat ja vastaukset.
Otatteko vastaan käytettyjä vaatteita,kenkiä, liinavaatteita.... ymmärsin että lähinnä uusia?
Jos lahjoitettavaa on 5 jätesäkillistä, onko parempi soittaa ja sopia tuomisesta?
Tavarat ovat todella hyväkuntoisia.

Harmi jos mainitsemanne henkilöt häiritsevät normaalia vieraskirja toimintaa.
Jumala puhukoon heille !
Päiväys  : 29.03.2010
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi nimimerkki Kyselijä.

Olen keskustellut vieraskirjani muuttamisesta ehdottamallasi tavalla ATK-tukihenkilömme kanssa. Muutos tullaan tekemään.
Otamme vastaan käytettyjä vaatteita, kodintekstiilejä ja kenkiä, kunhan ne ovat ehjiä ja puhtaita.
Viiden jätesäkillisen erästä olisi syytä soittaa ja sopia tuomisesta. Puhelinnumero on 0400-641014.
Toivot, että Jumala puhuisi niille ihmisille, jotka häiriköivät kotisivuillani. Uskon kyllä, että Hän on puhunut. Eri asia on, ovatko nämä häiriköt kuunnelleet ja totelleet.
Päiväys  : 06.10.2010
Nimimerkki : Siunausta työllenne!
Kuinka usein autatte eestiläisiä köyhiä? Eestissä paljon lähes nälkäkuoleman partaalla asuvia perheitä lapsineen.
Ei taida olla Tuulaakaan enää siinä toiminnassa, joka auttoi erikoisesti eestiläisiä? Onko avustuksia vaikea saada, eli sitä erilaista tavaraa ruoasta rullatuoleihin, lääkkeitä jne.
Onko viirolaisilla itsellään mitään "leipäjonojärjestöä", joka vaikka ruokaa jakaisi? Ja miten firmat mahtavat siellä suhtautua, irtoaako helposti lahjoituksia vähäosaisille?
Päiväys  : 10.10.2010
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä nimimerkki Siunausta työllenne,

kiitos viestistäsi.
Esitit useita kysymyksiä, joihin vastaan parhaan kykyni mukaan.
Avustamme säännöllisesti eestiläisiä, sitä mukaa kuin elintarvikkeita saamme. Avustustavaroiden saaminen ei ole mikään automaatio. Olemme kuitenkin lähes 16 vuoden aikana saavuttaneet luotettavan aseman avustusjärjestönä. Avustustyön ehdoton ehto on se, etteivät avustustavarat mene missään vaiheessa myyntiin. Eestissä se on ollut erikoinen ongelma. Toimimme siellä vain luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Eestissä ei ole vähäosaisten auttamisen perinnettä niinkuin Suomessa. Kuitenkin useat yhteistyökumppanimme auttavat siellä jatkuvasti köyhiä. Mm. Maria-sisaret ja metodistikirkko ruokkivat päivittäin kadun miehiä ja naisia. Yhteistyökumppanimme auttavat myös sairaaloita, vanhainkoteja, lastenkoteja sekä puutteenalaisia perheitä. Köyhien tilanne on vaikeutunut erikoisesti Baltian maissa ja Itä-Euroopassa.
Päiväys  : 17.12.2010
Nimimerkki : Tomppa
Hyvää Joulua ja Siunauksellista Uutta Vuotta Upelle, Erjalle, Jokelle ja Roopelle.
toivottelee Tomppa
Päiväys  : 17.12.2010
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Tomppa.
Toivotamme myös sinulle ja läheisillesi siunauksentäyteistä joulua ja parempaa uutta vuotta!
Kiitos kuluneesta vuodesta.
Päiväys  : 15.01.2011
Nimimerkki : 
HYVÄÄ, SIUNATTUA JA ARMORIKASTA VUOTTA 2011 !
(voisiko vieraskirjan saada käännettyä "takaperin", että olisi helpompi lueskella.....)
Päiväys  : 05.02.2011
Nimimerkki : Hans
Hei, pitkästä aikaa, Upe!
Luin suurella mielenkiinnolla ent. kolleegani hallinnollisesta menettelystä koskien Virolaisten vieraiden kestitystä. Poika lienee lukenut hyvin erilaisia ohjesääntöjä mutta unohtaa oikeuden käyttää maalaisjärkeä pelkäämättä tekevänsä virkavirhettä. Käytin nimitystä poika, koska kysymyksessä on vielä ihan nuorukainen olisiko ehkä 32-vuotias, jos oikein muistan. Kun kolmekymppinen pääsee "valtaan", puuttuu häneltä usein käytännön elämän kokemus. Toimintaa ohjaavat maalliset ohjekirjat ja päätökset ovat sen mukaisia. Tätä osoittaa viittaus mm. sanaan "täällä". Kyllä elämä ja aika opettaa huomioimaan muutkin, inhimilliset, tekijät. Yksitäiset sanat menettävät merkityksensä ja oikeat asiat nousevat esille. Olen kuullut vastaavanlaisista kutsuista joissa on luvattu täysi "ylöspito" mutta kutsun saajien on täytynyt kohteliaasti kieltäytyä, koska heillä ei olisi ollut mahdollisuutta itse kustantaa edestakaista matkaansa.
Että se siitä hyväntekeväisyydestä. Terv. Hans
Päiväys  : 05.02.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Hans.
Olet oikeassa arvioidessasi tämän pojan ikää. Hänet valittiin kirkkoherraksi alle kolmekymppisenä. En tiedä, vaikuttaako hänen käytökseensä kapillaari-ilmiö, vai se, että hän on kenties syntynyt kulta-lusikka suussa ja saanut kaiken haluamansa elämässään liian helpolla.
Kyllä Jumala kukkonsa kynii, sanoo vanha kansa.
Uskon, että tämänkin kirkkoruhtinaan kohdalla voimme odottaa tuota kynimis-tapahtumaa, joka on koituva hänenkin parhaaksensa!
Lähetin viestisi Tuomas Hynyselle ja sain häneltä seuraavan sisältöisen vastauksen: Ent.kollegani (jos hän sellainen on, en tunnista nimimerkkiä /Hans/) voi viestiä suoraan minulle omalla nimellään, mikäli haluaa että hänen viestinsä luen/kuulen. Tässä koko viesti kirjoitusvirheineen kaikkineen.
Täytyy sanoa, että Tuomas Hynyseltä ei puhtia, oikeassa olemista, eikä itsetuntoa puutu.
Koska Tuomas haluaa postia suoraan, tässä hänen nettiosoitteensa: tuomas.hynynen@evl.fi

Päiväys  : 18.03.2011
Nimimerkki : Andrei Hinkonen
Lueskellessani sinun kirjaa "Miehen parempi tie" tuli polttava halu osoittaa sinulle ja Jumalalle suuret kiitokset sinun elämästäsi.
Elämäsi on suuri Jumalan siunauksen ja armon lähde meidän maapallopuoliskolle! Tiedän, että tuhannet ihmiset ovat saaneet virvoittua siitä lähteestä ja jatkaa elämänsä eteenpäin seuraen sinun esimerkkiä.
Olen myös saanut rohkaistua moneen otteeseen näkemällä sinun uhrautuvan ja palvelevan sydämen. Samaan aikaan olet vahva ja määrätietoinen.

Sinä teet sen, vaikka ihmistä ei ole aina helppoa rakastaa.

Kiitos kuuliaisuudesta Jumalalle!
Päiväys  : 03.04.2011
Nimimerkki : Nyqvistin Riitta
Terve Upe!
Voimia Sinulle ja Jokelle avustustyössä, jonka mittaamattoman arvon ainoastaan Luojamme ymmärtää.
Apu menee juuri niille kaikkein heikoimmille, joita potkitaan vahvempien taholta.
Siunausta!
Riitta
Päiväys  : 18.05.2011
Nimimerkki : Petteri
Hei!

Lämmin kiitos Upe kirjastasi Parempi tie! Teksti on vahvasti koettua ja siten puhuttelevaa,

Siunausta kesään!

Ystävällisin terveisin,
PK
Päiväys  : 18.05.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Andrei!
Kiitos viestistäsi.
Valitettavasti en ole ehtinyt vastata Sinulle aikaisemmin.
Sankarin osaan en ole vielä päässyt tässä työssä. Mieleltäni en ole uhrautuva enkä palveleva. Rukoilen monta kertaa päivässä: Herra, anna minulle nöyrä ja uskollinen palvelijan mieli ja halu palvella Sinua, kun minulla itselläni ei tällaista mieltä ole.
Päiväys  : 18.05.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Riitta!
Kiitos viestistäsi.
Vastaukseni on viipynyt luvattoman kauan, mutta parempi myöhään kuin ei silloinkaan, vai miten se meni?
En todellakaan tiedä, ymmärtääkö kukaan ihminen avustustyötämme ja niitä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, joita vastaa päivittäin joudumme kamppailemaan. Parhainta herkkua tässä työssä on ns. kristittyjen kateus, pahansuopeus ja ilkeät juorut. Valitettavan monet levittävät näitä juoruja liperit kaulassa. Joillakin vastustajillamme roikkuu piispan risti kaulassa.
Tämän työn olen saanut Jumalalta, eikä sitä yksikään ihminen kaada, olkoon piispa, kirkkoherra, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, paavi tai kiinan keisari.
Köyhien auttamisen olen tehtäväkseni saanut, enkä sitä lopeta niin kauan kuin henki pihisee. Tiedän olevani piikki monen takalistossa enkä sitä häpeä.
Päiväys  : 18.05.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Petteri!
Kiitos viestistäsi.
Parempi tie-kirjasta kiitos kuuluu yläkertaan. Sain nuo tekstit. Useana yönä heräsin 02.30, vuoteeni vieressä oli muistilehtiö ja kynä. Kirjoitin jokaisena yönä ylös sen, mitä ylhäältä sain. Tosin tuon kaiken, mitä muistiin kirjoitin, olin kokenut omassa elämässäni.
Siunausta Sinunkin kesääsi, Petteri!
Päiväys  : 22.06.2011
Nimimerkki : Severi
Upe hyvä! Kiitos kirjastasi, jonka lähetit minulle Pyhtäälle 1.5. !
Luin sen viikko sitten lomallani Kroatiassa. Se herätti minussa tunteita, joiden luulin jo jääneen taakse. 31 vuotta ev.lut.kirkon töissä on antanut paljon - mutta valitettavasti tehnyt myös kyyniseksi. Kirjasi lohdutti, rohkaisi ja vähän innostikin.
Jahka loma ensi viikolla päättyy, taidan istahtaa alas ja alkaa pohtia, mitä hyvää kirjasi voisi saada minussa aikaan konkreettisina tekoina. Selvää on, että kolehdin keruuta jatketaan piispoista ja muista riippumatta.

Enkeleitä elämääsi toivottaen!
Päiväys  : 22.06.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Severi!
Kiitos viestistäsi. Viestisi ovat monesti rohkaisseet minua, niin myös nyt.
Palasin viime yönä vaimoni kanssa lomalta Bulgariasta. Tapasimme siellä monia vuosien takaisia ystäviämme, jotka elättävät itseään ja lapsiaan kerjäämällä kadulla. Olen yrittänyt auttaa heitä muulloinkin kuin vain lomalla tavatessamme.
Katsoessani sitä loistohotellien määrää Sunny Beachissa ja satojatuhansia euroja maksavia autoja ja hyvin voivia turisteja, jotka kävelivät puhtaiden ja hyvin ruokittujen lastensa kanssa sekä hätistelivät samanikäisiä, likaisia, kerjääviä resupekkoja kuin kärpäsiä tieltään, tulin surulliseksi.
Meillä oli monta hyvää tapaamista noiden pienten resupekkojen kanssa.
Myöhään illalla tapasimme 4-5 vuoden ikäisen tytön ja hänen vähän vanhemman veljensä. Edellisenä iltana olimme ostaneet heille palan pizzaa. Nyt tavatessamme kysyin, haluavatko he pizzaa. Pieni tyttö sano miltei kuiskaten: Hamburgee... Menimme hampurilaisbaariin ja kun lapset näkivät, että hampurilaisia alettiin valmistaa, pieni tyttö tanssi tanssimasta päästyään. Lopulta he seisoivat miltei asennossa ja odottivat jännittyneinä hampurilaisten valmistumista vatsat kurnien. Saatuaan herkut käteensä ja lasin coca colaa he pitivät näitä aarteitaan pienissä käsissään kuin jotain pyhää ja nuuhkivat varmasti ihania tuoksuja, joita he olivat usein nuuhkineet kojujen ulkopuolella pääsemättä osalliseksi ateriasta.
Hartaasti he ruokansa söivät piilossa aidan takana.
Mietin, mitä menettävätkään ne isät ja äidit, jotka hätistelevät näitä nälkäisiä lapsia tieltään kuin kärpäsiä.
Sain lomani aikana käteeni John Grishamin kirjan, Petos. Sitä lukiessani ajattelin, että jokaisen seurakunnan työntekijän tulisi lukea kyseinen kirja.
Hyvä, Severi, olen iloinen siitä, että kirjani vaikutti Sinuun kertomallasi tavalla. Jotkut ihmiset tekivät kaikkensa estääkseen kirjan julkaisemisen. He onnistuivat siirtämään sen julkaisua vuodella. Edellisen kirjani julkaisemista nämä samanhenkiset ihmiset pystyivät viivyttämään miltei kolmella vuodella. Tästä kaikesta voin syyttää vain itseäni, mutta olen yrittänyt olla sellainen persoona, miksi Jumala on minut luonut, joten lienee Tekijälläkin jonkunlainen vastuu.
Päiväys  : 07.09.2011
Nimimerkki : Raija P.
Mieleeni nouseevain lause "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät!"

Voimia sekä Erjalle että Sinulle!
Päiväys  : 07.09.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Raija P.
Kyllä he tietävät, mitä tekevät, mutta eivät ymmärrä seuraamuksien vakavuutta.
Meidän turvamme on Jumala, ja kun on kysymys köyhien edusta, kumpikaan meistä ei vaikene, maksakoon se mitä hyvänsä.
Siunausta Sinulle.
Päiväys  : 12.09.2011
Nimimerkki : Hans
Tervehdys vaan Upe.
Olen säännöllisesti ja suurella mielenkiinnolla seuraillut kirjoitteluasi päiväkirjassasi. Nyt olen erityisesti kiinnittänyt huomioni seurakuntanne pääpaimenen toimiin. On siinä miehellä otsaa laittaa hiekkaa avustustyösi rattaisiin. Mitä lie mies ajatellut kun on näin toiminut, ilmeisesti ei mitään.
Puolisosi saama kohtelu työpaikallaan ei hämmästytä minua ollenkaan, olenhan kokenut samanlaista itsekin.
Olisi mielenkiintoista tietää minkälainen minäkuva näillä rattaiden sorastajilla on itsestään, viittaan tässä kehoitukseen " rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi".
Toivotan sinulle ja puolisollesi voimia ja Jumalan siunausta raskaassa työssänne
Päiväys  : 12.09.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Hans.
Kirkkoherrallamme on otsaa vaikka muille jakaa. Kysyt, mitä lie mies ajatellut, kun on näin toiminut. Ilmeisesti hän haluaa, että ihmiset eroavat kirkosta. Tämän suuntaisia kommentteja olen asiaa sivusta seuranneilta ihmisiltä saanut. Heistä se ei ole ihme, että ihmiset tällaisten temppujen jälkeen eroavat. Mitä puolisoni saamaan kohteluun työpaikallaan tulee, hän ei ole yhtä seurakunnan papin yhteydenottoa lukuunottamatta saanut minkäänlaisia yhteydenottoja työtovereiltaan. Naapuriseurakuntien työntekijöiltä sensijaan on tullut siunauksen toivotuksia ja kehotuksia kestää ja jaksaa, samoin omilta seurakuntalaisilta. Näyttää siltä, että Erjan työtoverit ovat kuin tennisottelussa katsomassa, kuka saa parhaat pisteet ja ottelun voittaa. Sen jälkeen voikin siirtyä estoitta voittajan puolelle. Nyt lienee tärkeintä olla hiljaa tai nuolla kirkkoherraa. Ihmettelet, minkälainen minäkuva näiden rattaiden sorastajilla on itsestään. Minä en ihmettele. Jokainen tietää, mikä on narsistin minäkuva. Narsisti on pelimies ja narsistin työyhteisö on sairas.
Päiväys  : 19.09.2011
Nimimerkki : Bertil Törnqvist
Helo Upe.
My name is Bertil and I am vorking in sweden as a priest. My mother was finnish and I can read some finnish but not write. It has been interesting to read your diary but now I am a bit sad for you and your wife. I hope the vicar in janakkala finds out that he has been very wrong and I hope he asks you and your wife for forgivenes. Greetings from sweden and Good bless you both!

Hei Upe.
Nimeni on Bertil ja työskentelen Ruotissa pappina. Äitini oli suomalainen ja osaan vähän lukea suomea mutta en kirjoittaa. On ollut kiinnostavaa lukea päiväkirjaasi, mutta nyt olen vähän surullinen sinun ja vaimosi puolesta. Toivon, että Janakkalan kirkkoherra huomaa, että hän on ollut hyvin väärässä ja toivon, että hän pyytää anteeksi sinulta ja vaimoltasi. Terveisiä Ruotsista ja Jumala siunatkoon teitä molempia!
Päiväys  : 19.09.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Bertil.
Kiitos viestistäsi.
Se todella rohkaisi. Uskon, että ennemmin helvetti sulaa, ennenkuin kirkkoherra minulta tai vaimoltani anteeksi pyytää. Mistä hyvät ja pyhät tekisivät parannusta, ainaisesta oikeassa olemisestaanko? Minulle on samantekevää, mitä kirkkoherrani tapaiset ihmiset minusta ajattelevat. Tärkeintä on se, mitä Jumala minusta ajattelee. Rukoilen monta kertaa päivässä, että Jumala antaisi minulle uskollista palvelijan mieltä ja halua palvella Häntä, kun minulla ei sitä ole.
Ollessani kuolemansairaana, Jumala kysyi minulta, menenkö, minne Hän minut lähettää? Sanoin, että menen hautaan. Etkö sitä tiedä, että hautajaiset on edessä? -Ei, Minä annan sinulle tehtävän ja voiman sen toteuttamiseen. Menetkö, minne Minä lähetän? kysyi Jumala. -Menen, vastasin. Tämä keskustelu tapahtui syyskuussa 1990 Lucin luostarissa. Marraskuussa 1990 Jumala paransi minut rukouksen kautta Madeiralla. 13. joulukuuta 1994 Jumala sanoi minulle: -Ala kerjätä. Ensimmäinen kerjuusoitto tuotti 150 pakettia keksejä. Tähän mennessä olemme antaneet apua yli rajojen yli 90 milj. euron edestä. Olen antanut itseni ja koko elämäni köyhien auttamistyölle. Tätä työtä ei yksikään kirkkoherra pysty tuhoamaan. Työ jatkuu niin kauan kuin Jumala sen hyväksi näkee. Toivotan Sinullle Jumalan runsasta siunausta! On hienoa, että kaltaisiasi pappeja on olemassa.
Päiväys  : 25.09.2011
Nimimerkki : Heikki ja Leena
Upe, olemme suunnannut joitakin kuukausia vähäisen kuukasittain toistuvan avustuksen Suomen Idäntyö UP rylle. Olet joka kuukausi erilaisin tavoin kiittänyt lahjasta. Kiitämme kirjasta ja muista huomionosoituksista, joita emme ole osannut kaivata sekä vaivannäöstä, jota niiden lähettäminen on vaatinut. Nyt pyydämme, ole ystävällinen äläkä tuhlaa järjestösi varoja meidän kiittämiseen. Avustuksemme on tarkoitettu köyhien auttamiseen ja on niin pieni, että postituskulut ovat liian iso prosentti tuosta summasta. Ystävällisin terveisin Heikki ja Leena
Päiväys  : 25.09.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistänne, Heikki ja Leena.
Minut on pienenä opetettu kiittämään. Kiitän kaikkia lahjoittajia, joiden yhteystiedot tiedän. Toki kunnioitan toivomustanne.
Jumala on pitänyt tämän työn pystyssä kaltaistenne uskollisten lahjoittajien ja esirukoilijoiden avulla. Olemme kamppailleet koko toimintamme ajan taloudellisten vaikeuksien kanssa. Työ on kuitenkin jatkunut miltei 17 vuotta. Työ jatkuu niin kauan kuin Hän niin haluaa.
Jumalan valtakunnan työssä ei ole pientä eikä suurta. Jumala yksin on suuri ja Hän voi tehdä pienestä suurta ja suuresta pientä. Missä ihminen on pieni, siellä Jumala on suuri ja missä ihminen on suuri, siellä jumala on pieni. Meiltä kysytään vain uskollisuutta eikä meillä sitäkään ole, jos ei Jumala sitä anna. Hän vastaa työn tuloksista.
Kiitos Teille uskollisuudestanne. Jumala Teitä siunatkoon!
Päiväys  : 07.11.2011
Nimimerkki : Raija P.
Luin tänään (07.11.) HäSa:n mielipidepalstalta Erjan kirjoituksen - ja järkytyin. Ihan spontaanisti kirjoitin heti samalle palstalle ja pyysin Riikosta kertomaan, missä Janakkalan seurakunnassa mennään. Pyysin sitä Janakkalan seurakunnan jäsenenä ja kirkkovaltuuston varajäsenenä. Mielestäni kyseessä on Työsuojelulain rikkomus, jota EI VOI EIKÄ SAA sivuuttaa toteamalla, että asia on loppuunkäsitelty. Toivon, että Erja jaksaa taistella oikeuksiensa puolesta.
Enkeleitä avuksenne!
Päiväys  : 07.11.2011
Nimimerkki : Anna-Liisa
Olen yhtä ihmeissäni kuin Raija P.! Onko totta, että Janakkalan seurakunnassa käsitellään työpaikkakiusaamista niin, etteivät molemmat osapuolet ole paikalla? Työpaikkakiusaamiseen tai epäilyynkin siitä tulee aina suhtautua vakavasti. Ja ehdottomasti niin, että molemmat osapuolet ovat fyysisesti läsnä, kun asiaa käsitellään. Ketään ei myöskään voi velvoittaa osallistumaan sairauslomalta kokoukseen, vaikka asian pikainen käsittely olisikin paikallaan.
Päiväys  : 07.11.2011
Nimimerkki : Erja vastaa
Kiitos rohkaisevasta viestistäsi, Raija P.
Jos kaikki Janakkalan seurakunnan luottamusmiehet olisivat yhtä aktiivisia ja rohkeita kuin Sinä, olisi tämä kirkkoherra Pekka Riikosen ja talouspäällikkö Arja Virtasen pelaama peli vihelletty ajat sitten poikki.
Taistelen varmasti oikeuksieni puolesta. Koko skabahan alkoi siitä, että Janakkalan seurakunnan kirkkoherra Pekka Riikonen ja talouspäällikkö Arja Virtanen eivät halunneet auttaa Eestin köyhiä, vaikka heillä olisi ollut siihen mahdollisuus. Oikoessani heidän lehdissä antamiaan vääriä ja valheellisia tietoja Suomen Idäntyö UP ry:n ja seurakunnan yhteistyöstä, jouduin heidän hampaisiinsa. Jos todella köyhien ja nälkäisten auttamisesta joutuu tällaisen vainon kohteeksi, pidän sitä kunniana.
Janakkalan seurakunnalle, sen kirkkoherralle ja talouspäällikölle tämä kiista ei tuo kunniaa.
Saamani palautteen perusteella uskallan uskoa, että jos seurakuntalaiset olisivat saaneet päättää Eestiin menevästä avustuskuormasta, se olisi sinne myös mennyt!
Siunausta Sinulle, Raija!
Päiväys  : 07.11.2011
Nimimerkki : Erja vastaa
Kiitos viestistäsi, Anna-Liisa.
Valitettavasti Janakkalan seurakunnassa käsitellään työpaikkakiusaamista kertomallani tavalla.
Päiväys  : 12.11.2011
Nimimerkki : Trinity Cloister of Mercy
Hyvä toiminnanjohtaja Upe Poutiainen!

Lämpimästi kiitämme Teitä lahjoittamistanne vaatteista, jotka todella tulivat tarpeeseen! Orpolapsemme olivat kovasti mielissään saamistaan avustustavaroista.

Suuri kiitos avustanne!
Laupeuden luostarin johtaja,
kirkkoherra Nikolai Stremski
Päiväys  : 12.11.2011
Nimimerkki : Kiitolliset pietarilaiset
Rakas Upe!

Kiitämme Sinua yhteisöllemme antamastasi avusta. Keksit olivat hyviä, meheviä ja maukkaita, sillit ovat vieneet kielemme mennessään. Kiitämme myös saamastamme maalista, joka tuli tosi hyvään tarpeeseen. Olemme sen käytössä päässeet jo täyteen vauhtiin!

Igumenia Taisian mukaan nimetyn yhteisön johtaja,
Oleg Grigogiev
Päiväys  : 12.11.2011
Nimimerkki : Raija P.
Tänään Riikonen sitten vastasi kirjoitukseeni, mutta se ei minua tyydyttänyt, joten jatkoin uudella kirjoituksella. Siunausta meille kaikille!
Päiväys  : 12.11.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistänne kirkkoherra Nikolai Stremski.
Olen iloinen, kun olemme voineet auttaa orpolapsianne. Kiitos kuitenkin kuuluu Jumalalle ja tavaroiden lahjoittajille.
Siunausta Teille, työllenne ja orpolapsille.
Päiväys  : 12.11.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Hyvä Oleg Grigogiev,

kiitos viestistäsi. Usein olen kuullut, että ne lahjoitustavarat, jotka olemme varastollemme saaneet ja sieltä eteenpäin toimittaneet, ovat olleet täsmälahjoituksia. Olen kohta 17 vuoden ajan saanut ihmetellä, kuinka täsmällisesti Jumalan logistiikka toimii.
Siunausta Teille ja työllenne!
Päiväys  : 12.11.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Raija P.

Kirkkoherra Pekka Riikonen ei todellakaan vastannut Sinun yleisönosastokirjoitukseesi, vaan kirjoitti puutaheinää. Minkä kyvyn politiikka onkaan menettänyt. Pekka Riikosella on ihailtava kyky vastata kysymyksiin, joita hänelle ei ole esitetty ja jättää vastaamatta kysymyksiin, joita hänelle esitetään. En tiedä, johtuuko se täydellisestä luetun ymmärtämisen puutteesta vai vastuun pakoilusta.
Pekka Riikonen ei sanallakaan puhu siitä, mitä kysyt sairauslomalla osallistumisesta työpaikan kokoukseen, eikä vastaa salaisen puhelinnumeron jakamista koskevaan kysymykseen.
Pekka Riikosen yleisönosastokirjoituksen mukaan hän on puhdas kuin pulmunen. Vastuun kokouksesta, jossa työpaikkakiusaamista käsiteltiin Erjaa kuulematta, hän sysää työsuojelupäällikkö Arja Virtasen ja työterveyslääkäri Tarja Salkojärven harteille.
Uskokoon, ken haluaa, ettei Pekka Riikonen Erjan esimiehenä ollut vaikuttamassa kokouksen ajankohtaan ja siinä tehtyihin päätöksiin.
Alkeellisimmankin oikeustajun mukaan Erjaa olisi pitänyt kuulla tuossa kokouksessa, jossa työpaikkakiusaamista käsiteltiin. Pekka Riikosen menettely ja selitykset ovat linjassa siihen, mitä itse olen hänen kohdallaan kokenut.
Janakkalan seurakunnassa esimies voi itkettää naispuolisia alaisiaan ja juosta pakoon miespuolisia seurakuntalaisia apua huutaen, eikä valehteleminenkaan näytä olevan pahe. Seurakunta on perustettu totuudelle. Mielestäni yhdenkään seurakunnan johtaja ei voi olla totuutta vääristelevä. Lienenkö väärässä?!
Toivotan Sinulle siunausta, Raija, lupauksin, että tämän asian katson loppuun asti.
Päiväys  : 25.11.2011
Nimimerkki : Parempi tie, Päivä oy -95
Haluaisin omistaa seuraavan runon näin tuomiosunnuntain jälkeisinä päivinä Janakkalan seurakunnan kirkkoherra Pekka Riikoselle ja talouspäällikkö Arja Virtaselle:

-- FARISEUKSET--
Hymähtelemme kertomukselle fariseuksesta,
joka kiitti Jumalaa siitä, ettei ollut sellainen
kuin muut ihmiset: riistäjät, väärämieliset,
huorintekijät, eikä varsinkaan sellainen,
kuin samassa pyhäkössä oleva publikaani.

Kuitenkin valitsemme toisemme hengellisiin
virkoihin
kriteereinä tilukset, manttaalit,
raha ja oppiarvot.

Korotamme ystäviämme, heitä kumarramme,
pokkuroimme vaatien kunnioitusta itsellemme,
tekemisillemme,
varastaen Jumalalle kuuluvaa kunniaa.

Puemme pirullisuutemme hurskaaseen kaapuun,
murskaamme kauniin sanakääntein jalkoihimme
heidät, joita pidämme heikompina, tyhmempinä,
alempiarvoisina.

Huomaamme mieluummin rikkaan lehmineen
kuin köyhän lapsineen.

Miksi auttaa kurjia, onhan sosiaalihuolto.
Miksi antaa vuodetta kodittomalle,
onhan yömajoja.
Miksi käydä tervehtimässä sairaita, vanhuksia,
vangittuja, yksinäisiä, hyljättyjä,
onhan ystäväpalvelu.

Meille riittää esilläolo rukoushuoneiden,
kirkkojen penkeissä, ompeluseuroissa,
pyhien kekkereissä.
Huolehtikoot hätääkärsivät vaivaiset itsestään,
pysytelkööt kaukana meistä, ettemme saastuisi.

/Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes
tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti,
vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala,
ole minulle syntiselle armollinen./

Päiväys  : 27.11.2011
Nimimerkki : Raija P.
Kiitos Erjalle ja Sinulle kirjoistasi! Ja kiitos tuosta runosta fariseuksista!
Olen saanut uskomattoman paljon kiitosta ja kannustavaa palautetta kirjoituksistani Hämeen Sanomissa. Sitä ovat antaneet eri-ikäiset ihmiset "kaupantädeistä" eläkeläisyhdistysten jäseniin. Ja hyvin moni on todennut, että "on Riikonen lukenut pääsiäisen ajan kertomuksia, koska on oppinut pesemään kätensä kuin Pilatus". Mielestäni hänellä on kuitenkin ilmiselviä vaikeuksia luetun ymmärtämisessä tai sitten hän on vain tyhmä...

Uusi kirkkovuosi on alkanut, joten hyvää ja rauhallista adventtiaikaa teille molemmille!
Taivaan Isän varjelusta!
Päiväys  : 07.12.2011
Nimimerkki : T.Ericsson
Hei Upe.
Kiitos mielenkiintoisesta kirjoittelustasi päiväkirjassasi. Olen ollut kovasti hämmästynyt puolisosi saamasta kohtelusta työpaikallaan. Janakkalan srk kuulostaa lähes diktatuurilta jota johtaa diktaattori ja kuten kaikilla diktaattoreilla, hänelläkin näyttää olevan ympärillään hovi joka myötäilee johtajaansa. Näyttää siltä, että tämä valiojoukko on kokouksissa lähes yksimielisesti johtajansa puolella mutta "siviilissä" kommentit ovatkin aivan toisenlaisia. On vain ajan kysymys koska "pato murtuu" ja srk:n työntekijät alkavat kertoa omista kokemuksistaan. Tuntematta tarkemmin asiaa olen miettinyt seurakuntanne kahden johtajan asemaa-kumpi vie ja kumpi vikisee??
Hyvästä hallintomenettelystä seurakunnassanne ei ainakaan tiedetä mitään.
Voimia ja Siunausta teille molemmille.
Päiväys  : 07.12.2011
Nimimerkki : tuula
Hei!

Välittäisitkö kiitokset myös vaimollesi Erjalle. Hän toi minulle kirjan Miehen parempi tie ja sain jo aikaisemmin kirjan Parempi tie.
Olen lukenut molemmat ja ne ovat tosi hyviä ja luettavia. Ja varmasti luonteesi liippaa, niin läheltä omaani, että sekin vaikuttaa eli suorasukaisuus ja valehtelun inhoaminen. Luen kirjaa Parempi tie jo toistamiseen.
Ja voimia tyhön, jota teette. Ja lämpimiä terveisia Erjalle!

terveisin Tuula
Päiväys  : 08.12.2011
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Kiitos Upe.
Vein 16. kerran Karjalaan suomalaisen joulupukin.
Oli tosi hieno joulujuhla Invaliidilasten koulutuskekuksessa, jossa oli mukana 22 invaliidi-
lasta ja 13 huostaan otettua lasta. Kiitokset, Upe,
sinulle lähettivät kouluttajat ja sijaisvanhemmat.
Kerroin sinun suurenmoisesta avustus työstä.
Kerroin, kuinka pahat voimat yrittävät nujertaa sinut
ja itse muka kantavat voiton seppelettä.
Toivottivat voimia sinulle.
Kiitos, Upe, hienoista lahjoista Karjalaan(Petroskoihin)
Jorma
Päiväys  : 11.12.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Raija P.
En osaa sanoa Riikosen Raamatunlukutottumuksista yhtään mitään. Näyttää siltä, että ainakin Jaakobin kirje hänen Raamatustaan puuttuu, tai jos se siellä on, hän ei ymmärrä sen sisältöä.
Useimmat ihmiset lukevat Raamattua omaan korvasyyhyynsä. Voi olla, että Riikonenkin näin tekee, en tiedä.
Olemme saaneet saman sisältöistä palautetta useilta ihmisiltä niinkuin Sinäkin. Ilokseni olen huomannut, että useimmilla ihmisillä on oikeustaju jäljellä. Tietysti on olemassa ihmisjoukko, joka kuuluu nuolijoihin ja hännystelijöihin. Heille on tärkeintä, että oman pesän höyhenet ovat ojennuksessa, käyköön naapuripesissä vaikka millainen teurastus. Valitettavan moni seurakuntamme luottamushenkilö näyttää kuuluvan tuohon em. joukkoon.
Toivotamme hyvää ja rauhallista adventinaikaa myös Sinulle ja Taivaan Isän siunausta ja varjelusta.
Päiväys  : 11.12.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, T.Ericsson.
Havaintosi Janakkalan seurakunnan hallinnosta ovat tarkat ja oikeaan osuneet. Olet miettinyt seurakuntamme kahden johtajan asemaa, kumpi vie ja kumpi vikisee. Massaa on molemmille kertynyt, eli nälkää he eivät ole nähneet. Pekka Riikosen olen kuullut vikisevän, joten luulen, että Arja Virtanen on se, joka vie. Uskon, että näistä em. henkilöistä kumpikaan ei ole kuullut puhuttavankaan hyvästä hallintomenettelystä.
Voimia ja siunausta myös Sinulle!
Päiväys  : 11.12.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Tuula.
On kiva kuulla, että olet pitänyt kirjoistani. Olen saanut niistä paljon myönteistä palautetta. Valehtelua ja valehtelijoita inhoan, enkä voi sietää selkään puukottajia ja puskasta ampujia. Mielestäni kenelläkään ei ole oikeutta valehdella, ei vaikka olisi kirkkoherra!
Voimia ja siunausta myös Sinulle!
Päiväys  : 11.12.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Jorma.
On ollut ilo tehdä kanssasi yhteistyötä. Kiitos, kun jaksat viedä apua Karjalaan hikeä säästämättä ja vaivojasi valittamatta. Kaikki kiitos lahjoista kuuluu Yläkertaan ja lahjoittajille.
Nuo pahan voiman edustajat ovat roikkuneet kurkussani niinkuin susi hirven kurkussa koko työni ajan. Valitettavan monella vainoojallani roikkuvat liperit kaulassa. Nämä hippiäiset eivät työtäni kaada niin kauan kuin Työnantajani haluaa sen jatkuvan.
Oja on kahdella puolella tietä. Työmme ystävinä on lukuisa määrä kirkkoherroja ja pappeja, jotka voimiaan säästämättä vievät apua köyhille ja rahoittavat työtämme. Olen suunnattoman kiitollinen näistä työmme tukijoista.
Toivotan myös siunausta ja voimia Sinulle, Jorma!
Päiväys  : 22.12.2011
Nimimerkki : Tomppa
Hyvää Joulua ja Siunauksellista Uutta Vuotta Teille ja karvakorville

Tomppa
Päiväys  : 23.12.2011
Nimimerkki : Markku Pyhtäältä
Terve Upe, pitkästä aikaa!
Ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen saan viettää koko joulun ja uudenvuoden ajan kotona perheeni kanssa.

Sinulla on omat sivupersoonasi ja näköjään minullakin. Siksi oli hyvä, että sain muutaman kuukauden virkavapaan itseäni varten. Ja kun tästä voimat elpyvät (Psalmi 23 "Hän virvoittaa minun sieluni"), voin taas palata hyvin mielin työhön.

Haluamme vaimoni kanssa toivottaa Sinulle joulurauhaa syvälle sydämeen ja Taivaan Isän siunausta työhösi ja arkeesi.

Markku ja Tuija
Päiväys  : 23.12.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Tomppa!
Toivotamme Sinulle ja perheellesi riemullista Vapahtajan syntymäjuhlaa! Vain ja yksin Hänen sovitustyönsä kautta olemme pelastuneet ja kelvollisia Jumalalle. Tähän täydelliseen sovitukseen ihminen ei voi mitään lisätä eikä siitä pois ottaa!
Kiitos kuluneesta vuodesta ja kaikesta siitä uhrautuvasta avusta, jota olet työllemme ja köyhille antanut.
Päiväys  : 23.12.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Markku!
Viestisi vuosien varrella ovat lohduttaneet minua enemmän kuin voit uskoa. Olen iloinen, että olet voinut olla virkavapaalla ja hoitaa itseäsi. Muutama päivä sitten totesin vaimolleni, Erjalle, varastolle lähtiessäni: -En tiedä ketään ihmistä, jolla olisi suurempi vapauden kaipuu kuin minulla. En ole koskaan mahtunut mihinkään muottiin. Olen rikkonut kaikki minulle asetetut rajat. Nyt olen Kristuksen vanki ja minulta ei kysytä, mitä minä haluan tai mikä minua miellyttää.
Toivotamme Erjan kanssa Sinulle, Markku, ja vaimollesi, Tuijalle, riemullista Vapahtajan syntymäjuhlaa ja runsasta Jumalan siunausta elämäänne!
Päiväys  : 31.12.2011
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Hyvä ystävä Upe,

Haluan kiittää sinua suuresta avusta, jota olen saanut
sinulta auttaesani Karjalan ilman huostaa olevia lapsia sekä lapsi-invalidien koulutuskeskusta.
Luin Janakkalan seurakunnan työntekijäretkestä
Tallinnaan.
Kun "Vierailu Kaarlin kirkossa puhutti retkeläisiä vielä pitkään jälkeepäinkin. Kirkon rikkaus ei ole rahassa vaan ihmisissä" ymmärrän hyvin heidän ajatuksensa.
Kun meillä on rikkaus kirkossa ei ihmisissä.
Antoivat varmaan lopuksi lahjan omista varoista.
Kokivat siitä antamisen iloa.
Toivotan sinulle parempaa ensi vuotta ja
vähemmän vastustajia häiritsemään arvokasta työtäsi.

Ystäväsi Jorma

Päiväys  : 31.12.2011
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Jorma.

Etelä-Hämeessä oli Ison Kalan seurakunta. Siellä oli kirkon herrana Hekka Piikonen ja köyhäin vahtina Virta Arjanen. Seurakunnassa oli tapana järjestää köyhien hyväksi yhteisvastuulounas. Kirkon herra ei koskaan lounassunnuntaina saarnan jälkeen luikkinut ympärilleen pälyillen seurakuntasalista ulos lounaaseen osallistumatta, ei, kesät hän oli juossut metsässä keräten marjoja ja sieniä, antanut marjat ja sienet yhteisvastuulounaaseen köyhien hyväksi ja jakanut loput seurakunnan vanhuksille.
Virta Arjanen halusi myös auttaa seurakuntansa köyhiä, eikä koskaan kytännyt, mitä nämä poloiset avustusrahoilla ostivat.
Kirkon herra toi aina perheensä, suuren sukunsa ja ystävänsä syömään yhteisvastuulounaalle, että köyhät ja osattomat saisivat mahdollisimman paljon rahaa.
Kirkon herra oli tunnettu siitä, että hän ei ollut saita, eikä kerännyt maallista mammonaa itselleen. Hän ymmärsi, että rahaa on annettu meille sitä varten, että tekisimme lähimmäisille hyvää.
Näin tekivät kaikki muutkin seurakunnan työntekijät, kaikki olivat kilvan mukana köyhien auttamistyössä, olivathan he lukeneet Raamattunsa.
Myös lähetysmyyjäisissä kirkon herra oli ahkerasti mukana.
Ison Kalan seurakunta päätti tehdä virkistysmatkan Eestiin. Paikallinen hyväntekeväisyysjärjestö tarjoutui lähettämään Eestin köyhille ruokaa ja muita avustustarvikkeita matkalaisten linja-autossa. Tästäkös Hekka Piikonen ja Virta Arjanen riemastuivat! He vaatimalla vaativat, että auton tavaratila sekä tyhjät istuintilat täytettäisiin ruualla ja avustustarvikkeilla, olihan näin mainio tilaisuus auttaa Eestin nälkää näkeviä köyhiä. Niinpä auto lastattiin täpö täyteen. Hekka Piikonen ja Virta Arjanen touhusivat lastauksessa hiki päässä. Onnellisina he hymyilivät, Virta suorastaan kikatti onnesta, kun sai auttaa köyhiä ja Hekka myhäili tyytyväisenä.
Seurakunnan työntekijöiden vaatimuksesta virkistysmatkaa ei tehty verovaroin. Jokainen halusi maksaa matkansa itse. Vieraillessaan sikäläisessä kirkossa he kokosivat runsaan uhrilahjan paikallisille köyhille. Onnellisina seurakunnan työntekijät palasivat virkistävältä matkalta.

Arvannet, Jorma, että tämä oli satu. Kuinka toivoisinkaan sen olevan totta.
Siunausta Sinulle ja jaksamista köyhien auttamistyössäsi.
Päiväys  : 02.01.2012
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Hyvää alkanutta vuotta Upe.
Tuli mieleen, kun ajattelin omia arvojani tälle vuodelle.
Katsoin Janakkalan seurakunnan Strategiasuunnitelmaa 2015.
Siinä on heidän arvonsa.
-Raamattu on meille tärkeä kirja uskoa ja elämää varten.
-Me olemme jumalanpalvelusyhteisö, jonka usko näkyy
työssämme ja toiminnassamme.
-Työyhteisönä sitoudumme yhteisiin päätöksiin ja
sopimuksiin. Tahdomme puhua hyvää, toimia oikeudenmukaisuuden puolesta ja tukea lähimmäisiämme.

Upe, ajattelin, että tässä on minullekin hyvät arvot.
Ystäväsi Jorma
Päiväys  : 02.01.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Jorma.
Olet oikeassa siinä, mitä Janakkalan seurakunnan ilmoittamiin arvoihin tulee. Todella kaunista tekstiä.
Varmasti tällaisen seurakunnan johtaja on oikeudenmukainen. Hän ei valehtele. Pysyy sanojensa takana. Jos Raamattu on hänelle tärkeä kirja uskoa ja elämää varten, hän on sieltä lukenut myös Jaakobin kirjeen ja toimii lähimmäistensä hyväksi sen ohjeiden mukaan itseään säästämättä.
Hän tietää myös sen, että Jumalaan turvatessaan hänen ei tarvitse pelätä ketään, ei saarnatessaan, eikä virastossa ollessaan. Hänen ei tarvitse rynnätä ulos omasta virkahuoneestaan apua huutaen ja valehdellen. Hän myös uskaltaa kohdata jokaisen seurakuntalaisensa kasvoista kasvoihin! Ei tällaisen julistuksen nettisivuilleen laittaneeseen kirkkoherraan myöskään missään tapauksessa sovi Jeesuksen sanat:-Sen tähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.
Tällaiseen kirkkoherraan ei myöskään sovi se, mitä Jumala sanoi, kun oli aikoinaan tuskastunut kansaansa heidän vihatessaan sitä, joka oikeutta puoltaa ja polkiessaan vaivaista ja köyhää. Jumala sanoi:-Vie pois minun edestäni virtesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi (kitarasi) soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro.
-Me olemme jumalanpalvelusyhteisö, jonka usko näkyy työssämme ja toiminnassamme, sanot Janakkalan seurakunnan strategiasuunnitelmassa 2015 julistettavan. Ehkäpä saamme nähdä suunnitelman toteutuvan v.2015! Vielä se ei ole totta, vaan haavetta, haavetta vain!
Päiväys  : 16.01.2012
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Hyvä ystäväni Upe,

Olin selkäleikkauksessa. Operaatio sujui hyvin. Sairaalassa luin Iltalehdestä jutun, jossa kerrottiin, ettei syyttäjä syyttänyt sinua kirkkoherra Pekka Riikosen rikosilmoituksen johdosta. Päätös oli odotettu, koska tuossa jutussa ei ollut mitään lain edellyttämiä perusteita syytteen nostoon.
Ihmettelen miksi poliisi edes tutki noin lapsellista juttua?
Olet joutunut todella monenlaisiin taisteluihin köyhien auttamistyössäsi.
Auttaessani Karjalan orpoja ja köyhiä olen joutunut 16 vuoden aikana taistelemaan Värtsilän tullissa, siitäkin huolimatta, vaikka minulla on ollut Moskovasta saadut luvat tavaroiden vientiin. Värtsilän tulli on keksinyt ihan omat lait, jotta voitaisiin vaikeuttaa köyhien auttamista. Usein olen joutunut palauttamaan osan avustustavaroista rajalta takaisin Suomeen. Vielä minua ei ole saatu murrettua. Jatkan edelleenkin köyhien auttamista. Tiedän olevani hyvällä asialla.
Nuorten invakeskuksessa oli ollut juhlat. Paikallinen tullipäällikkö oli ollut juhlissa mukana. Kuultuaan johtaja Natalia Neploholta, että olen vuosien ajan auttanut heitä, haluaa tullipäällikkö tavata minut. Ehkäpä auttamistyöni helpottuu tämän tapaamisen myötä.
Mietin, että jos kirkkoherranne on hyvä paimen, hän kaikella tarmollaan auttaa oman seurakuntansa alueella olevaa avustusjärjestöä, eikä revi seurakuntaa hajalle.
Ystäväsi Jorma
Päiväys  : 16.01.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Jorma,
kiitos viestistäsi.
On mukava kuulla, että selkäleikkauksesi onnistui hyvin.
Ihmettelet, miksi poliisi on tutkinut noin lapsellista asiaa. Sitä on syytä kysyä rikosylikonstaapeli Timo Järvenpäältä. Häntä asenteellisempaa poliisia en ole koko entisen virkaurani aikana tavannut. Kuulustelun aikana hän kertoi olevansa Janakkalan seurakunnan jäsen ja olevansa sitä mieltä, ettei tuota Eestiin suunnattua avustuskuormaa olisi missään tapauksessa pitänyt viedä perille seurakunnan toimesta. Edelleen hän kertoi minulle kuulustelun aikana työssään saamistaan vammoista ja omista peloistaan, jotka olivat yhtenäisiä kirkkoherra Pekka Riikosen pelkojen kanssa. Mielestäni kuulustelija rikkoi poliisilakia. Hänen pitäisi olla asenteeton ja puolueeton, mitä tämä kuulustelija ei missään tapauksessa ollut. Aikanaan tästä asiasta tulee antamaan lausunnon eduskunnan oikeusasiamies.
Työni on ollut koko ajan taistelua köyhien puolesta ja tulee sitä olemaan, samoin kuin Sinunkin työsi sitä on ollut.
Toivon, että paikallisen tullipäällikön tapaaminen helpottaisi Sinua auttamistyössäsi.
En osaa sanoa, onko kirkkoherramme hyvä paimen vai palkkapaimen ja haluaako hän repiä vai rakentaa seurakuntaa. Vain hän osaa vastata näihin kysymyksiin.
Toivon Sinulle, Jorma, menestystä ja jaksamista auttamistyössäsi. Olemmehan molemmat nuorukaisia. Sinä täytät kuluvan vuoden aikana 70 v ja minä vasta 69 v. Kaaleb pyysi 85-vuotiaana Joosualta valloitettavakseen vuorimaata ja hän myös sen Jumalan voimassa valloitti! Ei meidän ole syytä poikasina antaa periksi auttamistyössämme, jonka Jumala on meille antanut.
Päiväys  : 02.03.2012
Nimimerkki : Miksi ihmeessä?
Lähetin kirkkoherra Pekka Riikoselle seuraavansisältöisen sähköpostin:

Kirkkoherra Pekka Riikonen.
Taistelet Poutiaisen Suomen Idäntyö UP-järjestön kanssa?
Omassa seurakunnassasi toimii Suomen Idäntyö UP ry, joka toimittaa teollisuuden ja kaupan uusia ylijäämätavaroita, virheettömiä, mutta ei sallittuja Suomen markkinoille. Mahtavia määriä, joiden edelleen toimittaminen vaatii vain kuljetus- ja varastointikustannuksia.
Teollisuus, kauppa ja tulli antaisivat mielettömät määrät avuustustarvikkeita. Vain kuljetuskustannukset ovat ongelma hintoineen.
Avustukset menisivät Venäjän eri osavaltioille, Baltiaan, Moldoviaan, jopa Afrikkaan etc.
Haluaisitko nähdä kuvia, joissa vanhukset makaavat sahanpuruilla täytetyissä laatikoissaan muun hoidon puuttuessa?
Suomen Idäntyö UP toimittaa avustustarvikkeita kohdennettuina toimitusosoitteisiinsa: vammaishoitoloihin, orpokoteihin, sairaaloihin, vanhainkoteihin, invalidihoitolaitoksiin yms. jopa enemmän, kuin Suomen Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Punainen risti yhteensä.
Valitettavasti Suomeen ei näitä tuotteita voida toimittaa hädänalaisille teollisuuden, kaupan ja tullin ehtojen mukaan. Näistä poikkeaminen lopettaisi avustustavaroiden tarjonnan.
Kaupan ja teollisuuden uusien tuotteiden ja mittavien määrien elintarvikkeiden lisäksi Suomen Idäntyö UP saa päivittäin lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja muilta yrityksiltä mm. keräyslaatikkoonsa aikuisten ja lasten vaatteita, leluja, kodin tarvikkeita, asusteita yms. kuolinpesistä jne.
Iso keräyslaatikko täyttyy päivittäin hallin ulkopuolella, joka täytyy aina tyhjentää. Näitä yksityisten henkilöiden antamia avustuksia UPE ei kylläkään hinnoittele sivustollaan. Teollisuuden ja kaupan antamat lahjoitukset näet sivustolla ehkä vain 50% arvotettuna myyntihinnoistaan. Jos sitäkään.
Olisithan voinut myös suostua tämän järjestön lupaamaan kuljetusapuun vieraillessanne "seurakunnan virkistysmatkalla" Eestissä. Ottamalla kyytiinne avustustarvikkeita. Eihän teidän huviretkeläistenne olisi tarvinnut pikkusormeannekaan nostaa, euroakaan luovuttamatta. Lastaukset ja purkamiset olisi hoidettu ilmaiseksi Eestin kohteissanne. Kyytiinkin olisi sopinut. Miksi tällaiset lehtikirjoittelut?
Mikä on kotiseurakuntasi panostus tällaiseen mittavaan avustustyöhön?
Miksi EI?

Edellä oleva oli aiempi sähköpostini viesti sinulle. Hieman selvennettynä.
Sain lopulta vastauksesi:
"Minulla ei ole mitään kommentoitavaa"
Kiitos kuitenkin vastauksestasi.

Päiväys  : 02.03.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, nimimerkki Miksi ihmeessä

Kirkkoherra Pekka Riikonen ei suostunut kommentoimaan viestiäsi.
Kerran hän niinkuin me kaikki muutkin teemme tiliä Jumalan edessä tekemisistämme ja tekemättä jättämisistämme. Siinä tilinteossa ei hyväksytä ylimielisiä -En kommentoi-vastauksia. Tuossa tilinteossa kirkkoherrat, talouspäälliköt, lääninrovastit, lakimiesasessorit, tuomiorovastit, piispat ja paavit ovat tavallisten pulliaisten kanssa samalla viivalla.
Tuolloin tittelit ja hyväveli-järjestelmät ovat menettäneet arvonsa. Jokainen meistä tulee saamaan oikeudenmukaisen tuomion.
Päiväys  : 07.03.2012
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Hyvä ystävä Upe,
Olen ihmetellyt, miksei Tampereen hiippakunta ole puuttunut mihinkään Janakkalan srk kiusaamis tapauksiin (Erja), vaan painaa asiat villaisella. Ottaisi esimerkkiä AKT:n tapauksesta, johon on puuttunut Tasavallan presidentti, pääministeri ja luottamusmies. Luulisi, että kirkkoherra Pekka Riikosessa olisi miestä kutsua kaikki osapuolet pöydän ympärille ja selvittää asiat pois. Olisi kaikilla paljon helpompi elää.
Vai meneekö hänen aikansa henkilökunnan virkistys matkojen järjestämiseen?
Katsoin Toivio matkat esitteestä matkaa Israeliin.
Huomasin, että sielä oli Pekka Riikonen matkanjohtajana 26.2.2012 Israeliin. Ilmeisesti hänellä on monta bisnestä tulessa. Hänhän saa ilmaiset matkat matkanjohtajana, vai mitä?
Ystäväsi Jorma
Päiväys  : 07.03.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Jorma.
Kyllä Tampereen hiippakunta on puuttunut Janakkalan seurakunnan esille tuotuihin kiusaamistapauksiin. Piispa Matti Repo ilmoitti minulle 25.2.2010 sähköpostiviestillä: Työilmapiirin ja yhteistyön edellytyksiin liittyvät kysymykset käsitellään seurakunnassa kirkkoherran johdolla, toisin sanoen, väitetty kiusaaja eli kirkkoherra Pekka Riikonen voi piispan mukaan johtaa itseään koskevia tutkimuksia! Lakimiesasessorit, niin entinen Leevi Häikiö kuin nykyinenkin Jorma Juutilainen, ovat antaneet ohjeita kirkkoherra Pekka Riikoselle ja talouspäällikkö Arja Virtaselle, kuinka tulee menetellä Erjan suhteen. Ilmeisesti hiippakunnan lakimiesasessorit ovat olemassa tässä asiassa vain Pekka Riikosta ja Arja Virtasta varten.
Luulet kirkkoherra Pekka Riikosessa olevan miestä. Oman arvioni olen tässä asiassa suorittanut ja sen mukaisesti toiminut. Lähetin hänelle sopivan syntymäpäivälahjan. Se ei suinkaan ollut kiltti, vaan ihan jotain muuta. Lahjan laadun on kirkkoherra Pekka Riikonen kertonut kuulustelupöytäkirjassa Kanta-Hämeen poliisilaitoksella asianomistajana esitutkintapöytäkirjassa nro 8090/R/15442/11. Jokainen asiasta kiinnostunut voi hankkia tämän kuulustelupöytäkirjan nähdäkseen, mitä kirkkoherra Pekka Riikonen sai syntymäpäivälahjaksi.
Mitä Pekka Riikosen matkoihin tulee, ja siihen, maksattaako hän matkansa mummoilla ja papoilla, sitä voi kysyä häneltä itseltään.
Päiväys  : 06.04.2012
Nimimerkki : Hans
Tervehdys taas pitkästä aikaa!
Seurakuntanne on saanut melkoisesti kyseenalaista julkisuutta. Olen kuullut paljon kommentteja, jotka lähes yksimielisesti tuomitsevat seurakunnassanne vallitsevan mielivallan. Samoin on kovasti ihmetelty Tampereen hiippakunnan "hampaattomuutta" tässä asiassa. Puheet nollatoleranssista työpaikkakiusaamisessa ovat vain kilven kiillotusta ja tyhjiä puheita sillä "eihän se korppi toisen korpin silmää noki". Kirkon hallinto on jäänyt jonnekin varhaisen keskiajan tasolle. Kirkon tulisi jo kiireellä uudistaa toimintaansa ja kitkeä rikkaruohot pois puutarhastaan.
Eipä sitten muuta kuin toivottelen tässä voimia sinulle ja puolisollesi.
Päiväys  : 06.04.2012
Nimimerkki : Seweri
Pääsiäistervehdys Pyhtäältä. Vietän ensimmäistä kertaa 32 vuoden aikana tätä suurta juhlaa kotona, sairaslomalla. Luin viestejä kiusaamisesta. Tuttua se on täällä Mikkelin hiippakunnassakin. Tosin oma kokemukseni on, että piispani ja kapitulin väki tukee kiusattuja.

Pääsiäisen vapautusta, iloa ja valoa Sinulle Upe ja rakkaillesi.
Päiväys  : 06.04.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Hans!
Näyttää siltä, että seurakuntamme kirkkoherra ja talouspäällikkö hakemalla hakevat kyseenalaista julkisuutta.
Jos kirkkoneuvostossa ja Tampereen hiippakunnassa olisi miehiä, peli olisi vihelletty ajat sitten poikki. Näyttää siltä, että näihin hommiin hakeutuvat sellaiset ns. miehet, joiden housut kouluaikoina täytettiin lumella. Tuskin kirkko koskaan pystyy kitkemään rikkaruohoja puutarhastaan. Siellä menestyvät vain pelimiehet ja -naiset. Selkärankaisille ja suorapuheisille ei tuossa yhteisössä kunnian kukko laula. Oja on tosin aina kahden puolen tietä. Suoraselkäisiä ja selkärankaisia työntekijöitä löytyy niin kirkkoherroista kuin muistakin työntekijöistä. Eivät kaikki seurakunnan työntekijät ole mätämunia. Ikävä kyllä, nämä muutamat julkisuutta saaneet pilaavat koko kirkon maineen.
Janakkalan seurakunnan kirkkoherra ja talouspäällikkö eivät voi rakkaudettomuuttaan Eestin köyhiä kohtaan muuksi muuttaa, selitelkööt mitä hyvänsä.
Sinun kaltaisiasi miehiä, Hans, tuossa yhteisössä kaivattaisiin. Kokemuksesi lienevät kuitenkin sen verran katkeria, että tuskinpa koskaan noihin ympyröihin palaat.
Toivotan myös Sinulle siunausta ja voimia!
Päiväys  : 06.04.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Seweri!
Toivottavasti paranet pian.
Mikkelin hiippakunnassa näyttää olevan erilainen meininki kuin muualla. Olen kuullut samansuuntaisia viestejä hiippakunnastasi kuin mitä nyt Sinulta sain.
Toivotan Sinulle riemullista pääsiäistä ja Herramme ylösnousemusjuhlaa!
Päiväys  : 07.05.2012
Nimimerkki : Irja
Hei!

Lueskelin päiväkirjaasi ja ei voi muuta kuin ihmetellä ja ”siunata” työtänne, mitä teette vähävaraisten ihmisten takia! Kyllä Jumalan nimi kirkastuu ja saa kunnian, joka Hänelle kuuluu ja kyllä se kuuluu niillekin, jotka ovat uskollisesti kuulleet Hänen ääntänsä ja antautuneet Hänen palvelukseensa kokonaan. Näin voi sanoa teidän kohdaltanne. Myrskyä ja vastatuulta saatte varmaan kokea, kun ”SAATANA HERMOSTUU”, kun olette eläviä Jumalan palvelijoita, ette tapakristittyjä! Laitoin runokirjasi presidentin puolisolle rva Jenni Haukiolle, hänhän on runojen ystävä, kauniin onnittelukortin kera.

Mielenkiinnolla odotan sitä 6:tta kirjaasi Ison kalan kirkkoherrasta ja köyhien kyttääjästä!

On hyvä ja siunaus, että on joku, joka uskaltaa ja tietää kertoa näistä kaikista epäkohdista ja ”kummallisuuksista”, mitä näissä piireissä on!

Jonkun nämä on hyvä tuoda päivänvaloon, että paraneminen voi alkaa!

Voimia sinulle ja vaimollesi! Teidät on pantu sellaiseen paikkaan, että joku toinen ei olisi sitä kestänyt! Olette olleet suureksi siunaukseksi tuhansille ja tuhansille ihmisille. Riikonen on kuin hyttynen, joka inisee, tosin yksikin hyttynen on pirullisen piinaava!

Hyvää kesää ja MUISTA(KAA) viettää myös lepopäiviä!Yst,terv.Irja
Päiväys  : 07.05.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Irja.

Kirja Ison kalan kirkkoherrasta ja köyhien kyttääjästä sekä heidän hännystelijöistään tulee aikanaan näkemään päivänvalon. Minä en näitä öykkäreitä väistä, olkootpa heidän tukijoinaan lakimiesasessorit, piispat, paavit tai kiinan keisari.
Tiedän, kuka Työnantajani on ja minulle on aivan samantekevää, mitä nämä maanpäälliset satraapit minusta sanovat tai ajattelevat. Heillä on vain henkäys sieraimissaan, joka heille on annettu määräajaksi ja otetaan aikanaan pois. Alastomina ja paljaina he ovat tänne tulleet ja alastomina ja paljaina he täältä lähtevät, olkootkin sitten vaikka kuinka olemattoman valtansa sokaisemia.

Siunausta Sinulle elämääsi!
Päiväys  : 08.06.2012
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Hyvä Ystävä Upe!
Kävin Äänisen piirin invaliidilasten kuntoutus- keskuksessa viemässä sinulta saamiani tavaroita ja lahjoja vaikeavammaisille lapsille. Johtaja Natalia
Neploho ja lapset lähettivät suuret kiitokset sinulle suuresta avusta. Niillä sattui olemaan seuraavana
päivänä kesän alkamisjuhlat ja saivat hyviä palkintoja erilaisiin kilpailuhin. Natalia kysyi, onko kirkko jo tehnyt sovinnon sinun kanssa. Kerroin miten asia on, että sinut on haastettu oikeuteen. Kyllä hän ihmettelee, miten kirkko voi toimia noin.
Oli se taas kiva viedä lapsille iloa, josta saa itsekin.
Kiitos vielä Upe
Jorma
Päiväys  : 23.08.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Anteeksi, Jorma, että vastaukseni on viipynyt. On ollut pientä hässäkkää.
On hienoa, kun olet voinut viedä lapsille iloa.
Tässä meneillä olevassa jupakassa ei ole kysymys kirkon suhtautumisesta minuun tai minun suhtautumisestani kirkkoon. Skaba käydään kirkkoherra Pekka Riikosen ja minun välillä.
Seurakunta on perustettu totuudelle. Jumala tahtoo meiltä totuutta salatuimpaan asti. Olen sitä mieltä, että seurakunnan johtajana ei voi olla kirkkoherra, joka ei puhu totta. Pekka Riikonen ei puhu totta. Olen saanut syytteen siitä, kun olen sanonut häntä valehtelijaksi. Olen kirjailija. Kirjojani on painettu hieman yli 30.000 kappaletta. Suomen kielessä tyhmää sanotaan tyhmäksi, viisasta viisaaksi, varasta varkaaksi, rattijuoppoa rattijuopoksi ja valehtelijaa valehtelijaksi.
Luin joku aika sitten lehdestä otsikon; Ranska: Syyria valehtelee törkeästi. Ihmettelen, onko diplomaateilla ja lehtimiehillä matalampi kynnys sanoa valehtelijaa valehtelijaksi kuin kansalainen U.Poutiaisella. Edelleen sanon valehtelijaa valehtelijaksi. Kertokoon joku minulle synonyymin valehtelijasta. Kirkkoherra Pekka Riikosen mukaan Kristus on hänen puolustajansa. Taitaa se olla myös yleinen syyttäjä. Miten se vanha kansa sanookaan: ei korppi korpin silmää puhkaise. Skaba jatkuu ja tuomioistuin on sanova viimeisen sanan yhdestä sun toisesta asiasta. Eiköhän eduskunnan oikeusasiamiehelläkin liene puheenvuoro. Perästä kuuluu, sanoo torventekijä.
Päiväys  : 30.08.2012
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Hyvä ystävä Upe,

Tänä aamuna oli toimitettu antamasi koulureput
Karjalan opetusministeriöön ystävälleni, Natalia Vaseilievalle, ja hän toimittaa ne eteenpäin
Invaliidilasten kuntoutuskeskukseen ja Derevannojeen
kylän lapsille, jotka aloittavat koulun 1.9. Ihmettelivät, kun repuissa oli kaikki tarvittavat
tavarat koulun aloitukseen.
Pyysivät toimittaa sinulle suuret kiitokset avusta lapsille.

Jorma
Päiväys  : 26.09.2012
Nimimerkki : Timo Järvenpää
Arvoisa Upe Poutiainen

Kirjoititte 16.1.2012 Suomen Idäntyö UP ry internetsivuston vieraskirjaan

Päiväys : 16.01.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Jorma,
kiitos viestistäsi.
On mukava kuulla, että selkäleikkauksesi onnistui hyvin.
Ihmettelet, miksi poliisi on tutkinut noin lapsellista asiaa. Sitä on syytä kysyä rikosylikonstaapeli Timo Järvenpäältä. Häntä asenteellisempaa poliisia en ole koko entisen virkaurani aikana tavannut. Kuulustelun aikana hän kertoi olevansa Janakkalan seurakunnan jäsen ja olevansa sitä mieltä, ettei tuota Eestiin suunnattua avustuskuormaa olisi missään tapauksessa pitänyt viedä perille seurakunnan toimesta. Edelleen hän kertoi minulle kuulustelun aikana työssään saamistaan vammoista ja omista peloistaan, jotka olivat yhtenäisiä kirkkoherra Pekka Riikosen pelkojen kanssa. Mielestäni kuulustelija rikkoi poliisilakia. Hänen pitäisi olla asenteeton ja puolueeton, mitä tämä kuulustelija ei missään tapauksessa ollut. Aikanaan tästä asiasta tulee antamaan lausunnon eduskunnan oikeusasiamies.

Kuten vieraskirjaanne olette kirjoittaneet, kantelitte esitutkinnasta. Asia on tutkittu ja siitä on tullut Valtakunnansyyttäjänvirastosta 3.9.2012 päivätty päätös. Aiotteko kertoa päätöksestä nettisivujenne vieras- tai päiväkirjassa?


Timo Järvenpää
Rikosylikonstaapeli
Kanta- Hämeen poliisilaitos
Hämeenlinnan poliisiasema
Kasarmikatu 14, 13100 HÄMEENLINNA
07187 37704, 050-5235219
timo.p.jarvenpaa@poliisi.fi

Päiväys  : 26.09.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viestistäsi, Timo Järvenpää.
Sain todella valtakunnansyyttäjän virastosta päätöksen 3.9.2012, jossa todetaan: Esitutkintaa ei toimiteta. Perustelut: Esitutkintalain 2 §:n mukaan poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty. Järvenpää on selvityksen mukaan vastaillut kysymyksiin, joita Poutiainen on hänelle itse esittänyt kuulustelun yhteydessä, ja Järvenpään mahdolliset kommentit sähköposteista ovat koskeneet rikoksen tunnusmerkistöjä yleisellä tasolla. Kun otetaan huomioon vielä esitutkintapöytäkirjasta ilmenevän Poutiaisen kuulustelukertomuksen sisältö, ei asiassa ole viitteitä siitä, että esitutkinta olisi suoritettu epäasiallisesti. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.
Lainkohdat: esitutkintalaki 2 § 1 mom

Tässä valtakunnansyyttäjän viraston päätös, jota Timo Järvenpää kaipaa nettisivuiltamme. Ole hyvä, Timo.
Pysyn edelleen siinä, mitä olen nettipäiväkirjassani kirjoittanut. Entisenä virkamiehenä tiedän, mitä on, kun on sana sanaa vastaan. Tutkimuspyynnön tein, kun ajattelin niitä kaikkia reppanoita, jotka tässä maassa ovat kuulusteltavina.
Mitähän vanha kansa on tarkoittanut sanoessaan, että korppi ei korpin silmää puhkaise.
Päiväys  : 04.10.2012
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Hyvä ystävä Upe,
Terveiset Petroskoista. Vein antamasi lahjat sinne.
Pyysivät viemään kiitokset sinulle.
Matkalla ajattelin niitä kahta kirkonmiestä, mitä he
ovat tehneet vaikeuksissa olevien auttamiseksi muuta
kuin vievät paljon herran sanaa ja kirkon varoilla.
En ihmettele jos ovi käy kirkosta pois päin.
Aloin harkita itsekin perheeni kanssa eroa kirkosta.
Jorma
Päiväys  : 04.10.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Kiitos viesteistäsi, Jorma.
On ihailtavaa, että olet jaksanut kohta 20 vuoden ajan pitää huolta Petroskoin lapsista.
Mitä kirkonmiehiin tulee, heitä on monenlaisia. On todella ihailtavia pappeja ja kirkkoherroja ja sitten on näitä, joista kirjoituksessasi mainitsit.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kirkkoon on vaikutettava kirkon sisältä. Hintoihinsa se tosin tulee.
Siunausta Sinulle, perheellesi ja työllesi.
Päiväys  : 28.10.2012
Nimimerkki : Tapani
Terve Upe

Eestin tulipalotapaukseen löytyy
- sänkyjä, laveri, joustinpatja, patjoja
- sohvia
- sähköhelloja, mikroaaltouuni,
- keittiön pöytä ja tuolit, koululaispöytiä
- Tv-taso/hyllystö
- jääkaappi
- vaatekaappi
ym kunhan ehdin katsella

Terv Tapani
Päiväys  : 28.10.2012
Nimimerkki : Pepe
Kiitos viimeisestä. Olemme palanneet takaisin Romaniasta, Clujista, hirvittävistä olosuhteista. Sinulta saamamme apu on mennyt perille. Merja lajitteli tavarat vuodenaikojen suhteen ja jäljelle jäi kesätavarat, jotka menevät sinne keväällä kauttamme. Nyt sinne meni talvivarusteet. Vastaanottajat olivat ikikiitollisia...he eivät ole unta nähneet moisista avustustarvikkeista!
Naisten sukkahuosut ja rintaliivit viemme naistenvankiloihin konserttieni yhteydessä keväällä.
Laitan oheen uusimman lähettäjäkirjeemme, josta voit lukea reissusta lähemmin.

Siunausta, syvä kumarruksemme ja pidetään yhteyttä. Veljesi Pepe Saksasta.
Päiväys  : 03.12.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Tapani!
Kiitos viestistäsi.
Tuo perhe on saanut tarvitsemansa avun.
Päiväys  : 03.12.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Pepe!
Kiitos viestistäsi ja lähettäjäkirjeestä.
Kiitos kaikesta kuuluu Jumalalle ja teille, kun veitte avun perille.
Siunausta tärkeälle työllenne!
Päiväys  : 03.12.2012
Nimimerkki : Jorma Koskinen
Hyvä ystävä Upe,

suomalainen joulupukki kävi 17. kerran Petroskoin lähellä olevassa Kehitysvammaisten kuntoutuskeskuksessa pidettävässä joulujuhlassa.
Oli hienoa nähdä parran takaa, kuinka kaikki odottivat
oikeata joulupukkia. Paras hetki oli lapsista, kun
pukki jakoi kaikille joululahjan.
Johtaja Natalia Neplohola piti kauniin puheen ja kertoi lapsista, miten he ovat kehittyneet siellä.
Ihmettelin, miten vaikeasti vammaiset lapset
olivat iloisia vammoista huolimatta. Hän kertoi,
kuinka vaikeata on saada rahaa talon ylläpitämiseksi,
välillä ei ole edes bensaan rahaa.
Sitten hän kertoi sinun toiminnastasi ja kuinka olet auttanut heitä. Pyysi joulupukkia viemään suuret
kiitokset sinulle, Upe, ja lähettivät sinulle lahjan.
Suuret kiitokset sinulle

Jorma
Päiväys  : 03.12.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Jorma!

Kiitos viestistäsi.
Olet jaksanut uskollisesti 17 vuoden ajan ilahduttaa orpolapsia jouluna ja auttanut tuota laitosta monin tavoin muutenkin. Kiitos tietysti kuuluu Jumalalle. Voin sanoa niinkuin Daavid sanoi temppelin vihkiäisissä, Sinun kädestäsi, Jumala, olemme kaiken tämän hyvän antaneet.
Näinhän se menee.
Päiväys  : 09.12.2012
Nimimerkki : Bertel from Sweden
I wish you merry Christmas and a happy new year!
God bless you! Bertel
Päiväys  : 09.12.2012
Nimimerkki : Upe answers
Thank You, Bertel, for Your message!
I wish You too merry Christmas and a happy New Year! God bless You too!
Päiväys  : 21.12.2012
Nimimerkki : Tomppa
Hei Erja ja Upe + "karvakorvat"
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
Päiväys  : 21.12.2012
Nimimerkki : Upe vastaa
Hei Tomppa!
Kiitos viestistäsi.
Riemullista Vapahtajan Syntymäjuhlaa Sinulle ja perheellesi. Karvakuonot, Erja ja minä toivotamme Sinulle ja perheellesi myös parempaa uutta vuotta ja runsasta Jumalan siunausta
Copyright © Suomen Idäntyö UP 2018